Детски Дневник

Детски дневник

Финансирането на училищата вече няма да зависи само от броя на учениците

Финансирането на училищата вече няма да зависи само от броя на учениците

От следващата година финансирането на училищата няма да зависи само от броя на учениците, но ще се отчита и средната пълняемост на паралелките, за да се коригират досегашните неравенства между големи и малки училища.

/ Дневник 29