Детски Дневник

Детски дневник

Повече от 600 деца ще прекарат един работен ден в компаниите на родителите си

Повече от 600 деца ще прекарат един работен ден в компаниите на родителите си

Сред основните цели на "Гордея се с труда на моите родители" е да се покаже на подрастващите, че трудът е ценност и потребност и че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

/ Дневник 6