Детски Дневник

Детски дневник

Предстои най-големият форум за приобщаващо образование в България

Предстои най-големият форум за приобщаващо образование в България

На форума тази година ще бъде показано, че българското училище не е само в усилията си за изграждане на приобщаваща училищна среда. Ще бъдат представени добри примери за партньорства на училищата в общността – как привличат партньори, каква е ролята на бизнеса и институциите на местно ниво.

/ Дневник 6