Детски Дневник

Детски дневник

Нова дирекция в министерството на образованието ще управлява евросредствата

Нова дирекция в министерството на образованието ще управлява евросредствата

Измененията в Устройствения правилник на МОН се налагат с приетото от кабинета днес постановление за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката.

/ Дневник 10
Държавата гарантира до 50 млн. лева за студентски кредити

Държавата гарантира до 50 млн. лева за студентски кредити

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразумения за издаване на държавна гаранция с банки, сключили типов договор с Министерството на образованието и науката за кредитиране на студенти и докторанти.

/ Дневник 3
Каква оценка давате на България за грижата й за децата

Каква оценка давате на България за грижата й за децата

Докладът "Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата й за децата?" за седма поредна година проследява как според експерти, родители и подрастващи правителството и администрацията сe справят с поетите ангажименти през изминалата година.

/ Дневник 5
Инвестициите вече зависят не от инфраструктурата, а от кадрите, обяви Красимир Вълчев

Инвестициите вече зависят не от инфраструктурата, а от кадрите, обяви Красимир Вълчев

В следващите години постепенно трябва да се увеличава приемът в паралелки за професионална квалификация, за да се отговори на нуждите на бизнеса. През последните две-три десетилетия този вид образование е неглижиран, коментира просветният министър.

/ Дневник 8