Детски Дневник

Детски дневник

Пощенска кутия за оплаквания при тормоз беше поставена в училище в София

Пощенска кутия за оплаквания при тормоз беше поставена в училище в София

Училищният психолог Мария Михайлова изрази надежда, че инициативата ще има положителен ефект, тъй като децата много трудно споделят за най-тежки форми на насилие и не искат да злепоставят съучениците си.

/ Дневник 11