Детски Дневник

Детски дневник

Толерантност към различието, преодоляване на предразсъдъците и превенция на насилието са цели на образованието

Толерантност към различието, преодоляване на предразсъдъците и превенция на насилието са цели на образованието

Толерантността към различието, преодоляване на негативните предразсъдъци и превенция на агресивното поведение и насилието и в момента са очаквани резултати от образованието.

/ Здравка Андонова 82