Детски Дневник

Детски дневник

Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина

Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина

През учебната 2016/2017 година 16.1 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, като най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7.6 хил. (47.3%).

/ Дневник 15