Публикувани за обсъждане са нови учебни програми за профилирана подготовка на гимназисти

Публикувани за обсъждане са нови учебни програми за профилирана подготовка на гимназисти

© Георги КожухаровМинистерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане разработените проекти на учебни програми за профилирана подготовка на гимназистите, която ще се придобива в ХI и XII клас от учебната 2020/2021 г., съобщи пресцентърът на ведомството.


Учебните предмети за профилираното обучение са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. В разработването им са участвали университетски преподаватели и учители.


Целта на новите учебни програми е да дават не само теоретична подготовка, но и да развиват социалните, гражданските и културните компетентности на учениците, да подобряват уменията им за изразяване чрез творчество и да усъвършенстват дигиталните им компетентности.
Профилираната подготовка е съвкупност от три до четири учебни предмета – два от тях опредени на национално ниво, а останалите – на училищно. Едновременно с това всеки учебен предмет ще се състои от задължителни и избираеми модули.


Програмите са дискутирани с учители и преподаватели, преди да бъдат предложени за обществено обсъждане, отбелязват от министерството на образованието.


В края на профилираното обучение по математика учениците ще трябва да владеят прилагането на определения и на теореми при обосноваване на изводи, да моделират различни ситуации, да изследват модели и да интерпретират получени резултати. Те ще трябва да могат да прилагат вероятностни модели, както и да пресмятат вероятности на основата на комбинаторни съображения или на знания, извлечени от данните от наблюдения и експерименти, да използват подходящ софтуер за решаване на проблеми, свързани с изучаваната тематика.


Чрез изучаването на профилиращия предмет информатика учениците ще могат да анализират информационни проблеми и да моделират решения чрез използване на обектно ориентиран подход, да създават програмни проекти и информационни системи.


В края на профилираното обучение по информационни технологии учениците трябва да умеят да използват съвременни технологии за обработка на големи масиви от данни, да проектират и работят с бази от данни за различни приложения на съвременни мултимедийни технологии за обработка на графична, видео- и звукова информация. Цели се те да могат да прилагат съвременни уеб технологии при проектирането и изграждането на уеб приложения с различно предназначение и да решават проблеми, свързани с обработката и представянето на информацията със средствата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и управлението на ИКТ проекти.


Български език и литература ще могат да изучават профилирано учениците с интереси в областта на хуманитаристиката. Предвижда се в България да има 100 такива паралелки. Задължителните модули са четири – "Езикът и обществото", "Езикови употреби", "Диалогични прочити" и "Критическо четене". В проектите за двата литературни модула има различни варианти за изучаване на автори и произведения. Те са предимно от българската класическа и съвременна литература, като присъстват и произведения на чужди автори. Учителите ще имат свободата да избират сами един от посочените варианти с оглед интересите и възможностите на учениците си.


Акцентите в обучението по философия са утвърждаване на автономна и социално отговорна личност, развиване на философичен стил на мислене, формиращ у учениците критичност, креативност и систематичност, изграждане на умения за ориентиране в многообразието на мисленето и поведението на хората и за успешно справяне с житейски проблеми, разширяване на уменията за практическо прилагане на философските знания, придобити в задължителната подготовка.


Обучението по география е насочено към разширяване и задълбочаване на знания, умения и отношения, свързани с природноресурсния потенциал на Земята и устойчивото развитие, с геополитическата структура и организация на обществото, с развитието на световното стопанство, преодоляване на енергийните проблеми и оценяване на международната икономическа интеграция, с географията на регионите и страните, с картографията и географското познание, с географската информация и електронното пространство, както и с изграждането на ключови географски компетентности.


Профилираната подготовка по биология и здравно образование включва 4 модула: Клетката – елементарна биологична система, Многоклетъчна организация на биологичните системи, Биосфера - структура и процеси, и Еволюция на биологичните системи.


Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици са разработени съгласно общите нива на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка и съотнесени в тяхната последователност с постигнатата в съответствие с учебния план общообразователна подготовка. Представени са проекти на учебни програми за профилирана подготовка по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за ниво В1.1, за ниво В1 и за ниво В2.


Профилираното обучение по история и цивилизации е в три модула – "Власт и институции", "Култура и духовност" и "Човек и общество". То предвижда надграждане на компетентности по отношение на разбиране и осмисляне на държавни модели, политически идеологии и функциониране на политическата власт, на компетентности, свързани с необходимостта от ориентация, адаптация и реализация в съвременното демократично общество в условията на културно многообразие и глобализация, както и на компетентности, свързани с разбирането на света, в който учениците живеят и вземат решения за собственото си развитие. Специален акцент е поставен върху обществените движения като проява на активността, отговорността и ангажираността на човека към глобалните проблеми на съвременността.


В края на профилираното обучение по физика и астрономия всеки ученик ще задълбочи и систематизира знанията си за съвременните постижения по физика и ще осмисли фундаменталните взаимодействия в природата, ще увеличи информираността си за съвременните аспекти на астрофизиката и връзката им с постижения на физиката на микросвета. Предвижда се усъвършенстване на уменията за прилагане на теоретични знания, математически методи и практически умения в нови ситуации за решаване на разнообразни по вид проблеми, както и оценка на важността на експерименталните изследвания в съвременната физика.


Изискванията към всяка тема в учебните програми по химия и опазване на околната среда включват освен чисто научни и приложните аспекти на химичното знание. Това е основна предпоставка за изграждане на природонаучната грамотност на учениците, необходима за подготовката им за висшите училища и за бъдещата им реализация в сферата на природните науки и свързаните с тях технологии. Акцентът е поставен върху усвояването на практически умения за извършване на наблюдения и лабораторна работа.


Учебното съдържание на модулите по музика е структурирано съобразно необходимостта от тясно интегративно взаимодействие помежду им: "Музикална култура", "Музикален инструмент/пеене" и "Пиано/електронни клавишни инструменти".


Обучението по профилиращия учебен предмет изобразително изкуство ще формира мотивация за кариерно развитие и социална реализация на учениците в съвременните условия на икономическата и социалната среда. Целта е с това да се осигурят и възможности за продължаване на образованието в следваща образователна степен, ориентирана към приложно-практически аспекти на изобразителните изкуства (дизайн, приложни изкуства, изящни изкуства, изкуствознание, педагогика на изкуството, медийни изкуства, архитектура и др.).


Акцентите в учебните програми за профилирана подготовка по предприемачество са в посока формиране на финансова, управленска и предприемаческа култура. Учениците ще получават знания за предприемачество и кариерно развитие, за същността на пазарната икономика, за начините и възможностите за започване на собствен бизнес, както и за управлението на предприемаческата дейност.


Възможностите, които предоставя профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт, са усъвършенстване на двигателните знания, умения и навици чрез овладяването на различни видове спорт, както и придобиване на теоретичните знания за научната дейност и контрола във физическото възпитание и спорта. Чрез тази подготовка се осигурява по-голяма възможност за плавен преход и продължаване на обучението по физическо възпитание и спорт като избор на университетски специалности в научни и приложни области на висшето образование.

Ключови думи към статията:

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tucker case
  tucker case
  Рейтинг: 1022 Весело

  сичко туй ного убаво, ма кви са тея макбуци на картинката отгоре... не знайте ли вий, че епал и продуктите му са религия и опиум за народите и хич не стават за серьозна нáука и техника, ми само за упадъчни картинки и игрички и се позлват единствено от зомбирани и презадоволени джендари и толерасти... ?

  Now what's a few miles between the beauty and the beast...
 2. 2 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 498 Разстроено

  Като гледам какво са написали от редакцията за профилираното обучение по "история и цивилизации" се плаша... Вместо археология, история и работа с архиви и документи - идеологическо промиване на мозъци...
  Май трябва да попитам една приятелка учителка-историчка описанието ли е зле или ...

  Бог да благослови Америка за България!
 3. 3 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  Като гледам какво са написали от редакцията за профилираното обучение по "история и цивилизации" се плаша... Вместо археология, история и работа с архиви и документи - идеологическо промиване на мозъци...Май трябва да попитам една приятелка учителка-историчка описанието ли е зле или ...
  —цитат от коментар 2 на Günther


  Като историк мога да ти кажа, че си прав. Пропаганден тюрлю-гювеч пак са забъркали. Само са заменили съветски с европейски и комунистически с демократичен и воала - новата стара програма е готова.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 4. 4 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1803 Любопитно

  Някой трябва да окаже една информационна подкрепа на министър Вълчев и да му обърне внимание как го "сготвят", а заедно с него и министър-председателят Борисов плюс ресорния Дончев. Сготвят го Вълчев през собствената му единна информационна система на министерството. С целенасочено насъскване между родители и учители, както и на учители с ученици, а накрая родители, учители и ученици към министъра. Проста работа, уж като набиране на обективно сведение за отсъствия. Реално изискване за ЗАВИШАВАНЕ бройката на отсъствията, а от там ОТНЕМАНЕ НА ПАРИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ и ГЛОБИ. Фактически ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРПЕЖЕНИЕ. Ако тримцата Борисов, Дончев и Вълчев не се усещат то нека чакат протести на бесни родители под прозорците си. Тъкмо поредните ще се впишат в цялата картинака на обща дестабилизация. Тримцата докато си мислят, че натягат гайки, едни чантаджии им скрояват шапката. Вътре в министерството и в инспекторатите. Социална политика....
  Да измислиш да отнемеш масово пари от родители тъкмо в началото на зимата...яка хибридна хватка!
  !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK