Защо и как на децата трябва да се преподава за холокоста

Защо и как на децата трябва да се преподава за холокоста

© Luis Paredes, holocaustremembrance.com/"Случи се веднъж. Не биваше да се случва, но се случи. Не бива да се случва отново, но може да се случи. Затова образоването за холокоста е изключително важно." С тези думи преди близо 20 години шведският премиер Йоран Першон откри Международния форум за холокоста в Стокхолм.


От 2005 г. на 27 януари светът отбелязва Международен ден на паметта за жертвите от холокоста. Тази година на тази дата се навършват 75 години от освобождаването на концлагера "Аушвиц" от Червената армия. По този повод Международният алианс за паметта за холокоста припомни защо и как трябва да се преподава за една от най-срамните страници в историята на Европа.


Препоръките идват от експерти от 34 държави, използвали дългогодишния си опит в комбинация с актуални изследвания и съвременни методи за преподаване.
Няма един-единствен "правилен" начин за преподаване на холокоста, нито идеална методика за преподавателите и учениците. Учителите не бива да се чувстват ограничавани в това как ефективно и успешно да разказват, стига внимателно да са се подготвили с подходящи материали, отговарящи на важни въпроси като историческия контекст, мащабите, защо и как се е случил.


На първо място не се бойте да подходите към тази тема. Някои учители се въздържат от преподаване на историята на холокоста заради трудностите и деликатните моменти, без да травматизират учениците. Други се затрудняват в това как да разкажат за чудовищните мащаби и защо човечеството е пропаднало до такива низини. За по-малките деца е подходящо разказването на личните истории на жертви или за това как са избягали и са били спасявани хора. За по-възрастните може да се представя по-сложен и труден материал с използването на оригинални източници.


Бъдете прецизни в думите и начина, по който дефинирате холокоста. Така се избягват общи приказки, които размиват разликите и оставят въпроси без отговори. "Лагер" например е дума за разнообразен вид обекти и макар в много от тях да са умирали и убивани хора, далеч не всички са издигани с цел да бъдат центрове за ликвидиране на хора или експлоатирането им до смърт. Лагерите, включително концентрационните, са функционирали по различни начини и в различно време. "Холокост" (или "Шоа") е пределно ясен термин за организирана от държавата политика на систематично преследване и избиване на евреите (и в значителна степен ромите) от нацистка Германия и съюзниците ѝ в периода 1933 - 1945 г. В същото време някои организации, включително авторитетни институции, употребяват термина в широк смисъл, обхващащ всички жертви на нацистките преследвания, поради което трябва да се внимава с начина, по който различните материали разбират какво е холокост.


Дори самата дума холокост се нуждае от обяснение. Състевен от две гръцки думи и съдържа известен смисъл на жертвоприношение чрез изгаряне. Но избиването на евреите не е някаква мъченическа смърт, а е резултат от геноцид, избиване на хората просто за да ги няма. В този смисъл терминът на иврит - "Шоа", вероятно е по-подходящ, защото означава "Катастрофа".


На учениците трябва да се даде възможност критично да говорят за термините. Нужно е да им се обясни, че "еврейски проблем" и "окончателно решение" са евфемизми, въведени от самите извършители. "Гето" също трябва да бъде обсъден, за да е ясно, че нацистите са влагали в този термин нещо по-различно от употребата му преди и след тях.


Трябва да се разказва за широкия контекст на историческите събития. Холокостът е поредица от свързани събития в националните граници и между държавите. Поради това става дума за части от много разнообразни европейски и глобални истории и исторически процеси. Целта е учениците да могат да разпознават, че холокостът е извършван по различен начин във всяка страна, както и да знаят, че това е възможно благодарение на разнообразни кратковременни, средносрочни и дългосрочно действащи фактори в европейската и световната история.


Целта на преподаването на всеки предмет е да се ангажира интелектуалното любопитство на учениците, за да се вдъхнови критично мислене и личностно израстване. Ето защо е от съществено значение учителите да осмислят причините, обосноваващи изучаването на съответния предмет.


Когато преподавателите внимателно преценяват подбудите за своите уроци по холокоста, те с по-голяма вероятност ще изберат съдържание, което отговаря на интересите на техните ученици, а това ще осигури по-добро разбиране на сложната история.


Следните съображения могат да насърчат осмислянето на мотивите за преподаване на холокоста:


- Холокостът е преломен момент не само за ХХ век, но и за цялата история на човечеството. Той представлява безпрецедентен опит да се изтреби един цял народ и да се заличи неговата култура. Холокостът трябва да се изучава, защото той разтърси фундаментално устоите на цивилизацията.


- Задълбоченото изучаване на холокоста помага на учениците да се замислят върху употребата на властта и злоупотребата с нея, както и върху ролята и отговорностите на индивидите, организациите и държавите при сблъсъка им с нарушения на правата на човека.


- То може да повиши осъзнаването на съществуващия потенциал за геноцид в съвременния свят.


- Изучаването на холокоста помага на учениците да разберат последиците от предразсъдъците, расизма, антисемитизма и изграждането на стереотипи във всяко общество. То съдейства за осъзнаване на цената на многообразието в плуралистичното общество и насърчава повишена чувствителност към положението на малцинствата.


- Холокостът показва как една съвременна нация може да използва технологичния си прогрес и административна инфраструктура, за да прилага разрушителни политики, вариращи от социално инженерство до геноцид.


- Холокостът предоставя контекст за изследване на опасностите от запазване на мълчание и безразличие пред лицето на угнетяването на другите.


- С получаването на представа за множеството исторически, социални, религиозни, политически и икономически фактори, довели по съвкупност до холокоста, учениците осъзнават сложността на историческия процес и разбират как съвкупното действие на различни фактори може да допринесе за разпадането на демократичните ценности. Учениците започват да разбират, че гражданите в едно демократично общество имат отговорност да се научат да разпознават сигналите за опасност и да знаят кога да реагират.


- Холокостът се е превърнал в централна тема в културата на много страни. Това намира отражение в медийното пространство и популярната култура. Изучаването на холокоста може да предостави на учениците исторически знания и умения, необходими за разбирането и оценяването на тези културни прояви.


Като цяло преподаването на холокоста си поставя за цел:


- Да повиши знанието за това безпрецедентно унищожение на хора.
- Да опази спомена за жертвите и пострадалите.
- Да насърчи преподавателите и учениците да размишляват върху моралните и духовните въпроси, породени от събитията по време на холокоста, и тяхното приложение в днешния свят.


Преподаването на холокоста може и трябва да бъде различно в зависимост от контекста. За да се видят различията между холокоста и други геноциди, сравненията трябва да се правят внимателно, като се посочват както приликите, така и различията.


Когато преподавате холокоста, е полезно да разгледате три основни въпроса:


1. Защо да преподавам холокоста?
2. Какво да преподавам за холокоста?
3. Как да преподавам холокоста?


Първият въпрос касае мотивацията. Вторият включва подбора на информация, а третият се отнася до подходящи педагогически подходи, съобразени с ученическата група.


Освен по предмета история холокостът може да бъде изучаван и чрез други дисциплини като литература, психология, религия и други.


Тъй като националните и местните възпоменателни дейности имат ценно значение, препоръчително е да се осигури подкрепа за тези дейности и чрез образованието.


Холокостът трябва да бъде изучаван в контекста на европейската история като цяло. Ние насърчаваме преподавателите да изследват и местния исторически контекст. Обучаващите трябва да поставят събитията от холокоста в контекст, като включват информация за:

 • Антисемитизма
 • Живота на евреите в Европа преди холокоста
 • Периода след Първата световна война
 • Идването на нацистите на власт
Що се отнася до историческите теми или въпроси, свързани с изучаването на холокоста, при подготовката на своите уроци преподавателите биха могли да включат наред с други изброените по-долу теми и въпроси. Те могат да бъдат разгледани от гледна точка на:
 • Жертвите
 • Палачите
 • Съучастниците
 • Страничните наблюдатели
 • Спасителите
Преподаването на холокоста се отличава в различните страни, училища и времеви периоди. Ето защо съществува разбиране колко важна е необходимостта всички преподаватели да правят самооценка на своите усилия.

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ивайло Вълчев
  Ивайло Вълчев
  Рейтинг: 344 Весело

  Важното е да се възвеличават освободителите, пък другото е празнословие.

 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Децата трябва да знаят за НАЙ-КОЛОСАЛНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА 20-ТИ ВЕК!

  Другото, което трябва да знаят е КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  Трябва да им се преподава по същият начин, по който се преподава за трагедията в Източна Тракия през 1913 година.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4 Профил на 88
  88
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Според последните преброявания преди ВСВ в териториите завладяни от нацистка Германия броят на евреите е близо 4,5 милиона. Около 1 милион са напуснали Европа преди войната. Повече от 2 милиона евреи са били евакуирани в СССР или са избягали в периода 1941-1942. Тези евреи никога не са попаднали под германски контрол. Много страни са предали само част от евреите си, например Югослвия от 70 хил. е предала само седем хиляди. Други като България и Дания не изпращали изобщо. Освен това знаем, че милиони евреи са преживели Втората световна война. Като добавим и огромния брой хора измрели от тиф, тогава всеки който може да смята си задава един единствен въпрос... това, което ни учат по история, истина ли е?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4925 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  А за геноцида в България в днешно време трябва ли да знаят ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4925 Неутрално

  До коментар [#3] от "DDR":

  Посъщия начин трябва да се преподава И ЗА ТУРСКОТО РОБСТВО И ЗА ПОТУШАВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 486 Неутрално

  Institute for Historical Review са изчислили, че за да се убият 6 милиона евреи в газови камери с тези размери, ще са нужни 68 години.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 9. 9 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1648 Неутрално

  До коментар [#8] от "Мизийски":

  Не само това, те са малък народ.
  При 6 милиона жертви сега просто нямаше да ги има.

 10. 10 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  1. Много сме виновни.
  2. Винаги тябва да подкрепяме Израел.
  3. Може да поизмием вината, като приемаме мюслмани за бият нас а не Израел.

 11. 11 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  Децата трябва да знаят за НАЙ-КОЛОСАЛНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА 20-ТИ ВЕК!Другото, което трябва да знаят е КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Има и по-колосални - тези в СССР за които не се пише и говори ! Тези в другите страни "освободени " от ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ !
  Има и ден - 23 август

  23-ти август е Ден на паметта на жертвите на тоталитарните режими на 20-ти век. Официалното наименование у нас е Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им !

 12. 12 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 415 Неутрално

  честно казано спирам да чета за холокоста,
  докато не започнат същите неща
  да се правят за съветския геноцид в източна
  европа. докато не започнат по две изложби
  на месец за атентата в св. Неделя и избитите
  от народня съд, ще пиша това.

 13. 13 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Любопитно

  До коментар [#2] от "selqnin":

  "Децата трябва да знаят за НАЙ-КОЛОСАЛНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА 20-ТИ ВЕК!"

  Пускането на атомните бомби над Хирошима и Нагазаки?

 14. 14 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Неутрално

  "Той представлява безпрецедентен опит да се изтреби един цял народ и да се заличи неговата култура"

  Не е "безпрецедентен" - затвърден е неколкократно след ВСВ в Кампучия, Зимбабве, Заир, наскоро и в Тайланд. Опс, белите евреи май не ги броят за хора, живеещите извън "обетованата земя"

 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5872 Неутрално

  ".."Случи се веднъж. Не биваше да се случва, но се случи. Не бива да се случва отново, но може да се случи..."
  Каузата вече е загубена. Случвало се е неведнъж.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4268 Любопитно

  - Изучаването на холокоста помага на учениците да разберат последиците от предразсъдъците, расизма, антисемитизма и изграждането на стереотипи във всяко общество."

  Както и последиците от радикалния национализъм и ксенофобията. Те са играли основна роля в създаването и оформянето на нацисткия режим в Германия след 1933 г.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 17. 17 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Любопитно

  ""Холокост" (или "Шоа") е пределно ясен термин за организирана от държавата политика на систематично преследване и избиване на евреите (и в значителна степен ромите) от нацистка Германия и съюзниците ѝ в периода 1933-1945 г."

  Това как се отнася за Япония? Или корейците и китайците в Манджурия не са хора? Дори няма експерти от половината свят (Япония, Китай, Филипините, Кория), участвал във войната, съгласно расистката пропаганда (престъпление срещу "богоизбрания народ" е престъпление с више, холокост) както сочи доклада:
  Special gratitude to the following experts: Jennifer Ciardelli (USA), Niels Weitkamp (Netherlands), Andrea Szőnyi (Hungary), Benjamin Geissert (Norway), Wolf Kaiser (Germany), Paula Cowan (UK), Lena Casiez (France), and Yessica San Roman (Spain).

  И защо се пропускат "спасителните планове" на Деус и Юнг, довели до смъртта, гладната смърт на милиони немци след ПСВ?
  И да, "държавната политика" винаги е организирана и систематична (и безпощадна към враговете като "shock and awe"). Иначе би било пиратстване. Но когато британските пирати са се организирали и "систематизирали", се е родила Британската империя - иноваторът на концентрационните лагери, по-преди "легалната" търговия с роби и първия геноцид (в Индия -1876 г.).

 18. 18 Профил на naskom44
  naskom44
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#4] от "1908":

  със сигурно не заото обикновено я пищат победителите

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Любопитно

  До коментар [#16] от "Иво":
  "Както и последиците от радикалния национализъм и ксенофобията. Те са играли основна роля в създаването и оформянето на нацисткия режим в Германия след 1933 г."

  Ксенофобията е "изобретена" във Франция в началото на 19-ти век като (обикновеното) недоверие към друговереца е превъздигнато на "омраза към чужденеца".
  "Национализмът" е логичен (отново френски) резултат след революцията за "свобода, братство и равенство" за "националите" (но не и за другите).
  Та, за нацисткия режим дали не са причина "справедливите" Версайски договори - своеобразен Холокост спрямо немския народ (16 млн. немци без права в окупирани територии), от които дори победителката от ПСВ Италия се отказва? Знаете ли дали Германия и кога ще изплати репарациите от ПСВ?

 21. 21 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1826 Неутрално

  'Олокаустос е старият гръцки термин за всесъзжение - на новобългарски - всеизгаряне.
  Жертвата се е убивала ритуално, с кръвта й са се намазвали роговете на олтара, ръсело се е с нея за плодородие (символизирала е дъжда, като жизнена течност за Майката - Земя = Деметер, Кюбеле или Кибела и т.н.) . Трупът се е порцирал и изгарял на олтара за всесъженията - бил е пред главната храмова сграда, за да не се осмърди храмът.
  Най-добрите парчета месо са били всъщност заплащането на свещениците и за персонала на храма и за техните семейства - описано е подробно за Йерусалимския Храм - в Петокнижието Мойсеево (Тора).
  Подобни, не толкова детайлни описания, имаме от Египет и Месопотамия, по археологически находки можем да съдим за много култури, че са правели всесъзжения.

  E PLVRIBVS VNVM
 22. 22 Профил на pkh07609293
  pkh07609293
  Рейтинг: 30 Неутрално

  До коментар [#8] от "Мизийски":

  Глупости

 23. 23 Профил на pkh07609293
  pkh07609293
  Рейтинг: 30 Неутрално

  До коментар [#8] от "Мизийски":

  Глупости

 24. 24 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2826 Любопитно

  А защо Хитлер е искал да избие всички евреи?

  Любовта ще спаси света!!!
 25. 25 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 389 Неутрално

  Предлагам да се въведе нова специалност в СУ -"Как да преподаваме за холокост". Такива детайли, такива строги правила, такива подробни указания, това си е направо цяла наука. Нужна е докторска степен по тази научна дисциплина, не по-малко.

 26. 26 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Неутрално

  А защо Хитлер е искал да избие всички евреи?
  —цитат от коментар 24 на hope


  Първо, не е искал да ги избива, а да ги махне от Германия
  "On September 16, 1919, Hitler issued his first written comment on the so-called Jewish Question. He defined the Jews as a race and not a religious community, characterized the effect of a Jewish presence as a “race-tuberculosis of the peoples," and identified the initial goal of a German government to be discriminatory legislation against Jews. The
  “ultimate goal must definitely be the removal of the Jews altogether.”
  https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/adolf-hitler-and-world-war-i-1913-1919
  Второ, не е идеолог на антисемитизма, а само се е възползвал от мита
  "Hitler bought into the myth: Jews and communists had betrayed the country and brought a left-wing government to power that had wanted to throw in the towel.", че евреите и комунистите са предали Германия и немският народ е подложен на унижение, ограбване и почти (с икономически средства) на геноцид
  https://www.annefrank.org/en/topics/antisemitism/why-did-hitler-hate-jews/

  Трето, народът трудно се подава на пропаганда, но когато след "спасителните планове" на Деус и Юнг
  https://www.historylearningsite.co.uk/modern-world-history-1918-to-1980/weimar-germany/the-young-plan-of-1929/
  идват банкерите (евреи) да им вземат "домовете" и "капитала" се провежда референдум
  https://en.wikipedia.org/wiki/1929_German_referendum
  за приемането на закон срещу поробването на немския народ
  Volksbegehren „gegen die Versklavung des Deutschen Volkes (Freiheitsgesetz)“.
  Неуспешен през 1929 г., но с успешни избори през 1933 г. … за националсоциалистите. И следват систематизирани, тотални и глобални "ответни удари" за изтриване на унижението на немския народ, който въпреки че не е богоизбран, смята, че има същите права на съществуване като другите народи.

 27. 27 Профил на Mr. LoveGood
  Mr. LoveGood
  Рейтинг: 279 Неутрално

  А за избитите 11 милиона германци? А че всеки ден евреите избиват палестинци - деца, включително? Айде стига вече с тия евреи...

  Не понасям простотията
 28. 28 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3248 Гневно

  "А за геноцида в България в днешно време трябва ли да знаят ?
  ============
  Хм.....
  Вероятно не си гладен и жаден, нито без ток, което не е геноцид, но геноцидът, както робството, може да е метафора. Така го приемам.

  Четох смешни инструкции как да говоря за този "процес".
  Аз съм тотално неполиткоректен.
  Не се притеснявам, че децата ще се травмират. Нямат право да живеят в исторически бункер, където всички са прекрасни.
  Честно им казвам, че имперските народи винаги са извършвали геноцид спрямо по-слабите, а само тарикатите от слабите са можели да убедят другите, че спрямо тях са извършени непоправими жестокости. Значи - евреите и донякъде арменците. Колко българи, гърци, сърби са изклани само на Балканите, знаем само по-начетените. В световен мащаб знам за Нанкин, Камбоджа, съсипването на маите, инките....
  И гадните империйки с дипломатически средства натискат другите да не признават този геноцид.

  До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Еретик
 29. 29 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Трябва да се учи и как стана така, че тези ужаси се случиха в демократична страна.

  Трябва да се въведе 11-та заповед
  Не бъди равнодушен!

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 30. 30 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3248 Разстроено

  До коментар [#29] от "Алф":

  "Трябва да се въведе 11-та заповед
  Не бъди равнодушен!"
  ==============
  Уф, дори и това не е така, така ни го обясняваха.
  Немците са така утрепани от униженията на ПСВ, че не са равнодушни, а озлобени. Реваншизъм има и в България. ХХ век е времето на опитите, предимно неуспешни, един народ да заживее в една страна. Това не е равнодушие, това е друг тип убеденост.
  И след много кръв пак не успяхме.

  Еретик
 31. 31 Профил на kazushi
  kazushi
  Рейтинг: 453 Неутрално

  Децата трябва да знаят за НАЙ-КОЛОСАЛНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА 20-ТИ ВЕК!Другото, което трябва да знаят е КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Комунистическото престъпление Е най-колосалното за всички времена. Жертвите на комунизма са поне 100 пъти повече от тези на нацизма. А между другото Сталин е преследвал евреите само защото са евреи.

  Като говорим за Холокоста, трябва да споменем задължително и че цяла Европа е под пълна блокада от страна на съюзниците. Много хора умират от глад заради това.
  Отделно първоначалното "решение" на Германия е да създаде еврейска държава на Мадагаскар, но естествено въобще не получават този остров, така че няма как да го изпълнят това решение.

 32. 32 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1918 Неутрално

  "А за геноцида в България в днешно време трябва ли да знаят ?============ Хм.....Вероятно не си гладен и жаден, нито без ток, което не е геноцид, но геноцидът, както робството, може да е метафора. Така го приемам. Четох смешни инструкции как да говоря за този "процес". Аз съм тотално неполиткоректен. Не се притеснявам, че децата ще се травмират. Нямат право да живеят в исторически бункер, където всички са прекрасни. Честно им казвам, че имперските народи винаги са извършвали геноцид спрямо по-слабите, а само тарикатите от слабите са можели да убедят другите, че спрямо тях са извършени непоправими жестокости. Значи - евреите и донякъде арменците. Колко българи, гърци, сърби са изклани само на Балканите, знаем само по-начетените. В световен мащаб знам за Нанкин, Камбоджа, съсипването на маите, инките.... И гадните империйки с дипломатически средства натискат другите да не признават този геноцид.До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
  —цитат от коментар 28 на Костадин Иванов


  България в най-големия си разцвет, също е "гадна империйка". Руските безкнижници ви втълпяват,че "цар" означавало владетел на някакъв си славянски диалект :)

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 33. 33 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 415 Неутрално

  това, че ссср са потопили български кораб
  с евреи не го знаех.
  https://faktor.bg/bg/articles/predi-78-godini-rusnatsite-potapyat-balgarskiya-titanik-natovaren-s-balgarski-evrei
  поредното доказателство, че историята, която учим
  е все едно картината страшния съд на Микеланджело:
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Страшен_съд #/media/Файл:Michelangelo_-_Fresco_of_the_Last_Judgement.jpg
  да рая гледаш наобратно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK