Детски дневник

Детски дневник

Намалява се минималният брой изпитвания за втория учебен срок

Намалява се минималният брой изпитвания за втория учебен срок

С промени в две наредби Министерството на образованието и науката (МОН) намалява минималния задължителен брой текущи изпитвания за втория срок на тази учебна година и за формирането на срочна оценка, както и променя реда и условията за прием след 4 и след 10 клас

/ Видка Атанасова 6