Прогресивните училища и техните предимства

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Прогресивните училища и техните предимства


Явор Джонев, основател на Фондация за образователна трансформация, обяснява кои са основните разлики между прогресивните и традиционните училища:


1. Ценностите се живеят - не просто декларират


Промяната при прогресивните училища започва на ниво ценности. Училището ни е различно, защото ние изповядваме други ценности и ги живеем истински. Когато казваме, че приемаме детето безусловно с обич, уважаваме неговата личност и сме уверени в това, че то може, за нас това не са декларации, а е живот. Когато казваме, че изграждаме свободни и отговорни личности, всички действия, цялата култура на училището е насочена натам. Нашите деца са свободни да правят избори, в същото време те носят своите отговорности. И то заедно!
Прогресивните училища и техните предимства


2. Споразумения - не наложени правила


Ние изграждаме общност, която се учи как да живеем заедно по-добре. И как да се учи заедно по-добре. Например правилата в класната стая. Те не са наложени отвън. Изграждат се от самите деца с обсъждане и сътрудничество. Ние отделяме в началото на учебната година до 6 седмици, фокусирани върху изграждане на взаимоотношения. Децата решават кои са им правилата, така че класът да може да функционира добре като учеща общност. Правилата се превръщат в споразумения. Споразумения помежду им кой е добрият начин да съжителстват и работят заедно, учейки се. Разбира се, с участие на учителите. Ето една огромна разлика. Реално нашите класове са истински демократични общности.


3. Общностни училища - не фирми за образователни услуги


Семействата, родителите са активна и неотменна част от образователния процес. Те участват в управлението на училищата и формират общност заедно с учителите и децата. Затова наричаме нашите училища общностни. Те са частни само като формална административна структура, защото в България друга възможност няма. Първите български училища, създавани по време на Възраждането, са точно общностни. Те не са създавани от държавата. Общностите са правили училищата. Училището е общността. Родителите участват не само в управлението и определяне на бюджета, въвлечени са в процеса на планиране. В началото на годината децата правят план за собствените си цели - заедно с родителите, заедно с учителите. Училището е и в семейството. Не е изолирана крепост. Когато има проблем, той е общ. Решението му зависи от всички участници. От тяхното сътрудничество и взаимна отговорност.


3. Учители професионалисти - не изпълнители


Учителите участват в професионална общност, те са професионалисти! Общност, която непрекъснато учи. Те създават, творят образователния процес. Основният начин, по който се развиваме като педагогическа организация, е да осигурим на учителите условия да проектират образователния процес, включително необходимите материали и ресурси, да планират адекватно на нуждите на всяко дете. Условия да рефлектират и критикуват заедно с колегите си. Да разполагат с най-добрата информация и доказани световни практики. Да прилагат иновации, които обаче са подложени на обективна оценка на въздействието.


4. Напредък при овладяване - не по годишно разпределение


Компетентностите се оценяват комплексно на база добавена стойност и развитие на конкретното дете, на конкретната група. Така, както те самите се движат напред, а не спрямо определен график. За нас е важен напредъкът на самото дете спрямо себе си. Често дете, което се движи бавно през годината, в един момент израства изведнъж и прави голяма стъпка напред и нагоре. Не правим компромис с качеството на разбиране, на вникване в същността. Когато детето се движи по-бързо в определена област, то бива окуражено да продължава напред и да задълбочава способностите си. Ние играем вид танго. Заедно вървим напред, ако трябва се връщаме стъпки назад, за да можем да продължим напред още по-добре.


5. Екосистема - не група от училища


Училищата имат значителна автономия, но те непрекъснато обменят знания, добри практики и иновации помежду си. Учителите са подкрепени от методисти. Изградена е основата на система за управление на качеството. Работата на професионалните групи от всички училища с участие на методистите ни дава много по-голяма възможност за взаимно учене и развитие. Това ни дава възможност да концентрираме ресурс в методическия център на екосистемата, който да извършва развойни и изследователски дейности, да развива методически, да внедрява доказани световни практики и системи. Също по независим, обективен начин да измерва и изследва качеството на процесите, достиженията на децата и учителите. Да осигурява обратна връзка, която подпомага развитието и ученето, а не се фокусира единствено върху слабостите и проблемите.


6. Обратна връзка за развитие - не конкурентно оценяване


Когато даваме обратна връзка на учениците, тя не е в оценки. Можем да кажем, че при нас няма оценки, но това е заблуждаващо. Преценки за овладяване на определени компетентности и въобще качеството на учене се извършват ежедневно. И чрез експертни наблюдения на групова работа и интеракция, и чрез самостоятелни работи и тестове. Всеки урок или изследователска дейности имат вградено оценяване в себе си спрямо образователните резултати, поставени като цели. Резултатът от този процес не е числова оценка, а качествена обратна връзка към ученика - доколко са овладени целевите компетентности, къде има нужда от допълнителна работа, къде може да поеме по-големи предизвикателства. Обратната връзка представлява карта от компетентности, разбираеми за самото дете, и индикация къде се намира то на тази карта. Някои са в зелено, т.е. овладени, други в жълто или червено, т.е. в процес на овладяване или още не са постигнати. Това прави учебния процес видим и управляем за всички страни, а учениците - мотивирани и активни. Фокусът е върху напредъка на детето и неговите нужди, а не върху класации и конкурентност с другите.


7. Непрекъснати предизвикателства и вътрешна мотивация - не принуда


Ако едно дете овладява очакваните компетентности бързо и без грешки, това означава, че не сме открили неговото ниво на предизвикателство. Границата на комфорт, след която започва истинското учене. При нас ученето е трудно. Търсим тази граница заедно с него, за да може да усети затруднение, да започне да прави грешки и нови хипотези. Ученето трябва да води до сблъсък на досегашните ти представи с реалността, до конфликт, чрез който постигаш ново ниво на разбиране - на вътрешна промяна. Търсим и изграждаме вътрешна мотивация и нагласи за развитие у децата. Те учат по собствено желание с любознателност и целеустременост.


8. Развитие на цялостната личност - не само на знания и умения


Стремим се да постигнем баланс в цялостното развитие на личността - и социално-емоционално, и когнитивно, и физическо. За нас артистичното, творческото развитие на личността е не по-малко важно. Още в начален курс имаме специалисти учители по музика, визуални изкуства и драма. Правенето на театър развива уменията да влизаш в различни роли. Не по-малко важно е децата да са сред природата. Изграждането на ефективни и конструктивни взаимоотношения (дори умения за разрешаване на конфликти) е основата на целия училищен живот и образователни процеси. Затова взаимоотношенията са "предмет номер едно". Ние не приемаме ранната специализация на децата и традиционното им разделяне на "математици" и "литератори". Тази постановка противоречи със съвременните разбирания за когнитивно-емоционално развитие и въобще растеж на личността. Трябва да очакваме от всички деца да станат много добри и в едното, и в другото. В противен случай ограничаваме спектъра на възможните развития на тяхното бъдеще. Всяко дете може! Това е основна ценност, основно вярване на прогресивните училища.


9. Изследователски проекти - не само учебни дисциплини


Разбира се, изучаваме дисциплини като математика, езици, науки - където е необходимо последователно изграждане на знания и умения. Правим го по различен начин - на малки стъпки в безопасна и кооперативна среда, където грешките са възможности за учене, а не за упрек. Така натрупаните базови знания и умения се прилагат, развиват и интегрират в изследователски проекти. Те позволяват на ученика да търси отговори на основни глобални въпроси като: Кои сме ние? Къде се намираме във времето и пространството? Как споделяме планетата? И така да научава нови знания и умения, изгражда нагласи, да прави връзки, като прилага и задълбочава наученото в реални житейски ситуации. Учебната програма съдържа по шест изследователски проекта на година. По-големите разработват и социални проекти, които добавят стойност в общността.


10. Универсални (мета-) компетентности - не само "предмети"


Нашите деца трябва да се справят с предизвикателствата на бъдещето - да преосмислят и пресъздадат обществените отношения в културен, социален, природен и икономически аспект. Традиционното учене на несвързани предмети не е адекватно за това бъдеще. Необходими са универсални (мета-) компетентности, които да прилагат в различни, неочаквани ситуации. Преди всичко трябва да могат да изграждат ефективни взаимоотношения и личностно развитие, да мислят и творят ефективно, да комуникират и водят диалог, да сътрудничат, планират и управляват изпълнението на различни дейности и проекти, да практикуват здравословен начин на живот във всички аспекти, да имат световен мироглед, да възприемат и изграждат различни култури и да са активни граждани.


Заключение: Описаните предимства всъщност трябва да станат основни характеристики на всяко българско училище. Затова е необходима образователна трансформация. Да преосмислим и пресъздадем образователната система, за да могат нашите деца да посрещнат адекватно предизвикателствата на XXI век и да изградят по-добро общество.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK