Детски дневник

Детски дневник

Съюзът на работодателите в образованието предлага повече отсъствия по домашни причини

Съюзът на работодателите в образованието предлага повече отсъствия по домашни причини

Предстои да бъде обсъдена идеята на съюза на работодателите в системата на образованието извинените отсъствия по домашни причини да се увеличат от 10 на 15 дни

/ Видка Атанасова 3