Основното образование по математика и природни науки - малко по-зле, но все още добре

Основното образование по математика и природни науки - малко по-зле, но все още добре

© Красимир ЮскеселиевБългарските ученици в началните класове продължават да имат добро средно ниво на знания по математика и природни науки, но отстъпват от постиженията преди четири години. Това показват данните от поредното Международно изследване на уменията по математика и природни науки - TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study, в което учениците от 4 клас в България заемат средните места сред 58 държави в света.


Изследването се провежда на всеки 4 години и е сред най-реномираните международни сравнения на образователните системи и резултати, заедно с PIRLS (умения по четене за 4 клас) и PISA (функционална грамотност след 7 клас). Страната се включва за втори пореден път (след 2015 г.) в изследването на четвъртокласниците. То е проведено през 2019 г., като участие са взели 4 268 български ученици от 151 училища (при общо 340 хиляда ученици от близо 13 хиляди училища в 58 различни държави).Резултатите се представят по скали със средна стойност от 500 точки, а българските ученици достигат 515 т. по математика и 521 т. по природни науки, което класира страната съответно на 29-то и на 24-то място от 58-те включени държави. И по математика, и по природни науки най-високи резултати постига Сингапур (със 625 т. и 595 т.), а най-ниски - Република Филипини (с 297 т. и 249 т.).

В десетте най-добри, освен Сингапур, влизат Южна Корея, Русия, Япония, Тайван, Финландия, Латвия, Норвегия, САЩ и Литва.

Българските четвъртокласници се нареждат преди Испания и Франция, а в последната десетка по математика са Нова Зеландия, Грузия, Бахрейн, Черна гора, Катар, Иран, Оман, Мароко, ЮАР, Пакистан и Филипини.

Спад в постиженията на българските ученици


Данните показват, че 13% от четвъртокласниците (при 10% през 2015 г.) нямат минималните знания и умения, които да покрият образователните стандарти по природни науки, а 10% (при 8% през 2015) - по математика.


По математика най-високото равнище покриват 8% от учениците, високото - 37%, средното - 71%, 90% - ниското. По природни науки 15% са на най-високото равнище - напреднали. 44% покриват високото равнище, 71% - средното, 87% - ниското.


Фактори, влияещи върху постиженията


Факторите, които оказват сериозно влияние върху постиженията на учениците далеч не се ограничават само в училището. Постиженията на учениците не отразяват моментното им състояние, а са резултат от всички занимания, в които децата са били включвани, както в училището, така и преди това в детската градина и в семейството.


Резултатите показват, че постиженията на учениците силно зависят от подкрепата и ресурсите, които са осигурени на децата в дома им, както и от желанието и амбициите на родителите техните деца да се справят добре в училище. Колкото по-високо образовани са родителите, колкото повече време отделят за образователни дейности на децата си, и колкото повече децата са включени в такива дейности преди да започнат училище, толкова по-високи са постиженията им, сочат данните от проучването.


Наличие на образователни възможности


Изследването проучва връзката между резултатите на четвъртокласниците и образователните възможности пред тях - броя на книгите и детските книги у дома, наличието на интернет и самостоятелна стая за ученика, образованието и професионалната заетост на родителите. Разликата в постиженията на учениците, които имат много образователни възможности в семейството (13% от учениците) и тези, които имат малко образователни възможности в семейството (18% от учениците) е 182 точки по природни науки (при 130 точки през 2015 г.) и 138 точки по математика (при 90 точки през 2015 г.).


Важно е да се отбележи, че въпреки че има намаляване с 2% в сравнение с 2015 г., България е единствената от Европейския съюз, в която процентът на ученици с малко образователни възможности в семейството е толкова голям - 18% (за сравнение - в другите страни от Общността делът е не повече от 7 на сто). В Европа сходни или по-високи нива достигат Албания (30%), Турция (26%), Северна Македония (15%), Косово (12%) и Азербайджан (12%).


Ранно ограмотяване в семейството


Това е сериозна предпоставка за по-високи постижения на учениците по математика и природни науки, сочат данните. Впечатление прави, че докато средно за страните почти няма ученици, които да не са били включвани в дейности за ранно ограмотяване (3%), а при страните от Европейския съюз дори по-малко (2%), то в България това е вярно за 10% от четвъртокласниците. Техните резултати в сравнение с тези на учениците, които често са били включвани в такива дейности са със 153 точки по-ниски по природни науки и със 113 точки по-ниски по математика.


Посещаване на детска градина или предучилищна група


Предучилищното образование, най-често провеждано в детските градини, също е определящо за постиженията, показват данните. Колкото по-дълго време детето е посещавало детска градина или предучилищна група, толкова по-високи са постиженията му. Постиженията на деца, посещавали детска градина 3 или повече години (75% от четвъртокласниците), са със 76 точки по-високи от тези, които изобщо не са посещавали (3%) по математика и със 116 точки повече по природни науки.


Използване на български език в семейството


Нивото на владеене на говоримия български език също оказва сериозно влияние върху постиженията. Колкото по-рядко ученикът говори на български език в семейството си, толкова са по-ниски постиженията му. Представените резултати показват, че 69% от четвъртокласниците винаги говорят на български език вкъщи и имат постижения от 528 и 542 точки, съответно по математика и по природни науки. 15% от учениците почти никога не говорят български език вкъщи. Техните постижения спадат с 45 и 68 точки съответно по математика и природни науки, а за тези, който никога на говорят български език вкъщи (6% от учениците) спадът е с 109 и 159 точки, съответно.


Учебна среда


Тя определя условията, в които учениците придобиват знания и умения, има силна връзка с качеството на образованието и оказва влияние върху обучението и постиженията на учениците. Според данните от TIMSS 2019 58% от българските четвъртокласници учат в училища, в които за над 90% от учениците българският език е майчин. Една четвърт от българските ученици, учат в училища, в които за над 50% от учениците българският език не е майчин и те имат значително по-слаби постижения (с 68 точки по-ниски по математика и с 94 точки по природни науки).


Социално-икономически статус


Данните за България показват, че социално-икономическият статус на учениците оказва влияние върху постиженията им, защото колкото по-нисък е той в училището, толкова са по-ниски постиженията. В България 35% от учениците, учат в училища с по-висок социално-икономическият статус, a 21% - в училища с по-нисък. Разликата в постиженията им е 83 точки по математика и 113 точки по природни науки.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK