Пандемията направи още по-видима липсата на грижа към децата в България, отчита анализ

Пандемията направи още по-видима липсата на грижа към децата в България, отчита анализ

© Юлия ЛазароваСреден 3.09 е общата оценка за работата на държавата и институциите през 2020 година в грижата си за децата. Същата е средната оценка и за изминалото десетилетие. Това стана известно при представянето на десетото поред издание на мониторинговия доклад "Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата" на Националната мрежа за децата.


Бележникът е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в 9 области и включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите в тях:

Участие на децата,
Благосъстояние на децата,
Семейна среда и алтернативни грижи,
Закрила от всички форми на насилие,
Правосъдие за деца,
Ранно детско развитие,
Детско здраве,
Образование,
Спорт, отдих и свободно време.


Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките се включиха и 700 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата от Националния Юрочайлд форум.


Децата и пандемията
Акцент в Бележник 2021 е как пандемията се отрази върху благосъстоянието на децата във всички области. Пандемията направи още по-видими пропуските и липсата на координация между отделните системи. Децата не бяха приоритетна група за подкрепа в нито един момент. Влошените икономически и социални условия повишиха риска от изоставяне на деца. Пълното затваряне на детските заведения доведе до сериозни затруднения за хиляди родители. Неприсъственото обучение повиши риска от отпадане от образованието на деца от маргинализираните групи и силно затрудни децата с увреждания. Това са само част от констатациите в доклада.


Детското здраве и достъпът до здравни грижи бяха сериозно компрометирани, възникнаха рискове за детското психично здраве. Част от противоепидемичните мерки бяха въведени без отчитане на негативните ефекти върху здравето на децата. Затварянето и социалната изолация доведоха и до съществено увеличаване на нивата на домашно насилие.


Финансовите инвестиции


За първи път в рамките на мониторинга беше направен анализ на финансовите инвестиции на България в децата за последните четири години. Между 2017 и 2020 г. разходите за децата и семействата увеличават дела си в БВП от 4.1% на 4.7%, отбелязва анализът. Ръстът се дължи изцяло на нарастване на средствата за образование, като средствата, предназначени за здравеопазване, дори са намалили дела си в БВП с 0.1 процентен пункт. Ако за всяко дете се отделяха поравно средства, през 2017 г. това биха били 3344 лева на дете, което се равнява на 3.95% от БВП, или 7.6% от всички публични разходи. През 2021 г. това биха били 4718 лева на дете, което се равнява на 4.7% от прогнозния БВП и 11.7% от очакваните общи публични разходи. Пълният финансов доклад ще бъде представен скоро.


Изминалото десетилетие


Освен оценките за миналата година, тазгодишното издание "Бележник 2021" съдържа и обзор на постигнатото в детските политики през последните 10 години, като са изведени основните акценти, проблемните области и успехи за десетилетието. Резултатите от оценките през годините сочат, че все още липсва цялостна визия за благосъстоянието на децата в България. Нещо повече - през последните четири години се наблюдава влошаване на ситуацията във всички области, засягащи политиките за деца, и сериозно отстъпление от поетите ангажименти за гарантиране на правата им.


Графика: НМД

Графика: НМД


Оценките по области и основните изводи от доклада потвърждават анализа:


Участие на децата - Среден 3.06


Продължават да липсват координирани усилия за насърчаване на участието на децата във формирането на политики и взимането на решения, които ги засягат. То остава на училищно ниво и е водено в голяма степен от възрастните, пише в доклада.


Благосъстояние на децата - Среден 3.19


Без Национална стратегия за детето продължават да липсват интегрирани политики и цялостна визия за преодоляване на детската бедност, като делът на бедните трайно се увеличава, се отбелязва в анализа. Задълбочават се демографските проблеми, свързани с миграцията и разслоението на обществото. Социалната подкрепа е неефективна.


Семейна среда и алтернативни грижи - Среден 3.12


Пандемията и свързаните с нея ограничения създадоха трудности за семействата и децата в алтернативна и резидентна грижа. Децата в институции и децата бежанци бяха изолирани за дълги периоди почти напълно от света, което затрудни процесите на закрила и извеждане в приемна грижа и осиновяване.


Закрила на детето от всички форми на насилие - Среден 3.07


Продължава тенденцията за увеличаване на случаите на деца, жертви на насилие и липсата на превенция. Все още няма достатъчно достъпни услуги за пострадали от насилие деца, се подчертава в анализа. Ситуацията на дистанционно обучение постави в още по-голям риск децата и отвори въпроси за киберсигурността и тормоза в дигитална среда.


Правосъдие за деца - Среден 3.1


2020 г. не отбеляза напредък в реформата на съществуващата система на правораздаване спрямо децата. Министерството на правосъдието не посочва планове по придвижване на Закона за възпитателните мерки спрямо непълнолетни, нито дава надежда за скорошна отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Ранно детско развитие - Среден 3.22


Проблемите с недостига на специалисти и липсата на координация между системите остават нерешени. Няма развитие по приемането на Националната стратегия за ранно детско развитие. Мерките, свързани с епидемиологичната ситуация, влошиха съществено грижата в родилните и неонатологичните отделения. Няма развитие и в областта на ранното детско обучение и грижа.


Детско здраве - Среден 3.09


Една от водещите теми през годината беше създаването на Национална гражданска инициатива "За истинска детска болница" и поетият от правителството ангажимент да построи съвременна детска болница. До края на 2020 г. обаче перспективите за реализация на изцяло нов, отговарящ на всички изисквания проект, остават минимални. В същото време качеството на здравните грижи и достъпът до тях беше силно ограничен, а физическото и психичното здраве на децата се влоши като резултат от дългата изолация и дистанционното обучение.


Образование - Добър 3.71


В началото на пандемията система успя за сравнително кратко време да организира неприсъствената форма на обучение, но до края на годината останаха проблемите с липсата на цялостен обхват на всички групи ученици, недостига на електронни устройства и интернет връзка, липсата на достатъчна подкрепа за децата със специални потребности и децата от маргинализирани групи. Здравното и сексуалното образование останаха на заден план.


Спорт, отдих и свободно време - Среден 2.75


Възможностите за спорт и структурирано оползотворяване на свободното време за деца бяха практически блокирани през по-голямата част от календарната година. Правителството не положи никакви усилия за компенсиране на липсата на извънкласни занимания и спортни тренировки. За сметка на това публичното говорене беше насочено към децата като вирусоносители, което допълнително влоши психологическото напрежение върху тях и даде повод за повече ограничения.


Графика: НМД

Графика: НМД

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  НМД и бележник 2021, статията - общо взето доста глупости събрани на едно място. Спокойно, ще ви ги отчетем като пропагандни, по настояване на спонсора, също както статиите за ИК, клетите мигранти и привилегиите за ЛГБТ (и всякакви още букви, да не се обиди някой пропуснат).

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 2. 2 Профил на lpj381006165
  lpj381006165
  Рейтинг: 24 Неутрално

  "Резултатите от оценките през годините сочат, че все още липсва цялостна визия за благосъстоянието на децата в България. Нещо повече, през последните четири години се наблюдава влошаване на ситуацията във всички области, засягащи политиките за деца"
  Не е точно така. От снимките във Фейсбука виждаме, че внуците на Тиквата нямат тези проблеми.

 3. 3 Профил на fantomas
  fantomas
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Благодарение на патриотичните усилия не беше приета и стратегията за детето, така че в скоро време няма да има промяна.

 4. 4 Профил на sharko
  sharko
  Рейтинг: 25 Неутрално

  Една от най-важните грижи е образованието. Да махат наред Димов, Ботев, Йовков и да вкарат чалга текстове. Така гаранитрано няма да има изтичане на мозъци и никое дете няма да мечтае да ходи надалеч по чужбините. Далеч от среда, семейство и родина.

 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1811 Неутрално

  Грижата за децата е на СЕМЕЙСТВОТО!!!!
  Държавни деца имаше само по време на отвратителният комунизъм!
  Може би е разумно държавата да подкрепя семействата с деца...

 6. 6 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  Ами, те не могат да гласуват, защо да им се полагат грижи.

 7. 7 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  Благодарение на патриотичните усилия не беше приета и стратегията за детето, така че в скоро време няма да има промяна.
  —цитат от коментар 3 на fantomas


  А-ха, и един мармот завива шоколад. Почти ви повярвахме, че безкористни НПО-та са загрижени повече за децата от техните родители.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 8. 8 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  “Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители”

  ——
  Хубаво е, да се знае кой плаща на тези организации и оценители. Дали плащащия има безкористни намерения? Аз мисля, че това са бизнесмени, които искат да превърнат децата в инструмент за печалби.
  Борисов, ако се яви в Парламента бих го питала, защо се дават по 700лв. на приемни семейства, а с тези пари на се подпомогнат истинските родители? Защо, жени които остават вдовици и търсят помощ от ДАЗД, получават “помощ” - отнемат им децата поради “лоши битови условия”!!!!! Защо?

  Любовта ще спаси света!!!
 9. 9 Профил на fantomas
  fantomas
  Рейтинг: 647 Неутрално

  До коментар [#7] от "rumen_s":

  В стратегията за детето има допълнителни защитни механизми и нищо, което да твърди, че някой е по-загрижен за децата от родителите им.

 10. 10 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3252 Неутрално

  "Без Национална стратегия за детето продължават да липсват интегрирани политики и цялостна визия за преодоляване на детската бедност, като делът на бедните трайно се увеличава, се отбелязва в анализа. Задълбочават се демографските проблеми, свързани с миграцията и разслоението на обществото. Социалната подкрепа е неефективна."
  ==============
  И тази работа ми намирисва като 112 място....
  Но има и някаква логика. Пандемията увеличава бедните навсякъде, най-много деца има в индийските махали. Всъщност, с каква оценка е Индия?

  Беше писано нещо и за всички форми на насилие. Нещо за 12-годишните булки?

  Еретик
 11. 11 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4009 Неутрално

  Но пък за сметка на това, активно се увеличава грижата за Човека. И всички знаем, КОЙ е този Човек. А децата? Е, те ще се изучат и ще заминат в чужбина. Там да се реализират и създават семейства.

 12. 12 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  До коментар [#7] от "rumen_s":В стратегията за детето има допълнителни защитни механизми и нищо, което да твърди, че някой е по-загрижен за децата от родителите им.
  —цитат от коментар 9 на fantomas


  Да бе да, виждаме, Дневничето даже са разширили статията. От всички разглеждани въпроси образованието се оказва най-добре, с най-висока оценка. Ама проблем му било, че "Здравното и сексуалното образование останаха на заден план." Ти да видиш, дали това го мислят родителите или само заинтересованите НПО-та?

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 13. 13 Профил на fantomas
  fantomas
  Рейтинг: 647 Неутрално

  До коментар [#12] от "rumen_s":

  Не разбрах какво точно виждате нито какво общо има въпросът Ви с темата или каквото аз коментирах по-рано.

 14. 14 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1733 Весело

  - Ама ние нямаме деца другарю Живков...
  - И деца ще ви направим другари....

 15. 15 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  Една от най-важните грижи е образованието. Да махат наред Димов, Ботев, Йовков и да вкарат чалга текстове. Така гаранитрано няма да има изтичане на мозъци и никое дете няма да мечтае да ходи надалеч по чужбините. Далеч от среда, семейство и родина.
  —цитат от коментар 4 на Sharko


  Образованието го пиши бегало, с все повече циганета, които знаем колко обичат да учат .....

 16. 16 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  Забележете, пак се реве, че липсвало достатъчно подкрепа за децата от "маргинализираните групи" (политкоректно дефиниране на циганите) .....

  Извинявам се, купихме им лаптопи с нашите данъци, за да учат в пандемията, а те ги откриваха после по заложните къщи и/или продадени ...... още ли искате да наливаме пари на тези, които очевидно не желаят да учат ???! Колко още ще ни струват тези ??

 17. 17 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Не е работа на държавата да се грижи за децата. От държавна грижа накрая ми пречат да се грижа по-добре. Почнаха да ме тормозят за ранна градина - значи да си дам детето да кисне във вируси, да яде по-гадна храна, да се стресира, щото задължително. Ама аз мога да си ги гледам у дома, нямам проблем, и до първи клас, само да не ме тормозят.

  Не знам защо е тоя натиск да се изкара всяко дете по-далеч от семейната среда. Всъщност знам защо е, но това далеч не е добро решение за всяко дете.

  Аз например искам повече и по-лесно откриване на частни училища, вместо да се наливат милиони в "машини за ученици" с директор-гербаджия отгоре.

 18. 18 Профил на tsefan_92
  tsefan_92
  Рейтинг: 286 Неутрално

  ГРОБ- с грижа за Вас и Вашите деца!
  Тро-ло-ло-лол

  Да изринем ГРОБ-авите комунисти с 200! Да си върнем държавата!
 19. 19 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1167 Неутрално

  Лошо другари, лошо....... закъснявате с култивирането на печурките.....
  От де ви идват в главите тези глупости?

  Участие на децата...... ми прочетете ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ.....,
  Благосъстояние на децата..... в пряка зависимост от благосъстоянието на семейството.....,
  Семейна среда и алтернативни грижи.....ще създавате павликморозовци ли.....?
  Закрила от всички форми на насилие....... насилие е това, което искате вие - намеса в семействата....,
  Правосъдие за деца,
  Ранно детско развитие......по-горе написаното за насилието...,
  Детско здраве,
  Образование,
  Спорт, отдих и свободно време - ангажимент на семействата......


  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 20. 20 Профил на barter1
  barter1
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#13] от "fantomas":

  Разбираш, разбираш ти, даже много добре. Порови малко назад когато в рамките на два дни спряха и пуснаха програмата Таралежи в Перник, да видиш кой беше първа кипра на снимките при фондация Пулс

 21. 21 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  До коментар [#13] от "fantomas":Разбираш, разбираш ти, даже много добре. Порови малко назад когато в рамките на два дни спряха и пуснаха програмата Таралежи в Перник, да видиш кой беше първа кипра на снимките при фондация Пулс
  —цитат от коментар 20 на barter1


  Кой?

  Любовта ще спаси света!!!
 22. 22 Профил на barter1
  barter1
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#21] от "hope":

  Богданов от НМД

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK