Детски дневник

Детски дневник

С промени в изпитите властите пробват да подобрят резултатите в училище

С промени в изпитите властите пробват да подобрят резултатите в училище

В новите варианти на тестовете се по-голям дял заемат казусите, свързани с практическо прилагане на наученото, а за успешното справяне с тях не се изисква допълнителна подготовка, уверява МОН.

/ Видка Атанасова 62