Детски книги

Детски книги

Книга с пиктограми помага и на деца с дефицити с четенето и разказването

Книга с пиктограми помага и на деца с дефицити с четенето и разказването

"Ема. Един прекрасен ден" излиза като част от поредицата "Помогни ми да се справя сам" с фокус четене и разказване, като за постигането на тези умения се използват пиктограми

/ Видка Атанасова 2