Тенденции в защитата на някои обекти на интелектуална собственост в интернет (1)

През 1999 г. съгласно препоръките на Световната организация за интелектуална собственост Интернет корпорацията за зададени имена и номера (ICANN) прие Еднообразната политика (UDRP) за разрешаване на спорове във връзка с интернет домейн имена. След приемането на тази политика останаха за разрешаване много въпроси. С тази политика беше създадена процедура за защита на правата на притежатели на марки срещу недобросъвестни лица, регистрирали домейн имена, които са идентични или объркващо сходни на тези марки. Останаха за разрешаване обаче въпросите, свързани със защитата на търговските имена, международните непатентни наименования на фармацевтични субстанции, личните имена, имената на държавите, географските означения и имената на международните организации. Тези въпроси бяха оставени за допълнително обсъждане от страните - членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с оглед на уеднаквяване или доближаване на техните позиции, както и с цел да се вземат предвид практическите резултати от въведената Еднообразна политика за разрешаване на споровете във връзка с интернет домейн имената. В настоящото изложение ще се опитаме да представим накратко развитието на този процес и доминиращите в момента позиции относно защитата на международните непатентни наименования на фармацевтични субстанции (INN), защитата на търговските имена и на личните имена.

През 2000 г. СОИС взе решение за започването на Втори интернет домейн процес, в рамките на който да бъдат взети решения относно въвеждането на процедури за защита на редица обекти на интелектуална собственост. След многобройни обсъждания и консултации през септември 2001 г. беше изготвен Доклад на Втория интернет домейн процес, който включва конкретни препоръки по отношение на разглежданите обекти. Докладът на Втория интернет домейн процес беше подложен на две обсъждания от страните - членки на СОИС, и през септември 2002 г. беше взето решение за одобряване на препоръките, съдържащи се в доклада. Тези препоръки бяха изпратени на интернет корпорацията за зададени имена и номера.

По отношение на международните непатентни наименования на фармацевтични субстанции (INN) беше препоръчано за момента да не бъде създавана специфична форма на защита срещу регистрацията им като домейн имена. Тази препоръка беше приета въпреки настояването на повечето европейски страни, на Световната здравна организация и на делегацията на Европейския съюз за въвеждането на специфична защита. Тяхното становище е, че не трябва да се позволява пораждането на изключителни права върху домейн име, представляващо INN, тъй като INN по своята същност е име, което може да се ползва от всички. Основният аргумент, който беше противопоставен на това становище от делегациите на САЩ и Япония, беше, че INN представляват генерични думи, които по дефиниция не могат да бъдат обект на злоупотреба. Различието в позициите на държавите - членки на СОИС, специфична защита на INN не беше въведена и се прие препоръка СОИС да продължи наблюдението на ситуацията съвместно със Световната здравна организация.


По отношение на търговските имена също е налице раздвояване на позициите на държавите - членки на СОИС. Една част от тях настоява за изменение на Еднообразната политика за разрешаване на спорове, така че тя да защитава търговските имена наред с търговските марки, но други държави считат, че между националните системи за защита на търговските имена съществуват големи различия, които ще попречат на прилагането на Еднообразната политика. Препоръката, която беше приета, е за момента да не бъде създавана специфична форма на защита срещу регистрацията им като домейн имена. Това решение е в полза на държавите, чиято правна система е основана на така нареченото common law, което признава права върху нерегистрирани марки. Само лица от тези държави могат да защитят търговското си име, твърдейки, че то представлява нерегистрирана марка, върху която имат права, които се защитават по реда на Еднообразната политика за разрешаване на спорове.

По отношение на личните имена държавите - членки на СОИС, демонстрират по-голямо сходство в позициите. Спецификата на личните имена е такава, че неопределен брой физически лица могат да носят едно и също име, а юридическите лица също могат да използват лични имена или части от тях във фирменото си наименование. Налице е голямо различие между правните системи по отношение на дефиницията, формата и защитата на личните имена. Личното име може да бъде защитено чрез регистрацията му като марка. Голям брой решения на Центъра за арбитраж и медиация към СОИС по спорове за домейн имена третират личните имена като нерегистрирани марки и по този начин им предоставят защита. Анализът на всички тези аргументи е довел до приемането на препоръка да не се въвеждат специфични мерки за защита на личните имена.

- - -

В следваща статия ще разгледаме тенденциите в развитието на защитата в интернет на имената на държавите, географските означения, и имената на международните организации.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK