Обещанията за София - 2

От сряда "Дневник" публикува поредица, посветена на най-важните проблеми на София и обещанията на основните кандидати в кметската надпревара за решаването им. Днешната тема са управлението на общинската собственост, градоустройствените и административните проблеми.

- - -

Най-голямото предизвикателство за бъдещия кмет ще бъде успешното приключване на финансовата 2003 година. В момента София е на червено с около 10 млн. лв. За първи път от четири години се очертава бюджетен дефицит, като оценките варират от 30 до 50 млн. лв.


Бюджетът създава проблеми, въпреки че София дава около 25% от брутния вътрешен продукт на страната. Привлякла е почти 40% от преките чужди инвестиции. От тях най-голям е делът в сектора продажби на дребно (32%), следван от финансите (21%) и производството (12.5%). На частния сектор се пада около 80% от столичната икономика, като регистрираните частни дружества са над 40 хиляди. Безработицата е по-ниска в сравнение със страната. В София тя е под 4% от населението, докато средната за страната е 13%.

Бюджетът за тази година е 353 млн. лв., докато в началото на мандата на Стефан Софиянски през 1999 г. беше 445 млн. лв. Основната причина за това е увеличената вноска на София към държавата. За града останаха само 40% от вноските по данък общ доход (ДОД), докато останалата част влезе в републиканския бюджет, като правителството не е отчело за какво са изразходвани 100 млн. лв. от ДОД на столичани.

Възможностите за

покриването на дефицита

не са големи. Може да се разчита на допълнителна субсидия от държавата при преизпълнение на данъчните приходи. Другите алтернативи са кредити, подобряване на събираемостта от такси и глоби, увеличаване на наемите, продажба на активи.

Именно продажбата на общинска недвижима собственост за 18 млн. лв. през последните месеци беше основният начин за компенсиране на недостига от средства. Другата схема, до която се прибягваше най-често, беше вкарването на атрактивни терени в капитала на общинските дружества с цел бъдеща продажба. Прехвърлянето на имотите ставаше по балансова стойност, която е много по-ниска от пазарната цена. Мотивът беше оптимизиране на дейността на дружествата и реализиране на повече приходи в общинската каса. Резултатите обаче не потвърждават намеренията. Само 3.5 млн. лв. влязоха в бюджета от търговските дружества на кметството през тази година, като едва в края на мандата общински съветници се сетиха, че средствата могат да бъдат няколко пъти повече.

Обобщените данни от финансовите отчети за дейността на 38-те общински дружества за 2002 г. сочат двойно по-голяма загуба в сравнение с печалбата и голяма задлъжнялост. Двайсет и една фирми отчитат печалба от общо 5 млн. лв., докато загубата на останалите възлиза на 9.5 млн. лв. Общата задлъжнялост пък е 62.3 млн. лв., като близо две трети от задълженията са краткосрочни и трябва да бъдат изплатени до края на годината. Най-критично е положението с градския транспорт. Неразплатени суми има и към концесионерите по почистването.

Липсата на публичен регистър за

общинската собственост

продажбата й без конкурси и търгове, непрекъснатото вкарване на терени в капитала на търговските дружества са основните слабости при управлението на активите на столицата.

Схемата с прехвърлянето на общинските имоти и последвалата им продажба се прилагаше чрез определени фирми, които бяха създадени с друга цел. Нарицателна в това отношение е "Софийски имоти", чиято основна задача беше стопанисването и управлението на общинската собственост. Няма точна статистика колко и на каква стойност имоти е продало дружеството за четиригодишния мандат. Може да се каже обаче, че печалбата от 1.1 млн. лв., която отчита "Софийски имоти" за миналата година, е нищожна на фона на управляваните от него активи на стойност от 40 млн. лв. В успешната схема за продажба на общински терени се включи и новосъздадената "Галатея", която стопанисва общинските детски лагери. За по-малко от година дружеството продаде част от тях и редица атрактивни терени в столицата на цени по-ниски от пазарните. Мотивът беше със средствата да се възстанови останалата почивна база, за да може да се ползва след това за нуждите на общинските училища, детските градини, а също и от общинските служители. За целта „Галатея“ беше финансирана отделно и с пари от общинската приватизация. Пак през изтеклите месеци с редица придобивки може да се похвали общинската охранителна фирма „Егида“. Тя получи правото да стопанисва за още седем години подлезите, като в капитала й бяха вкарани и изградените в тях търговски обекти. Допълнителната екстра са новите стотина магазинчета, които "Егида" ще отдава под наем след ремонта на площада пред Централна гара. Извън общинските дружества кметството има участие в редица смесени дружества с неясен предмет на дейност и съмнителни партньори. Практиката за заобикаляне на тръжните процедури ставаше чрез преговори с инвеститори за изграждането на по-големи обекти.

Като успешна може да се оцени практиката на общината за оправяне на инфраструктурата чрез привличане на инвестиции срещу собственост. По този начин беше направен бизнес паркът в "Младост" от "Линднер груп". Отдаването на концесия на водата на чужд инвеститор обаче засега не успя да реши проблема с изграждането на водопроводната и канализационната мрежа на столицата. Не случайно много от кандидатите за кметове се зарекоха, ако ги изберат, да поискат преразглеждането на концесионния договор.

Жилищният фонд

на общината е 480 000 жилища, като дефицитът е около 60 000 според проучване на общия устройствен план. Картотекираните нуждаещи се столичани са над 40 000, като в същото време кметството разполага с 12 хиляди общински жилища. Политиката за решаването на проблема на общината се провеждаше по два начина. Единият са прословутите замени на общински терени срещу жилища, с които се попълваше фондът на кметството. Другият е отстъпено право на строеж на частни предприемачи. По този начин от 1995 г. досега са обезщетени близо 2000 души.

Бъдещото на панелките също засяга голяма част от столичани. Близо 200 хиляди са панелните апартаменти и те представляват 49% от жилищния фонд. В тях живеят половината столичани. Според стратегията за развитие на София санирането им ще струва между 2.5 и 3 млрд. лв., като процесът може да се осъществи в рамките на 15 години. По груби сметки цената за санирането на един вход на осеметажен панелен блок е около 40 хиляди лева. Ако в него живеят 20 семейства, на апартамент се падат около 2000 лв. Основният проблем за санирането на жилищата си остава финансовият. Другият е липсата на закон за етажната собственост, защото санирането на сградата трябва да стане със съгласието на всички собственици.

За подобряване на административното обслужване на столичани през последните години общината направи доста. София има своя страница в интернет, където може да се намери информация за всички наредби на общината, да се направи деловодна справка, да се проследи движението на един документ, както и да се научат шефовете на отделните администрации. В няколко районни кметства пък беше въведено обслужване на едно гише. По сигнали на граждани бяха задържани няколко служители за корупция, но те са на сравнително ниско ниво в общинската йерархия. На сесиите присъстваха граждани. Проблем обаче остава публичността на решенията на общинския съвет, които не могат да се прочетат в интернет.

- - -

Стефан Софиянски:

общинска собственост:

- ще направи бизнес съвет

- ще даде 13 500 дка общински земеделски терени на неуспели да си върнат земята

- иска Министерството на екологията да даде минералните извори безвъзмездно на общината

- ще се бори данък общ доход да остава в общинския бюджет

градоустройство:

- ще работи за изпълнение на общия устройствен план и приемането му от парламента

- частни инвестиции за бизнес центрове в "Младост", "Илиенци", "Обеля"

- инвестиционен фонд, който да финансира проекти за стопанисването на общинската собственост в междублоковите пространства

- нови специализирани пазари като книжния на площад "Славейков"

- програма за саниране на панелките, при която всеки апартамент се разширява с 10 кв.м

- специален фонд за обновяването на сградите, средствата ще се наберат чрез заем от Световната банка и от данък сгради

- създаване на смесено дружество с германска компания "Щемпел" за саниране на панелките

- прехвърляне на собствеността на земята под и около блоковете

- домсъветите трябва да станат юридически лица, но е необходимо приемането на закон за етажната собственост

администрация:

- единна информационна система

- разширяване на обслужването на едно гише

- фронт офиси в кметствата и кварталите, които да издават лицензи за малки търговски обекти и скици

- намалява документите от 12 на 4 за получаване на лиценз за продажба на алкохол

Надежда Михайлова

общинска собственост:

- освобождаване на общината от стопанска дейност

- прозрачност при приватизацията на общински предприятия

- продажба на акциите на кметството в Общинска банка

- преглед на концесионните договори

- публично обявяване на парцелите частна общинска собственост

- ще направи бизнес съвет

градоустройство:

- забрана на строителството на бензиностанции и паркинги върху зелени площи

- прекратяване на незаконното строителство на Витоша

- конкурс за поддържането на зелените площи

- разработване на проекти за улици и канализация в ромските квартали

- програма за рехабилитация на панелните жилища

- фонд за финансиране

- прехвърляне на собствеността на земята на собствениците на апартаменти

- преференциална схема за строителство на младите семейства

администрация:

- общински вестник, който ще публикува всички решения на общинския съвет, наредби и проекти

- ще даде повече правомощия и средства на районните кметове

- обслужване на едно гише

- публични дискусии за решаване на кварталните проблеми

- информационен център на предприемача

Стоян Александров

общинска собственост:

- увеличаване на собствените приходи на общината

- преразглеждане на концесионните договори за водоснабдяване и чистота

- разработване на стратегия за отопление с алтернативни енергийни източници

- ред и прозрачност в отношенията между топлофикация, фирмите за топлинно счетоводство и гражданите

- ревизия на дейността и управлението на общинските дружества и представяне на доклада пред обществеността

- възстановяване на крайградското селско стопанство чрез проекти по програма САПАРД

- строителство на тържище за селскостопанска продукция и цветя

градоустройство:

- специален статут на Студентски град

- възстановяване на статута на Витоша като национален парк

- запазване на кварталните градинки

- изграждане на гребна база по поречието на Искър

- създаване на благоприятна градска среда за инвалидите

- запазване на общественото предназначение на реституираните имоти чрез замяна или компенсиране на техните собственици

- програма за саниране на жилищните блокове от две части - задължителна (покрив, топлоизолация и фасади) и препоръчителна (дограма, вътрешни инсталации, асансьори)

- изграждане на общински фонд от жилища за социално слаби и млади семейства срещу минимален наем

администрация:

- обслужване на едно гише

- постоянен контрол, включително и граждански, върху работата на администрацията

- включване в работата на общината на неправителствени организации

- референдуми на общинско и районно ниво по важни проблеми за града

- назначенията на районните кметове и администрацията няма да стават на партиен принцип

Васил Иванов-Лучано

общинска собственост:

- ще даде на концесия строителството на ново сметище, ремонтите на улиците, транспорта, топлофикацията и метрото

- ще направи международен одит на всички решения, взети от общинския съвет

- ревизия на концесионните договори за водата и чистотата

- ще предложи за продажба или отдаването на концесия на сергиите по пазарите

- ще направи бизнес съвет

градоустройство:

- строителство на нови нискоетажни сгради и еднофамилни къщи в Студентски град

- събаряне на изоставените сгради

- нови производствени зони за малки и средни предприятия

- реконструкции на основните транспортно-комуникационна и инженерно-техническа инфраструктура

- саниране на панелите

администрация:

- защита на бизнеса от чиновнически произвол

- намаляване на лицензите

- по-кратки срокове за общинските услуги

- контрол на служителите

Любен Дилов-син

общинска собственост:

- концесиониране на общинските дейности

- завършване на общинската приватизация

- приемане на програма за развитието на туризма

- стратегия за насърчаване на благотворителността

- преференции за компании, които подпомагат столичната култура и изкуство

- пълен одит и оптимизиране на дейността на всички общински фирми

- създаване на единна стратегия за рекламата на територията на София

- програма "Сигурност на сделките с недвижими имоти"

- ускоряване на битовата газификация

- продажба на миноритарните общински дялове в приватизирани фирми

- пълна ревизия на дейността на Общинска банка

- контрол на фирма "Софийска вода"

- засилен контрол по пазарите, защитаващ интересите на потребителите

градоустройство:

- прозрачност на общинските намерения в градоустройството

- нови условия в строителството

- стимулиране на строителството на нови квартали в северната част на града

- мораториум върху строителството на зелени площи

- 50% увеличаване на зелените площи до 2007 г.

- създаване на екип, който ще търси международно финансиране за санирането на панелките

администрация:

- въвеждане на мълчаливо съгласие

- единна информационна база данни за собствеността и решенията на общинския съвет

- разширяване на обслужването на едно гише

- облекчаване на лицензионните режими

- финансов омбудсман

- районни омбудсмани

- временни комисии по гражданско недоволство

- месечно издание на общината

Източник: Използвани са предизборните програми на кандидатите, страниците им в интернет, публичните им изяви пред избиратели

Още от Дневник +

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK