Истанбулският архив - история за три гроша и 65 години проучвания

Сега, когато е на път да завърши описът на истанбулския архив, изучаван в България вече близо 65 години, и се обмисля издаването на каталози за него, от Турция дойде информация, че Анкара може да поиска връщането на обвитите в мистична слава документи. Описването и работата по "старата хартия" продължава толкова дълго заради трудоемката техническа дейност по разчитането и квалифицирането на документите. За т.нар. истанбулски османски архив, пристигнал в България през 1931 г., както и за действията на българската държава да го запази, дори след като Анкара разбрала какво всъщност е продала като хартия за вторични суровини, има не един и два разказа, които звучат като легенда.

Истанбулският архив - история за три гроша и 65 години проучвания

© Надежда ЧипевaТурско робство, османско владичество или просто присъствие? Какъвто и да е отговорът на историците, аргументите са почерпени от османските архиви - едно от културните богатства на България. Пак те са изворът за публикации, според които ислямът не е бил налаган чрез масови насилствени акции. Според други учени обаче българи са били избивани заради вярата им и са били принуждавани да сменят християнската си религия. И те също се позовават на старите документи. А те в голямата си част са слабо проучени. Често това са счетоводни статистики, но скучните за неизкушения сведения разкриват на познавача как е изградена Османската империя и как е действал огромният пазар на нейната територия.


Сега, когато е на път да завърши описът на истанбулския архив, изучаван в България вече близо 65 години, и се обмисля издаването на каталози за него, от Турция дойде информация, че Анкара може да поиска връщането на обвитите в мистична слава документи. Описването и работата по "старата хартия" продължава толкова дълго заради трудоемката техническа дейност по разчитането и квалифицирането на документите. Все пак 76 години след като през българската граница влизат вагоните, купени за хартиените фабрики в Костенец и Княжево, по-голямата част от съществените исторически материали в тях са прегледани. Неотдавна Ориенталският отдел към Народната библиотека е спечелил и проект на Министерството на културата за над 100 хил. лв., с които да се реставрират предимно османски документи.


За т.нар. истанбулски османски архив, пристигнал в България през 1931 г., както и за действията на българската държава да го запази, дори след като Анкара разбрала какво всъщност е продала като хартия за вторични суровини, има не един и два разказа, които звучат като легенда. Историците дори не са на общо становище колко точно са въпросните вагони. По-разпространено е мнението, че става въпрос за три вагона, или около 200 бали документи. Други обаче разказват, че всъщност вагоните били 4, но единият е върнат (според някои дори още на границата), след като в Турция се разбрало, че "старата хартия", купена на истанбулското тържище, всъщност са ценни свидетелства за миналото.
Част от платените по 3 гроша и 1 пара за оката документи обаче действително изгарят в пещите на хартиените фабрики. Как българското правителство е разбрало какво точно е попаднало в страната и колко голяма е ценността на материалите също граничи с мистерията. Обикновено се разказва за студенти в Турция, които сигнализирали, че от криворазбрани републикански подбуди


по тържищата се разпродават архиви


на Османската империя. Други пък твърдят, че към заводите е имало хора, които са контролирали какво се гори. В крайна сметка след разкарване на вагоните от гара на гара, съхраняването на документите по мазета до 1943 г. и усилията на изненаданото от находката правителство документите да бъдат спасени те стигат до архивния фонд на държавата.


В целия този сюжет историците в България са единни по един въпрос: Турция няма основания да претендира за връщането на оригинали, защото става въпрос за търговска сделка на частно лице - хартиените фабрики. От официалните институции, съхраняващи османските архиви - Главно управление на архивите и Народната библиотека, посочиха също, че нито в официална писмена форма, нито устно от Анкара е идвало подобно искане. Още повече, както пише в научната си статия за комплектуването на османския архив доц. Светлана Иванова от Историческия факултет на Софийския университет, трудно може да се разграничат материалите "от вагоните" от останалите османски документи, които България е имала и преди 1931 г., а и е набавяла след това. Между България и Турция има спогодба още от 1993 г. за размяна на копия и документи на микрофилм, на базата на която до момента в страната са постъпили над 20 хил. материала, а турски учени са проучили и взели около 25 хил. копия.


Същинското проучване на истанбулските османски документи, които са изключително важна по значение част от съхраняваните в Народната библиотека около 800 хил. архивни единици за Османската империя, все още предстои, казват османисти. В първите години след като материалите попадат в България, историци и експерти търсили в тях главно


данни за Левски


и в крайна сметка в началото на 50-те години именно от тези архиви излизат сведенията за процеса срещу него. Информациите от документите обаче трудно ще предизвикат родолюбиви пориви - единствено Левски обявява "сам съм, други няма". Архивите за следствието показват, че останалите революционери се издават едни други пред османските власти. Затова и в България историците като че ли по-скоро избягват да говорят за тези данни.


От османските архиви тръгва и спорът за принудителната смяна на християнската вяра. Докато едни историци описват унищожавани с десетки манастири и църкви, насилствено помюсюлманчване, ангария, позовавайки се на написаното в летописната бележка "Потурчването на Чепино" на Методий Драгинов (чиято автентичност някои отричат), други предизвикаха възмущението на "патриоти" с много по-нюансирани тези. Проф. Цветана Георгиева разказва за "Еничарите в българските земи", като застъпва схващането, че български семейства доброволно са давали децата си за еничари по икономически и социални причини. Османисти, позовавайки се именно на истанбулските документи и засичайки с тях информациите от летописа на поп Драгинов, изтъкват: "Сухите статистики на силно развитата администрация в Османската империя не могат да лъжат - за унищожаването на население, църкви и манастири не може да се говори, тъй като в документите не е записано дори съществуването на толкова християни и на манастири."


Дефтер за всички приходоизточници от началото на XVI в. пък показва прилични темпове на


демографско развитие на българското население


и на неговото производство, отбелязва ст.н.с. д-р Румен Ковачев от Ориенталския отдел на Народната библиотека, който е ангажиран с размяната на документи между България и Турция и е един от малкото османисти, които умеят да разчитат османо-турски. През 1526 - 1528 г. в Родопите дори няма мюсюлмани и това е едно от ярките доказателства, че не може да се говори за помюсюлманчване, още по-малко насилствено, посочва той. Както според него, така и според проф. Евгений Радушев, използвал истанбулските документи за своята книга "Помаците", преминаването на християни към мюсюлманството пак е заради икономически облаги, а не принудително.


Какво още ще излезе от т.нар. истанбулски османски архив тепърва ще се разбере, тъй като османистите все още приключват техническата работа по анотиране и систематизиране на документите. Въпреки че паралелно с чисто архивистката дейност историци четат и анализират по същество някои от документите, голяма част не са изследвани. А от тях може да се види в пълни подробности как са живели хората в Османската империя, какъв е бил битът им, тъй като освен изчерпателните общи дефтери за финансовите отношения, приходоизточници и т.н. администрацията е водила статистика и в най-малките селца - население, етноси, религия, производство, плащания. Наред с над 700-те дефтера от по 700 - 800 страници, които се пазят в библиотеката (само преди месец колекцията е попълнена с още 3 копия на дефтери, получени от Турция), османският архив съдържа и справочници, финансови документи, молби, прошения.


В България обаче не са много историците османисти, умеещи не само да разчитат османо-турски, но и да анализират информацията. Повечето от тях са научили необходимите около 150 - 200 думи и символи за четенето на сухата статистика и счетоводна информация в архивите. Неразбираема за повечето, също както и за турски историци, обаче остава информацията извън воденето на регистри. Дори и тези пък, които могат поне частично да дешифрират данните, се броят на пръсти. Според Румен Ковачев това са не повече от 20 учени. Далеч по-малко специалисти - около 10, пък изброиха от Главно управление на архивите. Подготовката на един османист за пълноценно боравене и анализ на материалите изисква между 10 и 20 години, дотогава младите могат само


да сричат и да анотират


да извършват техническата дейност, посочват експертите. Тази трудоемка задача не се струва особено привлекателна на завършващите османисти. За да завърши поне техническата обработка на документите в Главно управление на архивите, където са само малка част от материалите от османския период, институцията ще обяви в близките дни конкурс за двама млади специалисти с османо-турски, съобщи председателят на архива д-р Боряна Бужашка. И в Народната библиотека са към края на систематизирането на архивите, научи "Дневник" оттам. Обмисля се да се направят каталози-описи на материалите, каквито до момента няма.


Верни на стила на приказката "Цариградски архив", всяко лято османистите продължават да ходят на десетина командировки в съседни до София градчета, където в стари училища и читалища се съхраняват необработените документи от вагоните, и да "изстискват последните, дори минимално полезни" материали, казаха от библиотеката. След приключване на тази дейност, османистите очакват и подем в същинската работа. Тя е извънредно трудоемка, необходими са дълбоки познания, време, колектив, а след като едни и същи хора са ангажирани както с архивистика, така и с анализа, възможностите за по-конкретна работа по документите съвсем се свиват, обясняват османисти.

Коментари (107)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ataknoT
  *****
  Разстроено

  "..обаче действително изгарят в пещите на хартиените фабрики."

  По-тъпа метафора не можахте ли да измислите бре?
  Те не са купувани за гориво, а за рециклиране. За пещите си има въглища.

 2. 2 Профил на J
  *****
  Любопитно

  Сега, на фона на тази информация, би било много добре да се замислим как трябва да се изучава историята на България. Дали като четем Паисии или Божидар Димитров или като се изучават османските архиви.

 3. 3 Профил на коментар
  *****
  Неутрално

  Всичко трябва да се чете комплексно.И архивите и Божидар Димитров и Паисий.И на базата на това да се правят безпристрастни изводи.Защото по същата логика ако след 100 години четем от архивите за състоянието на страната ни в момента,че видим,че сме били цъфнали и вързали.

 4. 4 Профил на Цако
  *****
  Неутрално

  Няма как, ще трбва да приемем някои истини, и да спрем а си преписваме, някакви нечовешки качества като народ, че сме си били запазили вярата като някаква висша форма на героизъм, едвали ако турците искаха някой щеше да си запази вярата. Особенно последните 15 години се убеждавам, че Дядо Вазов е бил най-прав и че Българите са комплексирани дребни душици като всички останали хора и ако не ги караш по някакъв начин да се чувстват, нещо повече от другите, започват да се продават едни други. Всеки един човек първото което е трбва да се чувства важен, затова са измислени и хороскопите и религиите, за да си мислим че на някой му пука за нас и да сме доволни от живота иначе настава разврат и това даже и турците са го знаели като управленци, само дето нашите управленци нещо не ги интересува в момента как се чувстват хората, а би трябвало.

 5. 5 Профил на И.Йовчев
  *****
  Любопитно

  Не мие ясно, след като са толкова много книжата, не са изследвани всички, специалистите са малко, как автора прави генерални заключения по някои въпроси ????

 6. 6 Профил на Ivo
  *****
  Неутрално

  Az pqk ne ochakvam v turskite arhivi da pishat za nasilstvena smyana na religiyata - kakto i v nashite arhivi edva li shte se pazyat dokumenti sa nasilstvena smyana na imenata

 7. 7 Профил на Захари
  *****
  Неутрално

  Архивите надали приличат на "Време Разделно". Но ако някой в едно село през 1980 година е имало 40 Хасановци, а през 1990 на тяхно място са се появили 40 Асеновци, ясно, че меьдувременно нещо странно се е случило.

 8. 8 Профил на Suleiman
  *****
  Неутрално

  Aytora e prosto 6 Bez da e prochel pravi zakluchenia. Vse edno da vzemem arhivite ot pokrastvaneto i da chetem tam kak masovo turcite podavat molbi za smiana na imenata. I kade go vidia stabilnia rastej na naselenieto - Sled 5 Veka sashtia broi hora

 9. 9 Профил на АЛИСА
  *****
  Неутрално

  Петвековното бг ИЗТРЕБЛЕНИЕ или, в интернационален превод, Петвековната Българска Холокоста има какво да разкаже за себе си чрез "хартията" за претопяване. Трагичен обаче днес е фактът, че управляващите обръчи в БГ трупат пари от МЪЛЧАНИЕ по мистериите на нашата Холокоста. Която може да се ДОКАЖЕ. И се доказва. Дори голяма част от прословутата хартия наистина да е изтекла отдавна в клоаките.

 10. 10 Профил на АЛИСА
  *****
  Неутрално

  Петвековното бг ИЗТРЕБЛЕНИЕ или, в интернационален превод, Петвековната Българска Холокоста има какво да разкаже за себе си чрез "хартията" за претопяване. Трагичен обаче днес е фактът, че управляващите обръчи в БГ трупат пари от МЪЛЧАНИЕ по мистериите на нашата Холокоста. Която може да се ДОКАЖЕ. И се доказва. Дори голяма част от прословутата хартия наистина да е изтекла отдавна в клоаките.

 11. 11 Профил на elmohicano
  *****
  Неутрално

  Става дума за статистика - в кое село коя година колко християни и колко мюсюлмани имаш - важна подробност, щото плащат различни данъци. И сега, ако в една година имаш рязък спад на християните и рязко увеличаване на мюсюлманите - правиш си едни изводи. ако виждаш, че такава рязка смяна няма, а тая година две семейства станат мюсюлмани, другата - още две, третата - 5, е, правиш си съвсем различни изводи.

 12. 12 Профил на Фрагмент
  *****
  Неутрално

  Като архива на ЦК на БКП. Той е само част от истината, при това представена през погледа на властите.
  В средата на 19 век светът с очите си вижда друга истина - Априлското въстание например е важна тема в европейската преса. А това, което става с арменците през 1915 година го вижда цял свят. Подобни неописани в архивите зверства са ставали на много места в бившата империя, с участието на различни народи. Така че истината е както в архивите, така и извън тях.
  А тези молби за приемане на християнски имена наистина си бяха подигравка със заешкия инстинкт на подписващите ги. А и шанс за някои да станат европейци и да скъсат с азиатския ислямизъм, с който ги е свързвало само името.

 13. 13 Профил на EAST
  *****
  Любопитно

  Да, маи сте ни се наложи да признаем някои истини,...
  Хо наи напред сте се наложи да се научим да различаваме историята от историческите легендите. Именно тогава история е истинска...
  Например замислете се как гледат на историята и историческите факти симпатизантите на АТАКА, или историци (шоумени) като Бож.Димитров...
  Тези архиви трябва да бъдат прочетени и дадени на обществото, то само да оценява фактите и само да си прави историческите изводи. В противен случаи, опасни чвления като АТАКА и псевдо историци като Бож.Димитров сте продалжават да ни буркат мозъците с доста често неверна и за съжаление доста спекулативна информация..
  За финал искам да цитирам думите на един Евро-Комисар при една от визитите му в Софич:
  "България сте се превърне в Ежропеиска страна тогава ,когато гражданите на Бърлгария разберат смисала на понятието Науката На Истината..."
  Благодаря за вниманието

 14. 14 Профил на Moisei 2
  *****
  Неутрално

  Toia ewrokomisar da ne e bil novia Moisei - shtoto samo toi e pretendiral che nosi istinata. Kak davash za primer Ataka i Boj Dimitrov a propuskash glednata tochka na
  neo osmanicite koito se machat da dokajat izlojenoto v statiata. Kolkoto za arhivite - za cialoto armensko klane niama nishto cherno na bialo - taka che da si siguren che osmancite ne sa bili po glupavi ot komunistite - znaeli sa kakwo da slojat v arxivite. Ima opisani slychai v koito ewropeici pridryjavani ot zaptieta sa pitali armeni - kolko armenski carkvi ima edi kade si. Otgovora 10 - sled stravnishkia pogled na zaptieto stava 5....

 15. 15 Профил на български  гражданин
  *****
  Неутрално

  Абе мене не ме интересуват османските архиви , мен ме интересуват българските архиви от османското освобождение та до днес. Защото аз знам кой е безчинствал в империята ама не знам кой е безчинствал ,безчинства и сега в България.Та не замазвайте истината с османския архив а дайте да видим какво има в Българските архиви, щото може да се окаже че османските са приказки за херувими в сравнение с нашите след освобождението.

 16. 16 Профил на апрол
  *****
  Неутрално

  По повод Бож.Димитров,той вчера обяви награда 1 милион евро,ако някой покаже архив че Самуил е македонец.Самуил е син на комитата Никита, който в края на 970 година с братята си е владел Западна България,след това завладява и Южна Македония.Както и във Византия е имало императори не византийци,защо не може Самуил да е македонец който сам завзема власта ,след като цар Роман папада в плен през 991 година.А за цар Борис който е "приел" християнството,той е искал католизъм но е получил отказ и Византия веднага изпраща Наум и Климент.Как може Кирил и Методий да са българи след като нямат нищо общо с България.

 17. 17 Профил на Тhelonius
  *****
  Неутрално

  Генерале, постъпи предложение. Ще се зарадваш много. Предложението е следно, ще наречем мярката за политическа простотия на българския народ на твое име - Кобалт. Сещаш ли се, ще мерим глупостта на хората в кобалти? Ти ще си единица мярка за това. Примерно да речем: в нормано състояние ти развиваш политическа простотия един кобалт или кобалт и половина близо два, това е норманото ти състояние в покой. Като си навиеш някоя глупост на акъла развиваш до 3 или 4 кобалта политическа простия, ей така от нищо. Когато в акъла ти премине нервен импулс с информация за Костов, качваш на 5 до 6 кобалта. Продължи ли този процес по-дълго време, кобалтите ти се покачват на 7,8, дори 9 и т.н.

 18. 18 Профил на Тишо
  *****
  Неутрално

  Струва ми се, че по отношение на историята имаме същите комплекси към турците, каквито македонците имат към нас.

 19. 19 Профил на legio
  *****
  Неутрално

  Историографията ни дълго беше манипулирана. Големият спор винаги е бил свързан с определението за тия пет века - робство, геноцид, присъствие, налагане... Истината обикновенно е свързана с обективните факти за разглеждания период. Всеизвестните на всички ни исторически факти показват, най-общо, че е имало няколко пика на жестоко насилие в определени райони. Но същевременно българите са си имали формално право на собственост и са могли да се обръщат към съдебни институции за решаване на спорове.
  Преекспонирането на един от двата и опита да се наложи като модел или описание на ситуацията за целия период води до изкривяване. Когато един историк започне да манипулира едностранчиво, излага и себе си и науката. А ние като общество не печелим нищо.

 20. 20 Профил на tarikat
  *****
  Неутрално

  nujno li e vinagi da chetem arhivi, vyarno tryabva da znaem istoriyata no po vajno e dnes da sme hora i da se stremim da se usavarshenstwame.Vseki koyto upravlyava vinagi se vazpolzwa ot polojenieto taka che moje da pravi kakwoto si iska, nali wse pak mu pozwolyawame.Ne znam kakwo e bilo togawa, no e bilo taka zashtoto sme pozwolili na turcite da prawyat kakwoto si iskat zashtoto sme bili strahlivci.Taka che ako shte obvinyavame nyakoy za nasilstweno otnoshenie parvo tryabwa da poglednem w sobstwenite si dushici

 21. 21 Профил на бай Пешо
  *****
  Неутрално

  Безцените турски архиви попадат у нас благодарение на родолюбив българин от Битоля – свързан с ВМРО [Иван Ммихайлов], който от години работи при главния дефтертар(султанския архив) в Цариград. Той подбира кожените чували, товарени във вагоните. По каналите на ВМРО съобщава у нас в кои вагони какво има. Историята е разказвана доста изменена и доукрасена от билколечителя Петър Димков, като се преувеличава ролята на негов роднина и офицерството. Други величаят за това ген. Недев, воено аташе тогаз в Турция.
  Историята с архива има продължение след 9.ІХ.44 – тогава като ненужна неуките нови властници я пращат за претопяване в хартиената фабрика в Княжево. Там сред работниците са и доста осъдени”фашисти”, някои от които високо образовани и четящи османо-турски. Разбират какви са тези „хартии” Чрез милиционери от охраната сигнализират чак до Вълко Чирвенков, който съсгласява да изслуша техен представител и така безцените за България документи повторно са спасени.
  Това зная с големи подробности от различни/непознаващи се и от разни градове и на различна възраст/ много почтени люде, високоинтелиегентни родолюбци минали през червената стърга и за съжаление отдавна покойници.
  Сега съм на 65 години и тази история наред(с имена, дати до най малки подробности) с други съм разказал на сина си и на негови приятели, както и на по-млади мои познати.

 22. 22 Профил на todor_kochev
  *****
  Неутрално

  та се не видя!Сега ще пренапишем историята и не присъствие,не робство,а благодат ще бъде определението в учебниците.Действително българското население е имало право на собственост и на съд,но ФОРМАЛНО.Защото са били *гяури* и *рая*.И защо мислите,че даването на някои относителни икономически свободи е било за доброто на българското население?

 23. 23 Профил на Osman tr
  *****
  Неутрално

  Priateli ako se seshta nqkoi az bqh vi pisal za Osmanliite eto vi oshte edin shans koito se interesuva i koito si iska da nauchi kakva e bila istinata na vremeto vzemete i go prochetete. A ne po forumite postoianno da obijdate che Turcite sa bili pirimitivni, negramotni,varvari eto vi, horata sa pisali na vremeto vsichko nali bqh vi kazal, ako se interesuvate poveche zapovqdaite v İstanbul che ima ogromen arhiv za tezi vaprosi. Vie si znaete samo tova Osmanliite sa doshli i sa zaklali Balgarite.Prosto samo moga da vi se usmihna priateli

 24. 24 Профил на гарабед
  *****
  Неутрално

  Що да са само 10 калпака. Имало некви, дето знаели само по 200 символа и можели само да архивират. За чудене е. Първо през комунизма завършващите такова образование явно са били готвени само за шпиони и не са изучавали старата турска писменост. Зер на човек кандидатстващ такава филология предварително му е било ясно, че не мое си намери работа извън системата на МВР. Щото външната търговия беше запазена за техните деца.
  Нещо като сръбската филология на Алберт.
  Второ, имаме толкова турци, няма ли между тях мераклии да завършат османистика и да придобият хубава професия?
  Май ще останат непрочетени тия архиви.

 25. 25 Профил на Атила
  *****
  Неутрално

  Темата е сензитивна и безспорно нараняваща самочувствието на всеки българин.Но историята е такава каквато е а начина на нейното представяне лежи на съвеста на историците.Изграждането на национално самочувсвие чрез манипулиране на исторически факти не е в полза на нито една нация.Една нация не може да просперира ако не е в състояние да вземе поука от своето минало.Представянето на Кирил и Методий за българи,възвеличаването на Аспарух като основоположник на българската държава без да се споменава унищожаването на траките,така възхваляваната роля на БКП наподобяват на вица за шопа и жирафа:"па такова животно нема"......

 26. 26 Профил на plis
  *****
  Неутрално

  Хора, тук говорим за едно хилядолетие история, не може да се каже просто така, че или османците са ни изтребвали или е било благодат. Тази империя е минала през много различни етапи- някой по-благодатни за немюсюлманското население, други по-тежки. Също така, архивите са само част от историята. Една история се пише от архиви, от археология, от анализ на фолклора от всичко свързано с този период. Успокойте се малко, нито българската, нито турската история носи истината. Както ние сме не били овцете на заколение, имало е всичко, така и турците не могат да се самопревъзнасят, че всичко е било благодат и едва ли не са дали култура и благоденствие на Балканите.

 27. 27 Профил на плис
  *****
  Неутрално

  Опс, аз изтрещях, исках да кажа половин хилядолетие, ама пътьом четях предишния постинг

 28. 28 Профил на Фрагмент
  *****
  Неутрално

  Официалният архив на Османската империя очевидно разкрива много малка част от истината, да не говорим че истината е една за турците и друга за българите, защото става дума не за точна наука, а за преживяванията на един народ. В много европейски езици (например малтийския) съществува думата "потурчвам" със същия любовен смисъл, какъвто има в българския език.
  Самото отношение към архива показва комплексите както на турците, така и на българите.
  Турците още са в шок след разпадането на последната в историята най-голяма империя и превръщането й в обикновена държава с типични азиатски проблеми. Не разбират как е възможно точно ислямът, който е бил в основата на военната им мощ, сега да е бариерата, която ще ги държи винаги отделно от християнска Европа.
  Българите пък продължават с комплекса си, който ги кара да скланят глава пред всеки - личи си и от авторите на статията. Същия мизерен страх за животеца ни направи последната държава, като се изключи Кюрдистан, която се освободи от чужда власт, а днес продължаваме да сме последната комунистическа държава в Европа. Ако турците са "оковани" от исляма, ние сме оковани от страха и срама, че сме страхливи.

 29. 29 Профил на legio
  *****
  Неутрално

  не защитавам нито идеята, че тук е имало само формално "присъствие" на османците. Нито защитавам другата крайност, че българите постоянно са клани и избивани. Повтарям, че преекспонирането на фактите не ни дава никаква яснота за реалната ситуация тогава. А така не можем да вземем поука от този период на историята ни. Темата е сериозна.

 30. 30 Профил на петроФ
  *****
  Неутрално

  Със сигурност не всички българи навремето са "кандидатсвали за турци" заради облагите, както и не всички са били готови да сложат главата си на дръвника за вярата.
  Пак се хвърляме от едната крайност в другата -от божидардимитровското, пърдон байганьовско "булгар булгааар" и тупане по косматите гърди, та до "умозаключенията" на някакъв форумец по горе, че Самуил бил македонец. За информация на този мислител, името Македония през вековете се е местило географски на различни веста и точно при Самуил Македония се е казвала изтолната "тема" -днешната одринската Тракия, а Василий 2-ри, Булгарофигон /т.е.българоубиец/ е от т.нар. императорския род "македонци", който род няма нищо общо с това което си въобразяват
  днешните скопци, искам да кажа македонци от Скопие.

 31. 31 Профил на Османец
  *****
  Неутрално

  Как си личи че си арменец. Най много от архиви вие се страхувате.
  Особенно от османските архиви.

 32. 32 Профил на Наблюдател
  *****
  Неутрално

  "Историята" на Паисии е писана от монах, а не историк. Тя има огромна МОРАЛНА стойност, особено за онези времена и особено за голяма част от българския народ, който в даденият момент възприема повече историята като приказка, а не като действителност. По тази причина да се смята, че "Историята" на Паисий има някаква научна достоверност е по-скоро странно. Само като илюстрация-последното възстание водено от потомък на Шишмановците е само 50 години преди Паисий и е малко вероятно в Търновския край да не е запомнено. Писана е в Атон - средище на гръкофилите и е насочена преди всичко към желаещите да погърчат българите, а не толкова с национално освободителна цел.
  Що се отнася до това с какво се гордеем и с какво не - ами мислете със собствената си глава, а не с това което ви внушават. За справка - Костантинопол е превзет от турците предвождани от турчин с българско самосъзнание. Не знам защо трябва да се срамуваме от тези българи. Полвината от висшите офицери в турската армия по време на руско-турската война са французи, приели исляма. Колко са поляците, приели исляма, участвали активно в войни против освобождаването на България. Четете Захари Стоянов - нито е "комунист" нито "родоотстъпник" но брилянтно описва именно тази душевност на българина, който си гледа преди всичко интереса. Що за глупост, че не може да е доброволно? Къде живеете. Само през последните 17 години поне 10 мои много близки се отрекоха от България и станаха я католици, я протестанти и пишат гневно по форумите. А.. причините били икономически - ами прочети пак статията - там се говори за икономически причини.

 33. 33 Профил на Citizen
  *****
  Неутрално

  "Само през последните 17 години поне 10 мои много близки се отрекоха от България и станаха я католици, я протестанти и пишат гневно по форумите."
  No32:
  Не ми се ще да коментирам другото..
  Ама какво общо има България (националносттта) с вярата?! В България има ортодокси, католици, мюсюлмани, протестанти, юдеи, следовници на Дънов, хиндуисти, кришнари и още една камара разклонения на горните. И всичките те са граждани на България и част от нацията. Без тях, богатството на културата и традициите им, нацията не би била същата. Всяко друго твърдение е комплексарско и тесногръдо.
  А за гневното писане по форумите по причина на църковния ни клир: ами "они си знаат оти ги пцуват!". Понеже през вековете по-меркантилно, цинично, крадливо и неграмотно свещеничество не сме имали.

 34. 34 Профил на Osman tr
  *****
  Неутрално

  Vi se radvaite che Omanliite sa bili İslimisti zashtoto vqrata vliqe ne samo varhu haraktera na togavsgnite sultani rakovodeshti teritoriqta, a i varhu nai obiknovenniq chovek koito e chast na tazi imperia. Nqkak si e AUTO KONTROL. Vijte kakvi fermani sa izdali sultanite i kakvo pishe v tqh za hristiqnite jiveesh v teritoriqta na tqhnata imperiq istoritsite gi znaqt mnogo dobre, ne samo za hristiqnite a i na vsichki vqrvashti na drugi religii.Togava shte vidite kakvo uvajenie e imalo kam vas i druigite. Da vi pripomnq i tova che kato si muslimanin si dlajen da vqrvash i na drugite prorotsi osven Muhammed zashtoto islama pregrashta vsichkite duhoni knigi koito sa doshli predi islama, chovek za da razbere Osmanliite trqbva da znae mnogo dobre i tqhnata religiq.No za sajelenie vie si gledate samo ot edna gledna tochka, nadqvam se pone istoritsite koito izsledvat arhivite da sa vsestranno razviti po vaprosa i da sa hora sas savest che vseki da razbere istinata kakva e bila. Jelaq vi vsichko hubavo priateli

 35. 35 Профил на Атила
  *****
  Неутрално

  "Без тях,богатството на културата и традииците им,нацията не би била същата..."Да приятелю,но колко са хората,които разсъждават така?

 36. 36 Профил на Наблюдател
  *****
  Неутрално

  Може би пиша малко кратко и не обяснявам достатъчно. Просто дадох пример как за 17 години 1 милион българи спряха да са българи. Съжалявам скъпи сънародници, които сте в чужбина, знам че България ви е мила, но вашите деца няма да говорят български правилно, а вашите внуци само ще помнят, че са били българи. (Да не водим този спор, преди 20 години го започнах с мои близки и децата им не говорят добре носи го признаха сега). Не казвам добро или лошо - просто давам пример за нещо което става сега - защо да отричаме, че може да е станало - по икономически причини преди 200 години. Това което си разрешаваме за нас - икономическите причини - да го сметнем за допустимо и за другите.

 37. 37 Профил на bg
  *****
  Неутрално

  Истината няма да излезе само от османския архив дори той да се преведе изцяло,защото той е отражение на гледната точка на османските държавни чиновници.Много са жалки опитите на някои форумци да изкарват тези 500 години едва ли не райски и мирни,а може би трябва и да сме благодарни!?Неоспорими са фактите,че нахлуването на турските палчища на балканите и в България, спира за векове нормалното ни развитие,откъсва ни от европейската култура и цивилизация,унищожава българската държавност,ликвидира аристокрацията,води до намаляване на българската популация,насажда по земите ни чужда на населението ни култура и религия.Последиците от пет вековното "турско присъствие" се осещат дори и днес,130 години,след като "великите османци" ни "освободиха" от присъствието си.И докато някои наистина велики империи,на местата където са "присъствали",са изградили театри,опери,железници,униерситети и са донесли култура,просвещение и наука,ние сме имали за "гости" хора,които освен джамии,ибрикчийници,конаци и затвори нищо друго не са построили.Не са донесли култура,изкуство и наука,защото те самите не са ги притежавали.Тези 500 години са най-тежкия и трагичен период в 14 вековната ни история.Това е истината и никой и нищо не може да я скрие и преиначи.

 38. 38 Профил на EAST
  *****
  Неутрално

  Османе,
  Съгласен съм с тебе ,че повечето историци не позанават Исляма и неговите канони, или пък ако знаят-умишлено пренебрегват тези факти значението и влиянието им върху личноста и мирогледа на хората. А тъка основната разлика е че силата на вярата при мюсюлманите е много по голяама отколкото при другите религии. В голяма степен постъпките на един истински мюсюслманин се влият от силата на негавата вяра.
  Но тук идва моят вапрос към тебе..
  От къде си сигурен , че Султана е бил истински силно вярващ мюсюлманин - според и тои като другите Царе е бил наи напред Политик-длъжен е да бъде такъв.

  наскоро прочетох една книга за маиките на Султаните, 90% маиките на Сълтаните са били принцеси или аристократи от други даржави, т.е те са били НЕМЮсюлманки. вапроса ми е как една немюсюлманка би вазпитала детето си - макар и бъдещ султан.

  И последно, Османе, избягваи разделението ВИЕ и НИЕ, това са остарели нрави.
  Всичко добро,приятелю...

 39. 39 Профил на EAST
  *****
  Неутрално

  Последно искам да се обърна към Форумистите Арменци (явно има доста тука).
  Целта на архивите е да се намери информация - полезна на Българскита държава и неините граждани.
  Геноцид срещу арменците може би е имало, а може би и не. Но тава със сигурност няма да бъде казано от Българските историци, това не е тяхна работа.
  Всички добре знаем умението на Арменците да Лобират.
  Но Арменския вапрос е опасен политически въпрос, по които аз лично си мисля че само една голяма и силна даржава може да си позволи да жзима каквато и да е позиция. А нашата България не е такава даржава, или поне жсе осте не е.

 40. 40 Профил на хаджийски
  *****
  Разстроено

  Е,просто на много хора не изнася истината,в днешна ДЕМОКРАТИЧНА България всички мастити историци са продукт на комунизма...впрочем не само историците...Дори след 17 г.архивите на ДС не са отворени,камо ли османските ще се отворят.Не може палачът да съди палачите...Изопачената история на България не носи полза никому,напротив.Историята,аписана от комунистите няма нищо общо с фактите,тя беше и продължава да бъде средство за заблуда и манипулиране с масите.

 41. 41 Профил на Citizen
  *****
  Неутрално

  До No 39
  Аз не съм арменец. Нито съм политик. Не съм и историк. Пък и това не е по темата. Но харесвам арменците. особено българските арменци. Харесвам интелекта им, чувството им за хумор, чувството им за собствено достойнство и взаимопомощта им. Но по-хубаво не мога да го кажа:
  "Изгнаници клети, отломка нищожна
  от винаги храбър народ мъченик,
  дечица на майка робиня тревожна
  и жертви на подвиг чутовно велик."
  Яворов

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 43. 43 Профил на haha
  *****
  Неутрално

  Zashto winagi ima njakoi kato Nabljudatel, koito da generalizira po temi, koito sa mu jawno sobstwenata bolka.

  Po temata za bulgarite v chuvbina deto bili prestanali da sa bulgari - decata im ne samo goworiat i shte goworiat bulgarski ami goworijat i shte goworiat i oshte 2-3 ewropeiski ezika. Oswen towa jiweiat w obshtestwa, w koito se wuzpitawat da uwavawat prawoto na izbor kude i kak shte jiwee chowek, kakwa religia shte izpowiadwa i kakwi moralni i ikonomicheski (kakto i w mnogo drugi sferi, no ostawam w kruga na temata) reshenia shte wzima. Koeto poradi izkazwaniata na takiwa kato was si mislja che w Bulgaria ne se wuzpitawa dostatuchno.

  Po wuprosa za towa, che se opitwate da prawite paralel s dneshnite bulgari w drugi durvawi / prieli drugi religii i bulgarite jiwiali pod osmansko robstwo, iskam da nablegna na tezata wi che ikonomicheskite prichini ne sa uwajitelni pri wzemaneto na reshenie za prinadlevnost. Tozi paralel e pulna glupost, ne znam kak po-meko ili po-tochno da se izrazja. Ikonomicheskite prichini sa chast ot obshtite ekzistencialni prichini (edin wid prichinite da se samosuhranim i da produlvim jiwota si). Wse mi se struwa, che e po-dobre edin bulgarin da e bulgarin w chuvbina (ama jiw), otkolkoto murtuw bulgarin w Bulgaria (umrjal ot glad/otchajanie i tn.). Znam li, poglednete w prirodata migraciite: primerno edna preletna patka - samo zashtoto i se nalaga da zaminawa na jug prez zimata, ne spira da e patka, ili?

  Ne znam, no washata logika e stranna - znachi, koito jiweel w chuvda durvawa awtomatichno weche ne bulgarin - koto znachi sushto i che bulgarite jiweli 5 weka w predelite na osmanskata imperia sa spreli da sa bulgari? Toest nas weche otdawna ni njama?

 44. 44 Профил на Lingvo
  *****
  Неутрално

  Малко далеч от темата, но аналогията на 43 не я приемам. Българите са живяли в османската империя в български общности (села, махали) и са говорили български, евентуално турски, влашки ... Така са си запазили езика.
  За съжаление нашите нови емигранти и техните деца в чужбина обикновено не живеят в такива общности, родителите им обикновено са прекалено заети с прехраната, за да обогатяват техния български, и резултатът го виждаме всяка ваканция - българчета, които знаят няколко стотин думи на български плюс отлично владеене на 1-2 чужди езика. А третото поколение само ще схаща някоя и друга дума на български, както показва опитът с третото поколение гръцки емигранти в америките, например.
  В това няма нищо трагично, стига всички да са щастливи. Но аз например не приемам за българи хора, които не говорят български и не се опитват да научат езика. А считам за стопроцентови сънародници тези турци, които говорят добре български, също и азиатци и руснаци, които упорито учат български. Мое лично мнение - примерът с многоезична Швейцария и т.н. ми е чужд и неразбираем. Най-вероятно ЕС ще ни научи и на друго, но да видим.

 45. 45 Профил на бумеранг
  *****
  Неутрално

  За сериозно мислещите граждани и историците неедностранчиво гледащи на фактите тези архиви показват,че за периода на османската империя е била писана,меко казано "подхлъзващо".За някои тези дани ще бъдат болезнени,защото художествената литература не може да се съпостави с факти,които показват и доказват съвсем друго.В интерес на истината не може да не е имало действия от страна на осм.власти,които са били по-драстични,но не и безпричинно.На всекиго е ясно какво е можело да се случи с някои народи ,ако са били под истинско'' робство,,толкова продължителен период от време,просто щяха да бъдат размити.Но явно у нас някои истини ще продължават да бъдат премълчавани за сметка на народа който е смесица от различни етноси и те би трябвало да живеят в мир и задружие,но някои крайно настроени бъл.граждани нежелаят това.

 46. 46 Профил на Kiwi
  *****
  Неутрално

  Ako imashe malko akal v glavata niamashe da pleshtis tezi gluposti. V Osmansata imperia vsichki ne musulmani v nachalnia zavoevatelnia period sa bili 'dimi' t.e nevernici = vtori sort hora toest robi. Samite osmanci sa noseli titlata na 'gazi' t. e zavoevateli na nevernici - s tova sa opravdavani neprekasnatite zavoevania. Po natatak ima zapazeni osmanski zakoni spored koito - xristianska carkva ne moje da e po visoka ot turchin na kon. Hristianin kato vidi musulmanin na trotoara v Instanbul ili Solun e dlajen da sleje ottam i da gleda nadoly - v sada dumata ma hristiianina niama sastata tejest sas tazi na turchina, po zakon tyrski pathnik zadaljitelno se nastaniava v hybavata staia na koiato kashta poiska - t.e stopanite spat na dvora ako niamat drygi, triabva da se hraniat i na tragvane na nekanenite poganci da im se osiguriava hrana za izpat i t.n. Ta za kakvi gluposti govorim tyka ta i niakoi sporiat. Silno se nadiavam da sa prikriti DPS archeta shtoto ako sa bulgari shte e mnogo jalko

 47. 47 Профил на Kiwi
  *****
  Неутрално

  A s tova che osmanskite deistvia ne sa bili bezprichino - obirash tochkite. Spored tebe Levski i Rakovski i Ivan Shshman sa bili teroristi predizvikali spravedliv gniav taka li be?

 48. 48 Профил на h
  *****
  Неутрално

  Jivql sum s bulgarski turci. Jivql sum i s turci v Evropa. Kakvo moga da kaja. Edna dolna i mirizliva sgan ot poluchoveci. Pravqt se na mnogo napeti i vajni, no sa edni dolni i strhlivi dushichki. Vqra nikoga na tiq. Samo umruk i kruv.

 49. 49 Профил на Osman tr
  *****
  Неутрално

  Blagodarq ti che mi obarna vnimanie. Samo tova iskam da ti kaja ( Vsqka maika se stremi da vazpitava po nai pravilniq nachin detsata si nezavisimo ot kakva religiq natsiq i klasa e pone az taka si mislq no tezi hora "sultanite" osven tova sa gi obuchavali v nqkoi savsem drugi uchilishta i po drug nachin che da postignat do nqkakva stepen za da mogat da rakovodqt tolkova golqma sila, pochti vsichki sa znaeli 2-3 chujdi ezitsi. V Osmanli vav vsichki vremena rakovodstvoto e bilo po islamskite zakoni ( te sa bili SUNNİ) tova oznachava che ako zloupotrebqvash s drugite hora koito sa pod tvoeto doverie znachi edin den trqbva da dadesh smetka che vqrata na islama e po tozi nachin i resheniqta nikoga ne e vzemal lichno "sultana" a zaedno s rakovodstvoto no vapreki tova vsichki sa mu se podchinqvali ot uvajenie za tova vinagi trqbva da si mirolubiven toleranten i savesten kam drugite hora. Ako ne bqha tolerantni kak mojeshe da sashtestvuva neznam kolko si veka v tolkova golqma teritoria. Sega po tezi zemi sashtestvuvat darjavi koito sa samostoiatelni veche no vsichki vijdame s kakvi problemi se borqt horatata, ednite gi porobiha emperialistite nosqt "demokratsiq" drugite gi ubivat masovo zashtoto sa ot druga vqra ( v Kosovo) tretite neznam si kakvo.Ne sam istorik i ne znam podrobnostite no kato se gleda kato chovek moje da se postigne do nqkakvi istini. Ne che i dneska bih iskal da sashtestvuva osmaskata imperia no samo iskah da ti sravnq staroto i segashnoto i prosto sajelqvam che ne uchat pravilno horatata zaradi drugi prichini. Blagodarq ti chao.

 50. 50 Профил на Dennis
  *****
  Неутрално

  hey smotanqko h vijdam 4e si bolen v glavata kakto siderov .... takiva kato teb nqma dylgo da jiveqt ... omrazata ti 6te natrup omraza vyrhu teb .tova da go znae6 i s fa6iski mantalitet ne si do nikade .. to se vijda v istoriqta vij Hitler

 51. 51 Профил на Православен
  *****
  Гневно

  ИМА архиви за всичко, а най-вече и доноси на Натанаил Неврокопски . Този безбожник както Ванга го наричаше има 2 тома доноси, много яко е топил владици, попове и хора от селата...Запалил и унищожил архива на Митрополията в Гоце Делчев и Благоевград, запали част от манстира в Хаджидимово. " Самоуби се " (падна от кулата в манастира Хаджидимово, с коя ли помощ ?!...)любовника му, с който се скарали. Натанаил и Иван Желев ( ефория Зограф ) дали 16 хил. декара манастирска земя /собственост на манаст. Св.Герги Зограф / на бизнесмена Манол Велев, който финансира кампанията на президента Първанов... , АМИ КОЙ Е ВИНОВЕН ДА ИЗНАСИЛЯТ о.СТЕФАН от Банско с КОЛ В АНУСА И ПОСЛЕ ДА ГО УБИЯТ ... > пак по нареждане на Натанаил....ЗАТОВА ХОРАТА С ПРАВО МУ ВИКАТ САТАНАИЛ И НЕ ГО ИСКАТ В НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ. ДОСИЕТО МУ ВСИЧКИ ПРОФЕСОРИ ГО ВИДЯХА В ДУХОХОВНА АКАДЕМИЯ...ТАКА, ЧЕ АРХИВ И ДОНОСНИЦИ ИМА...
  О. СТЕФАН И

 52. 52 Профил на Hm
  *****
  Гневно

  Архивите сме си ги купили и Турция не може да има никакви претенции за тях. А що се отнася до глупостите в статията, че нямало насилствено потурчване - аман от незнаещи журналисти. Като не е имали как "Св. София" в София е станала джамия. Или защо са били убити св. Георги Софийски и св. Никола Софийски? Освен Методи Драгинов има още куп сведения за насилствени потурчвания. Пък ако авторката и Цв. Георгиева така твърдо вярват, че хората са си давали децата за еничари с радост - ами нека двете госпожи да си продадат своите деца в Гърция за органи. Уверявам ги, че от това ще изкарат някое друго евро.

 53. 53 Профил на Фрагмент
  *****
  Неутрално

  За разлика от теб, аз познавам само добри и трудолюбиви турци.

  Но историята не се прави от обикновения турчин или българин, а от огромни групи от хора.
  Турците се надяват в архива да намерят доказателства, че са носили ятагана само за украса.
  Българите пък търсят доказателства, че през цялото време са били под ятагана, затова са издържали половин хилядолетие в робство, а не от страх и покорство.
  Истината най-вероятно е по средата - имало е жестокости спрямо християните, имало е и по-спокойни периоди, на различни места и по различно време е било различно. Имало е страх и предателства сред българите, като на процеса срещу Левски, имало е и героично поведение, напр. през войната.
  И без този архив става ясно, че сме най-търпеливият народ в Европа. Други народи започват да се борят при най-малка несправедливост, а ние чакаме да ни се качат на главата и чуждият вятър да донесе свободата, както се случи с комунизма. Сега пък чакаме ЕС да ни освободи от мошениците, които са на власт. И без османския архив картината е ясна в общи линии.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 56. 56 Профил на ato
  *****
  Неутрално

  kolko ste jalki kogato stava vıpros za neshto tursko.

 57. 57 Профил на Гяур
  *****
  Неутрално

  Да си спестим многословието и празнодумството на множество хора нямащи си и понятие от историческа наука.Да погледнем какво е съхранила народната памет от най-мрачните години на бездаржавност и геноцид над всичко християнско, не само в България а и на Балканите.Та проклетите поганци стигнаха почти до Виена,каква щеше да е съдбата на Европа(която иначе славословите с причини и без), ако човеконенавистниците-осмао-турци я бяха превзели.Стига празни приказки.Народа отдавна се е произнесал по въпроса:
  "Даваш ли даваш Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра..."
  "По добре гроб, нежели роб"
  и заключителното "Хубаво момче,...ама турче"

 58. 58 Профил на Italianez
  *****
  Любопитно

  Хора, някой знае ли как в Италия определят "пребиваването" на народа си под австрийска власт? Как наричат Гарибалди? Дали пък не беше Освобождение? Не че те мразят австрийците, но и не омалавожават фактите. Вярно, че това е доста по-късен период от време, но все пак е интересно да се знае.
  П.С. Към постинг №12 от Фрагмент: Аз помня доста назад и съм свидител, че доста млади жени след промяната на имената си запазиха българските имена, защото така живееха доста по-добре и съвременно, а и морален контрол от мюсулманското лоби вече нямаше. Идват ми наум веднага две-три имена, но са на известни личности няма да клюкаря.

 59. 59 Профил на  Вивател
  *****
  Неутрално

  Колкото по-малко знаят,толкова повече говорят и пишат неграмотниците.Османската империя не е турска държава и именно затова е империя.Повече от половината велики везири не са били турци,има българи,гърци,арменци,влас,албанци,вероятно и други.Четете Макиавели-още преди стотици години прави разлика между западвоевропейските държави,където кръвнородствените връзки стоят в основата и изграждат управляващата прослойка и османската империя,в която всеки,независимо от етническия си произход и кръвнородствени връзки е могъл да направи държавна кариера.С едно условие-да приеме мюсолманската/т.е. официалната държавна/ религия,което е било много по-важно от етническия произход.Затова има основание и твърдението че,т.в."български" турци,в по-голямата си част са всъщност потомци на ислямизирани българи,нагаждачи или кариеристи,или просто търсещи по-привилигеровано отношение от властите.Тъй като старити българи са наричали почти всички мохамедани гурци,постепенно и те са започнали да се самонаричат така.Не само майки на султани и военни специалисти,наети от чужбина,а и много по-дребни чиновници не са били турци.Друг е въпросът как се самоопределят сега техните потомци,но попитайте третото поколение на българските емигранти в Австралия,дали се смятат за българи или австралийци.Същото е в Аржентина,Венецуела и дори в Европа.

 60. 60 Профил на Турски емигрант
  *****
  Неутрално

  ...българските емигранти в Австралия,дали се смятат за българи или австралийци.
  Същото е в Аржентина,Венецуела и дори в Европа. За българските емигранти не знам
  ама за турските знам че са чувстват турци. Те са повече от турците в Турция.
  Предишния президент на Аржентина, Карлос Менем му викаха Ел Турко.

 61. 61 Профил на Лан Беден
  *****
  Неутрално

  Това, която казва 60 е абсолютно вярно. Самоидентифицирането на турците с исляма им пречи да бъдат асимилирани в новите, в случая християнски, държави. Те винаги се чувстват "мюслимани". Други, като Карлос Менем, произхождат от "Отомански", но ХРИСТИЯНСКИ емигранти от Сирия. Те са толкова турци, колкото и милионите българи с турски фамилни имена.
  Това идентифициране на турчина с исляма е довело дотам, че Турция в момента е най-компактната голяма ислямска държава - почти 100% от населениет е ислямско. Само малките арабски държави са по-правоверни от нея.

 62. 62 Профил на не турчин
  *****
  Неутрално

  стига сте лигавили едно е ясно българи меко казано не обичат турци и обратно лъха омраза да не говорим за последни 17 години след появата на дпс и нейната политика в смесени райони нито една партия в турция не може да позволи това каквото прави дпс в България на всички е ясно какво може да се случи стакива партии но пък за то ва трябва да се похвали всяка държава Турция има държававност която нямо да допусне сепаратизм за това турци обичат страната си а в БЪЛГАРИЯ дпс управлява за какво говорим архиви дрън дрън история сега се пише

 63. 63 Профил на няма значение
  *****
  Неутрално

  Османците са стигнали до Виена защото са имали високо изградена държавност за времето си ,/виж архивите /,като властите съдебна законодателна и изпълнителна са били много ясно разделени, нещо за което лично аз разбрах след промените /или това се случи при нас след падането на тоталитарния режим/.
  В следствие на което възниква ренесанса в Европа.

 64. 64 Профил на Атила
  *****
  Неутрално

  "...в османската империя всеки независимо от етническият произход и кръвнородствени връзки е могъл да прави държавна кариера...." Точно това е ключът и обяснението за 6 вековното съществуване на империята.Защо да не е така в БГ? Сингапур прилага същият модел и е една от най-благоденстващите държави в света!Що се отнася до чувства като неприязън и злоба те могат да се контролират но от цивилизовани люде...Приятелски поздрав на всички независимо от мненията!

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 66. 66 Профил на Lyd Li si
  *****
  Неутрално

  Kakva darjavnost sa imali mongolcite spored tebe? Te sa stignali i do Germania. Tyka govorim za stado skakalci - s nikakwa darjabvnost - izgradena na prinzipa na parazita - ekspolataciata na hora ot drygi narodnosti i religii. Nai boesposbnata im chast sa enicharite - otkradnati chyjdi deca..Kaji mi kakvo sa postignali osven razryshenia - pokaji mi 1 tyrski pametnik, sgrada, obrazovatelna sistema, kartina, neshto vav voenoto delo, metalyrgiata , targoviata ? Nishtooooooooooooo.
  Ama nishtoooooooo

 67. 67 Профил на Василөва
  *****
  Неутрално

  И до дөн днөшөн мјусулманитө/Ҝосово,Өгипөт и др./правјат това,ҝоөто са правили вөҝовө нарөд с христианитө-избивт ги и поругават и разрушават ҹырҝвитө им/но в Брјуҝсөл сө говори само за Срөбрөниҹа,штото другото нө ө удобно/.И това ө таҝа заштото нјама по нөтолөрантна рөлигиа от ислјама.Тои нө приөма паралөлното сыштөствуванө на хора с друга вјара,на "нөвөрниҹи".Физичөсҝоо уништожөниө днөс ө замөнөно сыс заҝонова дисҝриминаҹиа.Христиансҝиө малҹинства в ислјамсҝитө страни днөс са сышто толҝова малтрөтирани,ҝаҝто и нјаҝога,само ҹө с други срөдства.Тыи ҹө төзата за турсҝото "присыствиө"ө просто смөшна и обслужва политиҹөсҝитө интөрөси на турсҝото мөҝөрө Доган и партиа и му обөзпөчава бөзнаҝазано плјачҝосванө на дыржавата вөчө 15 години.

 68. 68 Профил на Osman
  *****
  Неутрално

  Atila ia ni obiasni kakva e prichinata ot 6 te veka 5 te da sa otstaplenia po vsichki frontove

 69. 69 Профил на xx
  *****
  Неутрално

  Zapovqdaite vijte kulturata im kakva e bila na Osmanliite .360tr.com/

 70. 70 Профил на петроФ
  *****
  Неутрално

  Честно, едва ли има друга нация освен нашата-българската, която така неистово,да твърди че е живяла в робство. Нещо повече, тя иска да е била в робство.Робство е било, та робство е било. Роби сме били, та роби сме били.И това се произнася с някаква патологична гордост. Свидетел съм, когато в подобни спорове се е стигало буквално до истерия. Аха-аха и този който поддържа тезата за робство да се провикне " да живее турското робство" Другите, съседни нам народи, някак си заобикалят темата робство, срамуват се от нея. Нашего брата българинът -натерсене. Роби сме били. Има усещане, че искаме пак да станем роби...
  Други съседни нам нации, имащи може би по-срамни периоди от нас, напр приемането на турците в гръцки Пелопонес като освободители, след като те изтласкват оттам венецианците, въобще не третират въпроса така.
  С това разбира се не твърдя че Османската империя ни е донесла просперитет и култура. Напротив. Категоричен съм.Но преекспонирането на темата робство - неробстно, е хлъзгане винаги с конкретни политически цели;логиката е проста, но работеща:колкото по голямо било робството , толкова по послушни трябва да сме пред освободителите.

 71. 71 Профил на pesho
  *****
  Неутрално

  Kak nqmame atomna bomba da hvurlim vurhu Turcia i da si go vurnem. Kolko hubavo ste mi stane ako zagine cqlata im nacia.

 72. 72 Профил на bulgarin
  *****
  Неутрално

  Tezi, koito se sumnjavat v sistematichnoto izbivane na poveche ot milion i polovina armenci (1918-21), (Bog da gi prosti!) mogat da "nalejat voda napravo ot izvora", kato prochetat njakoi ot romanite na turskia pisatel, Nobelov laureat po literatura sa 2006 g., Orhan Pamuk (naprimer romana mu "Snjag", ima BG prevod): naskoro napusna Turcia poradi suobrazhenia za sigurnost.
  Predi mesec s luchajno popadnah na informacia ot armenski iztochnik, otkudeto stava jasno, che minalata godina v nashija parlament e imalo predlozhenie da bude glasuvana deklaracia za priznavane na genocida (sramno e, che BG e vse oshte sred stranite, koito oficialno ne sa priznali genocida nad armencite!?), no zakonoproektut e bil sprjan chrez zaplahi za napuskane na koaliciata ot DPS.
  (izvinjavam se za latinicata, no v momenta ne sum v BG i tuk ne razpolagam s kirilica)

 73. 73 Профил на Башо
  *****
  Неутрално

  Абе... турците са били с дръпнати очи! Днешните турци нитов БГ, нито в турция са с дръпнати очи! Едните са бели като българите, другите са мангали, като азиатските си съседи!

  Правете си изводите!

 74. 74 Профил на Фенаси Керим
  *****
  Неутрално

  Многознайко защо са били дръпнати очите на Стефан Станболов ?

 75. 75 Профил на Атила
  *****
  Неутрално

  Осман,историята доказва,че вечни империи няма.Изхождайки от нашето съвремие ние можем само да правиме анализи и да търсиме причините за създаването и падението на империите.В човешката история най дълго просъществувалите империи са Римската и Османската!Точно за това споменатите архиви представляват интерес - изучавайки ги историците навярно ще намерят отговор на въпроса: какви методи на управление са практикували султаните за да контролират такава огромна територия с разнообразно население с различни религии и култура? Най-любопитен е фактът,че са успели да упражняват този контрол за такъв дълъг период! По-късно опитите за създаване на нови империи от такъв мащаб са само краткотрайни авантюри... Но принципът за право на участие в управлението и администрирането на държавата без оглед на етническа принадлежност и кръвнородствени връзки е достоен за внимание,тъй като несъмнено е допринесъл за по-дългото съществуване на империята.Колкото до причините за разпадането на империята те са класически и са актулни и в наше време...

 76. 76 Профил на б......г
  *****
  Неутрално

  Към досега писаната история,засягащо османското владичество явно трябва да се доизписва,което ще накара привъжениците на''робството''да се позамислят.

 77. 77 Профил на Osman
  *****
  Неутрално

  В човешката история най дълго просъществувалите империи са Римската и Османската!
  Tova tyrcite ste mnogo prosti hora - parvo se porovete po istoriata i togava pishete ima mnogo imperii i mnogo sa sashtestvyvali po dalgo ot osmanskata - naprimer vizantiiskata. Samata osmanska e bila po skoro nedorazymenie na istoriata otkolkoto imperia. Inache ne bi gybila tolkova mnogo ot edin malak grad darjava kato Venecia

 78. 78 Профил на Биел
  *****
  Неутрално

  Хубаво е човек най-сетне да види една интересна дискусия по тази доста важна за самочувствието на българите тема. Нищо, че има доста от старите шаблони, накачулени с изречения от някои учебници от 1-8-11 клас, каквито има във всички страни, защото всяка държава си изгражда една народна митология (колко е велика или онеправдана, гениална или подтискана и т.н. и т.н.), но за всяка подобна има доста камъни, които се наричат "удари с истината".

  И тъй като темата е наистина голяма и обширна, а критиците (атакаджии, божидардимитровци ... макар самия божидарчо да има едно мазно отношение към този период в последно време ... отдал се е на безспорната в исторически аспект българска кауза за Македония) са много и кресливи, защо преди да кажат каквото и да е да обяснят как са оцеляли българите (както и гърци, сърби и много други народности) през 400-500 години отоманска власт, а само за 50-80 години сръбска, гръцка и румънска (айде - там има някакви обяснения от гл. т. на по-малкото българско население в северна Добруджа) власт - ЗАЩО никой не изтъква геноцидът над българите (щото са изтребени ... просто ги няма) в Гърция и Сърбия? Т.е. турците са били ахмаци да не могат да потурчат българите 500 години, но гърци и сърби като наши братя са се справили ужасно успешно ... по братски!!!

  А де?

 79. 79 Профил на Биел
  *****
  Неутрално

  Както и някои други коментатори... За жалост не малко от изказващите се тук нито са чели някаква история извън учебници, вестници и телевизия, нито пък са мислили по тези въпроси. Даже да не четеш, а само да погледнеш етническите карти на България от началото на 19 век (като се започне от тези на Ами Буе) ще ти стане ясно каква е била общата картина. Аз също считам, че голямото ни желание да сме били 500 години роби (ама си умираме ние да сме били такива) води само до ужасно ниско национално самочувствие и комплекси. А обективни или исторически причини за това няма.

 80. 80 Профил на ori
  *****
  Неутрално

  AZ NE SIM SRESTO TURSKIYA NAROD - AZ SIM SRESTO TURSKITE AGI I BILGARSKITE CORBACIYI , AGI NE OSTANAHA , CORBADZIYI NEZNAM´

 81. 81 Профил на  Вивател
  *****
  Неутрално

  Няма роби в България и никога не е имало,това са поетически и/или/политически,но примитивни/твърдения-изхвърляници.До 17 век българите,т.н."роби",дори са имали право да имат и носят оръжие,отнето им след въстанията.Който иска да е потомък на роби,нека да е жив и здрав.Моите деди не са били рои и даже са убили много,включително невинни турци в македонския край,откъдето произлизам,съгласно разкази на мои дедовци.А ако много се чудите какво са правили 500 години/един умник-Б.Борисов-наскоро по ТВ даже ги "изчисли4на 600 години/ето ви един възможен отговор,даден от мой приятел:искали са да научат и усвоят таблата/играта табла/.

 82. 82 Профил на Osman tr
  *****
  Неутрално

  Az lichno nikoga ne misla che jiveeshtite v osmanskata teritoria hrisiani ili ot druga vqra da sa bili robi, prosto sa bili kato dneshnite gragdani na darjavata, osobeno Balgarite sa se zanimavali s targoviq che v İstanbul mnogo dobre se poznavat Balgarite, ednide sa doshli ot segashnata Balgaria prez osmanli a drugite Balgari sa doshli ot Makedonia pak po tova vreme.Kakto znaete che i v momenta v Turciq ima razlichni malsinstva ot vsqkakva vqra i nasionalnost che te sa bili i prez osmansko vreme tuka. Taiche iskam da kaja selta na Osmanliite ako beshe poturchvane ili asimilatsiq na hristianite ili drugite v momenta shteshe li da ostane sega edin hristianin v Turciq ostavete Balkanite. No kakto znaeme i v nai obiknovena i izostanala darjava si ima zakoni i po tova vreme si e imalo inache kak shte se jivee zaedno v tolkova golqma teritoria. Za tsarkvite sa davali pari kakto i za camiite che da si vzemat kakvoto e neobhodimo.Ne iskam da vi razkaja tolkovo podrobno no mojete da go prochetete ot knigite ako se interesuvate.Chao

 83. 83 Профил на legio
  *****
  Неутрално

  Оказа се, че сме големи комплексари!

 84. 84 Профил на plamen
  *****
  Неутрално

  По-точна оценка за турското присъствие по-земите ни не може да има! Напално съм съгласен с Вас!

 85. 85 Профил на fan
  *****
  Неутрално

  Ето я най-точната теза, но от много плямпане не можете да я видите:


  37: ....спира за векове нормалното ни развитие,откъсва ни от европейската култура и цивилизация,унищожава българската държавност,ликвидира аристокрацията,води до намаляване на българската популация,насажда по земите ни чужда на населението ни култура и религия. И докато някои наистина велики империи,на местата където са "присъствали",са изградили театри,опери,железници,унирситети и са донесли култура,просвещение и наука,ние сме имали за "гости" хора,които освен джамии,ибрикчийници,конаци и затвори нищо друго не са построили. Тези 500 години са най-тежкия и трагичен период в 14 вековната ни история.Това е истината и никой и нищо не може да я скрие и преиначи.

  Последиците от феодалната политичекса и икономическа система на Османската империя още се усещат, и в България и в Турция и в Гърция дори.

 86. 86 Профил на бай Пешо
  *****
  Гневно

  Господа, я си оправете мерилото и както казва Херакъл Празов НАПЪНЕТЕ МАЛКИТЕ СИ СИВИ МОЗЪЧНИ КЛЕТКИ, ТЕ ЗА ТОВА СА ВИ ДАДЕНИ.
  Разликата между турска и османска империя е като разликата между циганин и ром - едното е име дадено от другите, а второто е самоназвание.
  Всяка многонационална империя в човешката история от фараонския Египет до бившия СССР е просъществувала по-продължително винаги, само и ако висшия й управляващ апарат не е от етноса на владетеля.
  През 500-те години наред с турското политико-икономическо властване, много по-страшно е духовното властване = робство на гърците. Султаните като умни завоеватели първом унищожават най- издигнатата част от нацията -аристократите[спокойно, потомствен републиканец и монархофоб съм] и предават духовния живот на вековен враг на българите.
  Та, господа, какво искате от неуки орачи и копачи. След време, за да ги дигне да поткрепят бунта Гавраил Хлътов ще пали къщите им.
  И за четенето на турските архиви. Какво искате от османистка, историчка и списователка нимфоманка, пренедостойна щерка на блестящ и почтен български историк [На въпроса защо не продължи с историята на България, Петър Мутафчиев отвръща - Аз съм до тук, другото не го зная, и спира историята си до Асеневци.]
  А безпътната му физически и духовно дъщеря 100% червено дьонме, дори не се посвени да изплагиатствува от арабски автор "нашумелия" си роман СЛУЧАЯТ ДЖЕМ. И в първите години на т.н. демокрация, превърналата се в храненица на Сорос набързо обяви съществуващите документи за потурчванията за фалшификати. Нейно, а не медидоганово е прословутото "турско присъствие"

 87. 87 Профил на Балканец
  *****
  Неутрално

  Абе не знам как е, ама и така не е...

 88. 88 Профил на Бенковски
  *****
  Неутрално

  18.09.2005 22:35

  Йордан Венедиков
  История на въстанието в Батак 1876 година
  Издание на Баташкото читалище «Паметник 4-и май». София 1929 г.
  Електронно издание © Православна беседа
  Революционната агитация

  През януари и февруари апостолите заминаха за окръзите, както следва: за І Търновски—Cm. Стамболов, за II Сливенски — Иларион Драгостинов, заедно със Стоил войвода, за III Врачански—Cm. Заимов, за IV Пловдивски — П. Волов, заедно с Георги Бенковски, и за V Софийски — Н. Обретенов, заедно с Н. Славков.
  От последните двама пръв тръгна Славков. На минаване през орханийско — място, което най-много беше пострадало след залавянето на Левски, той беше предаден на турците, та Обретенов, който беше непознат в тия места, беше принуден да се върне. V Софийски окръг не можа да се устрои.
  Сливенци не можаха да се проникнат от идеите на Гюргевския комитет; те си останаха при старата Хаджидимитровска тактика, т. е. да се води четнишка борба в Балкана. Поради това населението не се приготви и не въстана. Във Врачанско агитацията и подготовката не бяха водени умело, особено по селата, дето населението е по-консервативно, отколкото в другите революционни окръзи. Само градът Враца беше обзет от истински революционен дух. Очакването четата на Ботйов да мине, от една страна, преждевременното избухване и потушаване въстанието в Южна България, от друга страна, станаха причина и тук да не избухне въстание. В Търново агитацията беше водена по-добре, но при все това тя не проникна дълбоко в масата, а, най-важното, подготовката на въстанието беше много слаба и закъсняла. Въстанието завари Търновци без план и се изрази в четнишка борба. Само Севлиевските села Кръвеник, Батошево и Ново село въстанаха според директивите на Гюргевския комитет.
  От всички революционни окръзи същинско въстание се организира само в IV революционен окръг. Апостол за тоя окръг, както се каза, беше определен Панайот Волов, а за помощник му беше даден Гавраил Хлътов.
  Панайот Волов е роден в Шумен около 1851–53 год. С издръжката на богатия си вуйчо, Маринчо Бенли, се учил в Белград и свършил гимназия в Николаев (Русия) в 1873 г. Върнал се в България и постъпил учител в родния си град. Пропит с голям патриотизъм, той още като ученик водил преписка с апостолите Греков и Узунов, с които се запознал в гимназията и които вече развивали революционна дейност в България. В Шумен Волов бил избран председател на тамошния революционен комитет. Една дребна случка прекъснала дейността на Волова в родния му град. Между момиче — българче и един френец, инженер по постройката на железопътната линия, се завързала любов, която трябвало да се завърши с женитба. Всички младежи-българи в Шумен се почувствували пренебрегнати и ужилени в най-чувствително място. Дали и Волов се е смятал между обидените, не е известно, обаче сигурно е, че тая случка спечелила за революционното дело чорбаджийските синове, които дотогава не се поддавали на революционната пропаганда. Волов се поставил на чело на борбата и устроил въоръжено нападение на сватбата, но турската полиция се намесила, и той се озовал в Русенския затвор. Пуснат оттам, но под полицейски надзор и без право да се върне в Шумен, той избягва в Румъния. Оттам през лятото [на] 1875 год. Ботйовият централен революционен комитет го изпрати апостол в Ловчанския окръг, дето Волов си избира за седалище Троянския монастир. След неуспеха на Старозагорското въстание, когато се вдигна гонение против всичко подозрително, и особено срещу външни лица, Волов трябваше да бяга. В тоя случай той постъпи твърде умно. Вместо да бяга по най-късия път към Дунав, тоя удари на юг, през Балкана, и се спря в Карлово у х. Васил Караиванов, член на революционния комитет, основан още от Левски, По-нататък продължи пътя за Пловдив и се отби в Царацево при бай Иван Арабаджията, така също член на комитета още от времето на Левски. Тук заболя тежко от гърло и бай Иван го закара с кола в Пловдив у доктор Рашко, който го изцери. В Пловдив Волов се кри няколко време у Найден Геров, а след това замина по железницата за Цариград и оттам — за Румъния. В това бягство Волов е имал случай да се убеди във високия патриотизъм у всички слоеве на българското население в Пловдивския окръг и навярно затова е пожелал да бъде изпратен там, и, може би, по негово настояване е създаден новият IV революционен окръг.
  В своята дейност Волов се рисува като пламенен патриот с голяма настойчивост, с големи познания за ония времена и с убедително слово. Обаче, прекарал юношеските си години вън от България и, бидейки твърде млад още, той не е познавал българската маса, за да може бърже да я увлича и да й се налага. В това отношение той, макар да е между първите апостоли, е отстъпвал на своя другар и помощник Георги Бенковски.
  Гаврил Хлътов или Георги Бенковски е роден около 1841–44 год. в Копривщица. Следвал началното училище в родното си село и, както всички младежи, постъпил чирак-терзия. Той бил строен, хубавец, духовит, буен, самонадеян, горд; обличал се хубаво и обичал разкоша. Към осемнадесетата си годишна възраст напуснал абаджийството и заминал на печалба в Анадол. В града Денизли отворил дюкян на най-видното място, водел разпуснат живот и дружил ту с богаташките и бейски момчета, ту с остатъка от една разбойническа чета, съставена от българи и турци. Така прекарал до първото, а според някои, до второто си връщане в Копривщица. Когато тръгвал отново за Анадол, станала случка, която го принудила да скъса завинаги с родното си село. Той наел цигани-чалгаджии да му свирят на изпроводяк, яхнал хубав кон и така тръгнал през селото. Това обидило богатите копривщенци, които считали подобно тържество за свое лично право, та чрез турската полиция не само разстроили музикалното шествие, но дори задържали Гавраила няколко часа в затвора. Засрамен по тоя начин, той тръгнал още същата вечер, решен да си отмъсти на турците и да не се връща в селото, додето не бъде силен.
  В Анадола той напуснал абаджилъка и започнал търговия с афион [засъхнал сок от макови главички, от който се произвежда опиум — б. р.]. Пари печелил, но, в противоположност на своите стиснати съграждани, той бил с широка ръка. Обличал се с най-скъпи дрехи, а тогавашните източни чепкени [вид къса турска дреха, чиито ръкави могат и да не се обличат — б. р.] и шалвари с тънки и многобройни гайтанени и други украшения бяха извънредно много скъпи; яздел скъп, благороден жребец, пригоден с най-бляскав такъм; най-после, увличал се по красиви жени. Кабаданлъкът [надутостта — б. р.] му отишъл дотам, че скривал българското си и въобще европейското си произхождение. При тези условия, търговията не му провървяла, и той се озовал гавазин на персийския консул в Смирна. След това, като чистокръвен перс, се скита по Мала Азия в Бей Пазар, Ушак, Айдин и, най-после, в Цариград, без да се знае какво е правил в това време. Той търси призванието си, но не може да го намери.
  Най-после налучква предопределения му път. От Цариград заминава за Лом, отдето, снабден от зетя си с малко пари, се прехвърля оттатък Дунав.
  В Румъния гордият Гавраил бил принуден да продава хляб с табла на главата, докато се запознал със Заимова и станал комитетски човек. В това време Ботйовият централен революционен комитет тъкмеше така нареченото Старозагорско въстание. В плана на въстанието влизаше и подпалването на Цариград. Тая работа беше възложена на Заимова, който, снабден със средства, заминал за Цариград с няколко души. Между тях бил и Гавраил, който станал дясната ръка на Заимова. В Цариград, покрай подпалването на града, Заимов намислил да убие султана, ако се удаде случай. С тая работа се наел нашият герой. Той наел в хотел „Италия“ стая №3, прозорецът на която бил на главната улица, водеща от палата Долна Бахче за стария Стамбул, и постоянно се навъртал в стаята, чакайки султана да мине. Но нито султанът минал, нито средствата за подпалване Цариград дошли, та подпалвачите си заминали. При това заминаване си извадили тескерета с измислени имена, и Гавраил Хлътов станал Антон Бенковски — името на един полски инженер, с паспорта на когото по-рано Заимов избягал от Диарбекир. По-късно сам Гавраил променил името Антон с името Георги. И по-нататък героят на Априлското въстание остава известен изключително под името Георги Бенковски.
  Георги Бенковски рязко се различава от всички апостоли. Другите са учени младежи, големи патриоти, пламенни агитатори, но неопитни в живота. За тях въстанието е рисковано средство за освобождение, от което те все имат, макар и малка надежда да се възползуват. Бенковски, напротив, е зрял, 35 годишен мъж, с голяма житейска опитност, добита с катастрофи по всички посоки. Крайно честолюбив, но неук, той нямаше какво да очаква от освобождението, което щеше да се роди от въстанието. Затова за него въстанието не беше средство, а цел. Във въстанието той намираше завършека на своята мисия на тоя свят. Пред тая мисия той се срами от своето минало. Когато един копривщенец го познава, той се отказва от себе си, отказва да е Гавраил Хлътов, защото знае, че Гавраил Хлътов е недостоен за тая мисия. Светостта на делото го преражда. Естествено, проповедите на такъв агитатор не можеха да не увличат масата, на която говореше с нейния език.
  От всички апостоли в Гюргево първи заминаха за България апостолите от ІV революционен окръг — Волов, под името Ванков, и Хлътов, под името Бенковски. Избраха най-безопасния път през Орехово и Вратца. В началото на януари двамата апостоли тръгнаха през Дунав, който изглеждаше замръзнал. Когато стигнаха към средата, оказа се, че имало още една незамръзнала струя, която не може да се прескочи. Повърнаха се, откъртиха една дъска и по нея преминаха опасното място. Вечерта преспаха в Орехово. На следния ден тръгнаха с комитетски коне и на следния ден стигнаха във Враца, дето престояха два деня. От там, снабдени пак с комитетски коне, продължиха пътя и на 15-и януари стигнаха в Клисура, която влизаше вече в тяхното царство. Тук основаха първия комитет. След това двамата апостоли поеха пътя, през който миналата есен беше бягал Волов, и дето той имаше познати предани комитетски хора. На другия ден стигнаха в Карлово у Караиванови и съживиха стария комитет. Тук преспаха. На 17-и януари апостолите преспаха у бай Иван Арабаджията в Царацево, а на 18-и — в Пловдив. Тук основаха комитет, пред който, както навсякъде, развиха идеята, че напролет трябва непременно да се организира въстание и дадоха наставления за това.
  На другия ден апостолите се върнаха в Царацево. От тук двамата апостоли се разделиха. Волов взе Карловско и въобще източната част на окръга, Бенковски — западната. С една трескава дейност те събуждат старите комитети, дето ги е имало, и основават нови, като им дават упътвания, как да се организират, как да се въоръжават и пр. След тях, особено там, дето е минал Бенковски, приготовленията вземат наистина размери като че ли се готвят за същинска война. При тая агитационна обиколка, апостолите решиха, вместо Пловдив с неговото разноплеменно население и силен турски гарнизон, седалището на окръга да бъде Панагюрище, дето населението е чисто българско, при това патриотично, и дето интелигенцията, без изключение, беше предана на революционното дело. Тук, в Панагюрище, на сирни заговезни — 15-и февруари — двамата апостоли отново се събират, доволни от своите бляскави успехи.

 89. 89 Профил на imp.
  *****
  Неутрално

  Ashkolsun,statiyata emnogo dobra.Blagodarya na vsichki koito sa vzeli uchastie. A,SHTO SE OTNASYA DO ARMENTSİTE İMA DOSTATICHNO MNOGO DOKUMENTİ V MOSKOVSKİYA İ LONDONSKİ ARHİV ZA TYAH.SKORO BYAH V LİVAN İ BYAH OTSEDNAL V EDNA ZAKUSVALNYA,SLED KATO VECHERİH SOBSTVENİKA ME POCHERPİ S TURSKO KAFE.SLED EDİN PRİYATEN RAZGOVOR İ KATO RAZBRA CHE,PRESTİGAM OT TURTSİYA,OTKAZA DA VZEME SMETKATA-BESHE ARMENETS.

 90. 90 Профил на ABRAKADABRA
  *****
  Неутрално

  Квалификации на немюсюлманското население като "роби", рая" и пр. са абстракции. Немюсюлманското население в Османската империя (както и във всички други ислямски държави) е имало повече или по-малко точно определен статут. То попада в категорията "дхими" (dhimmi), с всички правни, икон. и пр. последствия, съгласно шари'ия. По принцип Ислямът предоставя само ТРИ опции на немюсюлманското население:

  1) Да приеме Исляма доброволно
  2) Да се подчини на Исляма, като запази вярата си, и да приеме статута на дхими, и да плащз джизия (данък за всички мъже-немюсюлмани)
  3) Да се унищожи физически, ако откаже 1) или 2), т.е. приемане на Исляма или статута на дхими

 91. 91 Профил на ABRAKADABRA
  *****
  Неутрално

  Да, целта никога не е била 100% ислямизиране на немюсюлманското население - целта е била голям процент "дхимми", които да плащат джезия. Подбудите на властта са чисто икономически, Осман, а не резултат от някакво зачитане на права. "Дхимми" имад много ограничени права (напр. нямат право да се явяват в съда и търсят правата си по искове, ако са ищци срещу мюсюлмани).

 92. 92 Профил на mistik
  *****
  Неутрално
 93. 93 Профил на Османчо
  *****
  Неутрално

  Толга Коркур: осведомителна агенция "Бианет"

  "В нашата страна загиват много работници През тази година загинаха
  например 20 пристанищни работници - за което не информира нито една медия в Турция"

  "Турската армия често води военни и наказателни акции, задържания, отвличания, изнасилвания на жени... Да се информира за подобни неща,
  не е безопасно в Турция"

  "Също така рисковано е да се пише за забранената кюрдска работническа партия ПКК. Сътрудникът на агенцията - Рагип Дуран - през 1994 г.
  публикува свое интервю с председателя на ПКК Абдулах Йоджалан в един про-крюдски вестник, в резултата на което властите го задържат и поставят зад решетките за 10 месеца. Присъдата е аргументирана с това, че Дуран правел пропаганда на забранена терористична организация"

  "Затворът спада към от социалните традиции на Турция. Нашите най-добри писатели и поети са преминали през тази "житейска школа". Това е за
  съжаление факт. Затова аз не бях изненадан от моята присъда, нито пък тя успя да ме обезкуражи - в крайна сметка има много по-лоши неща - например смъртта. В сравнение с нея, затворът е просто като рай, всеки би го предпочел пред смъртта."

  "25 журналисти са били убити през последните 15 години в Турция - разказва още Рагип Дуран. Все още в страната съществуват няколко големи табута -геноцида срещу арменците, кюрдският въпрос, ролята на армията и на бащата на нацията Ататюрк."

  "Често използвано средство за ограничаване свободата на мненията е параграф
  301 от Наказателния Кодекс, който инкриминира " обидата на турската
  същност". От друга страна, критики са изрично разрешени. Само че понятията
  са доста неясно изяснени."

 94. 94 Профил на .
  *****
  Неутрално

  "Все още в страната съществуват няколко големи табута -геноцида срещу арменците, кюрдският въпрос, ролята на армията и на бащата на нацията Ататюрк."

 95. 95 Профил на Киркор
  *****
  Неутрално

  Ей много арменски цигани бре ама и мненията им са грозни като тях. тази година загинаха 20 пристанищни работници - в някои страни наведнъж загиват доста повече.
  Турската армия- е най дисциплинираната армия на света,даже и мустаците са забранени.
  кюрдска работническа партия ПКК - в цял свят е обявена за трористична ама за терористи като арменците е брадска.
  Нашите най-добри писатели - тия дето пишат позивите на терористите от ПКК тия грозотии ги имат за писаели.
  25 журналисти са били убити през последните 15 години в Турция - голяма част от естественна смърт
  параграф 301 от Наказателния Кодекс, който инкриминира " обидата на турската същност"- във демократечна Франция за такава обида та хвърлят в затвора а в мижева Армения даже и не можеш да си помислиш.

 96. 96 Профил на Койчо
  *****
  Неутрално

  преди да спасявате или критикувате Турците по добре се огледайте в огледалото пък после правете кво щете...

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 98. 98 Профил на .
  *****
  Неутрално

  Orhan Pamuk (Nobel Prise, 2006)

  During a February 2005 interview with Das Magazin, novelist Orhan Pamuk made statements implicating Turkey in massacres against Armenians and persecution of the Kurds, declaring:

  "Thirty thousand Kurds and a million Armenians were killed in these lands and nobody but me dares to talk about it".

  Subjected to a hate campaign, he left Turkey, before returning in 2005 in order to defend his right to freedom of speech:

  "What happened to the Ottoman Armenians in 1915 was a major thing that was hidden from the Turkish nation; it was a taboo. But we have to be able to talk about the past".

  Lawyers of two Turkish ultra-nationalist professional associations then brought criminal charges against Pamuk.
  ..................

 99. 99 Профил на Downhill
  *****
  Неутрално

  Като гледаме терзанията на Турция - остатъка от Османската империя - непрекъснат страх от сепаратизъм, завръщане на забрадките, 17 милионно кюрдско "малцинство", което никога досега не е било толкова близо до независимост, проблемни съседи, "специален" поглед върху историята, несправедлива омраза в почти цяла Европа заради предубежденията спрямо исляма, за което сегашните турци нямат вина, проблемът, че ако махнат едното зло - армията, и се демократизират по европейски, веднага ще им се натресе по-голямо зло - ислямска джамахирия или нещо подобно като в Иран - НАИСТИНА трябва да се радваме и да се гордеем, че сме се борили и сме се отделили от Османската империя.

 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK