Как се осигуряват хората със свободни професии

Лицата, упражняващи свободна професия, осъществяват дeйност на свой риск и за своя сметка. За извършване на дейността си те трябва да притежават необходимата правоспособност и квалификация. Някои от упражняващите свободни професии извършват дейността на основание предварителна регистрация, определена в нормативен акт. Това са нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и др.


На свой риск и за своя сметка професионална дейност могат да извършват и дейците на науката, културата, образованието, архитектите, икономистите, инженерите, журналистите и други физически лица.


Регистрация по БУЛСТАТ
Всички те провеждат осигуряването си (държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване) с издадения им от Агенцията по вписванията ЕИК по БУЛСТАТ.


Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ физическите лица, упражняващи свободна професия, се вписват в БУЛСТАТ с 10-значен код, който съвпада с единния граждански номер на лицето, съответно с личния номер на чужденец. Регистрацията се извършва в службите по вписвания на Агенцията по вписванията. Българските граждани и чуждестранните лица, които постоянно пребивават на територията на страната, се вписват в съответната служба по постоянен адрес чрез подаване на заявление по утвърден образец. Съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ срокът за регистрация е 7-дневен от започване на дейността. След вписване в регистъра лицата получават регистрационно удостоверение. Регистрираните лица преди влизане в сила на разпоредбите на Закона за регистър БУЛСТАТ (11 август 2005 г.) и които имат 9-значен код по регистър БУЛСТАТ, провеждат осигуряването си с него.


След регистрацията в Агенцията по вписванията се извършва служебно вписване в компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес.


Избор на социални рискове


Упражняващите свободна професия са самоосигуряващи се, т.е. лица, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Според Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, задължението за осигуряване на всички тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.


Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установява с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Декларацията, подписана от самоосигуряващото се лице, се подава в компетентната териториална дирекция на приходната агенция в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Компетентна териториална дирекция за физическите лица е териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето.


Кодексът за социално осигуряване създава възможност самоосигуряващите се да избират обхвата на осигуряването си - за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и за фонд "Общо заболяване и майчинство". След 1 януари 2007 г. видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация до края на януари на съответната календарна година. До 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се имаха възможност да променят вида на осигуряването си със заявление, подадено до края на месеца, предхождащ месеца на промяната.


Лицата, упражняващи свободна професия, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.


Избор на месечен осигурителен доход


Избралите да се осигуряват само за пенсия внасят ежемесечно осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии". Те могат да внасят месечните си осигурителни вноски и авансово за избран от тях период от време. Когато упражняващите свободна професия са избрали да се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, освен вноски за фонд "Пенсии" внасят и осигурителни вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство". Лицата, родени след 31 декември 1959 г., подлежат и на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Вноските се внасят по сметките на компетентната териториална дирекция на НАП, а осигурителните плащания се извършват от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.


През годината упражняващите свободна професия внасят авансово осигурителните вноски върху избран месечен осигурителен доход в границите между минималния и максималния доход, определен за самоосигуряващите се лица със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (за 2007 г. минималният размер на месечния осигурителен доход е 220 лв., а максималният е 1400 лв.). До 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски лицата подават данни за осигуряването с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице" в териториалната дирекция на НАП. Окончателният размер на осигурителния доход се определя за всяка календарна година въз основа на данните за декларирания облагаем доход с годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В окончателния размер на осигурителния доход се включват всички възнаграждения и доходи, получени през годината от трудова дейност. След определяне на окончателния размер на осигурителния си доход лицата, упражняващи свободна професия, трябва да подадат и данни за дължимите осигурителни вноски за предходната година с декларация обр. №6 "Данни за дължими вноски и данък по чл.38 от ЗОДФЛ".


На лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, при изплащане на възнаграждения за работа по договори с възложител (комисионни договори, договори за изработка, за поръчка и др.) не се внасят осигурителни вноски от възложителя на работата и не се удържат лични вноски от лицата.


Лицата, упражняващи свободни професии, доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки. В осигурителните книжки се вписват осигурителния стаж, осигурителния доход, както и направените осигурителни вноски. Осигурителните книжки се получават и заверяват в териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на С.Русева
  С.Русева
  Рейтинг: Неутрално

  Възможноста ми да работя като преподавател по пиано ми носи лично морално удовлетворение с доход 120лв. трябва ли да платя 75 лв. на държавата,което е 35% от220

 2. 2 Профил на veselina
  veselina
  Рейтинг: Неутрално

  Мисля, че е голяма сумата, която трябва да се плаща за този доход. Лицата, упражняващи свободна професия или на свободна практика, ако са осигурени за всички осигурителни случаи, трябва да плащат допълнителни осигуровки по свой избор.

 3. 3 Профил на a.kolewa
  a.kolewa
  Рейтинг: Неутрално

  няма смисъл от тия осигуровки,държавата така или иначе няма да ги върне,ср.продълйителност на живот в страната е ниска,а когато опреш до лекар по добре да си платиш ина4е няма да ти обърнат внимание,и ако някой ми каже че не съм права....съмнявам се...

 4. 4 Профил на иванова
  иванова
  Рейтинг: Неутрално

  работя на безсрочен трудов договор. извършвам експертизи към съда, но много рядко. накрая подавам данъчна дакларация, в която включвам всички приходи. трябва ли да се впиша и като свободна професия и да плащам допълнително осигоровки.

 5. 5 Профил на Ivanova
  Ivanova
  Рейтинг: Неутрално

  Моля, посъветвайте ме какво трябва да направя, за да внасям всички необходими осигуровки, при положение, че съм назначена към фирма, без регистрация в България?
  Трябва ли да се регистрирам като извършваща свободна професия?
  Благодаря, предварително.

 6. 6 Профил на Ivanova
  Ivanova
  Рейтинг: Неутрално

  Моля, посъветвайте ме какво трябва да направя, за да внасям всички необходими осигуровки, при положение, че съм назначена към фирма, без регистрация в България?
  Трябва ли да се регистрирам като извършваща свободна професия?
  Благодаря, предварително.

 7. 7 Профил на desislava
  desislava
  Рейтинг: Неутрално

  може ли някой да ми каже какво е необходимо да се направи ако искам да организирам курсове по английски, но не към дадена школа, а така, самостоятелно, нещо като частно уроци, но с повече хора накуп. Трябва ли да си имам регистрирана фирма? някой наясноли е с този въпрос?

 8. 8 Профил на elena
  elena
  Рейтинг: Неутрално

  искам да разкрия частен кабинет по консултативна психология каквато е професионалната ми квалификация ,но не знам подробности моля да ми помогнете

 9. 9 Профил на галина
  галина
  Рейтинг: Любопитно

  Какъв процент от дохода за месеца се пада за фонд "Пенсии"?

 10. 10 Профил на eeftimov
  eeftimov
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#1] от "С.Русева":

 11. 11 Профил на lesiko
  lesiko
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#4] от "иванова":

 12. 12 Профил на lesiko
  lesiko
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#4] от "иванова":

 13. 13 Профил на lubkapopo
  lubkapopo
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#1] от "С.Русева":

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах