Проблемните идентичности на помаците

Проблемните идентичности на помаците

© Стоян Ненов, ReutersПрез август 1989 г. вълната на бягащи от комунистическите репресии етнически турци от България към Турция достига своята кулминация. Почти две десетилетия по-късно "Дневник" представя откъси от новото изследване "Възродителният процес" на Михаил Груев и Алексей Кальонски, издадено от Института за изследване на близкото минало.
------------------


Осмислянето на държавната политика и последиците от нея поставят един проблем, който се нуждае от допълнително изясняване или поне формулиране. Става дума за т.нар. помашки или българо-мохамедански идентичности, за самосъзнанието на тази общност.


Теоретичните проекции на нацията поставят маркера на самосъзнанието (идентичността) в тясна връзка с етничността, макар че и тя е дискусионна категория. Тук приемаме подхода на Антъни Смит за донационалната идентичност и феномена на "множествената идентичност", за каквато са пример българите мохамедани/помаци. Те биха могли да бъдат определени като етно-културна група, макар самият термин да попада в дискусионното поле на връзката между етничността и културата.
Самосъзнанието им, както при всяка друга общност, не е изначална, константна, непроменлива във времето величина. Във времето на регистрирането на тази общност от българската етнография и историческа наука в късното Възраждане (...) помаците са провинциална и маргинализирана част от доминиращата мюсюлманска общност. Предимно в този смисъл възрастните мюсюлмани, които все още помнят османското си поданичество през 80-те години на миналия век, употребяват "турци" и "помаци" като синоними.


Но наблюденията на едни от най-изтъкнатите български етнографи от ХІХ век позволяват да се направи извод, че към края на този век на места сред различните българо-мюсюлмански субгрупи съществува спомен за общ произход с техните едноезични християнски съседи, без това да дисхармонизира по какъвто и да било начин с представата им за тяхното определящо качество на мюсюлмани, т.е. на държавотворен за Османската империя елемент, и респективно - "турци" в политически и религиозен смисъл. При формирането на балканските национални държави "наследените" мюсюлмански общности, в това число и помаците, се превръщат от държавотворен елемент в една многонационална империя, в която ислямът има подчертано водеща роля, в маргинализиращи се религиозни малцинства в новите политически и културни условия.


Създаването на българската държава през 1878 г. бележи началото на първите опити за формиране на


целенасочена държавна политика за "събуждане"


на предполагаемото иманентно присъщо, на "задрямалото" по силата на исторически сложилите се обстоятелства българско народностно самосъзнание. Именно благодарение на опитите на държавата за вмешателство в живота й (...) на пръв поглед хомогенната българско-мюсюлманска общност започва да се разслоява на различни нива на идентичност. Периодът на войните и с известно прекъсване времето на авторитарния режим след 1934 г. бележат кулминацията в развитието на българския държавен национализъм. В случая с помаците травматичният спомен от насилствената "кръстилка" от 1912-1913 г. и методите на действие на "Родина" след 1937 г. водят не до еднозначно "приобщаване", а до точно обратния резултат и раждането на множествена идентичност. Тези тенденции са подпомогнати от постепенното отслабване ролята на религиите. Същевременно все по-голям брой помаци започват показно да демонстрират принадлежност към турския етнос с цел да избегнат нарастващия натиск на държавата.


Този процес става особено забележим в годините на комунистическия режим. Взаимоотношенията комунизъм - национализъм в последна сметка довеждат след средата на 60-те години до установяването на относително устойчива хибридна форма, съчетаваща реториката на съветския интернационализъм със своеобразна "одомашена" национална доктрина. Това води и до цялостното преформулиране на националната и етническата политика на компартията -


"парцелиране на възродителния процес"


при което всяко ново преименуване се обявява за "частен случай", запазвайки за останалите надеждата, че с тях това няма да се случи.


Този процес влияе пряко върху оформянето и стабилизирането на различните помашки идентичности, особено в началото на 70-те години, когато са преименувани всички българи мюсюлмани. Следват няколко вълни на смени на имената на турци в смесени бракове с помаци. Така размножаването на мюсюлманските идентичности в категориите "българи от 1972", "българи от 1975", "българи от 1982" и "българи от 1984-1985 г." парадоксално се възприема като поява на нови символни граници дори от самите помаци. Обществото като цяло разчита тези деления като "почти българи", "по-малко българи", "най-малко българи". Очевидно тази постъпателност на процеса води до разделения вече само в помашката, но и в турската общност, която започва да предусеща предстоящата нова фаза.


Прави впечатление, че превърналото се в хроничен проблем за българската държава


"турчеене" сред помаците, предизвикващо страсти


и след рухването на комунистическия режим, се проявява най-отчетливо именно в селищата с най-тежки травми от т.нар. възродителен процес. Основанията на голяма част от така очерталата се субгрупа са свързани с "презастраховане", че няма да бъдат подлагани на нови опити за "приобщаване".


Тук сравнително по-силна съпротивителна реакция се наблюдава по отношение на официализираната историографска версия за насилственото приемане на исляма и нейното натрапчиво пропагандиране. Известно е, че и в мюсюлманската религия, и в християнството вероотстъпничеството е един от основните грехове. В традиционния код на мислене това поставя групата в изключително непрестижна позиция както по отношение на останалите мюсюлмански общности, така и в очите на християнското мнозинство ("нито българи, нито турци").


Появяват се различни вътрешни за общността контраинтерпретации за нейния произход, история и идентичност. Един от популярните мотиви например е за доброволното приемане на исляма на помаците от арабите още преди идването на османските турци на Балканите. Друга версия е, че помаците са араби, изпратени от самия Пророк като вестители на исляма. Трета интерпретация е, че помаците са турци, които поради забраната да говорят езика си постепенно са го забравили.


Както е видно, натискът на държавата, комбиниран с използването от режима на историята като аргумент в текущата политика, ражда разнопосочни противодействия, сред които е търсенето на реален или въображаем произход, максимално различаващ се от този на българско-християнското мнозинство.


Със значителни съкращения, заглавието е на редакцията

Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Донка
  *****
  Неутрално

  Считам, че хората живеещи в България са българи, независимо от вяра, пол и народност. Опитът да им се сменят имената, беше опит да бъдат побългарени. Те отказаха. В САЩ и другите балкански държави това е беше проблем. Само у нас. до кога?

 2. 2 Профил на Mistik
  *****
  Неутрално

  Докогато продължава да е насила!

 3. 3 Профил на Омлет
  *****
  Неутрално

  На сила хубост не става.....

 4. 4 Профил на Emre
  *****
  Неутрално

  Правото на самооределяне е едно от основните права на човека. Това, че имаш гражданство в една страна, по никакъв начин не може да те задължи да се определяш от преобладаващата националност в нея. В Истанбул има много българи. Да сте чували някога да се оплакват, че турците ги задължават да се представят, като турци. Не! И няма да чуете. Така, като Донка мислят само комплексирани организми с неразвито национално чувство. Хем пишат "хората живеещи в България са българи" хем думат непрестано циганин, мангал, гаджал

 5. 5 Профил на Към 1.
  *****
  Неутрално

  Преобладаващата част от хората, които живеят в България са български граждани, но това не означава, че трябва да им се натрапва определението българи като етикет за идентичност. Широко се тръби за българите в Западните покрайнини, Банат, Бесарабия или САЩ. В същото време голяма част от обществото у нас отказва, че в страната може да живеят хора, които не се чувстват българи и за които "Аз съм българче" не се усеща като "първа радост". Пътят към нормализиране на българското общество е свързан с приемането на различието и другостта, а не с упорито повтаряне на формулировки от 19. век за етническа чистота.

 6. 6 Профил на Emre za pomatsite
  *****
  Неутрално

  Етимологичния прозиход на думата "помак" (помаци) идва от славянското "помоки", което означава помагачи. Оти са помагали на османците, като идват тепърво тук. Защо? Помаците са първите мюсюлмани на Блканите. Приемат исляма чрез Ахрияните (селчужки дервиши) и е факт ,че на някои места им викат все още ахрияни-специално в Гърция. Т.е. те са мюсюлмани преди век преди османците да дойдат тук. И антропологически не са българи, по скоро прабългари и кумнаци. Българското етмологично обяснение за помак, основаващо се на "изпомъчен" е абсурт. Оти в българския тенденцията е замъгляване. Ъ никога не става А, по скоре се вижда обратното. Другото вникое попмашко село не може да откриете останки от християнски храм. Ако бяха открили щаха по платна да го пишат. Помаците първо са избягали от покръстването след и 2-3 века директно са преминали към исляма.

 7. 7 Профил на ikt
  *****
  Неутрално

  как е възможно и сега районите населени с помаци да нямат покритие с радио и телевизионна мрежа на ниво-какво да очакваме

 8. 8 Профил на Djamalko
  *****
  Неутрално

  Помак, Помаци. Ако се рагзлежда въпроса като народност и нация, всички граждани на България са българи, дори и "българските турци" и т.н. Проблема не този, по-скоро, че на тези хора постоянно им се натрапва някакво измислено насилствено "потурчване", "помюсюлманчване" и др. Религията и вярата се основават и развиват единствено на базата на собственото убеждение и доброволност. Насилствено покръстване в България е имало по времето на княз Борис 855г. спрямо тогавашното население на България и през 1912г. насилственото покръстване, пожарища и кланета на Помаците от тогавашната новосформирана държавна власт, което мероприятие надвишава 100-кратно това подобие на "Баташкото". Впоследствие е имало в по-малка степен няколкократни вълни на процеси като "Възродителния". Най-вероятно от постоянното натрапване и недопускането им да се определят или нарекат като отделна етническа група, те не много-скоро, на инат ще се нарекат "турци", колкото им да е непоносимо за тях. Това е защото всеки се опитва да ги връща към "корените" им и да ги възражда. А истината е една. Това са местното население на България, или по-скоро наследниците на траките, които приели ислям доброволно през 7-10 век, когато арабски емисари минавали по това време през Южните Балкани към Западна Европа и испания. Благодарение на вярата и религията си приета от този период, те са запазили и съхранили говора, който използват в момента модернизиран - българско-славянски-родопско-помашки-тракийски език. както ще да го нарекат великите историци на нашата държавица. Както е тръгнало да не стане като в Северна Гърция, където гърците 80 години караха насила помаците да учат турски език и сега изведнъж им просветна, че са грешили и чак сега от 1990г. започнаха да уважават помаците и да им дават свобода да се определят като самостоятелен етнос със собствен помашки език, защото другият случай за тях е по трагичен. Макар, че почти вече е късно за тях, то за БГ е по-добре, защото Помаците с този си език сближават тези етногрупи от македони, Албания,Косово,Турция и Гърция с България. Така е, защото всички те говорят този тъй наречен по-горе език. е, какво по-хубаво за БГ от това, но историците, изследователите, медиите и една голяма част от политиците спят и не могат да прозреят тази истина, която след 100 години ще прозреят, но много късно.

 9. 9 Профил на овца за стригане
  *****
  Неутрално

  въпроса с помаците е доста сложен и едва ли има еднозначен отговор.....така например етно-групата "казълбаши" отдавна се пишат "турци", въпреки че етнографски и исторически не са такива...това са потомци на шиити от Близкия Изток,които бягат от религиозни преследвания се заселват в България през 12-13 век....А Емре да ме прощава ама преди младотурксата революция в Цариград живеят 40 000 българи, а днес не повече от 1500....и има един термин,"КРИПТОХРИСТИЯНИ".тоест хора които не смеят да обяват официално своята принадлежност етническа и религиозна...според различни неправителствени организациии към момента в Турция това са от 300 до 1500000 човека!!!

 10. 10 Профил на emre
  *****
  Неутрално

  Да, крият се, но заради какво? За де завземат ключовите позиции в бюрокрацията и т.н. Това не е разултат на натиска, а на техните скрити намерения. Предишпния президент например е евреин от Серез, Гърция. Т. е. това което казваш е вярно, но на съвсем друга основа е. Къзълбашите са турци до дупка. Не са шиити, а къзълбаши или алияни. Има нещо общо в вярването но те не са потомци на огнепоклоническата иранска раса, а на шаманистките тюрки, съчетали вярата си с исляма. Етнически са турци, разликата е в религиозния живот.

 11. 11 Профил на Emre
  *****
  Неутрално

  Голяма грешка на правителствата беше, че позволиха на арапските вехабитски секти да ширят из родопите. Това беше със цел, да се премахни турския авторитет върху помаците и до някъде успяха. Успяха но в сметка на това развалиха и вярата изпълнена с толерантност на тези хора. А сега закриват тези формации. Същинска българска работа. И вижте. никога не ирайте с етническата и с религиопзната мозайка на обществото. и двете са по опасни от огъня. Кой както ще да му се ядосва но не може да бъде усшпорван приноса на Доган и ДПС за запазването на етническия мир в България. И гледайте триизмерно за да видите игрите с маниполационна цел върху етносите и религиите.

 12. 12 Профил на овца за стригане
  *****
  Неутрално

  Хайде сега...щом в Турция са толкова толерантни защо се крият....а заиграването с етнокартата я прави точно Доган и ДПС,което всъщност организация създадена от БКП?ДС имено за разделяне на ощшеството.."Разделяй за да владееш"...и последно Доган по произход е татарин,не турчин!!!

 13. 13 Профил на Toj e
  *****
  Неутрално

  Като гледам Емре е чел това онова, но го съветвам да вземе да прочете тези неща от различни източни а не само от гледна точка на мюсюлманите( неговите виждания и знания за от чисто религиозно извори). Така че реориите му в повечето случай са само частично верни само да му кажа, че в България хората които се самоопределят в момента за Турци са с не повече от 1/3 с тюркски корени е те живечт главно в района на кържали в североизточна България тези които се самоопределят като турци са всъщност сбор от много националности асимилирани през 15-19 век кумани печенеги авари хазаари и много други които са имали близък до тюркския език и същевременно приели исляма по рано в повечето случаи. А между другото всички които се чувстват по някакъв начин различни в България трябва да са много благодарни, че живеят именно тук, защото българският народ е един от най-толерантните в света и да отидат да живеят някъда другаде за да усетят какво е нетулерантност към различния.

 14. 14 Профил на Емре
  *****
  Неутрално

  Ти с други части от тялото си ли ме слишаш, за Бога? Крият се, защото целта им не е да останат такива каквито са, а да завземат определени кадри. Това, че Доган е ттарин може само да ме радва. Защото и аз съм такъв. Но това е племето ми. По народност съм турчин.

 15. 15 Профил на За Той е
  *****
  Неутрално

  Много толерантни. единия ми пра дядо е дакасъз мустафа (мустафата без устни). Познай; Толерантните български четници саму ги отрязали минавайки през селото. Той е бил ходжата на селото. А другия пра дядо топал ахмет (ахмет куция). Наредили са всички мъже на селото и са ги разтреляли. Ранили го в коляното. Паднал под друг. и се спасил. Въпреки това замен историята не бъдещето. Както толерантноста така и варварищината са потенциал в българина. Ните едно от тях не навик. Дано толерантниоста се превърне в навик.

 16. 16 Профил на Emre za Toj e
  *****
  Неутрално

  Толерантност, като възродителния процес ли имаш предвид.
  Етимологията ли е религозно познаниое или самата история. Но ако ти възприемаш всичко от религиозна гледна точка не знам. И пак искам да повторя. "Всеки човек има право на самоопределяне". Това е над всичко. Науки, факти, изледвания, анализи и т.н.
  С толерантност, обич, търпимост и уважение...

 17. 17 Профил на Mistik
  *****
  Неутрално

  Да добавя и аз малко сол в чорбата! )

  Разбира се че всеки е такъв какъвто се чувства! Имах и още имам приятели помаци- някои ми бяха състуденти, а с други се запознах тук, в Турция. Състудентите ми не се чувстваха Турци, но им беше обидно да ги наричат Българи. Пердпочитаха да ги причисляват към Турците, може би, заради религията. А тези, които са тук, особено младото поколение се чувстват горди да се наричат Турци. Даже на мен ми е малко чудно, но ги разбирам! Като хора подложени на толкова гонения и мъчения, за тях е много по-добре да намерят една неоспорвана идентичност...
  Къзълбашите в България са толкова далече от шиитите, колкото аз от скандинавците, примерно...Всички тия племена-огузи, печенеги, кумани и пр. са с тюркски произход (както и татарите) защото говорят един език, Турски и се разбират помежду си, даже и сега, въпреки вековете, историята и разстоянията. Разбирам го и от легендите и писанията от Хв. та чак до сега. Например Кримският татарски език се смята за пратурски (öztürkçe). Направете сравнение със Славяните...
  Имах щасието да се запозная с Българи от Истанбул, местни, които от векове живеят там. Божидар Георгиев, например е типично и звучно българско име, което човекът с гордост си носи. има си магазин на Каракьой, ако знаете къде е... говорили сме и той не проявява никакво желание да се засели в България, даже в годините, когато тя още си беше свястна държава, преди да я опропастят политиците, вкл. г-н Доган, който за мен не е Татарин, а чист безродник.
  Емре, на фона на това, което изписах, смятам, че твоите писания за скритите намерения на разни хора, са чиста химера и фантазии, подхранвани от разни псевдо автори, които смятам си чел. Аз също съм ги чел. Но това не ми пречи да мисля, че хора , особено като Сезер и Исмаил Джем, ако го знаеш кой и какъв е, са истински радетели за домократична и прогресивна Турция...Просто защото нямат друга Родина!

 18. 18 Профил на Emre
  *****
  Неутрално

  Мистик Бей,
  Препоръчвам ти една книга, "Boğazdaki Aşiret". Покойните Абди Ипекчи също е бил евреин, Юзейир Гарих пак. Но никой не може да говори за тях лошо. Съмнявам се дали ще мога да изброя поне 10 турци по големи патриоти от тях. Даже мисля, че точно заради това са покойни. Аз не съм кафатасчия (зъл националист). В гората най=зеления е ловеца. И в Турция най-големите кафатасчии са улусалджиите (народнисти-ултранациналисти): ген. оз. Вели Кючюк, Алемдароглу, Илхан Селчук, Перинчек, Керинчсиз (адвоката на Божидар Чипов)и др.

 19. 19 Профил на Mistik
  *****
  Неутрално

  Емре,
  пак бързо стигаш до изводите! Твой си кеф... Аз предпочитам да изчакам съда да се произнесе, макар някой да си мислят, че и те са просмукани с шериатски въздух) А това, което си писал за Илхан Селчук и Алемдароглу е направо грях, недей така!
  Във всяка държава си има националисти, простено е и на Турция, разбира се, че има.. Но много ми е интересно за какво си мислиш, че се борят те? За подобие на Хитлерова Германия ли?! Не бъркай миллиейтчилика с национализма, има разлика!

 20. 20 Профил на Българин
  *****
  Неутрално

  Абе Мистик, Емре и други мекерета, стойте си в Турция и не пишете по форумите в БГ за толерантност и пр. Вижте си държавата и проблемите и после давайте акъл на останалите. Кюрди, Арменци, Гърци, Българи всички ви недолюбват. Защо ли. Може би защото сте много толерантни. Всичките ви теории и писаници показват, че елементарните Ви мозъчета робуват на великотурската идея.

 21. 21 Профил на haskovo
  *****
  Неутрално

  Голяма мизерия направиха комунистите и сега всички страдаме - 400 000 твърд електорат и безпринципни коалиции. "Мръсната" кръв изтече на югоизток сега ще си внесем виетнамска. Най-хубавата земя на света скапахме и никой не ни е виновен.

 22. 22 Профил на edna
  *****
  Неутрално

  до Той е- Пък моя прадядо е бил с една ръка, щото другата му я отнесъл каиша на мелницата и са му викали 4олак. В селото нямаме църква и никога не сме имали. Преселници са от района на Кукуш и имената им са Яне, Боне, Димитра, Гоце и т. н. Ина4е са им викали Босите щото са били много богати. Най-богат е бил дядо ми-толкоз богат, 4е след дъжд 4акал на гюбрето да изникнат гъбите и затова го кръстили Гъбара. Преди време разбрах, 4е и помаците спазват Русаля както правеше и баба ми-празник, който няма нищо общо с ортодоксалното християнство. Винаги са ми казвали, 4е съм българка и аз се смятам за такава. А сега вижте там, ако нещо са ми объркали потеклото и излезе, 4е съм някоя братов4едка на Сокола, казвайте навреме, пък белким ми отцепи едно крилце от сараите.

 23. 23 Профил на Toj e
  *****
  Неутрално

  До онези двамата умника да им обесня, че е съм съгласен с тях че е важно какъв се чувстваш и този смисъл след 50 години самоопределящите се за търци в България ще са много по-малък процент от колкото са в момента поради следната причина, че Търция ще стане една западнала държава която се управлява от религиозни загубеняци. Хората в България ще свързват турци с религиозни тапанари, а живеещите в България Турци не са религиозни а след 30 да не говорим и ще се претопят избягвайки лошият имидж на Търция като религиозна държава което няма да отговаря на техните възгледи за нормален живот. Аз имам приятели които се чувстват за Турци но това няма да е за много дълго просто са много разочаровани от държавата която се намира на югоисток от България и те нямат нищо общо с хората които живеят там. А както е трягнала Търция скоро там няма да става за живеене въоще за един нормално мислещ европеец за каквито ще започнем да се мислим тези които живеят на територията на България

 24. 24 Профил на орхан памук от исперих
  *****
  Неутрално

  какво значи прогресивна и демократична Турция бе мистик? Какви са тия българи които били радеели за това? Моля стига инсинуации! Я по-добре разкажи за казълбашите дето събират шалварите на жените един път годишно и после теглят тотото! ХАХА ХА това го разкажете на арменците и кюрдите, сполай!

 25. 25 Профил на Ej 4e si tap!
  *****
  Неутрално

  ами то жените на къзълбашите отдавна не носят шалвари-сега кво правим!

 26. 26 Профил на edna pomakinia
  *****
  Неутрално

  interesno dialog mejdu balgari i pomatsi , ne mislite li , che e po dobre da ostavite dumata na nas pomatsite da se samoopredeliame i predstaviame kulturata si....na bratiata po viara turtsite iskam da kaja slednoto, kogato nashite bashti i maiki mraznaha pered parlamenta dekemvri 89 vie kade biahte? zaradi imenata ni 9 miusiulmanskite imena) pomatsite sa se borili 7 pati da tochno 7 pati e uprajniiavano nasilie varhu nas... no vapreki tova , imenata na goliam protsent ot pomatsite sa se zapazili, na balgarite iskam da kaja; triabva da proumeete , che nie ne sme nasila poturcheni balgari , ako biahme takiva , niamashe da ima nujda da se uprajniava takova nasilie varhu nas zabelejete 7 pati smiana na imena samo... nie sme chast ot pastrata etnicheska karta na balgariia iskame samo da sme ravnopravni jiteli na rodinata i da imame vazmojnost da zapazim kulturata si i traditsiite si, za vseki , koito iska da se dokosne do nashata kultura preporachvam ekskurziia do selo Ribnovo prez zimata- sezona na svatbite...ostavete sas zdrave

 27. 27 Профил на Istorika-mostovar
  *****
  Неутрално

  По качествени хора от помаците няма. Богата дужевност,морал трудолюбие и така нататък. Затова етази жлъч против помаците.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK