Специалното обучение на Пикадили

Разузнаването подготвя "дребния международен мошеник" така, че през 1978 г. му поверява важна мисия

Специалното обучение на Пикадили

© ДневникПрез 1977 г. зам.-началникът на Първо главно управление (ПГУ, разузнаването) на Държавна сигурност ген. Владимир Тодоров дава нареждане агент Пикадили да започне работа по замисленото срещу обект Скитник - българския писател Георги Марков.

В седмицата, през която се навършват 30 години от смъртта на писателя Георги Марков в Лондон през 1978 г., "Дневник" публикува документалното разследване "Двойният живот на агент "Пикадили", базирано върху ключовия архив на Първо главно управление на ДС. Първата част разкрива как единственият заподозрян по случая агент е бил обучен в началото на 1978.
Достъпът до документите е осигурен с решения на Софийския градски съд и Върховния административен съд и със съдействието на комисията за досиетата с председател Евтим Костадинов.

Пикадили е италианецът Франческо Гулино, вербуван през 1971 г. на компрометираща основа (за престъпления в България) и изведен в Дания през 1975 г. Дотогава не са му поставяни сериозни задачи. Полк. Мичо Генковски, водещ офицер на Пикадили, докладва на ген.Тодоров, че задачата е поставена и агентът я е приел. До началото на 1978 г. най-малко четири пъти ПГУ изпраща Пикадили в Лондон.В документите от досието на агента в разузнаването при всички срещи в този период Центърът (ръководството на ПГУ) подчертава загрижеността си, че въпросът за установяването му в Лондон се забавя. В този период Пикадили получава от ПГУ солидни финансови суми предимно в британски лири и американски долари. На една от срещите самият агент посочва за първи и последен път и конкретна сума, която му е необходима да започне "бизнес" в Лондон - 30 000 лири.
Още в края на 1977 г. Центърът взима ключово решение за неговото бъдеще. То категорично показва, че изборът на разузнаването за осъществяването на една специална операция пада върху Пикадили и ръководството на ПГУ му се доверява. Операцията не е обикновена, защото агентът е подложен на специална подготовка. Началникът на ПГУ ген. Васил Коцев утвърждава строго секретен план за провеждането на специална подготовка на агента в България. За тази цел той спешно е доведен в София. В плана е посочено:


"І ЦЕЛ: Да се укрепи морално-психологически и се извърши оперативна и специална подготовка на агента.


ІІ МЕРОПРИЯТИЯ:


а) Морална и политическа подготовка


1. Провеждане на политически беседи


2. Оперативна подготовка:


- Беседа за бдителността и конспирацията в оперативната работа


- Някои основни моменти от дейността на противниковите специални служби за разкриване сътрудниците на социалистическите страни и мерки за противодействие


- Способи за разкриване на външно наблюдение


- Поведение при арест и способи за противодействие на полицейските служби


- Точност, дисциплина, обмисляне и анализ на собствените действия, настойчивост, смелост и разумен риск, точно описание и вярно предаване на моментите, свързани с решаването на поставените задачи - залог за постигане на добри резултати.


3. Специална подготовка.


4. Проверка на агента:


а) При възможност осигуряване на М-Родопи (мероприятие "Родопи" е подслушване - бел. ред.) в апартамента на агента.


б) Поставяне под външно наблюдение с цел установяване доколко агентът спазва дадените му указания, какви контакти установява и в състояние ли е да разкрива външно наблюдение.


в) Насочване на подходящ агент (жена) под легенда да се провери обектът на разработка с цел изясняване поведението, разбиранията и стремежите на агента.


г) С цел подготовка да се проведе с агента М-Тренажор (става въпрос за използване на аналог на детектор на лъжата - бел.. ред.)


5. Запознаване на агента с някои забележителности на нашата страна.


а) При наличие на възможности с хеликоптер да се покажат на агента София, Велико Търново, Варна, Девня, Слънчев бряг, Пловдив.


б) Да се разгледат София, Витоша и Боровец.


в) Посещение на Музея на българо-съветската дружба.


г) Организиране честването на Нова година.


6. Организиране на среща с представител на ръководството за обсъждане бъдещата работа на агента."


В този документ правят впечатление три неща. Първо, че става въпрос за специална подготовка на Пикадили. От всички мероприятия с агента единствено за нея не е обяснено в какво точно се състои. Очевидно тази подготовка действително е била много специална. Второ, оперативната подготовка, която е извършена с него, включва не само цялата гама от разузнавателни способи и умения, но Пикадили предварително е обучен как да се държи при евентуален арест и как да противодейства на полицейските служби. Тоест задачата, която трябва да изпълни, носи особен риск.


Трето, агентът е максимално предразположен при идването в България и са му оказани такова внимание и чест, което - меко казано - не съответства на неговите възможности. Особено като се има предвид, че до този момент той няма никакви съществени позиции, нито има какъвто и да било принос, камо ли значителен, за да се среща с представител на ръководството на българското разузнаване. Тогава въпросът е каква е причината на агента да се обръща толкова голямо внимание? Защо е поканен точно на Нова година, която представители на ПГУ празнуват с него, защо е заобиколен с такива грижи и внимание?


Очевидно това се прави не в знак на благодарност към вече свършена задача, а напротив - за онова, което след специалното му обучение му е възложено. Оттук може да се направи изводът, че Пикадили е избран да свърши много особена задача и за да бъде напълно убеден и сигурен в подкрепата на тайните му работодатели, му е оказано толкова голямо внимание.


Че става въпрос действително за изключително важна и специална за ПГУ задача, говори следният факт. Въпреки избора на Пикадили неговата лоялност и честност са проверени с цял арсенал мероприятия - от подслушване и следене до подхвърляне на жена агент, която трябва да разбере най-съкровените му мисли, и се стигне до подлагането му на детектор на лъжата. Тоест, за да му бъде поверена специалната задача, разузнаването го е проверило по всички пътища, докато се убеди, че може да му има доверие. Ето какво е представлявала проверката на детектора на лъжата:


"На 2 и 3 януари 1978 г. бе проведено М-Тренажор на агент Пикадили с апаратура "Марк ІІ".


Цел на мероприятието:


1. Да се провери честността на агента и по-точно с изпълняваните от него задачи.


2. Да се установи емоционалната му устойчивост при евентуален разпит от специалните служби.


Въпросите бяха поставени и записвани трикратно.


При реализиране на първата цел не се установиха данни, говорещи за нечестно отношение на агента към нас и във връзка с решаваните от него задачи.


При първия запис бе показана чувствителност по въпроса за използването на Фул (От документа не става ясно какво е значението на използвания термин.) при последната задача на агента, която се овладява при следващите два записа. Това може да се интерпретира като наличие на малък пропуск при подробностите на изпълнението на задачата.


При втория запис бе показана чувствителност по въпроса дали е съобщавал на някого за нашите съвместни задачи, която липсва при първия и третия запис. Това може да се интерпретира като подсъзнателна реакция на известно безпокойство да не би някога да е допуснал нещо, от което могат да се направят изводи за задачите.


Отбелязаните емоционални отклонения не дават основание да се измени общата констатация за честността на агента.


При реализиране на втората цел се установи, че агентът е в състояние да се владее при разпит от специалните служби по въпросите, свързани с легендата и връзките му с нас, но проявява чувствителност по някои остри въпроси, касаещи конкретната му работа в последно време."


В досието на Пикадили съществува и подробен секретен отчет за извънредното му пребиваване в България, по времето на което е подложен на специално обучение и проверки. Отчетът разкрива още няколко изключително важни факта. Целият престой на агента е от 23 декември 1977 до 4 януари 1978 г. Агентът е настанен в столичния парк-хотел "Москва", известен като място, което се контролира напълно от ДС. В строго секретния анализ е дадена висока оценка на агента: "Теоретическите и практическите занятия с Пикадили преминаха при повишен интерес от негова страна. Положителна оценка заслужава неговият подчертан интерес към практическите занятия, в които той прояви находчивост и съобразителност.


Същият прояви желание да проведе стрелби не само с пистолет, но и с бойна пушка и картечница." Стрелба с пистолет? Що за задача е възложена на Пикадили, за да се включи в подготовката му и обучение в стрелба с огнестрелно оръжие? В плана за ликвидиране на емигранта Борис Арсов три години по-рано в Дания ДС предвижда агентът за изпълнение на "мократа поръчка" да действа както с огнестрелно оръжие, така и с твърд или остър предмет и с отрова.


В резултат на проведеното обучение Георги Новев, офицерът, който пряко работи с Франческо Гулино след вербуването му през 1971 г., заключава:


"Особено впечатление прави значителната промяна в поведението и мисленето на Пикадили. След вербовката той притежаваше манталитет на дребен международен мошеник, занимаващ се с дребни афери, изпълнени с много рискове и малко печалба. Елементи на промяна се забелязваха още през 1972 г., когато започна да свързва всички свои стремежи и планове за бъдещето с нашата взаимна дейност. Контактите и работата ми с него през 1978 г. ми позволиха да го видя в друга светлина - утвърден начин на прогресивно мислене, остра критика на капиталистическата действителност. По време на срещите и разговорите се прояви като дисциплиниран, изпълнителен и съобразителен. Бързо се ориентира и схваща смисъла на разговорите и занятията, които бяха проведени.


На 3 януари 1978 г. с Пикадили беше проведена среща в присъствието на другарите Коцев и Генковски, след която на Пикадили беше дадена прощална вечеря."


Другарят Коцев? Да, колкото и невероятно да звучи, с агента, който в началото е определен като "дребен международен мошеник" и за когото по време на специалното му обучение ПГУ се убеждава, че прегръща задачите, за които така внимателно и старателно го подготвя, се среща лично началникът на българското разузнаване ген. Васил Коцев! Като се има предвид, че преди това водещият офицер Мичо Генковски отчита, че Пикадили няма никакви разузнавателни възможности и се занимава само с препитанието си в Дания, отсъстват всякакви логични аргументи за подобна среща. Освен ако тя не е продиктувана от необходимостта Пикадили да бъде уверен и убеден, че на него му е гласувано доверие от най-високо място.


Какво са разговаряли двамата остава тайна. Както остава тайна и мисията, за която той получава специална подготовка. Показва го досието му - в него липсват документи за дейността на агента през цялата 1978 г., т.е. непосредствено след завършването на специалната му подготовка. Девет месеца след обучението на Пикадили и изпращането му в Лондон там е отровен писателят Георги Марков. След 1978 г. Гулино никога повече не посещава Англия. За сметка на това още през януари 1979 г. отново е поканен от ПГУ в София. Този път обаче не за да бъде подлаган на някакво специално обучение, а за да прекара заслужен отдих и да бъде награден с медал.


Поръчайте книгата на Христо Христов "Двойният живот на агент ПИКАДИЛИ" с безплатна доставка

Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на България над Всичко!
  *****
  Неутрално

  ДА СЕ НАМЕРИ АДРЕСА НА ТЕЗИ УРОДИ!!! ДА ИМ ДОЙДЕМ НА ГОСТИ И ДА ИМ ПОТРОШИМ ДЪРТИТЕ КОДОШАРСКИ КОКАЛИ!!!

 2. 2 Профил на ?
  *****
  Любопитно

  "другарите Коцев и Генковски" ли имаш предвид?

 3. 3 Профил на borko
  *****
  Неутрално

  темата май се поизтърка.....

 4. 4 Профил на бУНАК1
  *****
  Неутрално

  ТИЯ НЯМА ДА ГИ НАМЕРИТЕ ЛЕСНО .ТЕ СА ОТ ТЕЗИ КОИТО СЕГА ДЪРПАТ КОНЦИТЕ.ПЪЛНИ СА С
  ПАРИ ОТ КОНТРАБАНДА И ГРАБЕЖИ И СЕГА ВИ УНИЩОЖАВАТ ВАС И ДЕЦАТА ВИ.
  КОНТРОЛИРАТ ВСИЧКО ТОТАЛНО И НИЩО ДОБРО НЕ ВИ ЧАКА.ТЕЗИ МОЖЕ И ДА ВИ СТРЕЛЯТ ЗАЩОТО СА НАСЛЕДНИЦИ НА ДУХОВНИ ИЗРОДИ СЛЕД 44Г. И АКО СЕ НАЛОЖИ И ВАС ЩЕ ИЗБИЯТ.

 5. 5 Профил на Rigoletto
  *****
  Неутрално

  Прочетох всичко най-внимателно, но не виждам никакви неоспорими доказателства че Пикадили е убил Г.Марков.

 6. 6 Профил на Радослав Марков от Пловдив
  *****
  Неутрално

  Абе тези изроди живи ли са ?Знам, че сина на този изрод Васил Коцев - Бойко ни представлява в НАТО - що не вземат да арестуват синчето - може да разкаже за подвизите на татко си. Май ще излезе, че и така наречените европейци много-много не се интересуват от комунистическите престъпления...

 7. 7 Профил на Симеон Рилски
  *****
  Гневно

  Прочетете първата книга на Христов "Убийте Скитник" и ще ви стане напълно ясно, че Гулино е физическия убиец на Г. Марков и организацията е от типовете в ДС. Въпросът е защо така наречените демократични президенти не са направили нужното... Нали е двамата се клеха, че ще съдействат на англичаните. Всъщност, ако някой знае нека каже дали Коцев и Генковски са живи...

 8. 8 Профил на Пикадили
  *****
  Неутрално

  Коцев и Генковски са живи,но те,както и аз,нямаме нищо общо със смъртта на Г.Марков !

 9. 9 Профил на Ивайло
  *****
  Неутрално

  Г-н Христов, предайте архива на "Скотланд Ярд" преди другарите от БКП отново да потулят истината.

 10. 10 Профил на Нормален
  *****
  Неутрално

  В последния брой на Икономист се споменава накратко за разследванията на Христо Христов заубийството на Георги Марков, както и за пречките, които комунистическата държва създава - и то след т.нар. промени, когато комунизЪма уж бе ликвидиран.


  Поздравления, г-н Христов! Страхотна работа! Е това е журналистика - разследваща журналистика, а не дървени философии.

 11. 11 Профил на z
  *****
  Неутрално

  риголето, какви доказателства ти трябват, лични самопризнания , отпечтъци ли, днк на пикадили

 12. 12 Профил на сина на този изрод Васил Коцев - Бойко ни представлява в НАТО
  *****
  Неутрално

  Заместник-министърът на вътрешните работи Бойко Коцев е назначен с указ на президента за постоянен представител на България в Европейския съюз. Това съобщава на електронната си страница Държавен вестник. Държавният глава е подписал и указ за назначаване на нов посланик в ООН - Райко Райчев, който сега е шеф на кабинета на външния министър Ивайло Калфин. Със същите укази са освободени Стефан Тафров, на чието място в Ню Йорк година и половина не беше назначен приемник, и Станислав Даскалов от Брюксел.
  http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=367819

 13. 13 Профил на Служители на бившата ДС в сегашните спецслужби
  *****
  Неутрално

  Людмил Ангелов, зам. -директор на НРС. Също кадър на Първо главно управление, известен като един от най-близките хора на ген. Бригадир Аспарухов.

  http://oshte.info/004/000105/03/2303/01-1.htm

 14. 14 Профил на абе Ивайло
  *****
  Неутрално

  в Скотлан Ярд занят това, което е необходимо. Просто се бъзикат с наш'те "корифеи на шпионажа"

 15. 15 Профил на сръбска скара
  *****
  Весело

  А аз си мислех за другото Пикадили щото и там си има специфично обучение на кадрите (цуни-гуни)

 16. 16 Профил на DS banditite АДРЕСА НА ТЕЗИ УРОДИ!!!
  *****
  Гневно

  Бойко Коцев, зам.-министър на МВР, отговарящ – забележете! – за международната дейност на вътрешното ни ведомство и координацията на работата му с НАТО. Той е син на генерал Васил Коцев – най-дългодишния шеф на Първо главно управление на Държавна сигурност. По информация на лондонския “Таймс” тъкмо ген. Коцев е човекът, утвърдил операцията по убийството на писателя-дисидент Георги Марков. Самият Бойко Коцев е завършил дипломатическата школа МГИМО в Москва, намираща се под контрола на ПГУ на КГБ. Прочее, това е човекът, който ще осигурява координацията на МВР с НАТО.
  http://oshte.info/004/000105/03/2303/01-1.htm

 17. 17 Профил на забравящ
  *****
  Неутрално

  На Бойко Коцев брат му не беше ли шефа от българска страна на концесионерите за Тракия по царско време?

 18. 18 Профил на Георги Марков
  *****
  Неутрално

  Лейтенантът и нощта (из Задочни репортажи за България)

  http://www.chitanka.info/lib/text/2898/20#textstart

  "...Една вечер, като се връщах с колата, го открих паднал в средата на селския площад. Вдигнах го и го откарах горе във вилата. И докато му помагах да се добере до леглото, последва истинска треска и поток от несвързани думи, които човек можеше да вземе за някаква изповед:

  — Никой няма… Избягаха, отидоха си всички… И жена ми, и децата ми, всички са подлеци… Ех, Марков, какво знаеш ти! Какво си видял ти! — и внезапно той започна да крещи: — Аз не исках! Честна дума, не исках… Той ми дава пистолета, а аз му бутам ръката и казвам… не искам… А той пак ми бута пистолета в ръката и ми казва… Стреляй… партията ти нарежда… А аз не исках, вярваш ли ми, че не исках? Марков, стрелял ли си отблизо във вързан човек? Ама съвсем отблизо… Ти нищо не знаеш… Гледай ме сега какво съм! А той пак си е горе, в Политбюрото! На него нищо му няма! А гледай мене!… Вярваш ли ми… не исках да стрелям!…

  Никога и не разбрах кой беше този, който му беше дал пистолета в ръката, нито кой беше жертвата."

 19. 19 Профил на До №5
  *****
  Неутрално

  На слепия и очила да му дадеш, пак нищо няма да види. От коя партийна организация си?

 20. 20 Профил на Gen. Augusto Pinochet
  *****
  Неутрално

  Смърт и мъчителна ебан за всеки комуняга и поколението му! Да се избиват жените им, децата без милост, съд и присъда! Това е лекарството против комунизма. Реки, реки от от гадна и мръсна комунистическа продажна кръв да текат по улиците и водосточните канали! Смърт, терор, ад и вечни мъки за болшевишките продажници, предали България и сънародниците си!

 21. 21 Профил на Rene Matuschek
  *****
  Неутрално

  Момчета, а какво стана с онзи зеления будилник, дето ви го подарих?

 22. 22 Профил на Браво на Христо Христов
  *****
  Неутрално

  Темата за убийството на Георги Марков няма да се изтърка, докато на власт са убийците му и техните наследници.
  Браво на Христо Христов за добре свършената работа.
  Ако имаше повече българи като него, нямаше да тънем още в комунистическото блато и да ни се смее цял свят.

 23. 23 Профил на petar
  *****
  Неутрално

  Хайде стига вече с тези публикации Пикадили, нищо ново не казват. Христов направи кариера от този случай.

 24. 24 Профил на Хари
  *****
  Неутрално

  Репортажите на Г.Марков са силно пресолена манджа. Те НЕ СА истината за онази България. Отново ги чета и усещам горчив вкус в устата си.

  "Горе, на самия хълм, щеше да се настани Дворецът на пионерите и тишината на гората щеше да се разкъсва от кресливите лозунги, които скандираха маршируващите деца с червени връзки..."
  Не е вярно! Никаква тишина с кресливи лозунги не сме разкъсвали. Това за нас децата беше приказно място с кабинети по авиомоделизъм,радиомоделиъм,драма,изкуства,шах,хими.

 25. 25 Профил на Хари
  *****
  Неутрално

  Г.Марков пише в Задочни репортажи:
  ""Много пъти съм си мислил, че едно нещо трябва да се признае на съвременните източноевропейски режими: фантастичната им способност да поощряват, развиват и усъвършенствуват лошото у човека. Едва ли някога преди хората са били свидетели на по-съвършена и по-ефектна методология за освобождаване на човека от всякакви нравствени задръжки, от чувство за отговорност и превръщането му в постоянен инкубатор на злина. Никой преди не е предлагал такава съвършена школа за създаване на черни души""

  Не четете Задочни репортажи!!!!

 26. 26 Профил на Разбирам те Хари- 25
  *****
  Неутрално

  Колкото повече дрънкаш глупости- толкова по горчив ще е вкъса в устата ти! А и други вкусове можеш да усетиш.
  Свидетел съм на онова време.

 27. 27 Профил на Петров
  *****
  Неутрално

  Христов- спасител на отечеството, човек с прогресивно мислене и остра критика на комунистическото минало. Така става след обучението, преминало в някоя от Империите на доброто.

 28. 28 Профил на Хари
  *****
  Неутрално

  Г.Марков:"""Много пъти съм си мислил, че едно нещо трябва да се признае на съвременните източноевропейски режими: фантастичната им способност да поощряват, развиват и усъвършенствуват лошото у човека...Никой преди не е предлагал такава съвършена школа за създаване на черни души""

  Абе, Марков, като много пъти си мислил така,защо когато беше в България пишеше онака?
  Ту така,ту онака !

 29. 29 Профил на Хари
  *****
  Неутрално

  Г.Марков:
  "Горе, на самия хълм, щеше да се настани Дворецът на пионерите и тишината на гората щеше да се разкъсва от кресливите лозунги, които скандираха маршируващите деца с червени връзки..."
  Не е вярно! Никаква тишина с кресливи лозунги не сме разкъсвали. Това за нас децата беше приказно място с кабинети по авиомоделизъм,радиомоделиъм,драма,изкуства,шах,хими.Много готино беше,копелета! Нямаше кръжоци по политика. Нямаше и кръжоци по маршируване.

 30. 30 Профил на Хари
  *****
  Неутрално

  ""Фабрика „Победа“ представляваше куп уродливи сгради, разположени сред причудливото царство на дъновистите с техните дървени къщурки и дворове, пълни с овощни дървета. През лятото на 1952 година това беше девствен свят. Гората, която цар Фердинанд бе засадил, почти стигаше оградата на фабриката и всички обичахме пътя през нея до колелото на трамвай номер две.""

  Карикатура на тогавашна България!
  Пристрастната необективност на Г.Марков личи от почти всеки ред - фабрика Попеда била куп уродливи сгради,а гората, през която "обичахме да минаваме" е засадена от Негово Величество.
  Хе-хе !

 31. 31 Профил на Realist
  *****
  Неутрално

  Тия двамата, Петров и Хари, откаде са ги взели. Сигурно от някой роман на Кафка.

  Личности излязли от някой сгрешен калъп на развитото социалистическо общество.

  Аз много добре разбирам другарите комунисти в форума. Да забравиме.

  Не драги, няма да забравяме, никой няма да забрави. Аз лично ще кажа на малкия ми син за Прага- 1968 и за Геори Марков.

  На този свят има ПОКАЯНИЕ. А вие сте червената чума.

 32. 32 Профил на Хари
  *****
  Неутрално

  Из Задочни репортажи":

  ""На живота бе отнета всякаква красота, възвишеност и чувствителност. Отношението на партията към овците и кравите не се различаваше по същество от отношението към хората. По време на война те бяха пушечно месо, във време на мир те бяха работен добитък.""

  Немам думи,коментирайте вие !

 33. 33 Профил на z
  *****
  Неутрално

  а за георги марков има ли орден стара планина посмъртно? или гоце него го забрави

 34. 34 Профил на Всезнайко
  *****
  Неутрално

  Голема тъпотия!
  Христо Христов е агент, имащ задачата да обоснове прекратяването на делото и оневиняване на престъпниците като убеди глупаците, че именно Пикадили, който въобще не е бил стъпвал по онова време на Острова, е бил убиецът.
  Английските служби вече повече от 70 години снимат всеки, който влиза в и излиза от Острова, и в техните документи там Пикадили го няма.
  Има го Владо Тодоров - предния ден кацнал на "Хитроу", а на следващия - отлетял. С паспорт с неговата снимка, но с друго име.
  Е, Христо, Христо, агентурко!

 35. 35 Профил на :)
  *****
  Неутрално

  Стара и нова школа за претопяване на мозъци... Все едно и също. Обърнете внимание на факта, че ПАРИТЕ са свършили работата. Все пак италианец е човека. Другото са глупости.

 36. 36 Профил на За "приказното място"
  *****
  Неутрално

  За "приказното място" в двореца на пионерите: като добавка "Винаги готов" за ръководната роля на Партията.

 37. 37 Профил на Г.Димитров
  *****
  Неутрално

  Это интернационализм в действие.Так нам казала партия.

 38. 38 Профил на До Хари
  *****
  Неутрално

  Прав си Хари, но тъпите форумци няма да те разберат. Излиза, че всички родени мегзу 1944 и 1969 г. сме хора без задръжки, пълни със злини и т.н. И как между такива е живял "херувима" Г. Марков?
  Що не му е заговорила съвестта като е бил на лов с Тодор Живков или когато е възпявал антифашистите в "На всеки километър"? А Христо Христов прави пари. Не му се сърдете! Така може, така ги прави!

 39. 39 Профил на НЕзнайко
  *****
  Неутрално

  Всезнайко,

  бих повярвал и приел тезата ти ако ми докажеш с факти казатото за снимките на Тодоров. И, че няма снимки на Пикадили.

  Иначе, аз не вярвам 100% на думите на Христов. Много неща липсват.

 40. 40 Профил на Нормален
  *****
  Неутрално

  "Английските служби вече повече от 70 години снимат всеки, който влиза в и излиза от Острова, и в техните документи там Пикадили го няма."

  Говежда мисъл, която може да роди само говеждото съзнание на червен получовек. Бедна ми е фантазията какъв урод с отрицателно айкю трябва да си, за да вярваш, че __всеки__ посетител на Обединеното Кралство в епохата преди цифровите снимки и бумът на масовите комп. технологии е бил сниман от службите им.

 41. 41 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Стига с този "На всеки километър"! Филмът си е много хубав, особено първите серии. Следващите са "повторение с елементи на досада", но това се случва с почти всички дълги серии. Романтична приказка за шпиони, предназначена за юноши и девойки, какво толкова лошо има?

  Самият Г. Марков много се разкайва за този филм, но това си е негова работа. Който може да напише на 10% толкова добър сценарий, да критикува.

  Романа му "Мъже" не съм го чел, но в репортажите има фраза на Е. Станев по повод този роман, прибл. "Няма лошо човек да започне с такава книга, лошо е последната му да е такава."

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 42. 42 Профил на любопитен
  *****
  Любопитно

  Ще посмее ли някой журналист, писател или обикновен форумец да отрече, че по време на СоциалиЗъма нашата страна беше изцяло зависима от великия Съветски съюз - и икономически, и политически, и културно-идеологически. Всички конгреси и пленуми на управляващата държавата политическа сила се занимаваха да разясняват на народа колко важни са решенията на КПСС в борбата с империализма. Цялата ни държавица беше прост изпълнител на всичко, което се решаваше в Кремъл. И това беше и във външнополитическия ни живот, и във вътрешнополитическия ни живот. Особено специалните служби бяха под специален контрол и зависимост от съветското КГБ. Може ли да си представи някой изобщо, че тук някой държавник ще си позволи да реши на своя глава ей така да очисти някого в чужбина без да получи съгласие, одобрение, разрешение и помощ, изразяваща се в пълен контрол, от страна на съветските специални служби? Че това е пълен абсурд - машината щеше да го смели още само ако си помислеше да прави нещо такова, та дори това да беше Тодор Живков. Защото особено Тато знаеше най-добре, че без знанието и одобрението на съветските другари, не можеш даже и да пръднеш. Горе-долу както е и сега - защо всички искат да свалят Станишев и Първанов, а те си стоят здраво на местата - ами защото така са казали съветските другари! Нема лабаво, другари - беше любимия майтапчийски лаф на бай Тошо и този лаф казваше почти всичко. А българските комунисти бяха и продължават да са най-голямата жертва на съветския комуниЗъм, просто защото това е актуалното етикетче, с което биват унищожавани нормалните българи, така, както с етикетчето народен враг тогава пак бяха унищожавани нормалните българи. Кой ги унищожаваше тогава, ами който продължава да ги унищожава и сега. Разбира се, за да бъде унищожен на свой ред след като бъде използван докрай. Само дето осъзнаването на този момент става много късно и жертвата-палач дори няма време за покаяние.

 43. 43 Профил на ? до Хари
  *****
  Любопитно

  Хари: Репортажите на Г.Марков са силно пресолена манджа. Те НЕ СА истината за онази България. Отново ги чета и усещам горчив вкус в устата си.

  Хари, а в някои други отвори не усещаш ли също някакъв вкус.

 44. 44 Профил на Орфей
  *****
  Неутрално

  Много е точен №3. Тая плоча много се изтърка. От нея се чува само съскане, скрибучене, мучене и други подобни.

 45. 45 Профил на до Христов
  *****
  Неутрално

  Нали информацията кои са завършили МГИМО-кадрите на КГБ и ПГУ е явна-защо никой не публикува един списък на всички завършили този ВУЗ от 60-те години досега и да си направим сметката кои какъв е и какво работи в момента около президента.

 46. 46 Профил на М. Стоянов
  *****
  Гневно

  Засрамете се, пионерчета!
  Извадете от блатните си душици умилителните червени връзки и се обесете с тях на крилата на лайняните ви авиомоделчетата!
  ПП.
  Мерзко е да се лигавиш по форумите под статията за Джери и то в навечерието на годишнината от смъртта му. Нещастници!

 47. 47 Профил на Мечката до Любим мой соц
  *****
  Гневно

  Убийството на марков ни излезе над 100,000 топгавашни долари (огромна в наше време сума!).
  Казвай сега колко ни излезе стрелбата по Папата и воят след това!
  Че трябва да ти пратим сметката с лихвите ..., така че до края на месеца - пълен отчет!

 48. 48 Профил на Hari
  *****
  Неутрално

  http://www.chitanka.info:82/lib/text/2898/13#textstart
  Г.Марков:
  Пиесата, която написах, се казваше „КОМУНИСТИ“. В по-голямата си част тя представляваше буквален препис на документални материали, като за всеки пасаж бяха посочени номерът на делото и страницата, от която бе взет. В точния смисъл на думата това беше строго документална пиеса. Текстът на пиесата бе проверен от самия министър на вътрешните работи Ангел Солаков. Бе направена и втора проверка, която установи, че цитатите са точни и че единственият образ, който се бях опитал да отгатна, беше този на Никола Гешев. Постановката беше възложена на много талантливия режисьор Асен Шопов и актьорският състав беше наистина първокласен. Никога няма да забравя изумителното изпълнение на Иван Кондов. Пиесата бе поставена в театър „Сълза и смях“ и включена в репертоарите на почти всички театри в страната. Бяха раз-лепени афиши и разпратени писма и материали от рекламен характер навред из страната.

  Марков,колко ти платиха хонорар за пиесата "Комунисти"? Защо не я пусна нея по БиБиСи-то,а пусна глупостта наречена 'Арахангел Михаил'? Защо "Комунисти" сега не се играе никъде в България?

 49. 49 Профил на Rigoletto
  *****
  Неутрално

  Христов,стига вече с този Пикадили! Пикадили та Пикадили!
  Защо не разследваш днешна България!
  Вземи та разследвай Тройната коалиция,писачо !
  Ама стиска ли ти ?!

 50. 50 Профил на Всезнайко
  *****
  Неутрално


  Да, бе НЕзнайко, точно на тебе трябва да бъде доказвано,у защото си един от нискойерархичниште убийци!

 51. 51 Профил на Tintoreto
  *****
  Неутрално

  Поръчайте книгата на Христо Христов "Двойният живот на агент ПИКАДИЛИ" с безплатна доставка

  Хе-хе !безплатна добавка за неща станали преди 30 години!Ровичка се из архивите и намира разни догатки. А преди 5-6 месеца убиха писател на улицата в София. Защо не разследвате това убийство?

 52. 52 Профил на Hari
  *****
  Неутрално

  Всичката работа българската журналистика си е свършила,само дето не е разкрила още убийството на Г.Марков преди 30 год.

 53. 53 Профил на istor
  *****
  Неутрално

  Според мен изнесените факти са много интересни, въпреки че наистина няма 100-процентови преки доказателства. Но ако сме честни – очаква ли някой от тук пишещите, че такива доказателства изобщо би могло да има, да останат?
  Онова, което всъщност е интересно е дали само Пикадили е работил по случая, или има и друг агент, чието досие не е извадено на бял свят. Според мен е напълно достатъчно с оглед на подготовката и оказаното му внимание само той да е работил по случая “Скитник”.
  Т.е посоката на разкритията би могла да бъде най-вече към едно евентуално проследяване на следите на италианеца, които обаче след 1990г се губят. Не знам дали се предприема нещо по въпроса.

 54. 54 Профил на Deep Blue
  *****
  Неутрално

  то в бьлгария целия народ е разработван в момента тоя ми пише за пикадили и скитник преди 30 годинибати номеклатурата

 55. 55 Профил на Гражданин
  *****
  Неутрално

  Хари, защо не продължиш параграфа, който си цитирал? Горд ли си с евтината манипулациика на цитата?

  "Репетициите бяха завършени, когато се състоя закритото представление, на което аз не присъствувах. То беше няколко дни преди 9-и септември 1969 година. Може би единствен аз знаех, че ще има хора от „горе“, които няма да издържат срещата с документите на своето минало. Финал на пиесата бяха прощалните слова на отиващите на смърт комунисти, които очертаваха образа на света, за който умираха. Свят, който нямаше нищо общо със света на ония, които щяха да гледат представлението. Приятели ми разказваха впоследствие, че представлението тъкмо със своята документалност оказало потресаващо впечатление. В програмите бях написал, че хората се умоляват да не ръкопляскат, а мълчаливо да се разотидат.

  Моите опасения излязоха верни. Пиесата беше спряна и забранена от ония, които бяха я поръчали. Съобщеният ми мотив за забраната беше „заради потискащото въздействие“. Голата документална истина се размина с търговските нужди на евтино чествуване. А може би другарите въобще не чествуваха загиналите комунисти, а чествуваха себе си."

 56. 56 Профил на Джордж Оруел
  *****
  Неутрално

  Който владее миналото, той владее и бъдещето.

  Затова на другаря Хари и другите отговорни другари им причернява пред очите да четат за Георги Марков днес, 30 години след като го убиха.

 57. 57 Профил на Hari
  *****
  Неутрално

  ""Пиесата беше спряна и забранена от ония, които бяха я поръчали. Съобщеният ми мотив за забраната беше „заради потискащото въздействие“".


  Пиесата хвали комунистите. Хайде дайте я сега, та да усетим "подтискащото й въздействие".Самият министър Солаков я е проверявал и одобрил,нали?
  Следва "На всеки километър" - епопея на нашите войни "от тихия фронт". Всичко това-чрез приятелството с полк.К-ов и други полковници с които през ден играе покер.
  Десидент !

 58. 58 Профил на istor
  *****
  Неутрално

  Не би ли могло коментарите да са малко по-безпристрастни?
  Ако някой си даде труд да прочете повечето статии и интервюта по въпроса, не би могъл да отрече, че случаят е премного интересен, независимо от това чии привърженици сме. Използвано е рядко оръжие, това е може би единствения случай на човек, пострадал заради писането си, който става известен от приближен на Живков, до негов критик, интересно е и че в момента излиза досието на човек, свързан с “работа по замисъла по Скитник”. Всичко това е интересно само по себе си и би могло да се разгледа встрани от политическите ни пристрастия. Загадъчното в самото досие също е твърде много. Не може ли по тези въпроси да се дискутира?

 59. 59 Профил на Hari
  *****
  Неутрално

  Г.Марков:
  "Моите опасения излязоха верни. Пиесата беше спряна и забранена от ония, които бяха я поръчали."

  Марков,ами защо си приел поръчката,бе !
  Защо са я поръчали именно на тебе? Защото си най-талантливия ли ? Или защото други,по-достойни са отказали да я приемат?
  Вацлав Хавел не е писал пиеси като "На всеки километър" или "Комунисти" и е лежал години в затвора.Затова е достоен човек. Ти,когато бе в БГ писа това,което ти поръчат,а после отиде там, за да пишеш каквото там поръчват. Точно обратното на това,което поръчват тук.

 60. 60 Профил на Hari do No.58 (Istor)
  *****
  Неутрално

  Напълно съм съгласен с вас. Но не мога да търпя хора с еднопистови мозъци,коити повтарят едно и също,едно и също...до безкрай.
  Хр.Христов би трябвало да напише и либрето за опера 'Пикадили'.

 61. 61 Профил на за Хари
  *****
  Весело

  Хари, пич, жалки сте не се ли усещате ти и още двама трима тука, които дуднете. Жалка червена пяна. Няма да забравим убийството на Марков, колкото и да дуднете. Няма да забравим Прага 68, колкото и да дуднете.
  И няма да станем част от жалката червена пяна, колкото и да я пръскате наоколо си, белким в общата мърсотия не си личат оплясканите ви в кръв ръце...

  Няма, Хари, няма!...

 62. 62 Профил на istor
  *****
  Неутрално

  Хари, извинявайте, дали бих могъл да се обърна към Вас? Не Ви познавам, но ми се струва, че сте малко емоционален в коментарите си.
  Никой не казва, че Георги Марков е бил светец. Но един писател казва, “Ако човек до 30-та си годишнина поне на моменти не е симпатизирал на социалистите, значи е биз сърце. Ако им симпатизира след това – значи е без ум”. Георги Марков е променил позицията си – нима трябва да бъде убит поради това? На мен ми се струва, че той е толкова известен тъкмо заради бившага си приближеност до Живков. Ако не беше това – кой всъщност щеше да му обърне внимание?
  Той може би не е толкова изряден в дисидентството си като Вацлав Хавел. Но чрез него външният свят знае поне за един българин, който е бил против режима и го е изразявал. Иначе кой български дисидент познава светът? Ориентирайте ме, аз не мога да се сетя.
  Струва ми се, че трябва да ценим това, което имаме, а не да въздишаме по онова, което нямаме.

 63. 63 Профил на Българин
  *****
  Неутрално

  "Напълно съм съгласен с вас. Но не мога да търпя хора с еднопистови мозъци,коити повтарят едно и също,едно и също...до безкрай. "

  Хмммм

  "Сталин, Тито, Димитров!"
  "БьееКааааПьееее"
  "Аххх колко хубаво и спокойно беше по времето на соц-а!"
  "Имахме ееехееее каква индустрия и Костов я разсипа!"
  "Костов е виновен!"


  и класическото, което наскоро чух от една червена бабичка:

  "Тамън са опрай държавата и тез искат да махнат нашето момче! Абе пусти ора акъл нямат то и от Ивропътъ им казаха - нищу ни трябва да са сменя!"

 64. 64 Профил на за Хари
  *****
  Весело

  Няма да забравим, Хари, колкото и да ви се иска на теб и другите драскащи тук за великото минало, няма да забравим какво написа Марков:

  Ние имаме държавници, които нямат държава, личности, които нямат лица, политици, които нямат политика, магазини, в които не се продава нищо, писатели, които не пишат, избори, в които няма избор, съд, който сам е осъден, кражби, които се наричат привилегии, и привилегии, които се наричат кражби, мачове, за които резултатът се знае, преди да са започнали, и престъпления, които са разкрити, преди да са извършени. Линията на нашето развитие е най-невероятният лабиринт. Ако днес вие сте герой, утре може да сте предател, вдругиден могат да ви обесят, а още по-вдругиден — да ви реабилитират и издигнат паметник. ....
  Затова днес ние сме много повече герои на Кафка, отколкото на дядо Вазов. Макиавели ни е толкова понятен, колкото и Ботев, а театърът на абсурда — това е всекидневният ни живот. Ако за всички хора по света Макбет, крал Лир и Ричард Трети са герои от театралната сцена, у нас, в България, те са гражданите, с които живеем и които взимат най-дейно участие в нашия живот. По софийските улици вие можете да срещнете другаря Калигула, следван на почетно разстояние от другарите Талейран и Фуше, а Остап Бендер наистина командува парада. Ние нямаме настояще, а само минало, което е ужасно, и бъдеще, което е прекрасно. ...

  И затова, когато западните революционерчета крещят за коренна промяна на света, за бъдещ щастлив живот при социализма или комунизма, ние искаме да им кажем: „Елате при нас, под похлупака, елате и живейте вашия щастлив живот!“ Те не знаят съдържанието на думите, които бръщолевят, и се опияняват от инфантилните си фантазии. Ние знаем това съдържание. Платили сме най-висока цена, за да го научим. Ние сме видели как зад красивите лозунги на революцията вървят гладни за власт големи и малки акули, видели сме как първата линия на идеалистите неизбежно се подменя от банда безогледни властолюбци, алчни диктатори, агенти на чужда държава, които, веднъж докопали властта, създават най-потисническата полицейска държава и връщат духовното развитие на народа си поне с няколко века назад. Видели сме как изчезват личностите, как се унищожава човешката индивидуалност, как се корумпира духовен живот на цял народ, за да се сведе до безропотно стадо.

  Няма да забравим, Хари, няма!

 65. 65 Профил на за Хари
  *****
  Весело

  Виждаш ли колко е близко и до днешния ви облик, Хари, онова, което е написал Марков преди толкова години. Колко добре ви е опознал и как точно ви е описал - вашата жалка червена пасмина.

  Колко много от горните пасажи е актуално и в момента, а Хари? И в момента на жалкото ви червено крадливо управленийце...

  Е как да ви забравим, Хари? Как да забравим?

 66. 66 Профил на Гражданин
  *****
  Неутрално

  Другарю Хари, убийството на Георги Марков можеше да бъде далеч по-малко актуално днес - ако още през '90те години досиетата бяха отворени, вместо да бъдат унищожавани, и убийците бяха осветлени, далеч по-малко хора щяха да се интересуват от Георги Марков днес. Само че тогава армията от високопоставени убийци от ДС нямаше да излъчи президент, да контролира правителството, синовете им нямаше да са посланици в ЕС и НАТО, нямаше да притежават 60% от бизнеса в страната.

  За това говорим, другарю Хари, за отговорността за миналото, която ни заробва днес.

 67. 67 Профил на има ли съмнения?
  *****
  Неутрално

  Има ли някой в този форум съмнение, че човекът написал и публикувал следните думи за "другара Жифкоф" би бил оставен да умре от естествена смърт:

  "...Видели сме много от тези най-унижаващи човешкото достойнство манифестации, където нормални хора трябва да аплодират някакъв жалък нещастник, който се е самообявил за полубог и им маха снизходително от висините на своята полицейска недостъпност. ..."

  Поклон пред Марков

 68. 68 Профил на Нормален
  *****
  Неутрално

  """Другарю Хари, убийството на Георги Марков можеше да бъде далеч по-малко актуално днес - ако още през '90те години досиетата бяха отворени, вместо да бъдат унищожавани, и убийците бяха осветлени, далеч по-малко хора щяха да се интересуват от Георги Марков днес. Само че тогава армията от високопоставени убийци от ДС нямаше да излъчи президент, да контролира правителството, синовете им нямаше да са посланици в ЕС и НАТО, нямаше да притежават 60% от бизнеса в страната."""

  Браво, отлично казано. Ченгесарският "преход" включва подмяната на миналото. Дори не просто включва, а се крепи на нея. Затова Задочните Репортажи изправят червените уроди на нокти. Затова, когато за пръв път разследващите делото "Г. Марков" през 90те са поискали от Първо Главо сведенията за Пикадили, онези от Първо Главно са били като наакани.

  Червените уроди, изглежда, на някаква неосъзнато ниво знаят, че са уроди: забележете как обвинението "ти си като нас, ти беше наш човек" за тях си е именно обвинение и оплюване.

 69. 69 Профил на за Хари и Христо Христов
  *****
  Весело

  Защо така ви мъчи, Хари, опита на Христо да осветли терена около убийството на Марков? Защото, както и други писаха по-горе, много ви се иска да сме забравили откъде идвате, другарки и другари...

  Е не става - помним!

  И ще помним, докато има такива като Христов. Свалям шапка и на Христо! Усилията Ви, г-н Христов не са напразни, вярвайте ми. За мен Вие още с "Убийте Скитник" поставихте името си до такива имена като Марков, Хаджийски, Захари Стоянов, книгите Ви ще са сред онези, пазещи паметта за нашето минало и настояще.
  За да имаме бъдеще. Иначе сме загубени в пяната.

 70. 70 Профил на muncho
  *****
  Неутрално

  Долния от такива мекерета като Ристио Бьлгария не мой се оправи. Статия след статийка без да има никакво доказателство че вьпросния Пикадили е ликвидирал Марков си пише помията срещу Бьлгария. Да имаше някакво доказателство евала - но глупака пише единствено някакви измислици. Това е

 71. 71 Профил на България над Всичко!
  *****
  Неутрално

  Моля, не отъждествявайте България с гнусният комунистически режим. Мен ме е срам от лакейския комунизъм и дефакто съветския колониален статут, но не ме е срам че съм българин. А комунистите не са българи и се чудя как не ги е срам да се наричат такива.

 72. 72 Профил на Гражданин
  *****
  Неутрално

  Мдааа, тази статия не е писана с любов към България, нали, Мунчо? Само че Гоце казва такива неща, когато е виновен за нещо и се е разчуло. Ти за какво си виновен, Мунчо?

  Освен че защитаваш убийците на Марков, каква друга злина си сторил?

 73. 73 Профил на kamenl
  *****
  Неутрално

  Мунчо, бих ти написал точно какво мисля за лафовете ти "журналиста е виновен че плюе Родината", ама по прякора ти съдя, че ще са безплодни тез мои усилия.

  Затова... Замълчи сърце, а като дойдат бунтовете, с теб, Мунчо, ще се срещнем на площада

 74. 74 Профил на Студент
  *****
  Неутрално

  Мунчо, това "мунчо" - агентурният ти пдевдоним ли е?
  Или просто така ти викат в квартала?

 75. 75 Профил на IBM 370/148
  *****
  Неутрално

  Няколко неща са пределно ясни от тази публикация:
  1. Еди-кой си номер 1 е бил агент на старата държава.
  2. Еди-кой си номер 2 също е бил агент на старата държава.
  3. Без да извади на бял свят нито едно пряко доказателство за това, някой друг номер еди-кой си със скрити дълбоко в гащите секретни пагони и идентификация е решил (с добре разгадаеми още от пръв поглед манипулативни намерения) да оповести публично, че единият агент е убил другия.
  4. Извиква се еди-кой си номер 3 (който е добре известен публично глупак с дистанционна внушаемост) и той бива сугестиран да направи заключението, което никой нормален човек с нормална логика не би се съгласил да направи никога само върху представените му косвени доказателства.
  5. На еди-кой си номер 3 не му е за пръв път да изнася публично сугестирани му отстрани нелогични и повърхностни заключения и да се излага пред хората, така че той изпълнява горното поръчение с рутината на закоравял глупак.
  6. Публиката веднага се разделя на две – половината от нея по своята генетична предопределеност не може да мисли логически правилно без да се поддава на вътрешни емоции и политически предубеждения, другата – може да прави това.
  7. Но последното, за съжаление, в конкретния случай няма никакво значение, защото, за да се изпълни целта на оня с пагоните в гащите, са важни възможностите на първата половина, а не на втората.
  8. Едната половина веднага започва да се смее и да се подиграва на другата, а нашият човек с пагоните и секретния номер скрити в задника му потрива доволен ръце – целта му за пореден път е постигната.
  9. Народът, който той иска да води и успешно години наред води за носа, за пореден път не може да се обедини около общата си цел да върви заедно към собственото си (а не чуждото) бъдеще е отново разделен на две, добре настроени една срещу друга, лаещо-хапещи се половини.
  10. Браво на всички участници в сценария!

 76. 76 Профил на До Хари 57
  *****
  Неутрално

  Много евтино се опитваш да манипулираш, Хари. Много, много евтино.

 77. 77 Профил на Пак ли АйБиЕМ?
  *****
  Неутрално

  Каквото и да си облечеш, комунистическото бельо отдолу смърди, няма дезодорант за него!

 78. 78 Профил на Hari do Istor (No.62)
  *****
  Неутрално

  Извинете че чак сега ивдях вашето съобщение.
  Не отричам че съм малко повече емоционален (в коментариите си за Марков),отколкото би трябвало. Всъщност аз не съм против Марков.Опитвам се да го разбера и навремето бях потресен от новината за смъртта му.Дълго време смятах че той не е убит от ДС. Сега съм по-склонен да приема че е така,макар да имам все още съмнения.Емоционален съм защото познавах Г.Марков (бахме 2 дни заедно на една Нова година -мисля 1970 или 1969)и,след като научих за смъртта му,непрекъснато съм питал негови близки и колеги за него.(Мненията са най-различни.).Защо никой не се заеме да събере тези мнения за да се оформи някакъв образ на Г.Марков?
  Мисля,обаче, че в Задочни рапортажи соц. България е описана едностранчиво,враждебно,злобно и в крайна сметка - невярно.Готов съм да приведа десетки примери за това.
  Според мен той не беше хармоничен човек (поради което не може да бъде обективен).Той правеше впечатл;ение на озлобен човек, озлобен поради своето заболяване и поради други проблеми в живота си.
  А че е талантлив - това да !

 79. 79 Профил на Сър Тоби
  *****
  Неутрално

  Можеш всичко да си мислиш, Хари, но социалистическа България е описана много точно и много прозорливо от Г. Марков. Толкова точно, че написаното преди повече от 30 години навежда до асоциации за сегашното ком.., пардон соц-управление.

 80. 80 Профил на h i m
  *****
  Неутрално

  Мунчо ли си,кратунчо ли,не е ясно,най-вероятно си малоумчо. Кога ще разбереш,че Родина и една бандитска организация са несъвместими неща,ти ако си комунист,нещата са ясни,никога нищо няма да разбереш,но ако се смяташ горе-долу за човек не ти ли е ясно ,че има разлика между комунистическа България и България. Марков не плюе никого,ама абсолютно никого,той просто казва и разказва факти,обвити много често в художествени стойности,ако щеш в художествени измислици,но ВЕРНИ и ПРАВДИВИ. Защо досега вие,комуноидните говеда не кажете поне веднъж,да, ето тук или там писателят не казва истината и злоупотребява с нея. Обявете го за лъжец и мерзавец,но дайте мотивите си. Не разбрахте ли,че бандитите-комунисти не убиват заради лъжи,напротив,ако написаното от Марков е лъжа,те щяха да публикуват написаното и по този начин самия автор ще се разобличи,а от своя старна това ше е от полза за комунистите.Теб кое повече ще те устройва добрата лъжа,или лошата истина. Е,точно заради второто,комунистите му взеха живота. Мислете сами ,четете сами,анализирайте сами, не слушайте и вярвайте на никого,нито на комунистите,нито на хората. Но нали виждате,че документите лъхат на достоверност,защо не помолите някой служител от ДС да каже дали документите са фалшифицирани или не. Досега нито един отговорен комунист или ДС-ар не е казал,че документите са фалшифицирани. Хари,мили другарю,я ни кажи кога и как научи,за убийството на писателя. Ти,или си слушал Западни станции,или си чел специалните бюлетини на ДС за ръководните бандити. Казваш,че не си против Марков,ами остава и да си против него,той не води полемика с никого,той е писател и публицист,никого не псува,на никого не се заканва,на никого не желае лошото и смърта дори. Кого си питал бе мухльо за смъртта му,кой е могъл да говори за нея,защо злоупотребяваш,няколко дена след убийството му имаше коли на ДС на улицата ,където живееше майка му и леля му. С тях ли си говорил,я кажи.Какъв образ искаш да се оформи за марков от близките му,прочети написаното от него и ще ти светне в главата какъв е неговият образ.Соц.България била описана едностранчиво.Боже мили,не е имало никаква социалистическа България,имало е само суха,бемозъчна,антихуманна комунистическа власт-диктатура. Нищо социалистическо не е имало,това са празни думи.Никаква злоба не се забелязва към България и непреходните цености на страната и народа,сатира и ирония има само към мерзавците-комунисти,към нито друг. Ако ти си от тях,да,имаш основание да се чувстяш обиден. Безобразните действия на комунягите просто бяха разобличени. И ти,комунистическа отрепко,бъди безобразен към безобразията ,независимо откъде идват. Къде си чел във философията,че има хармонични хора,хармоника е само комуноидния ти мозък.

 81. 81 Профил на IBM 370/148
  *****
  Неутрално

  До 77:

  Когато един човек, за да унижи събеседника си, започне да изтъква пред хората неговите най-лоши качества, той неволно разкрива пред своята публика какви недостатъци притежава самият той. Старо златно правило. Многократно изпитано и доказано в живия живот.

  Значи така правиш ти – използуваш дезодорант срещу мръсно бельо. Глупава, погрешна и малокултурна, селендурска практика.

  До 79:

  Да, вярно е – в съчиненията на Георги Марков тогавашната България е описана много точно и много прозорливо. Но – в съчиненията му оттук, не – в съчиненията му оттам.

  Оттам той си отмъщаваше за нещо, което му е било сторено тук. Ние не знаем какво е то и можем само да гадаем дали той е бил прав или не. Всички сме хора и всички сме грешни.

 82. 82 Профил на ?
  *****
  Неутрално

  Миришеш, IBM, наистина миришеш! Съдиш по себе си, казвайки, че георги Марков си отмъщавал за всичко сторено му тук. Ти пък си "отмъщаваш" на САЩ и НАТО, заради онова, което сам не си бил способен да осъществиш. Психологията на лузера.

 83. 83 Профил на IBM 370/148
  *****
  Неутрално

  Драги Анонимен Въпросчо,

  Аз съвсем не съм, както казваш ти - „като Георги Марков”, нито пък „съдя за всичко по себе си”. Чак пък толкова, колкото на тебе ти се иска, не съм бил елементарен никога. Аз съм един „прост и обикновен български инженер” осъществил много неща с ръцете и главата си, както в старата, така и в новата държава. Името ми е известно в бранша и проектите, които съм реализирал и реализирам в момента – също. Мен ме познават много хора. Не всички, които ме познават, разбира се, са ми приятели – аз съм имал и днес имам врагове и недоброжелатели. Но, нямам за какво да си отмъщавам на никого. Аз се справям с противниците си чрез резултатите от своята работа.

  Защото от дългия си жизнен опит аз знам, че тези, които се опитват да надхитрят, да измамят или да крадат от другите рано или късно си плащат за всичко, което са сторили. Рано или късно, по много или по-малко, а понякога се случва – наведнъж и накуп (!) – хитреците, използувачите и мошениците си плащат за всичко. Аз досега не съм видял изключение от това добре известно правило, а трудовият ми стаж е достатъчно дълъг – аз имам над 25 години при социализма и вече 19 години в частния сектор. Рано или късно всичко си идва на мястото и нещата стават точни и справедливо изравнени. По един, друг или трети, понякога дори – съвсем неочакван начин балансът на природата се възстановява винаги.

  Аз нямам и изобщо никога не съм имал илюзията, че мога да си отмъщавам на когото да е било, камо ли пък ... на САЩ и НАТО. Аз не съм луд човек. Нито пък искам да влизам в устата на луди хора по подобен повод и такъв начин.

  Вярно е друго и това аз не го прикривам отникъде – аз наистина съжалявам, че днес не мога реализирам такива широкомащабни проекти, каквито се срещаха под път и над път на времето.

  Примерно – свръхвисокопроизводителни системи за научно-технически изчисления (като компютърно търсене и моделиране на нефтени и газови находища, например). Български образци на такива системи аз съм носил, колкото и днес това да изглежда чудно ... чак в Америка на изложбата на годишната американска конференция на суперкомпютърните производители. Няма майтап. Може и куриозно да звучи на ахмаците днес, но това е физически е факт. Нашата система я бяхме нарекли ... „Кулите Близнаци” по името на печално известните днес два небостъргача, защото това бяха две високи и големи, еднакви компютърни кутии – в едната беше най-бързият за времето си персонален компютър (ембаргов по онова време за нас, разбира се, но купен от тайвански производител), а в другата висока кутия беше нашият свръхбърз паралелен изчислител. Той беше вързан по нестандартен и широко неизвестен до момента начин не на шината за периферните устройства, а направо вътре върху магистралите на паметта на компютъра. Нашата малка система, между другото, беше и първият „суперкомпютър”, който буквално „излизаше навън” от територията на еднодекаровите суперкомпютърни изчислителни центрове и влизаше не само в стаята, но и под бюрото на потребителите. Нашите „Кули Близнаци” бяха много добре приети в средата на американските суперкомпютърни производители. Не, че ги учудихме прекалено, разбира се. Учудването беше напълно в рамките на нормалното за една такава изложба, но има много писмени и устни свидетелства за това, че нашето ново за този пазар изделие беше прието с разбиране и одобрение. И толкоз ... защото малко след това държавата ни „се счупи” и ние загубихме завинаги пазарите си. Нашите добри и многогодишни клиенти – руснаците изживяха още по-тежка и разрушителна криза от нашата.

  Всеки на мое място би съжалявал тези височини, до които ние бяхме стигнали и за този пазар, който с дългодишен труд и много падания и ставания бяхме разработили. За признанието – да не говорим изобщо. Може ли някой днес реално да си представи кога пак някоя от днешните български фирмички за тоалетен софтуер или компютърни джамбазлъци би достигнала до такова признание? Защото на американските годишни суперкомпютърни конференции въобще не се допускат хора от улицата. Да влезеш там ей-така, без да си одобрен и поканен предварително е невъзможно. Още по-малко пък, като изложител. Тия работи не стават нито с колкото и да било много пари, нито случайно. Така, че – всеки един на мое място би съжалявал, че това не продължи и не се разви и аз не крия моето съжаление.

  Но, от друга страна аз знам много добре колко много добри проекти в старата държава не бяха докрай реализирани или изобщо започвани. Моят псевдоним тук например – IBM 370/148 – е един много скъп за мен и за много мои колеги пример за такъв проект. По този пседоним моите колеги могат да ме познаят винаги, за това го използувам. Може би, нереализираните ни проекти от миналото са толкова много, колкото ... и след разрушаването на държавата ние пак изпуснахме.

  Аз си давам, едновременно с другото, много добра сметка също и за това последното. Така, че – моето съжаление съвсем не върви, както на всеки повърхностен тъпанар би му изглеждало, само и единствено по някаква партийна линия. Напротив, много по-вярно е нещо съвсем друго, което аз много добре за дългите години на своя стаж съм разбрал и научил – между нас българите има много говеда и тяхната простотия не е изобщо идеологически обвързана. Тя си е просто – генетически присъща на нацията. Нещо повече – независимо от партийната или безпартийна ориентация с моите колеги ние много добре и винаги сме се разбирали и ще се разбираме.

  Що се отнася до простотията в държавата, именно защото е простотия, точно тя винаги е търсела партийно прикритие. Но в това масово обществено явление, като вече посочих, няма никаква партийна линия и никаква идеология, това си е просто ... инстинкт за съхранение на нацията. За съжаление – много добре съхранен, запазен и поддържан през дългите години на историята първичен национален инстинкт.

  Тъпанарите, ахмаците и идиотите на българската нация винаги са се скупчвали около силната на деня партия, като мухи около голямо – всеки може да се сети от един път какво. Независимо дали това е било в средата или началото на миналия век или пък в сегашния и независимо от цвета на миризмата – бил той зелен, син, червен или пембен. Тези хора са нашият най-голям национален проблем. Те провалят проектите ни и съсипват нашето бъдеще.

  Така, че – нека да оставим САЩ, СССР или НАТО настрани. Те ще се оправят и без нас. Нашият истински проблем са тъпанарите в нацията.

  Послепис:
  Надявам се силно, колкото и да е естествено вероятно обратното, ти, драги Анонимен Въпросчо, да не си между тях. Иначе язък за времето и големия напън да ти пиша такъв дълбоко смислен отговор на твоето злобно и елементарно заяждане.

  Както и да е.

 84. 84 Профил на do inzenera
  *****
  Неутрално

  Другарю инженер,свалям ти шапка на честността ,образованието и всички други човешки качества,но запомни нещо и от един необразован,непосещавал Запада и Изтока монтьор. Работех в Г.Баня,в сервиза. Близо 100$ от работещите бяха абсолютно с антикомунистически убеждения,ако някой изрази поне една фраза в защитеа на комунистите,винаги скачахме и го разобличавахме,правехме го за смях. Никой не пътуваше в чужбина,на никого не му даваха,имаше само малки изключения. Но това е друг въпрос. Материята ,която обсъждаш не е за теб,защо ли. Ето защо. Ти,който си учил и най-вероятно доста съзнателно си учил наричаш комунистическата власт "социализъм". Коя е ключовата дума,коя е сърцевината за тази дума,както капитал за капитализма. Работиш 19години в "частния сектор". Какво е това животно частен сектор. С малки изключения, икономиката е пазарна,капиталистическа,а частен сектор е стара догматична фраза. Държавните служители се знаят ,че работят в органи,които са чиновнически,но те не са производители и търговци и т.н. Ти,инженера-дизайнера не правиш качествена разлика за основни понятия,та кой друг ще ги направи. Ти си мислиш,че всичко ,което си го постигнал,дължиш го на Партията на комунистите,нищо подобно ,др. инженер,ти си могъл да постигнеш много повече,ако комунистите не са били на власт. А за българската икономика,прочети изказванията на специалистите -основните длъжности лица от структурите на Комунистическа България. Прочети докладите на Васил Коларов-директор на БНБ и тогава хвали комунизма. Ами чел ли си Живко Живков-зам. м-р председател на МСъвет. Чети бе драги,чети комунистите и после хората.Без четене не става нищо,по-добре го знаеш от мен,повече си чел,признавам.

 85. 85 Профил на IBM 370/148
  *****
  Неутрално

  Драги антимонтьордругарю, пардон – антидругармонтьорю,

  Това е извадка от вече казаното:
  „ ... между нас българите има много говеда и тяхната простотия не е изобщо идеологически обвързана. Тя си е просто – генетически присъща на нацията.”

  Тази извадка е за теб – да си я научиш, пардон – да си я начукаш, в дебелата глава, която си въобразява, че на нея всичко й е ясно, а на другите – не.

  Всъщност, е точно обратното.

  Поздрави.

 86. 86 Профил на Анонимен
  *****
  Неутрално

  Каквото и да говорите, няма нито едно считаво доказателство, че ДС е подготвило и провело операция по премахването на Г. Марков. Можете да реагирате , но е така. Всички твърдения са косвени и се основават на предварително приетата презумпция, за виновност на лошите от ДС! И край!
  А никой не си задава въпроса, какво има в архивите на английските служби и по специално на СС Сикрет сървиз или Ми-5 Каква е ролята на съпругата на писателя - агент на Ми-5! След като е толкова добре настроен към запада, защо го наблюдават толкова изкъсо. Има и още агенти около него за които англичаните не обелват и зъб. Тяхната позиция като че ли не прави впечатление на никой и се приема за права бога. А те не са дали и един ред информация по случая. И правилно - нито една читава служба не дава информация от архивите си. Особенно на таккива като нас! А те само искаха непрекъснато от нас всякакви данни та да ни видят акъла, докъде ще се самонасерем и самооплюем. И като ни правят вятър, че много ни уважават, направо им личи как ни презират. И с пълно право!
  Г.Марков имаше доверието на ДС и неслучайно пишеше сценариите за Всеки километър ІІ в една оперативна вила на ДС оттатък Околовръсното. И като отиде в Лондон цялата наша емиграция там заема една отрицателна и заплашителна позиция срещу Марков. Брат му го информира няколко дни преди смърта ме, че срещу него се готви атентат именно от неговите противници емигранти. Някой да се заинтересува за това твърдение?! И още куп други такива несъответствия. А инак много и модерно да се плюе срещу митологичния враг ДС и комунягите. Мисля, че много от тези плювачи изобщо нямат представа какво са това комунистите, и не правят разлика между тях и партийната номенклатура, която грабна големите пари и си ги разпредели между себе си! И се явиха едни богаташи и си живеят катож симеончо през фашистко, а ние си чешем езиците и псуваме комунистите. Защото трябва да има посочен враг който да се псува и заклеймява! Докато онези гяволи си харчат и уголемяват откраднатите милиони!
  Хайде наздрве за тях и парите им!

 87. 87 Профил на анонимен глупак
  *****
  Неутрално

  Какъв фашизъм бе наивнико,какъв Симеончо,как нямаш срам да говориш за едно дете,което остава без баща на 6-годишна възраст,абе вие комунистите сте абсолютни идиоти. На 9години Престолонаследникът е изгонен от родната страна,нито е разбирал от фашизъм,нито от комунизъм,не се издържа на вашата наглост,абе станете вече хора,оставете комунизма в историята,както го оставиха истинските комунисти.Говориш за партийна номенклатура и комунисти,имало разлика,да, има голяма разлика между тези две категории,едната лъже и краде по-простите и по-честните,друга разлика няма. Това е толкова проста истина,че се чудя как не я разбирате. Вие,обикновените комунисти нямате нищо общо с големите комунисти,вие нито сте общували някога с тях,нито ще общувате,нито те искат да общуват с таива като вас,те ви ползват само като щит. Нито един истински комунист не е бил нито работник,нито селянин,нито какъвто и да е труженик. Само лакейство,лъжи и кражби ,а вие ги гледате,радвате им се и им казвате,ама айде, има още за крадене,ето ,парите ни са още в банките и ДСК,вземете ги и тях и те ви изпълняват молбата. Друго вече няма какво да ви вземат и да искате. А какви архиви има в английските служби за Марков,самите ДС-служители не знаят,а ти,знаеш,бре ,ама информиран човек си. Съпругата Анабел,била агент,абе ти да не си служител на ДС,е с теб не може да се спори,интересн е само,защо никой не те пита теб за нищо,ти си всезнайко.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK