Брюксел ще привлича 100 млрд. евро с нова стратегия за електрониката

Брюксел ще привлича 100 млрд. евро с нова стратегия за електрониката

© ReutersЕвропейската комисия предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката: чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират 100 милиарда евро нови частни инвестиции, съобщиха от институцията.


Европейската комисия започва от 23 май кампания за координирани публични инвестиции в микро- и наноелектрониката (напр. полупроводниковите елементи и компютърните интегрални схеми), като целта е да се разшири базата на авангардните производства в Европа.


Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: "Останалите вече инвестират усилено в компютърни интегрални схеми и Европа не може да си позволи да изостава. Ние трябва да оползотворим и укрепим съществуващите преимущества и да създадем нови. За да се осъществи тази трансформация, е необходимо бързо и ефикасно да се координират публичните инвестиции съответно на равнищата на ЕС, на държавите членки и на регионите."
Секторът на електрониката в Европа е в основата на нейната промишлена конкурентоспособност в широк смисъл, тъй като той се явява главна базова технология за всички останали сектори — от енергетиката до автомобилостроенето и здравеопазването. Развитието на сектора на електрониката е от особена важност за икономическия растеж и разкриването на работни места.


"Аз искам производството на интегрални схеми в Европа да се удвои и делът му в световен мащаб да нарасне на около 20 %. Аз искам в Европа да се произвеждат повече интегрални схеми, отколкото в Съединените щати. Това е реалистична цел, при условие че инвестициите се насочват рационално", допълва Нели Крус.


Основните елементи на секторната стратегия включват:


- по-големи и по-добре координирани инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации — максимално оползотворяване на инвестициите на ЕС и на държавите членки чрез засилено трансгранично сътрудничество (очаква се 70 % от публичните инвестиции да дойдат от държавите членки и 30 % — от ЕС),


- укрепване на трите европейски клъстера, които са на световно равнище в областта на електрониката: Дрезден (Германия), Айндховен (Нидерландия)/ Льовен (Белгия) и Гренобъл (Франция). Те следва да осъществяват връзки с други водещи европейски клъстери, като тези в Кеймбридж (Великобритания), Каринтия (Австрия), Дъблин (Ирландия) и Милано (Италия),


- стратегията ще се съсредоточи върху три взаимно допълващи се направления: поевтиняване на интегралните схеми (преминаване към използване на силициеви пластини с размер 450 mm като суровина за производството им), повишаване на тяхната производителност чрез миниатюризация (т.нар. направление "Още Мур"), диверсификация на функциите им (т.нар. направление "Повече от Мур"),


- мобилизиране за общите цели в областта на научните изследвания и иновациите на 10 милиарда евро от частни, регионални, национални и съюзни източници, включително 5 милиарда евро чрез съвместно публично-частно партньорство. Това партньорство, което ще действа за срок от седем години, е предназначено да обхване цялата верига на стойността и иновациите в сектора на електрониката, включително финансирането на широкомащабни проекти за иновации, в рамките на програмата на ЕС за научни изследвания "Хоризонт 2020".


Нели Крус добави: "Благодарение на тази стратегия европейската промишленост ще може по-лесно да преобразува инженерните иновации в технологии с търговска реализация."


Успешното изпълнение на стратегията ще осигури:


- увеличено предлагане на микро- и наноелектронни елементи за основните промишлени сектори в Европа,


- разширена верига за доставки и разгърната екосистема, създаващи нови възможности за малките и средните предприятия,


- по-големи инвестиции в авангардни производства,


- стимулиране на иновациите по цялата верига за доставки, за да се повиши промишлената конкурентоспособност на Европа.


Амбициите на Комисията са подкрепени от представителите на научноизследователската общност и на сектора на електрониката, които в края на 2012 г. набелязаха по какъв начин през периода 2013 — 2020 г. могат да бъдат мобилизирани инвестиции с общ размер 100 милиарда евро.


Защо този сектор е важен


Микро- и наноелектронните елементи и системи са в ядрото както на цифровите продукти и услуги, така и на иновациите и конкурентоспособността на всички значими сектори на икономиката. Благодарение на електронните елементи съвременните коли, самолети и влакове са по-безопасни, по-енергийноефективни и по-удобни. Същото се отнася и за такива крупни сегменти, каквито са медицинското оборудване и оборудването за здравеопазването, домакинските уреди, енергийните мрежи и системите за сигурност. Ето защо микро- и наноелектрониката представляват главни базови технологии от ключово значение за икономическия растеж и разкриването на работни места в Европейския съюз.


От 2000 г. насам секторът на електрониката в Европа отбелязва среден годишен растеж от 5 %. В момента той осигурява пряко работа на 200 000 души и непряко подпомага заетостта на един милион души, като все още се усеща недостиг на квалифицирани специалисти.


През последните 15 години в Европа бяха положени значителни усилия за изграждане на регионални промишлени и технологични клъстери. Широкият кръг от възможности, които разкрива секторът, както и предизвикателствата пред неговото развитие, изискват спешно да се интензифицират и координират всички усилия, полагани в тази област от публичните власти в цяла Европа.


Новата стратегия ще принесе ползи за всички икономически сектори в Европа, тъй като свързаните с електрониката продукти и услуги съставляват най-малко 10 % от БВП.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK