Еврокомисията предупреди България, че изостава с 3 години с мерки срещу облагите от престъпност

Еврокомисията предупреди България, че изостава с 3 години с мерки срещу облагите от престъпност

© Associated PressЕвропейската комисия предупреди днес България, че изостава с повече от 3 години от крайния срок, в който е трябвало да информира как е пригодила националното законодателство към директива на ЕС от 2014 г. за временната забрана (замразяване) и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС.


Става дума за т.нар. мотивирано становище, което е втората от мерките срещу държави нарушителки, ако властите в София не изпратят адекватен отговор до два месеца, България би трябвало да бъде изправена пред Съда на Европейския съюз. Същата мярка е предприета днес и срещу Румъния.


В съобщението от Брюксел се посочва, че директивата установява минималните правила за обезпечаването на имущество с оглед на евентуална последваща конфискация и за конфискацията на имущество при наказателни дела. Благодарение на действащите разпоредби на ЕС това улеснява националните органи при конфискуването и възстановяването на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС.
"Съгласно законодателството на ЕС под "облаги" се има предвид всяка икономическа изгода, придобита пряко или косвено в резултат на престъпна дейност, а под "средства" — всяка собственост, използвана или предназначена за използване за извършване на престъпна дейност. Замразяването и конфискацията на собственост, придобита
чрез престъпна дейност, лишават престъпниците от техните незаконно придобити активи. Това е много важно средство за борба с организираната престъпност. То е и начин да се прекрати изпирането на облаги от престъпна дейност и реинвестирането им в законни или незаконни бизнес дейности."


Страните - членки на ЕС, са имали краен сорк до 4 октомври 2015 г. да преведат директивата в националното си законодателство, но и до днес от София и Букурещ не е получено уведомление до Комисията за национални мерки за прилагане.


В документа се казва, например:


"Разширената конфискация (бел.ред - конфискация не само на имуществото, свързано с конкретно престъпление, но и на друго имущество, за което съдът постанови, че представлява облага от други престъпления) следва да бъде възможна, когато съдът е установил по удовлетворителен начин, че въпросното имущество е придобито чрез престъпно поведение. Това не означава, че трябва да се установи, че въпросното имущество е придобито чрез престъпно поведение. Държавите членки могат да предвидят например, че би било достатъчно съдът да разгледа баланса между вероятностите или да направи разумно предположение, че е в значителна степен по-вероятно въпросното имущество да е било придобито чрез престъпно поведение, отколкото чрез други дейности. В този контекст съдът трябва да разгледа конкретните обстоятелства по случая, включително фактите и наличните доказателства, въз основа на които би могло да се постанови решение за разширена конфискация. Фактът, че имуществото на лицето е несъразмерно спрямо законните му доходи, би могъл да бъде сред фактите, които дават основание на съда да направи извода, че имуществото е придобито чрез престъпно поведение."


"Все по-наложително да се предвиди конфискация на имущество, прехвърлено на трети лица или придобито от тях. Придобиване от трето лице е налице в ситуации, когато например третото лице придобива пряко или косвено, например чрез посредник, имущество от заподозряно лице или обвиняем, включително когато престъплението е извършено от тяхно име или в тяхна полза и когато обвиняемият не притежава имущество, което може да бъде конфискувано. Такава конфискация следва да бъде възможна най-малко в случаите, когато третите лица са знаели или е следвало да знаят, че целта на прехвърлянето или придобиването е да се избегне конфискация, въз основа на конкретни факти и обстоятелства, включително че прехвърлянето е извършено безплатно или срещу сума, която е значително по-ниска от пазарната стойност. Правилата за конфискация по отношение на трети лица се отнасят както за физическите, така и за юридическите лица."

Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Иво Прокопиев сякаш се е оплакал на Брюксел.

 2. 2 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 1124 Неутрално

  Опппаааааааааааа
  КПКОМПИра отичаааа

  Хора, "гражданска" конфискация няма нийде на света, само у нас, благодарение на ГЕРБ, Цацаров и онзи паун Пламен Георгиев, дето иска да разследва, арестува и осъжда ... за процесуална икономия

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 5610 Неутрално

  "...че изостава с 3 години с мерки срещу облагите от престъпност"  Никакво изоставане няма, дори не са започнали

  скоростен индекс "Y"
 4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 4568 Неутрално

  Все по-наложително да се предвиди конфискация на имущество, прехвърлено на трети лица или придобито от тях. Придобиване от трето лице е налице в ситуации, когато например третото лице придобива пряко или косвено, например чрез посредник, имущество от заподозряно лице или обвиняем, включително когато престъплението е извършено от тяхно име или в тяхна полза и когато обвиняемият не притежава имущество, което може да бъде конфискувано.
  ______________
  Ай ся значи ще вземат на Гинка ЧЕЗ или на още няколко хиляди трети лица имуществото или как? Докато си имаме цацаратура ,Цецка и герберско законодателство такива схеми ще си останат в правен комфорт!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 5. 5 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 1000 Неутрално

  Тея луди ли са в Еврокомисията? Мафиотското правителство на Бантустан да приема мерки срещу себе си и цялата си инфраструктура?

 6. 6 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 2517 Неутрално

  Как да наказват престъпниците с конфискация, като самите политици се облагодетелстват пряко от резултатите от престъпната им дейност.. С други думи престъпниците са под опеката на политическата класа,която няма да разреши да и се изплъзне най-сигурния начин за набавяне на средства за партии и за лична изгода.

 7. 7 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  Как? Тези не са ли чували, че гарван гарвану око не вади!

 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3912 Неутрално

  До коментар [#2] от "ironhorse":

  я пробвай пак?
  Държавите-членки са свободни да предприемат процедури за конфискация, които са свързани с наказателно дело, водено пред компетентен съд.

  (11)

  Необходимо е да бъде изяснено съществуващото понятие за облаги от престъпна дейност, така че да включва преките облаги от престъпна дейност и всички непреки ползи, включително последващо повторно инвестиране или преобразуване на преки облаги. Следователно облагите могат да включват всякакво имущество, включително когато е било изцяло или частично преобразувано или превърнато в друго имущество, или когато е било смесено с имущество, придобито от законни източници, до стойността, на която се оценяват смесените облаги. Те могат да включват и приходите или другите ползи, произтичащи от облагите от престъпна дейност, или от имуществото, в което облагите са били преобразувани или превърнати, или с което са били смесени.

  (12)

  В настоящата директива се предвижда широко определение за имущество, което може да подлежи на обезпечаване и конфискация. Това определение включва и правни документи или инструменти, които доказват право на собственост или други права върху това имущество. Тези документи или инструменти могат да включват например финансови инструменти или документи, въз основа на които могат да бъдат предявени искове на кредитори, и обикновено са във владение на лицето, засегнато от съответните процедури. Настоящата директива не засяга съществуващите национални процедури за съхранение на правните документи или инструменти, които доказват право на собственост или други права върху имущество, тъй като те се прилагат от компетентните национални органи или публични структури в съответствие с националното право.

  (13)

  Обезпечаването и конфискацията по смисъла на настоящата директива са независими понятия, които не следва да възпрепятстват държавите-членки да изпълняват настоящата директива, като използват инструменти, които в съответствие с националното право биха се разглеждали като наказания или друг вид мерки.

  (14)

  При конфискацията на средства на престъплението и на облаги от престъплението след окончателно решение на съд и на равностойно на тези средства и облаги имущество следва да се прилага разширеното понятие за престъпления, обхванати от настоящата директива. С Рамково решение 2001/500/ПВР от държавите-членки се изисква да позволят конфискацията на средства на престъплението и на облаги от престъпна дейност след постановяване на окончателна присъда, както и конфискацията на имущество, чиято стойност съответства на тези средства и облаги. Тези задължения следва да бъдат запазени по отношение на престъпленията, които не са обхванати от настоящата директива, а понятието „облага“, определено в настоящата директива, следва да се тълкува по подобен начин, така че да обхване и престъпленията, които не са включени в обхвата ѝ. Държавите-членки са свободни да предвидят конфискацията на равностойно имущество съответно като допълнителна мярка или като алтернатива на пряката конфискация, както е уместно съобразно националното право.

  (15)

  При влязла в сила осъдителна присъда за престъпление следва да бъде възможно да се конфискуват средствата на престъплението и облагите от престъплението, или имуществото, чиято стойност съответства на тези средства или облаги. Такива осъдителни присъди могат да бъдат постановени и неприсъствено. Когато конфискация въз основа на влязла в сила присъда не е възможна, при определени обстоятелства все пак следва да бъде възможно да се конфискуват средства на престъплението и облаги от престъпна дейност, най-малко в случаи на заболяване или бягство на заподозряното лице или обвиняемия. В такива случаи на заболяване или бягство обаче, наличието на неприсъствено производство в държавите-членки би било достатъчно за спазването на това задължение. При бягство на заподозряно лице или обвиняем държавите-членки следва да предприемат всички разумни мерки и могат да изискват съответното лице да бъде призовано по производството за конфискация или уведомено за него."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на The sphere
  The sphere
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Ааааа. Има далеч по-важни закони за прокарване. Като законите на оня депутат, който не го виждали на работа. А ако гласуват тази директива може и да останат доста политици на улицата.

  https://www.youtube.com/watch?v=e4CSWKlgl_Q
 10. 10 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9189 Неутрално

  Ама как, от себе си ли да почнат. Няма да стане.

 11. 11 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Е това няма как да стане това в тази територия. Как например прокурор или съдия ще конфискува собствените си примерно хотели? Или как ще конфискуват каквото и да било от мафията в настоящето НС или от управляващите?
  Но Цацаров и Борисов " борят" корупцията,ами вижте мега престъпника Иванчева е в килията.
  Какво искате повече,внимавайте клатите стабилноста!
  Материала,материала.

 12. 12 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2796 Разстроено

  Май мечтата на българския народ "лошите местни началници" да бъдат наказани от "добрият по-голям началник от чужбина" се сбъдва от време на време. Лошото е, че наказанията ги плащаме всички солидарно - защото нашите избранници са корумпирани (и некомпетентни).

 13. 13 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 4105 Неутрално

  Тъжен сигнал от Брюксел за ББ

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK