Еврокомисията обяви 7 наказателни процедури за България и предупреди за осма (обобщение)

Еврокомисията обяви 7 наказателни процедури за България и предупреди за осма (обобщение)

© ReutersЕвропейската комисия днес отправи редица предупреждения към България в различни области, като най-сериозно е решението да предяви иск пред Съда на ЕС заради пропуски в безопасността на железопътния транспорт.


"Дневник" обобщава кои са процедурите за установяване на нарушение за страната.


На съд заради жп транспорта


Европейската комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е осигурила правилното транспониране и прилагане на законодателството на ЕС за безопасността на железопътния транспорт.
Директивата изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган. В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище. Крайният срок за транспонирането на директивата изтече на 30 април 2006 г.


Новината от Брюксел идва в деня, в който цялото ръководство на БДЖ подаде оставка.


Технически прегледи


Комисията също така настоятелно призовава България изцяло да транспонира европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета в своето национално право. В директива са посочени елементите, подлежащи на преглед по време на проверката на техническата изправност, методите за преглед, неизправностите и тяхната оценка.


България разполага със срок от два месеца, за да отговори. Ако не го направи, комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.


Летищни такси


Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България заради това, че страната не е транспонирала правилно правилата на ЕС за летищните такси.


От държавите членки се изисква да въведат национални мерки, за да се гарантира, че летищните такси за въздушните превозвачи се определят в съответствие с принципите за прозрачност, консултиране и недискриминация. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от комисията. Ако не направи това, комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.


От началото на 2017 г. летището уеднакви таксите за пътник за двата терминала и ги установи на 5.50 евро. Това доведе до недоволство от страна на нискобюджетния превозвач "Уиз ер", който не можа да премести всичките си полети там и се наложи да остане на стария терминал. Причината е, че Терминал 2 е по-модерен и предлага по-качествена услуга, заради което според превозвача и цената трябва да е различна. Компанията обяви, че ще сезира Брюксел.


От началото на тази таксата за обслужване на пътник на летище София е намалена от 5.50 евро на 5.46 евро. Таксата, която плащат авиокомпаниите за кацане на самолет, пък падна със 7%. Другият голям нискобюджетен превозвач "Райънер" обяви, че ще се оплаче в Брюксел срещу летището заради неправомерна държавна помощ, която според тях България предоставя на превозвача "България ер" като не санкционира превозвача за неплатени с години летищни такси.


За тези три наказателни процедури четете повече тук.


Качеството на въздуха


Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. Съдът установи, че България е нарушила задълженията си според Директивата за качеството на въздуха, като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите.


България е приела мерки, свързани с движението по пътищата, а именно изменение на разпоредбите за движение по пътищата, включително за контрола на отпадъците от излезли от употреба превозни средства, и техническите прегледи. Въпреки че това е стъпка в правилната посока, други мерки, които могат да допринесат за подобряване на качеството на въздуха, например нови изисквания за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, използвани за битово отопление, все още са на етап планиране.


Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции. България разполага с два месеца, за да отговори.


Отделно комисията призовава България да приведе своето законодателство за качеството на въздуха в съответствие с европейските правила. Според законодателството на ЕС държавите членки са длъжни да предприемат подходящи мерки за свеждане до минимум на продължителността на периодите на превишаване на допустимите стойности. Комисията изразява загриженост за формулировката в законодателство на България, която не отговаря на това изискване.


На страната се изпраща официално уведомително писмо с двумесечен срок за отговор. Ако тя не отговори, комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.


За тези две процедури четете повече тук.


Автоматичен обмен на инфорация


Европейската комисия за пръв път уведоми днес България, че продължава да поддържа по-широк от позволеното в ЕС кръг от лица, за които не изпраща автоматично информация на останалите страни членки. Данните трябва да са за това какви са техните финансови приходи, включително дивиденти, капиталови печалби и салда по сметки.


Ако до два месеца властите в София не предприемат коригиращи действия, еврокомисията може да премине към мотивирано становище.


Друго от нарушенията според еврокомисията е, че в страната се "дава възможност на някои видове субекти, например партньорства, да избягват комплексна проверка и изключва някои анюитети от обхвата си".


Повече четете тук.


Конфискация на средствата от престъпна дейност


Европейската комисия предупреди днес България, че изостава с повече от три години от крайния срок, в който е трябвало да информира как е пригодила националното законодателство към директива на ЕС от 2014 г. за временната забрана (замразяване) и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС.


Ако властите в София не изпратят адекватен отговор до два месеца, България би трябвало да бъде изправена пред Съда на Европейския съюз.


Повече четете тук.


Правила за предоставяне на убежище


Комисията е установила, че недостатъците в българската система за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни услуги са в нарушение на разпоредбите на Директивата за процедурите за убежище, Директивата за условията на приемане и Хартата на основните права.


Опасенията са за настаняването и законното представителство на непридружени ненавършили пълнолетие лица; правилното идентифициране и подпомагане на уязвими кандидати за убежище; предоставянето на подходяща правна помощ; задържането на кандидати за убежище и защитните мерки в рамките на процедурата по задържане.


Ако България не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.


Повече четете тук.


Как протичат наказателните присъди на Еврокомисията


Процедурата протича на няколко етапа.


- Комисията изпраща официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до съответната държава, която трябва да отговори подробно в рамките на определен срок, обикновено два месеца.


- Ако комисията заключи, че държавата не изпълнява задълженията си според правото на ЕС, тя може да изпрати мотивирано становище - официално искане за спазване на правото на ЕС. В него се обяснява защо комисията смята, че държавата нарушава законодателството на ЕС. В него също така се отправя искане държавата от ЕС да информира комисията за предприетите мерки в рамките на определен срок, обикновено два месеца.


- Ако държавата не изпълни изискванията, комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Повечето случаи се решават, преди да бъдат отнесени до Съда.


- Ако държава не съобщи навреме за мерките, с които се прилагат разпоредбите на дадена директива, комисията може да поиска от Съда да наложи санкции.


- Ако Съдът на Европейския съюз установи, че дадена държава е нарушила правото на ЕС, националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на съда.


- Ако въпреки решението на съда държавата от ЕС не коригира ситуацията, комисията може отново да отнесе въпроса до съда.


- Когато въпросът бъде отнесен за втори път до съда, комисията предлага на съда да наложи финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.

Коментари (127)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3348 Неутрално

  Днес направо ни сцепиха тиквата от наказателни процедури, понижена прогноза, прикриване на финансова информация и т.н.

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 2. 2 Профил на De Michelis
  De Michelis
  Рейтинг: 323 Неутрално

  Така де! Няма да си играем на дребно я! В пакет-по 7,8 парчета!

 3. 3 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 377 Разстроено

  Ех, че е стабилно в конструкцията. Суджучено ми става едно. Абе хубавоЕ...

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  При герб е така ! Най-калпавото управление до момента. Иде Видов ден.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2905 Неутрално

  Дааа, ето за това трябва да се подават оставки, а не за катастрофата до Своге. А може правителството да е действало и изпреварващо.
  пп. А Нено Димов, който постоянно разтяга локуми за качеството на въздуха?

 6. 6 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 746 Неутрално

  На уволнение отива работата.

 7. 7 Профил на The sphere
  The sphere
  Рейтинг: 602 Любопитно

  7 шамара за един ден. Но ако ги питаш политиците не са се спирали да работят.

  "Социализма свършва, когато свършат парите на другите."
 8. 8 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Абе не съм от тия хора, но пък съвпадението си го бива :)

  "Архангел Михаил е „пазител на душите и борец против злото“.

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 9. 9 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1283 Весело

  Тия чиновници от ЕС, защо така клатят стабилността? Не знаят ли, че нашия премиер са го галили двама папи по главата?

 10. 10 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 4996 Неутрално

  Стабилност и в неизпълнение на европейски директиви.

 11. 11 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 679 Любопитно

  Членството в ЕС скоро ще се превърне в пречка за Апарата.

 12. 12 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3348 Неутрално

  "Райънер" обяви, че ще се оплаче в Брюксел срещу летището заради неправомерна държавна помощ, която според тях България предоставя на превозвача "България ер" като не санкционира превозвача за неплатени с години летищни такси."


  Барем някой се поразмърда, и да събере едни десетки милиони...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 13. 13 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2905 Весело

  До коментар [#12] от "hamiltonf":

  Само ако има заведена процедура от Райън еър, или както там се казва, има някакъв келяв шанс летището, т.е. държавата да си поиска парите от ТИМ.
  От друга страна, точно Райън еър, около които непрестанно кипят скандали....

 14. 14 Профил на Димитрова
  Димитрова
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#12] от "hamiltonf":

  За тях не се притеснявай, те си плащат на вноски дължимото. Не знам кой обаче трябва да се оплаче от Райън-а, заради новата приумица да се плаща ръчния багаж? Ако се изчисли сега цената на билета и всички допълнителни такси, то хич не ми изглждат като нискотарифни. И да вземат да си променят отношението към служителите си най- накрая, може и да спрат да протестират хората.

 15. 15 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 225 Весело

  До коментар [#12] от "hamiltonf":

  "Райънер" обяви, че ще се оплаче в Брюксел срещу летището заради неправомерна държавна помощ, която според тях България предоставя на превозвача "България ер" като не санкционира превозвача за неплатени с години летищни такси."Барем някой се поразмърда, и да събере едни десетки милиони...
  —цитат от коментар 12 на hamiltonf


  Хахахаха! Боко да събира десетките милиони от аверите от ТИМ. Ти добре ли си , момче. То, нали за това им даде авиокомпанията , да им дава десетките милиони, не да им ги взима.

 16. 16 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 835 Весело

  Няма ли сгодни лоукост аероплан оферти? Много умнокрасива безсилна печал в коментарите. На Гетуик чекат с бъклица и погача разочаровани от kleta majka balgariq умнокрасивци :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 17. 17 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1850 Весело

  Тия не разбраха ли, че сме друга губерния!
  Имали изисквания някакви!
  Да дойдат да видят как се пуши в заведенията
  и после да си представят за всичко останало как се изпълнява?!?

 18. 18 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 915 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":При герб е така ! Най-калпавото управление до момента. Иде Видов ден.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  За всеобщо съжаление и с БСП е така.Но това не оправдава тези.../че ще скрият коментара/.

 19. 19 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1850 Весело

  До коментар [#9] от "Гадьо":


  Тия чиновници от ЕС, защо така клатят стабилността? Не знаят ли, че нашия премиер са го галили двама папи по главата?
  —цитат от коментар 9 на Гадьо


  Баа двама?!?
  Трима !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=04ePIpCEqxk

 20. 20 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2534 Неутрално

  Както написах в коментара си # 12 към друга статия от днес, майче мечтата на българския народ "лошите местни началници" да бъдат наказани от "добрият по-голям началник от чужбина" се сбъдва от време на време. Лошото е, че наказанията ги плащаме всички солидарно - защото нашите избранници са корумпирани (и некомпетентни).

  https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/11/08/3342139_evrokomisiiata_predupredi_bulgariia_che_izostava_s_3/?ref=id #comment-12

 21. 21 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  ся става по-ясен спектакълът с поисканите депутатски имунитети - пушилка за прикритие. Да, ама не!

 22. 22 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2654 Неутрално

  До коментар [#16] от "Нагъл Визионер":

  Брех...! Не съм предполагал, че умнокрасивите са толкова много. Всяка година, по 40-50 хиляди от тях хващат пътя, че да работят някъде другаде...! :)

  Бивш tww09306483.
 23. 23 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  "България изцяло да транспонира европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства..."

  Това би означавало едно 80% от антопарка да бъде бракуван поради негодност да се движи по пътищата.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 24 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3225 Неутрално

  "Еврокомисията обяви 7 наказателни процедури за България и предупреди за осма"

  Днес е добър ден за българската демокрация!
  9 години симулация на дейност, мимикрия на реформи, хвалба и демонстрация на близост с видни личности от евроинституциите и накрая - наказателни процедури! Каквото и да обясняват апологетите на управляващите, оценката за правителството е дадена!
  Виновен за всичко е Костов, кой друг. /саркастично/

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 25. 25 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#7] от "The sphere":

  Те вероятно наистина не са спирали да работят. Въпросът не е дали са работили, а за кого. И отговорът е, че не е за държавата и народа, който им е работодател и суверен.

  Друг е въпросът, че една голяма част от народа смята Еврокомисията за "скапани очилати либерасто-бюрократи", а наш Бойко за "свестен тип, бих пинал биричка с него". И Сорос обикновено е виновен.

 26. 26 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#12] от "hamiltonf":

  България Еър е на ТИМ. Успех.

 27. 27 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2443 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  Прогнозата ми преди година и нещо беше.........''след европредседателството България ще влезне под микроскоп'' !!!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 28. 28 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1009 Неутрално

  След всичко това управляващите пак ще се бият в гърдите колко са успешни. Лошото е, че опозицията са още по-зле и съсипват още повече държавата, когато се докопат до власт.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 29. 29 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2886 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":При герб е така ! Най-калпавото управление до момента. Иде Видов ден.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  Нито ГЕРБ, нито БСП, нито ДПС, нито ужпатриотите се приемат доброжелателно от ЕС.
  За да остане европейска страна, с всичките ползи от това България трябва да си подсигури управление на "Демократична България"!
  Друга политическа сила, която да гарантира присъствието ни като пълноправен член в ЕС в България просто няма!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 30 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  Всичко това става "благодарение"на Боце и Ко.

 31. 31 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Сигурно сме си го заслужили...............!

 32. 32 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3908 Весело

  Като за начало ! Не знам как политическата класа си представя еврочленството ни, но то определено не е само точене на средства по еврофондовете. Лошото е, че управляващите винаги изоставят " коня в ряката" и после всички ние го отнасяме.....

 33. 33 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#2] от "ohg30520577":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Така или иначе сме "червения фенер " на ЕС и даже румънците ни се смеят- за наша жалост!!!!!

 34. 34 Профил на praseta_mezeta
  praseta_mezeta
  Рейтинг: 789 Неутрално


  Стабилност!!

  СТАБИЛНОООООООСТ....

  И за това ли е виновен Костов, Орешарски, сушата, кишата и Гришата ???

 35. 35 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  "Най-успешното", "най-стабилното" правителство ... Пак да си го изберете следващия път!

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 36. 36 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  Да чуем коментарите на вожда все пак. Или той ще говори, че вали, докато го плюят.
  А може и просто да захвърли кърпата, да се врътне обиден и да каже отново, че комунистите и дпс (пък те са му приятелчета) искат да го съборят. Ще се радвам обаче преди това той лично да ми посочи един сектор, който е реформирал и работи що-годе нормално.

 37. 37 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 445 Весело

  Няма ли сгодни лоукост аероплан оферти? Много умнокрасива безсилна печал в коментарите. На Гетуик чекат с бъклица и погача разочаровани от kleta majka balgariq умнокрасивци :)
  —цитат от коментар 16 на Нагъл Визионер


  Жена ти да не е избегала с някой "умнокрасив", че всяка втора дума ти е "умнокрасив" в тоя форум? :)

 38. 38 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2886 Неутрално

  Всичко това става "благодарение"на Боце и Ко.
  —цитат от коментар 30 на bat_plamen


  Да не забравяме и Гоце/Параванов/ и КО!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 39. 39 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 461 Неутрално

  Абе добре че е ЕК да ни бута напред с тези процедури, защото с НС прекарват повече време да прокарат покупките на Доган и медийния закон на Пеевски, а не нещата които сме поели като ангажимент към ЕК.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Слободни сте эврази, бе ;)

  Трава... боярыщник (?)... безакцизно
  употребляете безгрижно

  https://ru.wikipedia.org/wiki/Боярышник

  До коментар [#17] от "vagabond66":

  Тия не разбраха ли, че сме друга губерния!
  Имали изисквания някакви!

  Да дойдат да видят как се пуши в заведенията
  и после да си представят за всичко останало
  как се изпълнява?!?

 42. 42 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  Боко си мисли, че в ЕС е като в махлата, щом си авер, няма да ти се карат. А тия и уши дърпат.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 43. 43 Профил на Zully
  Zully
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  А, той и "умниците" от Министерсва, Прокуратура и т.н. , се спукват да ни обясняват, как всичко ни е ОК. При черно на бяло казано- мръсен въздух, лош транспорт, корупция и невъзможност да се справят с престъпността! Абсолютни смешници!

 44. 44 Профил на b0b069
  b0b069
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Ноква европа не сме ние, балканджии сме си оригинални, караме я по нашата си.. Дреме му на Тиквоний

 45. 45 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 396 Неутрално

  ТИМ е най-невероятната, желязна, перфектно организирана групировка у нас. Днес в няколко сайта ги видях споменати по различни казуси и троловете / служителите им моментално са на амбразурата. Не че на такава велика групировка и трябва манипулация на общественото мнение на бантустанците де, та не знам защо се напъват с такива дреболии. Сигурно имат специален служител, който праща на всички служители в холдинга линк към съответната статия, за да атакуват.

 46. 46 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Да подава оставка Бочко-стабилното и да идва кака Нинчето да "оправя" тези лоши, лоши и нечестни европейски правила.

  Шегата настрана, толкова си могат. Закривай и наново.

 47. 47 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 881 Неутрално

  Що така бре.?!? Ами Световното.? Ами стадиончетата ? На кого ни оставяте бре ? :D :D :D

 48. 48 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 396 Неутрално

  А тез от ЕС мааиммръснадатаковам, че наляха на мафията тука едни десетки милиарди за последното десетилетие, та МАФИЯТА стана толкова силна, че никога няма да можем повече да се отървем. Един път не ги плеснаха през ръцете, дагитаковам, и НИ СЪЗДАДОХА ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ, който може да струва съществуването на България. Ползите вече изгниха и буренясаха, а диктатурата на тази икономическа мощ тепърва започва.

 49. 49 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 881 Весело

  До коментар [#45] от "Дундурук":

  Така е - в коалиционно управление със СИК нЕма кой да ги мръдне !

 50. 50 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Стабилни са ГЕРБ!!!!По 7-8 им идват и не могат да ги бутнат.Нещастници герберски-комунистически!

 51. 51 Профил на Поручик Балканец
  Поручик Балканец
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Деветата процедура срещу България е за това, че в България им твърде много българи и по тази причина страната има твърде български характер за вкуса на Еврокомисията.

  Все си мисля, че има червени линии, които еврочиновниците не трябва да пресичат. И без ЕС се съмва.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2886 Неутрално

  Ноква европа не сме ние, балканджии сме си оригинални, караме я по нашата си.. Дреме му на Тиквоний
  —цитат от коментар 44 на b0b069


  Престанете да говорите в първо лице, множествено число.
  Не си слагайте на гърба тяхната вина!
  Не влизайте отново в капана на Лильов (Всички сме виновни)!
  Не "НИЕ", а "ТЕ"!
  Всички онези, които след времето на Иван Костов (а и преди него), до сега въртяха, сукаха и все Костов им беше виновен, трябва сами да си поемат отговорностите.
  Крайно време е да престанем да им играем по свирката!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 54. 54 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3134 Неутрално

  Вай, вай, вай, божичкооооо! Ша на попилеят!

 55. 55 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2886 Гневно

  До коментар [#48] от "Дундурук":

  А нашенските мафиоти?
  Света вода ненапита!
  А!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 56. 56 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1362 Неутрално

  Това са сигнали от нашите партньори, че управлението на България е бездарно, безидейно и безцелно, че:
  - "стабилността" е форма на стабилизирано състояние на кърлежите върху донорите, че:
  - състоянието на държавата е някакъв прероден социализъм с:
  - много голям данък расссия;
  - прекомерно много закачени на държавния бюджет "хранени хора", непроизвеждащи нищо, но създаващи абсолютно ненужни спънки за бизнеса, сигнал за това, че:
  - като цяло управлението на Борисов е негодно за управление на модерна държава.
  - управлението на Борисов не помага, а пречи на българите;
  - управлението на Борисов не е на европейците-българи, а на договор с някоя чужда държава извън ЕС, справка: АЕЦ БелеНЕ, авиацията и въоръжението, интерконекторите за газа, липсата на проевропейска солидарност срещу руската наглост да тровят и убиват хора из Европа.
  България има нужда от модерно, ефикасно и работливо управление.
  България има нужда от деолигархизация.
  България има нужда от демафиотизация.
  България има нужда от истински правов ред.
  България има нужда от динамизиращи реформи, опростяващи правенето на бизнес, създаващи конкурентност не на базата на ниските заплати и ниските данъци, а сигурност, че и ти, и конкурентът ти, и партньорът ти работят законно.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 57. 57 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2886 Неутрално

  До коментар [#40] от "Храбър":Мухахаха, подскачащи форумни 'храбреци'. Дайте още свещен умнокрасив гняв, отварям второ пакетче фъстъчки.Иначе щом умнокрасивците пискате заедно с кремлянските напъни за власт значи България се развива окей, чудесен лакмус сте
  —цитат от коментар 52 на Нагъл Визионер


  Изобщо не съм в политиката мило!
  Не се и опитвай да ме привързваш с Кремъл, защото ставаш смешен!

  ...А иначе, никът си си го избрал точно! Само дето не си "визионер", а само халюцинираш.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 58. 58 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  Гражданите за Евроейско развитие , ще намерят виновен.Те обичат това. Ако се затрудняват поради лимитираните си политици да им подскажем ...Костов е виновен.

  SHADOWS of SOFIA
 59. 59 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Земи, земи, земи, земи....
  То май само процъфтяващото ни, 1st class здравеопазване не атакуват тези европейски окупатори :)

  Негова светлост Тиквичко Слънчев сега ще им се скара на тия, как може подобно отношение...

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 60. 60 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  ,,Европейската комисия днес отправи редица предупреждения към България в различни области, като най-сериозно е решението да предяви иск пред Съда на ЕС заради пропуски в безопасността на железопътния транспорт.,,
  ............................
  ,,...Директивата изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган....,,

  До колото ми е известно, такъв независим разследващ орган има само в Испрания, Франция, Германия. Става въпрос за Европа. Само този орган е компетентен да разследва катастрофи с превозни средства, не като нашите. Стане катастрофа в Ж.П. транспорт и жепейците правят разследване, както и за други видове катастрофи с превозни средства. Този орган трябва да си има свои специалисти абсолютно независими от никого. Неговите препоръки за безопасност са задължителни

 61. 61 Профил на Неизвестен извършител
  Неизвестен извършител
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  "Днес направо ни сцепиха тиквата от наказателни процедури, понижена прогноза, прикриване на финансова информация и т.н."

  "МУ" сцепиха тиквата, да ма прощаваш. Лично на мен отдавна не ми пука.

 62. 62 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 682 Неутрално
 63. 63 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4075 Весело

  Аууууу ми сега?! А уж го гласеха по главата?!

  klimentm
 64. 64 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  Разочарова съм. Гербавите са пратили само двата си най-евтини трола да изплескат по един коментар. Ония обективните и справедливи дами никви ги нема. Дано поне се включи оня бавник, голия цар, той поне е забавен.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 65. 65 Профил на nevermindme
  nevermindme
  Рейтинг: 279 Неутрално

  то и други да дойдат толкова забатачени проблеми не могат да се оправят в тези срокове, а времето си тече. Финансовите санкции няма да ги платят другарите от джобовете си, а всичко остава за сметка на населението... а никой не му дреме за него, така или иначе.

 66. 66 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  До коментар [#64] от "Darth Plagueis":

  Замяна на това , присъства един с много никове и Баварско чувство за хумор.

  SHADOWS of SOFIA
 67. 67 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 605 Неутрално

  само чрез индивидуалние санкций срещу 240-те престъпника наложени от западна европа нещата могат ще си дойдат на мястото.

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 68. 68 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 334 Неутрално

  А за пенсиите от 150 евра на месец няма наказателна процедура. За заплати от 300 евра на лекари от спешната помощ също няма. За учителските заплати и там няма. Няма и за цялата одисея около крминалната атака срещу ктб. Няма и за тези, дето заповядаха спирането на южния, а сега си действат за северния. Ценностна система, Санчо!

  Мърфи е оптимист!
 69. 69 Профил на gogo63
  gogo63
  Рейтинг: 596 Неутрално

  Иде Видов ден.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  А Виденов ден не щеш ли?

 70. 70 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Винаги съм се чудил, как Комисията ни засипва с наказателни процедури, а председателят й непрекъснато се лигави с нашия КАПО ДИ ТУТИ КАПИ.
  А Хитрецът от Бояна вече взе да облъчва евентуалния следващ председател.
  Можем само да се надяваме, че той няма да се подаде на "обаянието" на нашия Рапон.
  (А иначе е позор за всички европейски политици, които години наред си затварят очите пред истината за "управляващите" ни мафиоти, само и само да вкарат в Европарламента няколко повече депутата).

 71. 71 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2477 Неутрално


  " Конфискация на средствата от престъпна дейност "


  Тези искат да набутат целият ни политически и бизнес " елит " по каушите ... май ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 72. 72 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2477 Неутрално

  Тия чиновници от ЕС, защо така клатят стабилността? Не знаят ли, че нашия премиер са го галили двама папи по главата?
  —цитат от коментар 9 на Гадьо  Трима, не двама .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 73. 73 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 815 Весело

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#1] от "hamiltonf":При герб е така ! Най-калпавото управление до момента. Иде Видов ден.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  Кмете, пак ли рИвем? Кво толкова е станало? Открили процедури, голям праз. Ако това е критерия за успешно управление, то бате Бойко е отличник. България-57 открити процедури, Австрия-62, Белгия-73, Германия-74, Испания-95......

  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=BG&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=BG&title=&submit=Търсене

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 74. 74 Профил на datigo
  datigo
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Стабилно от ГРОБ и останалите мръсни комунисти, дано някой луд военен вземе нещата в свои ръце и ни отърве един път и завинаги от 240 гнусни комунисти наведнъж!

 75. 75 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 815 Весело

  До коментар [#69] от "gogo63":

  "Иде Видов ден.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  А Виденов ден не щеш ли?"

  Той че иска, иска. Обаче пък народа помни...


  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 76. 76 Профил на b0b069
  b0b069
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Смешна държава сме и това е.. Топно гледах новините.. Половин думичка не казаха за тези неща а 15мин говориха колко лоши са от БСП и как им искат имунитета.. Виж ти в същия ден когато ни удариха 7 шамара... И Иван дето седнал на по 1 ракия да гледа новините му се казва колко са яки ГЕРБ... Виждаш ли ще съдим мръсните комуняги

 77. 77 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Борисов, къде си? Оставка веднага и предсрочни избори! България има шанс за демокрация

 78. 78 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1227 Гневно

  Какво се радвате? Тия наказания ако дойдат ще ги плащаме всички ние чрез държавния бюджет - няма да ги плаща Боко или великия Хидроинженер.
  Проблемът е, че няма и кой да дойде - в България се образува една екосистема от партии, който се плюят и храчат по телевизора, но единствената им цел е да осребрят получената власт колкото могат.

 79. 79 Профил на 5149mich
  5149mich
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Днес муръилките имат киселини в стомаха. Много добри новини!

 80. 80 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1227 Гневно

  До коментар [#12] от "hamiltonf":За тях не се притеснявай, те си плащат на вноски дължимото. Не знам кой обаче трябва да се оплаче от Райън-а, заради новата приумица да се плаща ръчния багаж? Ако се изчисли сега цената на билета и всички допълнителни такси, то хич не ми изглждат като нискотарифни. И да вземат да си променят отношението към служителите си най- накрая, може и да спрат да протестират хората.
  —цитат от коментар 14 на Димитрова

  Боже, боже, държавата загива, вие за багажа на Райънеър сте се закахърила.
  Като не ви е изгодно, не пътувате с тях и толкова.

 81. 81 Профил на Неизвестен извършител
  Неизвестен извършител
  Рейтинг: 272 Весело

  До коментар [#74] от "datigo":

  "... дано някой луд военен вземе нещата в свои ръце и ни отърве един път и завинаги от 240 гнусни... "
  Е, той вече е започнал. И не е луд. Засега е само президент.

 82. 82 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1227 Гневно

  "Райънер" обяви, че ще се оплаче в Брюксел срещу летището заради неправомерна държавна помощ, която според тях България предоставя на превозвача "България ер" като не санкционира превозвача за неплатени с години летищни такси."Барем някой се поразмърда, и да събере едни десетки милиони...
  —цитат от коментар 12 на hamiltonf


  :))))
  Хамилтъне, кой ще се размърда ве.
  Ако някой се размърда, Тим Еър фалира.
  Вие знаете ли, че има нова авиокомпания, наречена "Бул еър", към която бяха прехвърлени самолетите, на които са 100% собственици. А ако някой ден компанията фалира, Ембраерите и Еърбъсите отиват при лизингодателите и дотам.
  Никой няма да докопа от тях нищо.
  То пък едни еърбъси - миналата година летях с един от техния и бяха оголени пристягащите железа на джоба пред мен - имам над 120 полета и такава мизерия не съм виждал никъде..

 83. 83 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 443 Неутрално

  ГЕРБ не си поплюват: стабилно благоприятстват корупцията и натрупването на престъпно капитали. Много са стабилни в това отношение.

 84. 84 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3134 Неутрално

  "Това са сигнали от нашите партньори, че управлението на България е бездарно, безидейно и безцелно...."
  До коментар [#56] от "Торбеш":

  Ами нали те са менторите на управлението. Десет години само сигнали пращат. Това е игра на развален телефон. Просто шоу за пред електората. С мото: "Аз знам Партийо...., пардон, ЕС, че си права, когато съгрешиш дори". Нищо ново под слънцето.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  Тимаджиите искат да вземат концесията на летище София, за да опростят сами на себе си милионите, които България Ер дължи за летищни такси. Проста схема българска.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 87. 87 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Какви ли ще ги говорят сега ББ и ЦЦ

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 88. 88 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 605 Весело

  Защо клатите стабилността мръсни евробюрократи??!

  Само да кажа, че след около 12 месеца изтича изключението ни БДЖ да не плаща на пътниците за закъснение... после какво правим? Шъ учим ли, шъ бачкаме ли... 😀

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 89. 89 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1777 Неутрално

  Тази комисия е безпределно подла. Ограда с ЕК веднага! Напускане на НАТО и съюз с Ким незабавно, със задна дата!

 90. 90 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5429 Неутрално

  Нови ветрове веят срещу Борисов ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 91. 91 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#51] от "Поручик Балканец":

  "Все си мисля..."

  Видиш ли, още ей тука грешиш.

 92. 92 Профил на .NET
  .NET
  Рейтинг: 325 Неутрално

  Най-ми харесва „Качество на въздуха”. Липсва ми ЕНП изхвърля ГЕРБ. Последното е утопия. ЕНП са същите като ГЕРБ.

  Въобще, ние сме функция на Брюксел.

  Бъдещето е не просто пред богатите държави, а пред тези, които са най-напред с образованието. - в."Капитал", 22.12.2016г.
 93. 93 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#68] от "султана глаушева":

  Що не пробваш поне веднъж да прочетеш защо нещо накъде става някак си, вместо да избълваш глупавата си хипотеза и да докажеш за стотен път, че си малоумна патка?

 94. 94 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 901 Неутрално

  До коментар [#37] от "danubian.whale":

  Не, него го е изоставил такъв....

 95. 95 Профил на alray
  alray
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Малко ги е гушкал Бойко на последния съвет.. беше жалка гледка-седят наредени покрай маса на официана вечеря, говорят си, а наш Боко само се усмихваю..а тия мръсници видиш ли са му забили нож гърба..да е знаел, да гледа мръсно, че да се усетят навреме, че ги разбира

 96. 96 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Вай, вай, вай, божичкооооо! Ша на попилеят!
  —цитат от коментар 54 на Judjuk


  Нема милост пееше един чалгар, ти да видиш! :)

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 97. 97 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Смешна държава сме и това е.. Топно гледах новините.. Половин думичка не казаха за тези неща а 15мин говориха колко лоши са от БСП и как им искат имунитета.. Виж ти в същия ден когато ни удариха 7 шамара... И Иван дето седнал на по 1 ракия да гледа новините му се казва колко са яки ГЕРБ... Виждаш ли ще съдим мръсните комуняги
  —цитат от коментар 76 на b0b069


  Отговорът е някъде в текста Ви, но няма да ви го подчертавам.

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 98. 98 Профил на xyha
  xyha
  Рейтинг: 673 Весело

  Ахъм , шамар . Въпреки , че боли шамарите действат възпитателно и често са полезни.

 99. 99 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 279 Весело

  Няма ли сгодни лоукост аероплан оферти? Много умнокрасива безсилна печал в коментарите. На Гетуик чекат с бъклица и погача разочаровани от kleta majka balgariq умнокрасивци :)
  —цитат от коментар 16 на Нагъл Визионер


  Ето го в действие средностатистическият гербав плоскочел трол. Първо, нито дума по темата на статията - какво и да каже, СТАБИЛНОСТ та дрънка чак в Брюксел. А ако му махнеш от речника "умнокрасив", остава едно нечленоразделно мучене...

 100. 100 Профил на kaksi
  kaksi
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В този сайт вече цензурират! Проверете как, като отворите една алармено скрита от редакцията, заради моите коментари, пресничка тяхна новина - има я вече само, ако отворите "Всичко от днес" до главата на сайта - статията "Със строг и категоричен НК управляващите ще борят домашното насилие" ! Четете, докато я има. Макар, че борбата е неравна - отивам да спя, пък Господ да пази демокрацията в България от демотарикати, като "Дневник"!

  kaksi
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK