Брюксел даде на България срок 2 месеца да спази изискванията на ЕС в 8 области

Брюксел даде на България срок 2 месеца да спази изискванията на ЕС в 8 области

© ReutersЕвропейската комисия отправи предупреждение към България, че не отговаря на изискванията в законодателството на Европейския съюз в осем области. Бе прекратено производството срещу България в областта на исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.


Комисията призовава България, Италия и Германия да завършат мрежата "Натура 2000". Държавите членки трябва да определят териториите, включени в списъка на териториите от значение за общността, като специални защитени зони (СЗЗ). Те също така трябва да установят необходимите мерки за опазване с цел поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние. Тези действия трябва да бъдат осъществени в срок от шест години от включването на тези територии в списъка на ЕС като територии от значение за общността (ТЗО).


България е определила само 9 от 230 територии от значение за общността за специални защитени зони в рамките на изисквания срок и като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели и мерки за опазване за всяка от тях. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на комисията. В противен случай тя може да реши да изпрати мотивирано становище.
Комисията освен това настоятелно призовава България да отмени националната си правна уредба за географските означения. Брюксел започна производството за установяване на нарушение с официално уведомително писмо, което бе изпратено на българските органи през януари 2018 г. България сега разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от комисията. В противен случай тя може да реши да сезира Съда на ЕС.


От 2008 г. насам България поддържа национален регистър на географските означения за селскостопански продукти и храни. Комисията смята, че националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС за схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.


България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г. и е можела да защитава съществуващите национални географски означения само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС.


България е една от 15-те страни, които са призовани да се съобразят със законодателството на ЕС в областта на енергийната ефективност. Изпратено е официално уведомително писмо с искане за правилно транспониране на Директивата относно енергийната ефективност. Според нея всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига - от производството до крайното потребление. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи.


Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма до 15 държави членки, сред които и България, за съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите й, или тя може да изпрати мотивирано становище.


Еврокомисията също така изпрати мотивирани становища до България и още шест страни за това, че не са изпълнили Директивата за правоприлагането в областта на защитата на данните.Тя защитава основното право на гражданите на защита на данните в случаите, когато органите за наказателно правоприлагане използват лични данни за целите на правоприлагането. Те разполагат със срок от два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай комисията може да сезира Съда на ЕС.


Брюксел призова 10 държави от ЕС, включително и България, изцяло да транспонират законодателството на ЕС в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки че тези държави членки са декларирали, че транспонирането е завършило, комисията, след като анализира мерките, за които е подадено уведомление, стигна до заключение, че някои разпоредби липсват. Имат два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Европейската комисия може да предприеме следващи стъпки.


Еврокомисията настоя България да спазва законодателството на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори. Брюксел приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.


България и Холандия са призовани да изпълнят правилно рамковото решение за лишаването от свобода. С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Правилата на ЕС имат за цел да улеснят социалната реинтеграция на осъдените лица. В България законодателният процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила съвета и комисията за транспонирането. Ако България и Ирландия не предприемат необходимите действия в рамките на следващите два месеца, комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.


Едно прекратено производство


Еврокомисията реши да прекрати производствата за установяване на нарушение срещу България, Гърция и Португалия в областта на Директивата за исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.


С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си.


Как протичат наказателните процедури на Еврокомисията


Процедурата протича на няколко етапа.


- Комисията изпраща официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до съответната държава, която трябва да отговори подробно в рамките на определен срок, обикновено два месеца.


- Ако комисията заключи, че държавата не изпълнява задълженията си според правото на ЕС, тя може да изпрати мотивирано становище - официално искане за спазване на правото на ЕС. В него се обяснява защо комисията смята, че държавата нарушава законодателството на ЕС. В него също така се отправя искане държавата от ЕС да информира комисията за предприетите мерки в рамките на определен срок, обикновено два месеца.


- Ако държавата не изпълни изискванията, комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Повечето случаи се решават, преди да бъдат отнесени до съда.


- Ако държава не съобщи навреме за мерките, с които се прилагат разпоредбите на дадена директива, комисията може да поиска от съда да наложи санкции.


- Ако Съдът на Европейския съюз установи, че дадена държава е нарушила правото на ЕС, националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на съда.


- Ако въпреки решението на съда държавата от ЕС не коригира ситуацията, комисията може отново да отнесе въпроса до съда.


- Когато въпросът бъде отнесен за втори път до съда, комисията предлага на съда да наложи финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (77)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1451 Неутрално

  Добър срок. Много по-кратък отколкото може да бъде логореята на ЦЦ по темите

 2. 2 Профил на MititU
  MititU
  Рейтинг: 968 Весело

  12 години е е свършено сега за два месеца ще стане :D:D:DD:


  -Ще ми купиш ли колело?
  -Да ама друг път :D:D:D

  "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
 3. 3 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 406 Неутрално

  Нашето законодателство не отговаря на европейското в изброените 8 области. Питам се какво правят тези 240 паразити в парламента и как за последните 30 години не успяха да го натамънят. Или само си гласуват закони и параграфи, които устройват собствените им интереси и тези на спонсорите им.

 4. 4 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Пропагандата:

  "Еврогейският Съюз ще ни накара да приемаме трети пол и гей бракове!"

  Истината:

  Европейският Съюз ни кара да използваме енергията по-ефективно, да пазим природата, да защитаваме личните данни на гражданите, да защитаваме потребителите при потребителски договори, да се борим с изпирането на пари и тероризма по-ефективно, да премахнем корупцията при обществените поръчки...

 5. 5 Профил на Tuta Nota
  Tuta Nota
  Рейтинг: 269 Весело

  Аз си чакам да чуя какво ще каже Цвъ Цвъ, на друг не вярвам! Тия от комисията, от ОЛАФ, Сульо и Пульо, всичките лъжат. Само Цвъки и Бай Гуй са праведни.

  Life is Sunshine, Lollipops And Rainbows!!!
 6. 6 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  Ахааа
  Сега разбирам защо има строежи в територии от Натура 2000, пък то било още законно.
  Мда - за 2 месеца едва ли ще наваксат мотането от 12 години, пък и едни хора са инвестирали вече едни пари....

 7. 7 Профил на astra_explorer
  astra_explorer
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Гарантирано от ОПГ ГРОБ! Пак гласувайте за тях или най-добре вървете ОТНОВО за гъби в изборния ден!

 8. 8 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 986 Весело

  Ле ле, къф труд и творчество ще кипи 2 месеца в писането на обратните писма как нещо не са ни разбрале колко сме правови и пазители на всичките права.

 9. 9 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#3] от "proza":

  Важното е да вдигнат с 10% космическите заплати в съдебната система! Другото... ние ще го платим.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 10. 10 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  Усещам надигащ се вой - пак някой друг ще е виновен че НИЕ не сме си свършили работата!!!!!

 11. 11 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Не разбирам защо тази новина е водеща.
  По всичките точки става дума не само за България, а за поне половината страни от ЕС. Тия писма и предупреждения са част от бавната бюрократична машина и се случват всяка година и непрестанно.
  Злоупотребява се с вниманието на читателите, които не са длъжни да знаят кое е важно и кое - не, но журналистите са длъжни.

  Доброто е заразно
 12. 12 Профил на Емо
  Емо
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Винаги съм го мислил и казвал и това сега още веднъж го потвърждава: Най-голямата полза за нас от членството ни в ЕС е, че нашите политици ще бъдат принудени да следват някакви правила. Разбира се, ще се извъртат и измъкват, но все пак нещо ще влезе в цивилизовани правила.

  Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
 13. 13 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3629 Неутрално

  ЕС мисли много повече за нашето общество от олигархията, която ни управлява ! Факт ! Мосли за природата ни, за енетгетиката, за личните данни.....Олигархията само точи еврофондовете....

 14. 14 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  ЕС ни забранява банския старец, горнооряховския суджук, смядовската луканка,пелин от лозарево, бургаска и поморийска мускатова, сливенска перла, водка добрич...
  Хора без работа!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 15. 15 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 322 Весело

  До коментар [#11] от "АзКлавдия":

  Важно е само онова, което Клавдия смята за важно - например чутовен успех на некой селски гербажийски кмет.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 16. 16 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Интересно дали са предупредили Франция да сменят името на Бордо.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 17. 17 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#14] от "tribiri":

  Въобще не ни ги забранява, просто иска да ги регистрираме по правилния, международен ред, като всички останали, а не ние да си решаваме еднолично кое заслужава географска защита и кое не.

 18. 18 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Нямаше да е лошо да се каже, че няма страна в ЕС към която да не са отправени критики.
  Има страни и с по 20 забележки и много други.
  Но нали трябва бюрократите от брюксел да се отчетат , че вземат по 20 хиляди заплати, а жълтите жилетки да не се сърдят , че им дават по 2 хиляди евро.

  След два месеца в ЕС ще е такъв миш маш, че ще забравят да проверят какво се е случило.
  Март трябва да се състои брекзит, трябва да се подготвят за евроизборите, абе мазоло


 19. 19 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 1856 Гневно

  Само с един шамар аз бих потънал в земята от срам... А 8?!
  Осъзнайте се бе, т.нар. политици!!!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7220 Неутрално

  Борисов се ослушва, като прасе в царевица, белким се разминем с изпълнението на изискванията, ако си траем и не вдигаме шум. Много ми прилича на един , дълго управляващ България от близкото минало. Само че сега, не си е направил добра сметката.

 21. 21 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Нашето законодателство не отговаря на европейското в изброените 8 области. Питам се какво правят тези 240 паразити в парламента и как за последните 30 години не успяха да го натамънят. Или само си гласуват закони и параграфи, които устройват собствените им интереси и тези на спонсорите им.
  —цитат от коментар 3 на proza

  Гласуват законите на Пееф и Ментата, толкоз.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 22. 22 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 962 Неутрално

  неравноправните клаузи в потребителските договори. Брюксел приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5100 Любопитно

  Коя държава "води" по брой открити процедури на ЕК?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5150 Неутрално

  Ясно е че "стратегията" на управляващите БГ е да протакат и Не изпълняват задълженията си по еврозаконодателството. Единственният начин е точно този, да ни притискат и наказват докато си изпълним задълженията.

 25. 25 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  Добър срок. Много по-кратък отколкото може да бъде логореята на ЦЦ по темите
  —цитат от коментар 1 на Хи-хи


  Ще последват поредните напоителни безсмислени изречения от рода на ... ми не сме само ние :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 26. 26 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Не разбирам защо тази новина е водеща.По всичките точки става дума не само за България, а за поне половината страни от ЕС. Тия писма и предупреждения са част от бавната бюрократична машина и се случват всяка година и непрестанно. Злоупотребява се с вниманието на читателите, които не са длъжни да знаят кое е важно и кое - не, но журналистите са длъжни.
  —цитат от коментар 11 на АзКлавдия


  Защото важното е да се плюе по опонента.

 27. 27 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#11] от "АзКлавдия":Важно е само онова, което Клавдия смята за важно - например чутовен успех на некой селски гербажийски кмет.
  —цитат от коментар 15 на меншевик


  Важно е също да знаем че една шахта във Варна стои от години не направена. Каква драма, какъв ужас!

 28. 28 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Не разбирам защо тази новина е водеща.По всичките точки става дума не само за България, а за поне половината страни от ЕС. Тия писма и предупреждения са част от бавната бюрократична машина и се случват всяка година и непрестанно. Злоупотребява се с вниманието на читателите, които не са длъжни да знаят кое е важно и кое - не, но журналистите са длъжни.
  —цитат от коментар 11 на АзКлавдия  До коментар [#11] от "АзКлавдия":

  За да не пишат, че дружествата от ДЗПО-то ще минават през стрес тестове. :)

 29. 29 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Весело

  До коментар [#11] от "АзКлавдия":Важно е само онова, което Клавдия смята за важно - например чутовен успех на некой селски гербажийски кмет.
  —цитат от коментар 15 на меншевик


  Рядко глупаво и нехарактерно за теб изказване.
  Всъщност обаче важно може да е само онова, което разбираш и се докосва до живота ти.
  Хайде сега ми обясни поне едно конкретно нещо, което не е "наред" в българското законодателство. Според статията.
  Хайде, давай.

  Доброто е заразно
 30. 30 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 959 Неутрално

  на България й е нужен законодателен борд - нагледахме се на някакви поръчкови закони в услуга на тоя или оня!

 31. 31 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#14] от "tribiri":

  Следният текст го написах под другата статия по темата, но тъй като тук има повече четящи, а и ти също имаш нужда от пояснение, ще го копирам, за да се разбере ясно защо географските означения и защита на продуктите са толкова важни за ЕС.

  ---

  Географските защити на продуктите са една от най-важните политики, които ЕС прокарва в последните 15 години. Всеки път, в който се направи споразумение за свободна търговия с някоя държава или блок извън ЕС (Япония, Канада, Австралия, МЕРКОСУР и т.н.) ЕС, понеже е много по-мощен в дипломатическо отношение от тези държави и блокове, ги кара да се съгласят на същите географски защити на продуктите.

  Какво значи това? Означава, че един италиански имигрант в Канада, например, може да е дошъл преди 50 години от Парма и да има оригинална рецепта за пармиджано реджано (оригиналната форма на пармезана). Но няма право да го прави в Канада и да го продава под това име. Защото Канада се е съгласила само пармезана реално идващ от Парма, да се нарича така и да се продава под това име. Същото важи за българските вина и тютюн, например. Така се защитават европейските продукти.

  Но става още по-голяма важността, защото всеки път, в който ЕС направи такава сделка (а имаме такива сделки с половината свят и продължаваме да правим), САЩ губят, защото не могат да продават своите версии на продуктите в тези пазари. Примерно, САЩ не могат да продават своя пармезан под името пармезан в Канада. САЩ са най-сериозният противник на географските означения на ЕС, защото ограничава търговията им, докато подпомага европейската. Така че това е много сериозна работа.

  Ето един чудесен анализ по темата:

  https://www.politico.eu/article/europe-eats-trumps-lunch/

 32. 32 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3481 Неутрално

  И какво ще ни направят?
  Ще санкционират данъкоплатците?

  ЕС вече повече от 10 години си затваря очите за безобразията в България.
  Защото пък нашето правителство остави техните фирми да унищожат нашите.

  Любовта ще спаси света!!!
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 426 Любопитно

  Очакваме поредните оправдания от клоуните на Бойко.

 35. 35 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Ето линк към съобщението на Европейската комисия

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_en.htm?locale=en

  Нищо кой знае какво, та чак толкова бомбастично да е новината. Май си търсите съспенс, като не можете да измислите нещо друго.

 36. 36 Профил на asdas200
  asdas200
  Рейтинг: 264 Неутрално

  В България по спешност се гласуват закони, само които защитават интересите на Газпром, Лукойл, Росатом, МиГ и други руски компании. Когато обаче трябва да изпълним поети ангажименти, които са в интерес на българските граждани, г-да депутатите хич ги няма. И когато Европейската комисия глоби България за неизпълнение на поетите ангажименти, както беше случая с руското поделение на Газпром в България - Булгартранс газ - ЕС става виновен и лош. Да се смее ли човек, да плаче ли?!?

 37. 37 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Интересно ми е дали Великобритания е получила препоръки да си съгласува законодателството?

  Ако не - защото са изрядни по всички точки или защото комисията не си губи времето с тях?

 38. 38 Профил на Practic
  Practic
  Рейтинг: 322 Весело

  След сто години в Музея на модерното и постмодерно развитие на България благоговейните посетители най-често ще се задържат пред два експоната,
  поставени един до друг.
  Пред овехтяла пелерина - белгийската мантия на бай Ганю.
  И дълъг прът със стърчащ шип отпред - остена на Брюксел.


 39. 39 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1738 Неутрално

  Винаги се радвам, когато ЕС натиска България за нещо, дори без да знам точно за какво.

  Ей така, рефлективно :)))

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 40. 40 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#17] от "Адекватно мислещ":

  Ма разбира се! Вместо българско кисело мляко ще ядем йогурт, не че ни е забранено де!
  Вместо саламурено българско сирене ще ядем фета, не че ни е забранено де!
  Вместо македонска наденица - бургери!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 41. 41 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#36] от "asdas200":

  Я кажи един такъв закон или просто клатиш въздуха и си произвеждаш течение между ушите?

  Кой закон защитава бг гражданите? Този, че вече ще рекламираме българското ксело мляко, като йогурт или българскто саламурено сирене като фета ли.

  Май само възелина ще ни разрешат да го рекламираме като БГ възелин, щото няма друга държава, в която да то използват толкова много.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 42. 42 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#40] от "tribiri":

  Ох, защо някои хора държат да са глупаци, дори след като им бъде обяснено? Не, не значи тия глупости, които говориш. Българското кисело мляко ще бъде защитено, както е сега, а дори и по-добре, когато го регистрираме и в регистъра на ЕС. Дори се басирам, че това е един от продуктите, които вече е в тоя регистър. Проблемът е, че ние имаме и НАШ регистър, в който еднолично си записваме някакви продукти, които ние си решаваме. И това не е честно спрямо партньорите ни. Никой не те кара да ядеш чужд бургер вместо наденица, ако не искаш. Карат те ако искаш да продаваш тая наденица с географското ѝ наименование, първо да я регистрираш по същия начин, по който е регистриран и въпросният бургер, за да може наденицата и бургера да имат ЕДНАКВА защита, а не наденицата да има по-висока защита в България и никаква защита извън България (както е в момента).

  Не мога да разбера защо толкова държите да се покажете като глупави. Нищо лошо няма в това да не разбираш нещо, ама вместо да се дърлиш и да спориш, попитай и ще ти бъде обяснено.

 43. 43 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3586 Неутрално

  Нямаше да е лошо да се каже, че няма страна в ЕС към която да не са отправени критики.Има страни и с по 20 забележки и много други....
  —цитат от коментар 18 на 001


  Е това извинява ли нашите некадърни управляващи?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 44. 44 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  Ний пък няма да гласуваме за ЕП!

 45. 45 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3586 Неутрално

  Интересно дали са предупредили Франция да сменят името на Бордо.
  —цитат от коментар 16 на tribiri


  Интересно дали е възможно някога да сханеш колко простотии си натряскал само от зор да искараш ЕС лоши.
  Това БСП-арите сте толкова тъпи понякога, че чак вдлъбнати!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 46. 46 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#41] от "tribiri":

  "Този, че вече ще рекламираме българското ксело мляко, като йогурт или българскто саламурено сирене като фета ли."

  Боже, какви глупости... Влизането на нашите продукти в регистъра ще означава ТОЧНО ОБРАТНОТО на това, което си написал. Българското саламурено сирене и българското кисело млято ще имат защита от ЧУЖДИТЕ производители. Само ние ще имаме право да правим тези продукти и да ги наричаме така! Само в България! И същевременно няма да имаме въобще право да правим Фета! Защото гърците държат интелектуалните права на фетата и географското ѝ наименование я защитава от това наши производители да продават този продукт - тук, в Гърция, в Германия или където и да е! Ще трябва да го наричаме "фетоподобно сирене", но не и фета! А ти си мислиш, че това ни кара да правим точно обратното - да представяме продукт, който не е фета (нашето саламурено сирене) като фета, което означава реално да имитираме продуктите, които са защитени от имитация??? Що за глупост? Това е точно обратното на концепцията на географските означения, която ЗАБРАНЯВА имитация...

 47. 47 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3868 Неутрално

  "
  Брюксел даде на България срок 2 месеца да спази изискванията на ЕС в 8 области
  "

  Сега да видим Боце и Ко колко ще спазят този срок!!!!!!!!!!!!!

 48. 48 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3586 Неутрално

  Ето линк към съобщението на Европейската комисияhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_en.htm?locale=en Нищо кой знае какво, та чак толкова бомбастично да е новината. Май си търсите съспенс, като не можете да измислите нещо друго.
  —цитат от коментар 35 на zenola


  Май бомбастичността на заглавието е само в твоите представи.
  Хората просто съобщават какво са направили от ЕС.
  Драматизирането е по-скоро от страна на нищонеправещите!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 49. 49 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3586 Неутрално

  Ний пък няма да гласуваме за ЕП!
  —цитат от коментар 44 на Judjuk


  Вий пък кои сте и кво се пънете дето не ви е работата?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 50. 50 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  ЕС ни забранява банския старец, горнооряховския суджук, смядовската луканка,пелин от лозарево, бургаска и поморийска мускатова, сливенска перла, водка добрич...Хора без работа!
  —цитат от коментар 14 на tribiri  На нас ни ги " забранява ", но не може да ги забрани в Русия, за която тролиш ежедневно . Там се глезят с всичките тези благинки, които си изредил по-горе и то за копейки .
  Мисля си, дали да не обърна гръб на ограничаващите ме закони в Мюнхен и да се запилея щастливо в Пиздецк на Амур ... ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 51. 51 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1405 Неутрално

  Пропагандата:"Еврогейският Съюз ще ни накара да приемаме трети пол и гей бракове!"Истината:Европейският Съюз ни кара да използваме енергията по-ефективно, да пазим природата, да защитаваме личните данни на гражданите, да защитаваме потребителите при потребителски договори, да се борим с изпирането на пари и тероризма по-ефективно, да премахнем корупцията при обществените поръчки...
  —цитат от коментар 4 на Адекватно мислещ


  И в същото време :
  - от Ес идват продукти тук, които са със отвратителни качествени характеристики и по-скъпи.
  - ЕС се целува и прегръща с бивша мутра и легитимира избора му, въпреки многобройните случаи на опорочаване на избори, купуване на гласове и т.н.
  - ЕС плаща милиарди на корумпирани правителства, когато отлично знае, че парите се крадат и източват.
  - ЕС застрашава цял транспортен отрасъл, за да протекционира френските и германски превозвачи, които не могат да се конкурират с източноевропейските.
  - ЕС не защитава правата на гражданите си спрямо трети страни като САЩ, като позволява дискриминация относно визите.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 52. 52 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  [quote#27:"Боби Бобев"][/quote]


  На дупката, напълнила гушката на свинаря с 43 милиона, вече шахта ли и викате ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 53. 53 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  на България й е нужен законодателен борд - нагледахме се на някакви поръчкови закони в услуга на тоя или оня!
  —цитат от коментар 30 на хм  Не възразявам, но съм ЗА ПРАВОСЪДЕН БОРД .

  " Изчистете правосъдната система, тя ще изчисти всички други "

  Моника Маковей

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 54. 54 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Гарантирано от ОПГ ГРОБ! Пак гласувайте за тях или най-добре вървете ОТНОВО за гъби в изборния ден!
  —цитат от коментар 7 на astra_explorer


  Никога не съм гласувал за тях. Нито за БСП - анатема. Но да, този път ще отида за гъби. Макар че гласувам редовно. Почти. Имаше изключения. Като балотажа "Първанов-Сидеров ". От момента, в който съм заклеймен като агент на Путин, защото съм против ИК, само гъбите останаха. :) А инак последения път гласувах за "Да, България". Последния път ще бъде и последен в буквалния смисъл. На извратеняци гласа си не давам. По никой начин. Колкото и да е модерно да си извратен. Независимо дали реално или морално. На никакви неомарксисти гювеч повече няма да има. Ще изàкам да се появи политиèски субект, на който имам доверие.

 55. 55 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 910 Любопитно

  Чудех се защо настана такъв рязък бум на чудовищните престъпления срещу природата - а то Брюксел натискал за Натура.

 56. 56 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 651 Неутрално

  До коментар [#4] от "Адекватно мислещ": Истината Европейският Съюз ни кара да използваме енергията по-ефективно, да пазим природата, да защитаваме личните данни на гражданите, да защитаваме потребителите при потребителски договори, да се борим с изпирането на пари и тероризма по-ефективно, да премахнем корупцията при обществените поръчки...

  Това е твоята истина . А н
  за отромното мноцинство истината е че три десетилетия ЕС си затваря очите за хаоса , които цари в България по всички споменати по- горе въпроси , приемаше за чиста монета лъжите и сведенията на Простия и простите , обявяважа го за отличник на ЕС ,мереха с педи гърба му и се възхищаваха на тлъстините чу , . И като трите маймунки затваряха очите , устата и ушите и не виждаха , не чуваха и нищо не казваха . Докато яицето не дойде на гъза , с извинение и се видя че е запъртък . Късно е чада , духът на Простия е излязъл от бутилката и едва ли ще върнете България в правия път . Още повече , че управляващите се помислиха ДЕЙСТВИТЕЛНО за богопомазани и ще приемат всичко казано за тях като клевета и злословие . Още повече , че вече има съществено засилване на евроскепцисизма .

 57. 57 Профил на xyha
  xyha
  Рейтинг: 426 Весело

  Имената , на тези от министрите дето не са си свършили домашното . После оставка .

 58. 58 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  В България по спешност се гласуват закони, само които защитават интересите на Газпром, Лукойл, Росатом, МиГ и други руски компании. Когато обаче трябва да изпълним поети ангажименти, които са в интерес на българските граждани, г-да депутатите хич ги няма. И когато Европейската комисия глоби България за неизпълнение на поетите ангажименти, както беше случая с руското поделение на Газпром в България - Булгартранс газ - ЕС става виновен и лош. Да се смее ли човек, да плаче ли?!?
  —цитат от коментар 36 на asdas200  Да грабне гьостерицата !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 59. 59 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 651 Весело

  До коментар [#49] от "Храбър":Вий пък кои сте и кво се пънете дето не ви е работата?

  Въпроса води и отговора - Ти пък кой си че да търсиши определяш на кой какво му е работата . Едва ли си чорбаджия от висока летва , че да си го позволяваш .
  П П Не ти отговарям - просто си мисля какво БИХ ти отговорил , ако питаше мен .

 60. 60 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  [quote#41:"tribiri"]До коментар [#36] от "asdas200


  " Май само възелина ... "


  Какво е вЪзелин ?
  Вероятно имаш предвид вАзелин и си доволен от употребата му ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 61. 61 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  Ний пък няма да гласуваме за ЕП!
  —цитат от коментар 44 на Judjuk  Така ли наредиха от Кремъл ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 62. 62 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 651 Неутрално

  До коментар [#48] от "Храбър":Хората просто съобщават какво са направили от ЕС. И както се вижда - нищо не са направили .Ами от 2000- та година , когато Натурата намери място в българското обществено - политическо поле ЕК трябваше непрекъснато да държи под око реализирането на проекта . Още в началото Натурата беше посрещната на нож от обществеността и започна войната между него и природозащитниците . Между тях се мандахерцаха правителствата . И както винаги става , между две баби порасна хилаво дете . В случая бабите бях три .

 63. 63 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1105 Весело

  До коментар [#41] от "tribiri":"Този, че вече ще рекламираме българското ксело мляко, като йогурт или българскто саламурено сирене като фета ли."Боже, какви глупости... Влизането на нашите продукти в регистъра ще означава ТОЧНО ОБРАТНОТО на това, което си написал. Българското саламурено сирене и българското кисело .....
  —цитат от коментар 46 на Адекватно мислещ


  Приятел...искрено се притеснявам за тебе. Захванал си се с непосилна задача да обясняваш на човек пишещ вазелин с "ъ"... та да не станеш неадекватно мислещ в крайна сметка :)
  Благодаря все пак за изчерпателните пояснения :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 64. 64 Профил на Срам ме е от ГЕРБ
  Срам ме е от ГЕРБ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#11] от "АзКлавдия":

  Напротив, бульо - Читателите трябва да знаят какво НЕ СА СВЪРШИЛИ ония, дето сме ги пратили в парламента, и ЗАЩО ще бъде глобена страната ни, т.е. ние. Това, че има и други, МЕН НЕ МЕ интересува. Аман от оправдания, типично герберски! Всичките сте толкова противно прости, че чак ме е гнус, че ви пиша!

 65. 65 Профил на Срам ме е от ГЕРБ
  Срам ме е от ГЕРБ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Нямаше да е лошо да се каже, че няма страна в ЕС към която да не са отправени критики.Има страни и с по 20 забележки и много други.Но нали трябва бюрократите от брюксел да се отчетат , че вземат по 20 хиляди заплати, а жълтите жилетки да не се сърдят , че им дават по 2 хиляди евро.След два месеца в ЕС ще е такъв миш маш, че ще забравят да проверят какво се е случило.Март трябва да се състои брекзит, трябва да се подготвят за евроизборите, абе мазоло
  —цитат от коментар 18 на 001


  "А вие що биете негрите?" А? Имало и други с забележки, и това автоматично значи, чре всичко е наред? Добре, бе, ЦЦ като ви подбира троловете, как ви намира все такива НЕостри? А и явно надеждата ви е нещата да се размият, то е ясно, че никаква няма да я свършат Оправляващите - за 10 години закопаха страната твърдо на дъното, аре ся за 2 месеца да я оправят, а? Може, ако бяха дори маймуни , но не би - ГЕРБери, брат, най-ниското стъпало в еволюцията....

 66. 66 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  "Вий пък кои сте и кво се пънете дето не ви е работата?"
  [quote#49:"Храбър"][/quote]


  Ние сме си ние, вие кои сте и за какви се мислите?


 67. 67 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  "Така ли наредиха от Кремъл ?"
  [quote#61:"niksan1"][/quote]

  Така.

 68. 68 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  А пенсиите по 100 евро на месец? Или този геноцид се вписва в атлантическите ценности?

  Мърфи е оптимист!
 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 70. 70 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  ,,...Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма до 15 държави членки, сред които и България, за съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС ...,,

  Ей това е новината. Другото са подробности

 71. 71 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  До коментар [#65] от "Срам ме е от ГЕРБ":

  До срамежливият, ей това е новината:
  ,,Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма до 15 държави членки, сред които и България, за съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС ,,

  Другото са подробности които ДНЕВНИК нарочно акцентира

 72. 72 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1025 Весело

  Два месеца? Баш сега?! Ами изборите?

 73. 73 Профил на IE B
  IE B
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Нашето законодателство не отговаря на европейското в изброените 8 области. Питам се какво правят тези 240 паразити в парламента и как за последните 30 години не успяха да го натамънят. Или само си гласуват закони и параграфи, които устройват собствените им интереси и тези на спонсорите им.
  —цитат от коментар 3 на proza


  Защото докато могат, оставят далаверите да вървят. После ще сменят законодателството, но няма да го прилагат, така че пак на подобно дередже ще сме.

 74. 74 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Оправляващите - за 10 години закопаха страната твърдо на дъното
  —цитат от коментар 65 на Срам ме е от ГЕРБ


  Тя статистиката ясно показва колко сме "закопани". Толкова сме 'закопани", че всяка седмица Борисов открива нов завод на западна компания, а всички работодатели вият, че няма от къде да намерят работници. Е, друго си беше, когато драгалевските комунисти ни "изравяхте" и два милиона се изнесоха на запад. Затуй сте и там, където сте - под опашката на коня и там ще си останете. Това, че истерясвате в медиите на олигарсите, никак не значи, че и нормалните хора мислят като вас. Даже хич не мислят! Ако не вЕрвате, погледнете в изборните урни.

 75. 75 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 269 Неутрално

  А пенсиите по 100 евро на месец? Или този геноцид се вписва в атлантическите ценности?
  —цитат от коментар 68 на султана глаушева


  Другарко, вие колко ЗАПЛАТА получавахте по времето на др. Живков, че искате по-висока пенсия? И не лъжете така нагло - минималната пенсия е 100 евро, а има и пенсии по 600-700 и нагоре! Кой колкото е работил и на колкото се е осигурявал, такава пенсия получава.

 76. 76 Профил на vesita
  vesita
  Рейтинг: 217 Разстроено

  До коментар [#9] от "chichka":

  Е, какво е общото между съдебната система и законодателния орган???
  Законодателният орган не си е изпълнил задълженията, а и изпълнитълната власт - МС и всичките министерства - не са проявили законодателна инициатива. От тях трябва да изискваме активност. Съдебната власт спазва законите - ако може, защото все по-често законодателната комися начало с ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  творят чудеса:)

 77. 77 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1728 Неутрално

  После, след два месеца, Баце ще ни обясни, какъв пич е, защото успял да намали глобата от 400 на 200млн и какъв успех за родната дипломация е това.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK