Фактите говорят: Как Еврокомисията опитва да развенчае митовете за миграцията

Фактите говорят: Как Еврокомисията опитва да развенчае митовете за миграцията

© ReutersМиграцията не е нищо ново, нито необичайно. И ако тя се управлява по подходящ начин, няма от какво да се страхуваме. Това заявява Европейската комисия в свой документ, озаглавен "Фактите говорят: развенчаване на митовете за миграцията". Съобщението идва на фона на продължаващите спорове с унгарския премиер Виктор Орбан около негова кампания с плакати, съдържащи обвинения срещу председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и американския милиардер Джордж Сорос, че искат да разрушат европейската цивилизация, като допускат масов прием на мюсюлмани.


Според комисията "на фона на невярната и неистинната информация и на фалшивите новини понякога е трудно да се разбере какво всъщност се случва с миграцията в Европа. Дебатът по този въпрос е силно политизиран, като се започне от тревожната реторика, според която всички мигранти са терористи и престъпници, и се стигне до неточното и изкривено представяне на действията на ЕС".


По-долу Брюксел развенчава някои от най-често срещаните митове за миграцията към Европа и представя работата на ЕС в тази връзка.
Мит: В Европа има криза с миграцията


Факт: Европа вече не е в състояние на криза


➜ Броят на пристигащите е най-нисък в сравнение с данните за последните пет години (150 хил. души през 2018 г.). Това е резултат от съгласуваните усилия на ЕС във всички области.


➜ По-голямата част от бежанците и мигрантите остават в съседните държави. ЕС работи в партньорство с трети държави, като им помага да се справят с първопричините за нестабилността, принудителното разселване и незаконната миграция.


Мит: ЕС не защитава своите граници


Факт: ЕС не подкопава, а подкрепя защитата на националните граници


➜ Новата европейска гранична и брегова охрана разполага с около 900 гранични служители, разположени в допълнение на наличния капацитет на държавите членки от над 100 хил. служители на граничната и бреговата охрана. Освен това комисията предложи да се създаде постоянен корпус от 10 хил. гранични служители, който ще бъде на разположение на държавите членки именно за тази цел - да защитава границите.


➜ През последните 2 години комисията предложи и съветът прие нови правила, които вече са в сила. Благодарение на тях се гарантира, че всеки човек, преминаващ външните граници, се проверява във всичките бази данни, свързани със сигурността.


➜ ЕС предприема действия за разформироване на престъпните мрежи, които се занимават с контрабанда на мигранти и трафик на хора. В рамките на операция "София" бяха задържани над 151 заподозрени трафиканти и контрабандисти и бяха неутрализирани 551 плавателни съда.


Мит: ЕС си затваря очите за положението на мигрантите в центровете за задържане в Либия


Факт: ЕС работи неуморно за евакуиране на мигрантите от Либия и прекратяване на задържането


➜ За ЕС прекратяването на произволното задържане и затварянето на центровете за задържане в Либия са от приоритетно значение.


➜ Работи заедно с Международната организация по миграция и Върховния комисариат на ООН за бежанците за евакуирането на бежанците и мигрантите, блокирани в Либия. До момента над 37 хил. мигранти са получили съдействие за връщането си от Либия в страните си на произход, а над 2500 души, нуждаещи се от международна закрила, са били евакуирани от Либия в трети държави.


➜ Гарантирането на защитата на човешките права на мигрантите е в основата на политиката на ЕС в областта на миграцията - този въпрос се обсъжда редовно в рамките на постоянния диалог на ЕС с либийските органи; той заема централно място в дейностите на ЕС по обучение на бреговата охрана на Либия; това е и основната цел на подпомаганите от ЕС дейности в центровете за задържане.


Мит: ЕС връща хора в Либия


Факт: При своите операции ЕС никога не връща хора в Либия


➜ ЕС не практикува отблъскване и не се с случвало мигранти, спасени от европейски кораби, да бъдат върнати в Либия.


➜ Неин приоритет е, на първо място, да се избегне хората да предприемат опасни пътувания, както и да се осигурят защита и подкрепа на уязвимите лица по миграционните маршрути.


Мит: ЕС оставя държавите членки да се оправят сами


Факт: ЕС предоставя финансова, оперативна и материална подкрепа за своите държави членки


➜ По време на кризата беше предоставена незабавна помощ в натура по Механизма за гражданска защита на ЕС. На държавите - членки на ЕС, и на държавите по маршрута през Западните Балкани бяха предоставени общо 900 хил. артикула като одеяла, легла и палатки.


➜ ЕС мобилизира безпрецедентна финансова подкрепа за държавите членки, подложени на засилен натиск, като Гърция (2 милиарда евро), Италия (885 милиона евро) и Испания (708 милиона евро). Комисията предложи в рамките на следващия бюджет на ЕС за периода 2021 - 2027 г. размерът на финансирането за управлението на миграцията и за сигурността на границите да се утрои, достигайки 34.9 милиарда евро.


➜ ЕС осигурява оперативна подкрепа на държавите членки посредством четири морски операции на ЕС, гранични служители от европейската гранична и брегова охрана, служители
в областта на убежището от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и служители по сигурността от Европол.


Мит: ЕС иска да превърне Европа в крепост


Факт: ЕС не е нито широко отворена врата, нито крепост


➜ Европейският съюз работи за създаването на справедлива, ефективна и хуманна система за предоставяне на убежище. Продължава да предлага убежище на лицата, които наистина се нуждаят от закрила, като същевременно връща хората, които нямат право да останат в ЕС.


➜ В контекста на най-тежката бежанска криза от Втората световна война насам със своите ответни действия Европа се нареди на първо място в световен план. Само през 2016 г. ЕС предостави убежище и презасели над 720 хил. бежанци, което е три пъти повече от Австралия, Канада и САЩ, взети заедно.


➜ За лицата, които се нуждаят от международна закрила, презаселването продължава да представлява безопасен и законен път за миграция. От 2015 г. насам благодарение на две успешни програми на ЕС за презаселване над 50 хил. от най-уязвимите лица намериха подслон в ЕС.


Мит: Глобалният пакт за миграцията установява законно право на миграция и насърчава миграцията


Факт: Няма таен заговор за насърчаване на миграцията


Глобалният пакт е необвързващ документ, който има за цел да насърчава международното сътрудничество.


➜ Той се основава на схващането, че за да може миграцията да е приемлива за всички - както за мигрантите, така и за приемащите ги общества, тя трябва да бъде безопасна, организирана и законна.


➜ Този пакт не установява законно право на миграция, нито правни задължения за държавите. Той потвърждава, че всяко човешко същество има право на едни и същи всеобщи права на човека. Мигрантите и бежанците не са изключение.


Мит: Вътрешните граници са единственото решение


Факт: Възобновяването на граничния контрол по вътрешните граници е крачка назад за Европа


➜ Шенгенското пространство е най-голямата зона за свободно пътуване в света. Благодарение на него над 400 милиона граждани на ЕС, както и неговите посетители могат да се движат свободно, а стоките и услугите - безпрепятствено. То е от полза за живота на хората и тяхното препитание, за нашата икономика и общество.


➜ Ако шенгенското пространство не съществува, само един час допълнително време на изчакване по вътрешните граници би струвал на предприятията като нищо 3 милиарда евро годишно.


➜ Това, което ще позволи връщането към едно напълно функциониращо шенгенско пространство без контрол по вътрешните граници, е по-добрата защита на външните граници.


Мит: ЕС възпрепятства спасяването на животи в открито море от НПО


Факт: НПО изиграха решаваща роля за спасяването на човешки живот в открито море и ЕС приветства това


➜ Всички плавателни съдове, извършващи дейност в Средиземноморието, трябва обаче да спазват действащите закони. Не е разрешено на корабите да навлизат в либийски териториални води, ако не са получили разрешение от либийските органи. Ето защо ЕС смята, че е по-добре да се работи с либийската брегова охрана, за да се засили нейният капацитет за провеждане на операции по издирване и спасяване в нейната зона на отговорност, където продължават да се случват най-много инциденти при издирване и спасяване.


➜ ЕС се опитва да спасява хора, както и да разруши бизнес модела на контрабандистите. В открито море са спасени близо 730 хил. души благодарение на операциите на ЕС.


➜ Целта е да се сложи край на незаконните потоци и те да бъдат замени със законна и организирана миграция.


Мит: ЕС възпрепятства връщането на мигранти, които извършват престъпления


Факт: Строгите правила на ЕС гарантират отнемането на статута на мигрантите престъпници


➜ Като всички останали хора, ако мигрантите извършат престъпление, те подлежат на наказателноправни санкции.


➜ Законодателството на ЕС позволява на държавите членки да отхвърлят молбата за убежище или да отнемат статута на бежанец, ако лицето представлява заплаха за сигурността на съответната държавата членка или е било осъдено за особено тежко престъпление.


➜ Комисията предложи тези правила да се затегнат допълнително, така че държавите членки да бъдат длъжни да предприемат действия в такива случаи.


➜ Ако нямат определен статут, тези лица нямат право да останат в Европа и трябва да бъдат връщани в държавите си на произход.


Мит: Мигрантите са носители на заболявания


Факт: Твърдението, че мигрантите са носители на заболявания, не се основава на факти


➜ Макар и да е възможно да съществуват рискове за здравето, свързани с миграцията и пътуването, включително от Европа, през последните години не е имало пандемии, свързани с миграцията.


Мит: Мигрантите представляват тежест за икономиката


Факт: Обикновено мигрантите допринасят за обществото повече, отколкото се възползват от него


➜ Ако се управлява по подходящ начин, миграцията носи много ползи. Тя е двигател за икономическия растеж в страните на произход и приемащите страни и обогатява обществата, а културният обмен може да насърчи мира Европейският съюз е конкретен пример за това.


➜ Мигрантите и бежанците допринасят за икономиките както като служители, така и като предприемачи, като работят в сферата на обществените услуги и създават нови предприятия.


Мит: ЕС възлага своята отговорност за защита на границите на трети държави


Факт: Миграцията се превърна в неразделна част от цялостните отношения с външните партньори, но не с цел да им бъде възложена отговорност


➜ Работата с партньорите се основава на принципа на истинско партньорство между равнопоставени участници и се осъществява с оглед на преодоляването на общите предизвикателства.


➜ Това включва подобряване на капацитета за управление на границите, но също така осигуряване на защита и подкрепа на уязвимите лица, спасяване на човешки живот в открито море, борба с трафика на хора и контрабандата на мигранти и подобряване на местните икономики и поминък.


Мит: Авторитарните режими се финансират със средства на ЕС от фондове в областта на миграцията


Факт: Средства от ЕС получават хората в нужда, а не правителствата


➜ Получатели на средства от Доверителния фонд на ЕС за Африка са например мигрантите и принудително разселените лица, техните приемни общности и общности на произход. През 2018 г. почти 90% от договорените средства са получени от организации за развитие, организации на ООН и неправителствени организации.


➜ Авторитарните режими не получават нито цент.


➜ Подкрепата на ЕС подлежи също така на строго наблюдение и стандарти. Европейският парламент, 28-те държави членки и Сметната палата следят зорко всяко похарчено евро.

Ключови думи към статията:

Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на TPOTOAP
  TPOTOAP
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Егати пропагандата, ще повърна.

 2. Управлява - уши. Това е прах в очите. Няма нито един град в Европа без гето. Моленбек е типичният пример. Вече има квартали дето и полиция не смее да влезе.

 3. 3 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Егати пропагандата, ще повърна.
  —цитат от коментар 1 на TPOTOAP


  Нали?!Според такива, като теб, мюсюлманите имат намерение да завладеят Европа и да я сеят религията си тук!И не са никакви мигранти, а само и единствено бойци на ИДИЛ!
  А, да - и земята е плоска, а Холокост никога не е имало!
  Що не си.....

 4. 4 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 524 Неутрално

  От тази долнопробна пропаганда става кристално ясно, че Европейската комисия иска имиграция и обича имигрантите. Също както Сорос и всички левичари.

  Ето затова Орбан е прав. Жалко че на изборите сега не можем от България да гласуваме за него.

 5. 5 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3694 Весело

  Баси!
  Т'ва явно нек'ъф колективен орган го е компилирал. Без да гледа.
  Щото има взаимно изключващи се твърдения. и "опровержения".

  На прима виста - мит било, че вкарват имигранти.
  Но опровергават "мита", че НПО-тата връщали имигрантите обратно в страните им!

  Да не говорим за елементарните агитпропски фатки да са пра'ят на разсеяни и да си формулират "митовете", които "опровергават", както им изнася.

 6. Никъде не се казва колко са влезнали за последните години. Никъде.

 7. 7 Профил на Вуду
  Вуду
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Фактите не пречат на ушанките да си пеят опорните точки.

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  Късно, късно, много късно...!!!
  Разумът отстъпи и сънят му роди чудовищата на популизма!!!

 9. 9 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3694 Весело

  От тази долнопробна пропаганда става кристално ясно, че Европейската комисия иска имиграция и обича имигрантите. Също както Сорос и всички левичари.Ето затова Орбан е прав. Жалко че на изборите сега не можем от България да гласуваме за него.
  —цитат от коментар 4 на 12345

  Наистина става кристално ясно, че Орбан е прав.

  Европейската комисия се държи и гърчи като фанат на калъп.

  Паника, майка, паникаа!

 10. До коментар [#3] от "Капабланка":

  Да, точно така ... мюсюлманите имат намерение да завладеят Европа и да сеят религията си тук. Няма нито един имам който да не го пропагандира това и нито един мюсулманин дето да не прави опити да конвертира християни. Точно тук в Европа.

 11. 11 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 285 Неутрално

  Евроболшевиките съвсем изтрещеха ...

 12. До коментар [#7] от "vdt46597207":

  Къде виде факти в тези измишльотини?

 13. 13 Профил на кокошката
  кокошката
  Рейтинг: 287 Любопитно

  ..."Мит: ЕС възпрепятства връщането на мигранти, които извършват престъпления

  Факт: Строгите правила на ЕС гарантират отнемането на статута на мигрантите престъпници..."


  И колко върнахте досега?

 14. 14 Профил на TPOTOAP
  TPOTOAP
  Рейтинг: 530 Неутрално

  До коментар [#3] от "Капабланка":

  Що не си... какво? Нещо прогресивно и либерално ли искаше да кажеш, другарю?

 15. Колкото и да лъжат... фактите са, че Европа я чака гражданска война на религиозна основа. Примери за това колкото щеш. Като започнем от Косово, Ливан, Филипините, Шри Ланка, Малайзия и завършим с Кашмир ... навсякъде има опити за налагане на шериата.

  До 15-тина години мюсюлманите ще бъда над 100 милиона в Европа

 16. 16 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Егати пропагандата, ще повърна.
  —цитат от коментар 1 на TPOTOAP


  Напротив, това е именно нещо смислено срещу хибридната пропагандна помия, с която всички Български медии подчинени пряко на една ДС-КГБ олигархична върхушка заливат българите и промиват мозъци до безкрай.
  На фона на 500-милионното население на Европа, процентът на мигрантите е нищожен и не представлява никакъв структурен проблем. Западът добре знае какво прави и как да го прави. Това са много добре премислени ходове. И забравете - Европа на Нациите няма да има. Ние, нормалните хора не желаем изходни визи, входни визи, мита, цензура, граници и пр. подобни шитове. Глобалният свят е в полза на силните, инициативните, умните , работливите, на онези, които искат да постигнат големи неща в тоя живот, а не да си прекарват живота като овце в кошара. Свободно движение на идеи, хора, стоки, капитали, единна валута (за да не могат некадърни национални лидери да ми изсмукват парите чрез валутни курсове и пр. идиотии). Така че, не се безпокойте за мигрантите - кьорфишеци на медиите в преследване изборни позиции и най-вече - хибридната цел да се дестабилизира Европа!

 17. 17 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Евроболшевиките съвсем изтрещеха ...
  —цитат от коментар 11 на izt21595181


  Евроболшевиките са много по-добра опция от ония ушанки, които се опитват да дестабилизират Европа и плащат десетки милиони за партии и медии промотиращи Европа на Нациите. Забравете - няма да има такава Европа, ще бъде Федерална Европа. Федерацията няма да позволи на ушанките да ни прилапат (което е основната им цел).
  Що се отнася до термина Евроболшевики - това също е термин, измислен от Московските хибридни центрове, наред с думите джендери, еврогейове, пиндоси, наред с тъпите опорки за анимационните Руски оръжия (даже анимацията им калпава), наред с другите им пропагандни изцепки. Айде у лево!

 18. До коментар [#16] от "transvaal":

  Точно заради заблудени и неуки като теб емигрантите ще победят един ден без никакво съмнение. Иди и се разходи само един единствен ден в Моленбек и да те чуя каква песен ще запееш.

  Жалка история.

 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8247 Неутрално

  До коментар [#17] от "transvaal":

  Омръзна ни от болшевики, пък били те и евро.

 20. 20 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  "Мит: В Европа има криза с миграцията
  Факт: Европа вече не е в състояние на криза
  ➜ Броят на пристигащите е най-нисък в сравнение с данните за последните пет години (150 хил. души през 2018 г.). Това е резултат от съгласуваните усилия на ЕС във всички области"
  ==============
  Проблемът не е в това колко влизат на ден /ако денят е само един/ а в това, че незаконните имигранти все пак продължават да се увеличават.
  Никой от тях няма намерение да работи, почти всички очакват да доведат рода си в Европа.
  Лъжат ни, че един ден те ще плащат пенсиите ни. Нищо подобно. Трябва да храним тях и децата им.

  НАПИСАНОТО ОТ ЕК Е МИТ!!!

  Еретик
 21. 21 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 294 Весело

  Трансваал, много си се възбудил душко! Успокой малко топката! Подлите ушанки те бъзикат, за да ти вгорчат сладкото настояще.

 22. 22 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1476 Неутрално

  [quote#3:"Капабланка"][/quote]

  Ми като толкова си ги харесваш, колко приюти вкъщи?

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 23. 23 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1476 Гневно

  ,,Мит: В Европа има криза с миграцията

  Факт: Европа вече не е в състояние на криза

  ➜ Броят на пристигащите е най-нисък в сравнение с данните за последните пет години (150 хил. души през 2018 г.). Това е резултат от съгласуваните усилия на ЕС във всички области.”

  А в сравнение с предишните 5 години? Значи 150 000 нелегални навлеци на година са добре дошли?

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 24. 24 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  По-навреме трябваше да се отговори на Орбан и неговите лъжи, но и сега не е късно. Като гледам що чугунен материал наскача срещу фактите...

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 25. 25 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#18] от "Wornoxmaniak":

  Пътувам по цял свят и включително Европа. Проблем не виждам.

 26. 26 Профил на Тиволе
  Тиволе
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Измислената "криза" свърши. Между залповете на Аврора може да потърсите нова опорна точка за превъзбуждане.

 27. 27 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3799 Неутрално

  Започнах да чета с надеждата, че се опровергават с факти твърденията на Орбан. Нищо подобно - напротив! С факти се доказва подкрепата на официален Брюксел, на НПО тата, действащи като официални трафиканти на хора. Показва се, че парите не подпомагат засегнатите държави, за да се справят с проблема, а всички средства отиват за мигрантите. Не се работи със страните - износители на мигрантите за подобряване положението там, а всячески се стимулира миграцията, като се набляга на правата на малцината, за сметка на работещот и плащащо данъци мнозинство. После - защо отделните страни в ЕС, не са доволни от управлението му. Защото действа като, и прилича на късния СССР.

 28. До коментар [#25] от "transvaal":

  Сериозно? И отричаш да съществуват паралелни общества в Европа? Я ни разкажи какво си видял или се муаш като кон с капаци?

 29. 29 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2690 Неутрално

  До коментар [#18] от "Wornoxmaniak":Пътувам по цял свят и включително Европа. Проблем не виждам.
  —цитат от коментар 25 на transvaal


  Това,че ти не виждаш проблем е хубаво.Лошото е,че все повече гласоподаватели в Европа виждат такъв и гласуват за партии,които се обявяват против мигрантите.

 30. 30 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2690 Неутрално

  Измислената "криза" свърши. Между залповете на Аврора може да потърсите нова опорна точка за превъзбуждане.
  —цитат от коментар 26 на gmz14597204


  Добре е,че "Измислената "криза" свърши. ".Сега остава да свършат и "измислените"атентати,убийства,изнасилвания и други престъпления ,вършени от мигранти и ще си отдъхнем.

 31. До коментар [#24] от "stein":

  И фактите са... ? Че Факултету в София е нещо като Рай сравнение с Арианата в Ница. Там няма шанс да ти хвърлят пералня върху колата от 13-тия етаж или да ти разцепат главата с кравешки кокаляци хвърлени от 14-тия. Най-много да те изнасилят което все пак е по-добре от това да ти прережат гърлото в онзи развъдник на джихадисти.

  Жалка история.

 32. До коментар [#26] от "gmz14597204":

  Умник, тя още не е започнала, бе. Всичко е още в зародиш. Виж на ония 9-та от снимката горе как са им са изопнали вратните жили.

  Жалка история. И за двете страни.

 33. 33 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#3] от "Капабланка":

  невежеството ви е равно само на арогантността ви,другарю либералболшевик.
  Това "развенчаване на митове " е поредното доказателство за това ,че т.нар ЕС И ОРГАНИЗАЦИЯТА КОЯТО УЖ ПРЕДСТАВЛЯВА СА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВРАГ НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА

 34. 34 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#4] от "12345":

  МНОГО БИХ ИСКАЛ ДА ЧУЯ АРГУМЕНТИТЕ НА НЯКОЙ ОТ ТЕЗИ ,КОИТО СА ВИ ДАЛИ МИНУС

 35. До коментар [#27] от "Vlado Nikolov":

  Идиотите няма какво да кажат, но трябва нещо да кажат, няма значение, че това тяхното е пълен и тотален провал. Така на времето стана с Брейвяк. Оставиха лекарите да вземат решение вместо тях, обявиха го за луд. А той вика не съм луд, бе ... нарочно го направих, смятам че Европа е в опасност. Та, некадърниците не поемат отговорност, пускат някаква мъгла поднесена уж като факти.

  Жалка история.

 36. 36 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#7] от "vdt46597207":

  И АВТОРА НА КНИГАТА СТРАННАТА СМЪРТ НА ЕВРОПА,БРИТАНСКИЯТ КОНСЕРВАТОР ДЪГЛАС МЪРИ ЛИ Е УШАНКА,МУРЗИЛКА,ПУТИНИСТ,РУБЛАДЖИЯ И ДР.ПОДОБНИ,ИЛИ ВИЕ ЛИБЕРАЛ-МАРКСИСТИТЕ САМО РАБОТНИЧ...,ПАРДОН ДОЙЧЕ ВЕЛЕ СЛУШАТЕ,,КОИ ДА ЧЕТЕ,МОЖЕ БИ И ТЕО САРАЗИН,АВТОРА НА ГЕРМАНИЯ СЕ САМОУБИВА И ТОЙ Е УШАНКА,И МИШЕЛ УЕЛБЕК,МОЖЕ БИ НАЙ-ДОБРИЯ СЪВРЕМЕНЕН АВТОР И ТОЙ Е РУБЛАДЖИЯ

 37. 37 Профил на Тороман
  Тороман
  Рейтинг: 294 Неутрално

  [quote#30:"mvu02435512"][/quote]

  такива има само в представите ви. Европа е едно много хубаво място за живеене - хората ядат, пият и се веселят. Че имало някой който е дошъл отнякъде си - това се е случвало от стотици години в Европа - и ние сме дошли на кончета. И какво - всеки се претопява, а Европа си стои.

 38. 38 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 285 Весело

  До коментар [#17] от "transvaal":

  Лекувай си болната обсебена тиква и гътай аповете редовно.

 39. 39 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#19] от "Роси":

  Браво Роси ,един път и ти в 10-та.

 40. До коментар [#25] от "transvaal":

  Между другото, като толкова пътуваш и нямаш проблеми тази година по Коледа се разходи на базара в Страсбург, или по пешеходнана в Брселона летоска, може да направиш по едно кръче в Лондон, Берлин, или да идеш на концерт в Батаклан в Париж. Внимавай само да не попаднеш във френски затвор, че там оня денка имаше атентат. Ще ти отрежат главата с керамичен нож.

 41. 41 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1239 Любопитно

  До коментар [#31] от "Wornoxmaniak":

  Чел си пак някой жълт вестник, не ти е сефте. Бил ли си поне веднъж в Ница?

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 42. 42 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1803 Неутрално

  "Как Еврокомисията опитва да развенчае митовете за миграцията"

  Вместо да спре миграцията ЕК се опитва да говори глупости.
  https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/03/08/3401382_es_produljava_da_se_vurti_v_krug_s_reformata_na/
  Това не е като да е решен проблема с мигрантите.
  Другарите от ЕК не са ли забелязали че благодарение на усилията на самите страни, мигрантския натиск започна да намалява. Не заради техните мерки, а въпреки техните мерки.
  А друг въпрос колко от незаконно пребиваващите мигранти са върнати?

  Panta rhei....
 43. 43 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1239 Любопитно

  До коментар [#35] от "Wornoxmaniak":

  Жалаката история е, че цитираш психопата Брейвик. Ако ти беше пуснал един куршум в тиквата, за да предупреди Европа за опасността, нямаше да мислиш така. Изобщо нямаше да мислиш.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 44. 44 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Продължават гадовете да търсят начини да наводнят Европа с имигранти от Африка и Мала Азия, за да подменят европейското население и да унищожат европейските нации и култури. Няма спиране.

 45. 45 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2690 Неутрално

  [quote#30:"mvu02435512"]
  —цитат от коментар 37 на tkm56596298
  такива има само в представите ви. Европа е едно много хубаво място за живеене - хората ядат, пият и се веселят. Че имало някой който е дошъл отнякъде си - това се е случвало от стотици години в Европа - и ние сме дошли на кончета. И какво - всеки се претопява, а Европа си стои.[/quote]

  Нали и аз това казвам,"хората ядат, пият и се веселят".Веселяха се и загиналите при атентатите в Париж,Ница,Лондон,Барселона,Берлин и т.н.Изнасилените жени при кьолнската катедрала също им беше много весело.

 46. 46 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  До коментар [#25] от "transvaal":

  "Пътувам по цял свят и включително Европа. Проблем не виждам."
  ============
  Искаш да видиш наживо извършването на престъпление или как се изплащат пари на човек, който никога не е работил в ЕС?
  То и аз не съм виждал домашно насилие, ама виж каква пише в "Дневник".

  Еретик
 47. До коментар [#43] от "stein":

  Видно е че нищо не си разбрал коментира ми. Та, какъв е смисъла да си пиша с теб? Пожелавам да ти е сладка бирата като я пиеш на крайбрежната улица в Ница охраняван от дулата на поне 4 автомата.

 48. 48 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#3] от "Капабланка":

  какво общо има плоскостта на земята с холокоста,с това ли ви пълнят главата на шорошоидните сбирки,а корана кога ще учите

 49. 49 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#15] от "Wornoxmaniak":

  според американския демограф Стивън Смит,специалист по Африка и автор на книгата бягство в европа,младата африка на път към стария континент,през 2050 в европа ще има между 150 и 200 милиона афро-европейци.(не е преведена на български).Според италианската антроположка Ida Magli автор на книгата След Запада,афро-ислямското бъдеще на Европа е по-вече от сигурно ,особено при сегашните "ценности" и парадигми на ЕС,който се утвърждава като основен враг на европейците,един прототип на Новия светоен ред и глобализма.

 50. 50 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#16] от "transvaal":

  да другарю комсомолски секретар,добре сте усвоили тезите на партията.крадеца вика дръжте крадеца.

 51. 51 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#29] от "mvu02435512":

  няма по сляп от този ,който не иска да види.(ит.поговорка)

 52. 52 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#24] от "stein":

  кои "факти" ,тия на DW и пропагандния отдел на глобалистите ли.

 53. 53 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#28] от "Wornoxmaniak":

  явно не ходил в розенберг ,миоленбек,сен дени,и десетките подобни,още колко такива преди вулканът да изригне ,както обичаха да казват вашите бащи ,преподаватели по марксиьъм,ленинизъм,количествените натрупвания ,рано или късно водят до качессвени изменения,нали така другаре

 54. 54 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#37] от "tkm56596298":

  о, свещена простота,твърди се ,че това са били последните думи на ян хус,осъден от инквизицията(ех другаи глобал -болшевики какви времена,де да можехте и вие така да борите инакомислието а )да бъде изгорен на клада,към една женица от тълпата,която добавила клонки към огъня.

 55. 55 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#44] от "gozambo":

  как да спрат те затова са там,където са

 56. До коментар [#49] от "qqa38518955":

  Така е. Между другото на запад, в паралелните общества жената я ползват само за разплод и гледат на нея като чувал за боклук. Ако некой има по 5 чавета му казват " не е зле, но може още". Изобщо идеята е да се самоиздържа природеното за сметка на държавата. Жена мюсулманка там не работи в 90% от случаите. Некоя млада Ако я видят незабулена веднага и разбиват мундзата на улицата и я респектират. Изобщо много умело използват придобивките, за закон признават само шериата.

 57. 57 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3639 Неутрално

  Прочетох "фактите", ама видях и снимката.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 58. 58 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2596 Любопитно

  До коментар [#57] от "zyb18561487":

  "ама видях и снимката."

  Не видя ли бежанците от Сирия!? Щото тия "къдрави" факти самият Господ Бог ги шепти в ушенце на оттеклите се в небитието евросоц комисари.

 59. 59 Профил на pwj18583757
  pwj18583757
  Рейтинг: 80 Неутрално

  Абе кои са тия идиоти, дето на очевадни истини слагат минуси?! Да се чуди човек какви дебили се шматкат във форума!

 60. 60 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1219 Гневно

  Пълно с противоречия и глупости, ярък пример за нивото на бюрократите в Брюксел. И Макрон иска да даде на ТАКИВА повече власт!?

  На директното обвинение: "ЕС не пази границите си!" бюрократа отговаря: "Ние имаме много полицаи по границите". И какво от това че имате като на тях им е наредено да пускат всички? Нали виждаме с очите си, вземат ги с кораби в морето и ги стоварват на брега.

  Противоречие: Не връщаме в Либия и Не пускаме в ЕС. Ами тези които не ги връщате в Либия значи остават в ЕС! къде другаде да отидат, да се възнесат на небето и?

  Пълно с такива глупости, опитват се едновременно да успокоят обикновеният гражданин възмутен от нахлуването на мигранти и да се подмажат на НПО-тата които искат да ги вкарат.

  Истината е, че има решение на най-най-високо ниво Европа да се затрупа с мигранти. И се опитват някак си да накарат хората да го приемат.

  Спасението е само едно, гласуване на евроизборите за хора, които заемат ясна позиция ПРОТИВ МИГРАНТИТЕ! Подкрепа на партии които заемат такава позиция и бойкот на партии които с действия или БЕЗДЕЙСТВИЯ допускат Европа да бъде завладяна от нашественици!

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK