Брюксел заплаши България със съд заради санкции за недеклариране на пари в брой

Брюксел заплаши България със съд заради санкции за недеклариране на пари в брой

© ReutersКомисията реши днес да изпрати мотивирано становище на България заради това, че не е въвела ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за недекларирането на пренасянето на пари в брой в размер на 10 хил. или повече, предаде пресслужбата на институцията.


Според правилата на ЕС за контрол на движението на пари в брой (Регламент (ЕО) No 1889/2005) всяко лице, което влиза или излиза от Европейския съюз и носи в себе си 10 хил. евро или повече в брой, трябва да ги декларира.


Задължението за деклариране на пари в брой цели да се гарантира ефективният контрол на движенията на пари в брой и да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Когато задължението за деклариране не е спазено в България, митническите органи
конфискуват сумите, които не са декларирани, и налагат допълнителни имуществени санкции или наказание лишаване от свобода. Съдът на ЕС вече е издал две определения, с които обявява българския режим на санкции за несъвместим с принципа на пропорционалност на правото на ЕС (дело C-707/17 и съединени дела C-335/18 и C-336/18). Ако България не предприеме действия през следващите два месеца, комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.


Още наказателни процедури


Комисията освен това съобщи, че ще изпрати мотивирано становище на България поради това, че не е уведомила за пълното транспониране на правото на ЕС за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения (Директива (ЕС) 2016/2102).


България ще получи две официални уведомителни писма за налаганите от страната ограничения за предоставянето на услуги. Първото се отнася до ограничения за временното трансгранично предоставяне на частни охранителни услуги. Чуждестранните доставчици на охранителни услуги са изправени пред прекомерни административни разходи, които не се прилагат за местните доставчици. Например всички документи трябва да бъдат придружени от официален превод и е налице изискване временните трансгранични доставчици да имат адрес за кореспонденция в България. Освен това в българското законодателство не се вземат предвид изискванията, които чуждестранните доставчици на услуги вече са изпълнили в своята държава членка по произход.


Комисията смята, че тези практики противоречат на правилата на ЕС за свободното движение на услуги (член 56 от ДФЕС).


Второто официално уведомително писмо се отнася до правна разпоредба, с която се определя продължителността на временното трансгранично предоставяне на услуги. Според законодателството на ЕС разграничението между установяване и временно предоставяне на услуги се прави за всеки отделен случай, като се отчита не само продължителността, но и редовността, периодичността и непрекъснатостта на предоставянето на услуги. Комисията смята, че чрез определянето на период от време, през който предоставянето на дадена услуга ще се смята за временно, българското законодателство нарушава принципа на свободно движение на услуги, залегнал в Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО) и в Договора (член 56 от ДФЕС).


България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от комисията. В противен случай комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.


Брюксел реши днес да изпрати мотивирани становища на България във връзка с липсата на транспониране на правилата на ЕС за признаването на съдебни решения, с които се налагат наказания лишаване от свобода (Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета).


С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Законодателството на ЕС има също за цел да улесни социалната рехабилитация на осъдените лица. България не е са съобщила за приемането на национално законодателство, транспониращо разпоредбите на рамковото решение, нито е предоставила задоволителни отговори за приключването на текущите законодателни процедури.


Българските органи разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите мерки. Ако не направят това, комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.


Комисията ще изпрати официални уведомително писмо на България, тъй като нейните национални правила не са в съответствие с правилата на ЕС за наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива 2014/57/ЕС). Заедно с Регламента за пазарната злоупотреба правилата на ЕС гарантират ефективността, прозрачността и надеждността на европейските финансови пазари и допринасят за завършването на съюза на капиталовите пазари. Директивата предоставя на органите по-големи правомощия да предприемат действия срещу онези, които манипулират и злоупотребяват с финансова информация.


Съгласно правилата на ЕС, приети от държавите членки през април 2014 г., от тях се изисква да гарантират, че такова деяние, включително манипулирането на референтни показатели, е престъпление и се наказва с ефективни и последователни санкции навсякъде в Европа. Приложното поле и санкциите, предвидени в законите на България, са недостатъчни за престъпления в областта на пазарните злоупотреби. Ако тя не предприеме действия до два месеца, комисията може да изпрати мотивирано становище.


Освен това комисията реши да изпрати мотивирано становище на България заради непълното транспониране на преработената Директива за процедурите за убежище (Директива 2013/32/ЕС), която има за цел да осигури общи процедурни гаранции за разглеждането на молбите за международна закрила в целия ЕС.


Комисията ще изпрати официално уведомително писмо и заради неприлагане на правилата на ЕС за борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (Директива 2011/93/ЕС). Ако до два месеца не отговори на комисията, България може да получи мотивирано становище.


Заради надвишаване на пределно допустимите стойности на серен диоксид Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС.


Как протичат наказателните процедури на еврокомисията


Процедурата протича на няколко етапа.


- Комисията изпраща официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до съответната държава, която трябва да отговори подробно в рамките на определен срок, обикновено два месеца.


- Ако комисията заключи, че държавата не изпълнява задълженията си според правото на ЕС, тя може да изпрати мотивирано становище - официално искане за спазване на правото на ЕС. В него се обяснява защо комисията смята, че държавата нарушава законодателството на ЕС. В него също така се отправя искане държавата от ЕС да информира комисията за предприетите мерки в рамките на определен срок, обикновено два месеца.


- Ако държавата не изпълни изискванията, комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Повечето случаи се решават, преди да бъдат отнесени до Съда.


- Ако държава не съобщи навреме за мерките, с които се прилагат разпоредбите на дадена директива, комисията може да поиска от Съда да наложи санкции.


- Ако Съдът на Европейския съюз установи, че дадена държава е нарушила правото на ЕС, националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на съда.


- Ако въпреки решението на съда държавата от ЕС не коригира ситуацията, комисията може отново да отнесе въпроса до съда.


- Когато въпросът бъде отнесен за втори път до съда, комисията предлага на съда да наложи финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  За съжаление точно така си представях преди 12 години отношенията на ЕС с Отечеството- като "полицай", който въдворява Ред и законност, които сами нямаме3 воля и смелост да установим сами!!!
  И сега сума ти хора обясняват как :"Едни "кофти хора" в Брюксел ни карат да правим едни "кофти" неща за да имаме демокрация и върховенство на Закона!!!
  Тъжна работа, но тук на балканите е така!!

 2. 2 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 56 Разстроено

  Що бе!?
  Деси Иванчева ги беше декларирала,даже беше целувала пачките!
  Джуките и светеха,за това ли ни съдят?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 3. 3 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 56 Любопитно

  За съжаление точно така си представях преди 12 години отношенията на ЕС с Отечеството- като "полицай", който въдворява Ред и законност, които сами нямаме3 воля и смелост да установим сами!!!И сега сума ти хора обясняват как :"Едни "кофти хора" в Брюксел ни карат да правим едни "кофти" неща за да имаме демокрация и върховенство на Закона!!!Тъжна работа, но тук на балканите е така!!
  —цитат от коментар 1 на selqnin


  +++++++
  Много ди умен!
  Освен от Норми и Дефи,започнах да си водя записки и на твойте слова!
  Респект!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 4. 4 Профил на Другари, дамските въшки са срам за комсомолките!
  Другари, дамските въшки са срам за комсомолките!
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#2] от "Радан Гешев":

  Бастун, Иванчева за сготвиха като неудобна!

  "Единственото хубаво нещо, което идва от изток, е слънцето." - финландска поговорка.
 5. 5 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 800 Неутрално

  Браво! Само така трябва! Крайно време е, Европа да накара България да си приведе законодателството и правилата в съответствие с Европейските! Иначе, цялостната държавно-правна система в България е един зле пребоядисан соц. Време е за твърди мерки. Дадоха прекалено голям бонусен период на милиционерщината. Особено що се отнася до недеклариран кеш - от къде накъде тъпите милиционери ще конфискуват пари, които не им принадлежат. И морално, и законодателно е криво отвсякъде. В същото време, истинските престъпници са недосегаеми олигарси, че чак и медиата се опитва да им създава човешки облик. Бой по скапаната система, докато се реформира!

 6. 6 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 488 Любопитно

  Какви са тези глупости? Подобно ограничение има още от преди да влезем в Евросъюза

  Бог да благослови Америка за България!
 7. 7 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 56 Любопитно

  До коментар [#2] от "Радан Гешев":Бастун, Иванчева за сготвиха като неудобна!
  —цитат от коментар 4 на Другари, дамските въшки са срам за комсомолките :)


  Тоя невероятен интелект Иванчева, на кой па беше неудобен!?
  И с кво я сготвиха,с вакли пачки ли?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 8. 8 Профил на dobri_i
  dobri_i
  Рейтинг: 386 Неутрално

  Какви са тези глупости? Подобно ограничение има още от преди да влезем в Евросъюза
  —цитат от коментар 6 на Günther


  Според "корифеите" в ЕК българското наказание (конфискация и глоба) било прекалено строго.

  Друга глупост на "корифеите" е мнението им относно "например всички документи трябва да бъдат придружени от официален превод". Интересно дали във Франция ще признаят документи на немски, ако няма превод?

 9. 9 Профил на labby
  labby
  Рейтинг: 519 Неутрално

  И ако още се чудите защо Англия напуска Европейския съюз,

 10. 10 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 2437 Весело

  Е аз сега как ще си внасям пачките!?

 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  До коментар [#9] от "labby":

  Очевидно от текста Ви е, че Вие категорично не сте разбрал защо все още обединеното кралство се готви да напусне ЕС, при все, че изобщо не е ясно дали това ще се случи защото не се знае какво ще сънува нощес русият палячо...

 12. 12 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  Българските комсомолци-милиционери правели каквото си поискат? Добрутро!

 13. 13 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1543 Неутрално

  Какви са тези глупости? Подобно ограничение има още от преди да влезем в Евросъюза
  —цитат от коментар 6 на Günther


  Сигурно си прав , но не си спомням дали Кирчо Добрев беше декларирал една немалка сума валута в брой , която пренасяше в ЧУВАЛИ през българо - югославската граница ?
  " На 17 май 2000 г. около 21,20 ч. на ГКПП „Калотина” са задържани сръбският гражданин Бранислав Жечевич, който е внесъл голямо количество валута в Република България - 215 хил. германски марки и 43 хил. 159 долара, и двама български граждани, които са получили сумата - Кирил Добрев и Илиян Насков "

 14. 14 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4085 Неутрално

  От всякъде "светим"... Със санкцийки няма да стане, трябват категорични мерки, като спирането на еврофондовете!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 15. 15 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#8] от "dobri_i":

  Именно, ама както виждате, "гражданското общество" не мисли, а направо шляпва минусите.
  И така и ще продължи да прави, дори да им се цитира буквално чл.20 от Валутния закон

  Бог да благослови Америка за България!
 16. 16 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#13] от "doroteus":

  Това е така. Но обърнете внимание на статията. Или поне на заглавието и. Ще видите разликата.

  Бог да благослови Америка за България!
 17. 17 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 486 Неутрално

  За съжаление точно така си представях преди 12 години отношенията на ЕС с Отечеството- като "полицай", който въдворява Ред и законност, които сами нямаме3 воля и смелост да установим сами!!!И сега сума ти хора обясняват как :"Едни "кофти хора" в Брюксел ни карат да правим едни "кофти" неща за да имаме демокрация и върховенство на Закона!!!Тъжна работа, но тук на балканите е така!!
  —цитат от коментар 1 на selqnin


  Че те затова напускат британците - за да си направят целия остров офшорка и да не им се налага по други острови да си местят парите, за да укриват данъци. Не редовият британец, който гласува за Брекзит, разбира се, а кукловодите като Мърдок. Пуснал бях линк към европейската директива срещу данъчното избягване, която ги бърка, ама не ми се рови пак да я търся.

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 18. 18 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Е аз сега как ще си внасям пачките!?
  —цитат от коментар 10 на Тангра


  Както досега, с митническа декларация :-)


  До коментар [#13] от "doroteus":

  Циркът тогава беше друг. Сърбинът Бранислав Жечевич, влиза през Калотина и декларира, че внася 215 хил. германски марки и 43 хил. 159 долара, а след половин час се връща в Сърбия и декларира че изнася 600 марки.
  Да не го търся оригинала във Фактор, приемам, че правилно са го преписали
  https://slivensega.wordpress.com/2019/04/10/архивите-говорят-кирил-добрев-хващан/

  Бог да благослови Америка за България!
 19. 19 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  До коментар [#17] от "Petko Boukov":

  Си4гурно има сфера, в която сте добър и компетентен, но тя определено не е политическите науки и анализ...!!!

 20. 20 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3200 Неутрално

  До коментар [#13] от "doroteus":

  Дреме му на Кирчо Добрев от претоплените манджи на редовите ГЕРБ-ери...! :)))

  Бивш tww09306483.
 21. 21 Профил на Софи
  Софи
  Рейтинг: 299 Неутрално

  Христо Бисеров не харесва това.

 22. 22 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 548 Весело

  Я колко много просрочени неизпълнени задължения към ЕС имат и правителството, и Народното събрание!
  А те си играят с машинното гласуване...
  Ваканция ли?
  Каторга за тях!

 23. 23 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Нека ни глобят, ние ще платим, какво ли не сме платили вече...
  Колкото до тероризма, тука ги пускат под гаранция

 24. 24 Профил на leo1971
  leo1971
  Рейтинг: 450 Неутрално

  не са минали и 15 години от влизане в ЕС ... кога да ги оправят законите?
  освен което парламентът, с тези мишки вътре, прави всякакви глупости но не и това за което са там

 25. 25 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#17] от "Petko Boukov":Си4гурно има сфера, в която сте добър и компетентен, но тя определено не е политическите науки и анализ...!!!
  —цитат от коментар 19 на selqnin


  Прав сте. Ако бях компетентен във въпросните области, може би сам щях да направя тези изводи. Понеже не съм, цитирам хора, на които вярвам и които уважавам:

  https://www.youtube.com/watch?v=_HDFegpX5gI

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 26. 26 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1543 Неутрално

  От всякъде "светим"... Със санкцийки няма да стане, трябват категорични мерки, като спирането на еврофондовете!
  —цитат от коментар 14 на hamiltonf


  Фондовете спират , когато една определена политичска сила с ВИЗИОНЕРСКИ ПРИОРИТЕТИ дойде на власт ! Ти това ли желаеш???

 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  Нас не ни е страх от Брюксел.

 28. 28 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2393 Весело

  Ами, това са си придобити навици.....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK