Европа

Европа

Биологичното земеделие в България вече се следи и с електронен регистър

Биологичното земеделие в България вече се следи и с електронен регистър

Електронен регистър за всички, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти ще предлага цялостен мониторинг на биологичното производство в страната в съответствие с регламентите на Европейския съюз.

/ Дневник 28