Европа се нуждае от уважавани и уверени преподаватели

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта.

© audiovisual.ec.europa.eu

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта.Втората Европейска среща на върха по въпросите за образованието ще се проведе на 26 септември в Брюксел с фокус върху учителската професия, която играе ключова роля в изграждането на Европейско образователно пространство до 2025г. Дискусиите ще бъдат посветени на предизвикателствата пред преподавателите като признание, престиж, обучение, независимост, както и ще се обсъждат решения на специфични проблеми като използване на новите технологии, преподаване в селските райони и др.


На срещата в четвъртък Тибор Наврачич - комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, ще представи изданието за 2019 г. на "Обзор на образованието и обучението" - основната ежегодна публикация на Комисията в тази област.


Образованието заема отново челно място в политическата програма на Европейския съюз. И има защо да е така — то е жизненоважно за поддържането на конкурентоспособността на нашата икономика и е от решаващо значение за изграждането на сплотено и справедливо общество. Радвам се, че това вече е широко признато, както и че сме предприели всички необходими стъпки, за да може европейското сътрудничество в тази област да мине на съвсем ново равнище.
Заедно с държавите членки Европейската комисия е поставила стабилна основа за установяването на истинско европейско пространство за образование: чрез стимулирането на ученето в чужбина и укрепването на ключови умения като предприемаческите и цифровите умения, чрез насърчаването на взаимното признаване на дипломи, изучаването на чужди езици и образованието и грижите в ранна детска възраст, както и чрез укрепването на общите ценности и приобщаването. Новата "Инициатива за мрежи от европейски университети" вече открива нови възможности пред студентите и висшите учебни заведения.


Амбициозен проект като този за европейското пространство за образование се нуждае от подобаващо финансиране. Ето защо Комисията предложи да удвои средствата за програмата "Еразъм" в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., така че много повече хора да могат да се възползват от нея.


Европейското пространство за образование е стъпката, от която ЕС се нуждае, за да посрещне предизвикателствата на XXI век, да осигури възможности за всички и да се възползва оптимално от своя най-ценен актив — таланта на хората. Горд съм, че участвах в оформянето му.


Успехът обаче зависи най-вече от фактор, който често се пренебрегва — преподавателите, тяхната мотивация и представата, която имат за себе си. Ако няма уважавани и уверени преподаватели, европейското пространство за образование няма да доведе до очакваните от нас резултати. Трябва да разберем как се чувстват и от какво се нуждаят, за да можем да предложим ефективни мерки за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени.


Според последното издание на обзора на образованието и обучението от 2018 г. България провежда реформи в образованието на всички равнища, тъй като това е политически приоритет. Българските власти са положили много усилия за увеличаване на заплатите на учителите, но някои предизвикателства остават. В България преподавателският състав е сред най-бързо застаряващите в ЕС. Добрата новина е, че по отношение на наставническото обучение бе поставен приоритет върху програмите за непрекъснато професионално развитие на учителите. От януари 2018г. разходите на учителите за пътуване до работното място и за настаняване в отдалечени и планински райони подлежат на възстановяване. България е поставила и приоритет върху обучението на учителите в областта на цифровите умения.


Ще разполагаме със стабилни насоки в обзора на образованието и обучението за 2019 г., който ще представя и ще обсъдя на Втората европейска среща на върха по въпросите на образованието, която ще се състои в Брюксел на 26 септември. Това се дължи на факта, че тази година ключовата годишна публикация на ЕС, която обобщава състоянието на образованието в държавите членки, е посветена на учителската професия. Благодарение на включването и анализирането на резултатите от международното проучване на ОИСР за учителите и ученето в обзора е представена ценна информация за това как учителите оценяват сегашното си положение и как виждат бъдещето си.


Най-важното е, че от него става ясно, че учителите искат да разполагат с повече и по-добро обучение, за да посрещнат социалните и технологичните предизвикателства, пред които са изправени. Едно от тези предизвикателства е извличането на максимални ползи от новите технологии, като едновременно с това се съзнава вредата от тях. Друго предизвикателство е свързано с подпомагането на учителите да се справят с трудностите на преподаването в многообразни в културно отношение класни стаи.


На второ място, учителите търсят признание. Според проучването едва 18% от тях имат усещането, че останалата част от обществото цени тяхната професия. Освен увеличаването на възнагражденията, които като цяло продължават да са ниски, повишаването на престижа и авторитета на учителите е задължително, а не пожелателно.


В обзора се посочва също така недостигът на учители в няколко държави членки, особено по предмети, свързани с науките, технологиите, инженерните науки и математиката. В него се споменават и други неотложни социални проблеми. От колко учители за колко ученици ще се нуждаем в бъдеще? Това е въпрос, с който трябва да се заемат създателите на политики, особено предвид застаряването на нашите общества и обезлюдяването на селските райони.


В продължение на осем години обзорът на образованието и обучението играе важна роля за провеждането на реформи в областта на образованието в държавите членки. Посланието в настоящото му издание е ясно — увереността на преподавателите и признаването на тяхната роля са предпоставка за осъществяването на амбициозни реформи. Наш дълг е да им осигурим централно място в европейското пространство за образование.


Коментарът на комисар Наврачич е предоставен ексклузивно на "Дневник". Оригиналното заглавие е "Ролята на учителите за успеха на европейското пространство за образование". Предишното издание на обзора можете да прочетете тук.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK