В новите страни членки на ЕС се работи 3 седмици повече, отколкото в старите

В новите страни членки на ЕС се работи 3 седмици повече, отколкото в старите

© Associated PressХората в държавите членки, присъединили се към ЕС след май 2004 г., работят близо три пълни работни седмици на година повече от тези в "старите" държави членки. През 2018 г. в ЕС средното колективно договорено годишно работно време е било приблизително 1714 часа. Според анализ на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) обаче в старите страни членки то е било 1687 часа, а в новите - 1803. Това е разлика от 116 часа или три работни седмици.


Най-новият двугодишен преглед на работното време, изготвен от Eurofound, показва данни за ЕС и Норвегия за 2017-2018 г. Според него макар средната колективно договорена работна седмица в ЕС да остава непроменена от 2016 г. (38 часа), има слабо намаление през изминалите две години в 15 държави, присъединили се към ЕС преди 2004 г. (ЕС15). Хората в новите държави членки (ЕС13) работят по-дълго – тенденция, която се засилва във всички анализирани сектори, с изключение на банковия, където работното време е намалявало в новите държави членки и е останало стабилно в ЕС15.


Средни колективно договорени работни часове на седмица в определени сектори

© Eurofound

Средни колективно договорени работни часове на седмица в определени сектори
На национално ниво, взимайки предвид седмичните договорени работни часове, дните на отпуск и националните празници, най-много колективно договорени работни часове има в Естония (1848 часа), където колективното договаряне не играе значителна роля в определянето на стандартите за работното време. Най-малко годишни работни часове са отчетени във Франция (1602 часа), следвана от Дания, Швеция и Германия. Това значи, че през 2018 г. по този пиоказател естонците са работили приблизително 246 часа, или шест седмици, повече от французите. В България средните колективно договорени нормални годишни работни часове през 2018 г. са били 1824.


Средни колективно договорени работни часове на година

© Eurofound

Средни колективно договорени работни часове на година


На секторно ниво банковият сектор продължава да има най-късата средна договорена работна седмица (37.5 часа), а най-дългата е в търговията на дребно - 38.3 часа. По отношение на колективно договореният платен годишен отпуск средно в ЕС той е 23.8 дена и е значително по-къс в по-новите държави членки (21.2 дена), отколкото в старите (24.6 дена).


Минимален платен годишен отпуск

© Eurofound

Минимален платен годишен отпуск


Максимални работни часове на седмица


По отношение на максималните работни часове на седмица според законовите разпоредби повечето страни попадат в две групи – 48 часа (както е определено в Директивата за работното време) и 40 часа (които може да бъдат удължени до 48 или повече при определени условия). България е във втората категория.


Белгия и Франция продължават да са най-забележителните изключения с максимални работни часове на седмица съответно 38 и 35. Ако се сметне и извънредното работно време, повечето държави имат максимум 48 часа седмично. Изключенията са Белгия и Хърватия (50 часа) и Австрия, Германия и Холандия (60 часа).


Средни колективно договорени работни часове на седмица, 2018 г.<br /><br />

© Eurofound

Средни колективно договорени работни часове на седмица, 2018 г.Много държави членки имат ограничения за максималното работно време на ден. За повечето това са осем часа (в тази група е и България). Има обаче вариации – от 7 във Франция до 12 в Чехия. С включване на извънредното работно време дневният максимум може да се увеличи от 9 до 12 или дори 13 часа, в България – до 10 часа.


Колективното договаряне играе важна роля при определянето на продължителността на работното време в много държави членки, макар и в по-малка, а понякога и пренбрежима степен, в някои страни, влезели в ЕС след 2004 г. (ЕС13).


Средните колективно договорени обичайни работни часове на седмица през 2018 г. са били най-малко във Франция (35.6) и най-много в Малта, Гърция и Хърватия (40 часа). В ЕС13 са били 39.7.


По сектори


Най-късата средна колективно договорена работна седмица в ЕС е в банковия сектор - 37.5 часа (без промяна в сравнение с 2016 г.) Най-дълга е при продажбите на дребно – 38.3 часа през 2018 – същото като през 2017, но с 0.2 часа по-малко от 2016 г.


Средни колективно договорени работни часове на седмица в банковия сектор

© Eurofound

Средни колективно договорени работни часове на седмица в банковия сектор


Във всичките пет разгледани сектора договорените работни часове на седмица са повече в ЕС13, отколкото в ЕС15. Най-голяма е разликата в банковия сектор, където в ЕС13 работната седмица е почти три часа по-дълга, отколкото в ЕС15, което значи приблизително четири седмици повече работа на година.


В химическата промишленост в ЕС13 договорената работна седмица е с 2.1 часа по-дълга, отколкото в ЕС15. В публичната администрация разликата между двете групи е 2.9 часа. В металообработването е 2.6 часа. Най-малка е в търговията на дребно – 1.9 часа.


Разликата между "стари" и "нови" държави членки се увеличава в сравнение с 2016 г. във всички анализирани сектори с изключение на банковия, където средното ниво намалява в страните, присъединили се към ЕС след 2004 г. и остава стабилно в ЕС15.


Обичайните изработени часове седмично


За да се установи колко часа действително работят служителите през дадена седмица, се разглеждат данните за обичайните изработени часове седмично, в които се взимат предвид фактори като извънреден труд и отсъствия.


Средни колективно договорени работни часове на седмица в търговията на дребно

© Eurofound

Средни колективно договорени работни часове на седмица в търговията на дребно


Най-дълго работят служителите на пълно работно време във Великобритания – 42 часа на седмица. Следват Кипър (41.3 часа), Австрия ( 41.2), Гърция и Полша (по 40.9). За България са посочени 40.8 часа. Най-малко часове седмично се трудят в Дания (37.8 часа). Това значи, че датчаните работят 4.2 часа на седмица по-малко, отколкото британците, или еквивалента на почти пет работни седмици на година в Обединеното кралство.


Всички страни от ЕС13, с изключение на една, регистрират обичайни работни часове на седмица над средното за ЕС28. Само в Литва обичайната работна седмица е по-къса - 39.9 часа. За България са посочени 40.8 часа.


Обичайните работни часове за служители на пълно работно време са по-дълги от средната колективно договорена работна седмица във всички анализирани страни, с изключение на Литва.


В ЕС28 обичайната работна седмица е дълга 40.2 часа (с 2.2 часа повече от средното договорено работно време), в ЕС15 – 40.1 часа (с 2.7 часа повече от средното договорено), в ЕС13 - 40.8 часа (с 1.1 часа повече).


Какво още се казва за България?


За България не са дадени данни за средните колективно договорени седмични работни часове по сектори, защото тя е посочена като една от страните, в които работното време като цяло не се определя чрез колективно договаряне, а е основава на националното законодателство. Сред секторите, които са разгледани отделно, за България има данни за средните колективно договорени нормални работни часове в публичната администрация – 40.


Средни колективно договорени работни часове на седмица в публичната администрация

© Eurofound

Средни колективно договорени работни часове на седмица в публичната администрация


Като пример за дебат във връзка с работното време за България се припомня кампания на КТ "Подкрепа" за достойни работни условия и заплащане за нощен труд. Според конфедерацията над 400 хил. работници в България извършват нощен труд без да получават подходящи заплати. Те са изправени пред редица здравни и социални проблеми. Наред с други въпроси, влошаване на здравето, висок процент свързани с работата инциденти и наранявания, социална изолация, висок процент разводи.


През октомври 2018 г. предложението за обновяване на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд бе разгледано от Националния съвет за тристранно сътрудничество, но бе отхвърлено от работодатели и от правителството. Въпросът за нощния труд трябва да бъде преразгледан до края на 2019 г. Водят се широки дискусии за допълнителното възнаграждение и за възможни промени в Трудовия кодекс.


Среди обичайни работни часове на седмица на основна работа, служители на пълно работно време

© Eurofound

Среди обичайни работни часове на седмица на основна работа, служители на пълно работно време


* Източник на графиките е Eurofound.


* Докладът се основава на информация от мрежата на кореспондентите на Eurofound. В него се посочва, че данните, представени в прегледа, трябва да се тълкуват внимателно. Международни сравнения за дължината на колективно договореното работно време може да са проблемни, защото не всички страни събират данни, а дори и където такива има, данните от различни източници може да не подлежат на стриктно сравнение. Предизвикателство е да се сравнява работното време в различните страни и защото данните за обичайното седмично работно време не взимат предвид фактори като извънреден труд, дължина на годишен или други форми на отпуск, използване на гъвкави форми на организация на работното време.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK