България е в компанията на Украйна и Русия по недоволство от демократичните промени

България е в компанията на Украйна и Русия по недоволство от демократичните промени

© Associated PressПреди 30 години вълна от оптимизъм заля Европа след падането на режими и стени, а дълго потисканите общества прегърнаха отворените пазари и по-обединената Европа. Но има и доста разочаровани и българите се открояват сред страните от ЕС с това, че три четвърти не вярват страната им да се управлява така, че всички да живеят по-добре, а осем от всеки десет твърдят, че политиците и лидерите в България изобщо не се интересуват какво мислят за тях избирателите.


Проучване на американския социологически център "Пю" сега показва, че малцина в бившия източен блок съжаляват за големите промени през 1989-1991. Те обаче не са изцяло доволни от сегашните политически и икономически условия. Подобно на западноевропейците, значителен брой хора в Централна и Източна Европа се безпокоят за бъдещето на въпроси като неравенството и функционирането на политическите им системи.


Попитани за прехода към многопартийна демокрация и пазарна икономка след падането на комунизма, хората от бившия комунистически изток като цяло одобряват тези промени. Например 85% от поляците подкрепят прехода към демокрация и капитализъм. Тази подкрепа обаче не е еднаква – над една трета от българите и украинците не го одобряват, същото важи и за приблизително половината руснаци. В България 54% одобряват преминаването към многопартийна система, а 55% - към пазарна икономика.
Повечето поляци, чехи и литовци и над четирима на всеки десет унгарци и словаци смятат, че икономическата ситуация за мнозинството хора в техните страни днес е по-добра, отколкото през комунизма. В Русия, Украйна и България обаче над половината казват, че нещата сега са по-зле за повечето хора, отколкото по време на комунизма.Попитани дали държавите им са постигнали напредък през последните 30 години по редица въпроси, хората в Централна и Източна Европа се изказват положително по теми като образование и стандарт на живот. Но мненията са разделени за напредъка в законността и семейните ценности, като според повечето промените са оказали негативно влияние върху здравните грижи. Големи мнозинства във всички централно- и източноевропейски страни мислят, че политиците и бизнес лидерите са се облагодетелствали от големите промени през изминалите 30 години, но малцина казват това за обикновените хора.


Различни са и мненията за бъдещето. Във включените в проучването бивши комунистически страни хората са относително оптимистично настроени за бъдещето на отношенията на страната си с останалите европейски държави, но са предимно песимисти за функционирането на политическата система и специфични икономически въпроси като работни места и неравенство.


За икономическите перспективи за следващото поколение надеждата е по-често срещана в бившия източен блок. 40% от българите казват, че днешните деца ще са в по-добро финансово положение, отколкото са били родителите им. Най-малко това мнение споделят във Франция (16%), следвана от Великобритания (22%) и Италия (23%). Най-много - в Украйна (61%), Литва (60%) и Полша (57%).При възгледите за състоянието на икономиката в момента основното разделение е между относително доволната Северна Европа и предимно недоволния Юг, където много хора още не са се възстановили от икономическата криза отпреди 10 години.


В България 34% от хората казват, че икономическата ситуация в страната им е добра. Най-нисък е процентът на далите този отговор в Украйна (14 на сто), Гърция (15 на сто), Италия (23 на сто). Най-висок е в Германия (79%), Швеция (78%) и Полша (74%).


Позициите по определени теми обаче отразяват силно разделение между Изтока и Запада. По социални теми като хомосексуалността и ролята на жените в обществото мненията се различават остро, като западноевропейците изразяват по-положителни нагласи. В България 32% от анкетираните казват, че хомосексуалността трябва да се приема от обществото. По-нисък е процентът единствено в Русия и Украйна – и двете по 14 на сто. Най-висок е в Швеция (94%), Испания (89%), Франция, Германия и Великобритания (и трите по 86%).Държавите - членки на ЕС, са предимно единни в подкрепата си за широкия европейски проект, повечето казват, че еврочленството е било добро за страните им и вярват, че те са се облагодетелствали икономически от него. Най-положително е отношението към ЕС в Полша и Литва, бивши комунистически държави, станали членки на ЕС през 2004 г.


Хората в двете бивши комунистически страни в проучването, които не са членки на ЕС – Русия и Украйна – изглеждат много различно от анкетираните държави членки по някои теми. Те одобряват в по-малка степен прехода към демокрация и капитализъм, подкрепят по-слабо специфични демократични принципи и са по-малко удовлетворени от живота си.


Демокрация


Сред включените в проучването 14 страни от ЕС, както и в Русия, Украйна и САЩ, има широка подкрепа за специфични демократични права и институции. На анкетираните са били представени девет различни елемента на либералната демокрация и след това те са били питани колко важно е да има всеки един от тях в държавата им. Във всяка страна мнозинството анкетирани казват, че всички девет фактора са поне "до известна степен" важни и в повечето държави големи мнозинства изразяват това мнение.


Западноевропейците като цяло е по-вероятно от хората в Централна и Източна Европа да определят тези права и институции като много важни. Руснаците трайно изразяват най-ниските нива на подкрепа. Американците често са склонни да смятат тези принципи за много важни.


За 86% от българите честното правосъдие е много важно. Равенството между половете е много важно за 73%, свободата на словото – за 74%, безплатният интернет – за 61%, свободните медии – за 67%, свободните опозиционни партии – за 58%, свободното гражданско общество – за 57%, свободната религия – за 58%.


Има и големи различия в начина, по който хората оценяват състоянието на демокрацията в страните си. В Швеция, Холандия, Полша и Германия 65% и повече са доволни от начина, по който работи тя, докато в Гърция (74%), България (71%), Великобритания (69%), Италия (68%) и Испания (68%) две трети или повече не са доволни.


В България 78% от анкетираните не са съгласни с твърдението, че повечето избрани длъжностни лица ги е грижа какво мислят хората като тях. По-висок процент дали този отговор има единствено в Гърция (84 на сто) и в Украйна (80 на сто). Близо до България са Испания и Франция (и двете по 76 на сто). Средно в страните от ЕС 69% не са съгласни с това твърдение. В страните от бившия източен блок има широко разпространено усещане, че политиците и в малко по-ниска степен бизнесмените са се облагодетелствали значително от промените след края на комунизма. Мнението, че обикновените хора са се облагодетелствали, е по-рядко срещано, макар че делът на хората, изразяващи този възглед, се е увеличил в много държави спрямо 2009 г.


В България 74% от хората не са съгласни с мнението, че като цяло държавата се управлява в полза на всички хора. Сред страните - членки на ЕС, в изследването по-голям процент несъгласни има само в Гърция (81%).


Нагласи към ЕС


Като цяло нагласите към ЕС са положителни. Приблизително половината или повече анкетирани във всяка държава членка, включена в проучването, изразяват благоприятно мнение за съюза.


Най-добри оценки получава той в Полша (84%) и Литва (83%), следва България (77%). На противоположния полюс са Франция (51%), Чехия (52%), Гърция (53%) и Великобритания (54%).


Анкетираните в голяма степен казват, че еврочленството на страната им е нещо добро, особено в Германия (74%), Полша и Испания (и двете по 67%). Едва половината или по-малко смятат, че еврочленството е нещо добро в Италия (50%), Великобритания (48%) и Чехия (40%). В България това мнение споделят 54% от анкетираните.


Попитани дали икономическата интеграция на Европа е подсилила или отслабила икономиките на страните им, 56% от анализираните 14 държави членки дават първия отговор. Само 42% във Франция, 35% в Гърция, 25% в България и 22% в Италия обаче са на това мнение. В най-голяма степен го споделят поляците (71%), германците (69%) и унгарците (65%).


Доволни ли сте от живота си?


Хората в бившите комунистически държави, както и в Западна Европа и САЩ, се чувстват по-добре, отколкото през 1991 г., когато е било проведено такова проучване. Подобрението е значително в няколко страни от Централна и Източна Европа. През 1991 г. в Полша едва 12% от хората са дали оценка на живота си 7, 8, 9 или 10 по скала от 0 до 10, където 10 е най-добрият възможен живот, а 0 – най-лошият. Днес този дял е скочил на 56 на сто.


Подобрението не е ограничено само до източния блок. Въпреки икономическите предизвикателства през последните години, хората във Франция и Испания са много по-позитивни за живота си, отколкото преди почти 30 години.


Като цяло удовлетворението от живота е по-високо в по-богатите държави. Четирите страни с най-високи доходи на глава от населението – САЩ, Холандия, Германия и Швеция – имат и най-високите нива на удовлетвореност от живота, докато страната с най-ниски доходи на глава от населението – Украйна – е на противоположния край. Преди Украйна (8% през 1991 г. и 25% през 2019 г.) са Русия (7% през 1991 г. и 28% през 2019 г.) и България (4% през 1991 г. и 29% през 2019 г. - най-ниският процент в изследваните в ЕС държави). 51% от българите дават средна оценка (4-6), ниска (0-3) дават 20% от българите (най-много сред анкетираните държави - членки на ЕС).


Според 58% от българите успехът в живота се определя от сили извън контрола им. С това мнение не са съгласни 37% от хората в България.


Бъдещето


Попитани за бъдещето на страните си, европейците изразяват смесица от оптимизъм и песимизъм.


За икономическите перспективи за следващото поколение, надеждата е по-често срещана в Централна и Източна Европа. Около шестима на всеки 10 украинци, поляци и словаци смятат, че когато децата в страните им пораснат, ще бъдат в по-добро финансово положение от родителите си. На противоположния полюс приблизително едва четвърт или по-малко споделят този възглед в Гърция, Испания, Италия, Великобритания и Франция.


В България 77% от анкетираните не са доволни от начина, по който нещата вървят в страната им, доволни са 22%. Повече недоволни сред изследваните държави от ЕС има само в Гърция (82%) и Великобритания (76%). Като лоша оценяват икономическата ситуация на страната си 65% от българите, а като добра - 34%. Отново по-висок процент недоволни сред изследваните държави от ЕС има само в две - Гърция (85%) и Италия (76%). В България спрямо 2009 г. има повишение от 20% на доволните от икономиката. 40% от българите казват, че днешните деца ще са в по-добро финансово състояние от родителите си.


Повече оптимизъм сред младите


По серия от въпроси младите хора имат относително по-позитивни възгледи за миналото, настоящето и бъдещето в техните държави. В бившите комунистически страни хората между 18 и 34 години е като цяло по-вероятно от по-възрастните им сънародници да вярват, че промяната към пазарна икономика е била добра за съответната държава и че промените през изминалите 30 години са били от полза за обикновените хора.


В много европейски страни хората под 35 години са по-доволни от сегашната посока на държавите си. Те освен това изразяват по-добри мнения за ЕС, по-положителни нагласи към мюсюлманите и са по-склонни да приемат хомосексуалността. Има и по-силен оптимизъм за дългосрочното икономическо бъдеще сред младите.


В България 30% от хората над 60 години смятат, че днешните деца ще бъдат в по-добро финансово положение от родителите си. На това мнение са 43% от българите между 35 и 59 години и 49% от анкетираните между 18 и 34 години.


Равенство между половете


Макар европейците да са склонни да отдават голямо значение на равенството между половете, в няколко държави жените е много по-вероятно от мъжете да споделят това мнение. В девет от анализираните страни жените е доста по-вероятно да казват, че е много важно да имат същите права като мъжете в страната си. Двуцифрени разлики между половете има в Словакия, Италия, България (66% от мъжете и 80% от жените), Литва, Русия, Унгария и Чехия.


В много европейски държави нагласите към ролите на мъжете и жените и към брака са се променили от 1991 г., като повече хора предпочитат брака, в който и мъжът, и жената имат работа и се грижат за домакинството (в България – 76%), вместо този, в който мъжът осигурява семейството, а жената се грижи за дома и децата (в България – 16%). Например през 1991 г. 57% от поляците са предпочитали традиционните роли в брака в сравнение с 27% сега.


Мнозинството хора в повечето държави не са съгласни с твърдението "Когато работата е недостатъчна, мъжете трябва да имат повече право на работа от жените". И все пак значителен дял от населението са съгласни с това твърдение в няколко държави, включително приблизително шестима на всеки 10 в Словакия и четирима на всеки 10 или повече в Гърция, Полша, България (40%) и Италия.


Малцинства


В България благоприятно мнение за мюсюлманите в страната имат 69% от анкетираните. Противоположно е мнението на 21%. Най-позитивно е мнението към мюсюлманите във Великобритания (78%), Франция (72%) и Холандия (70%). Най-голям процент негативно мнение изказват в Словакия (77%), Полша (66%) и Чехия (64%).Към евреите 69% от българите имат положително отношение срещу 18% - отрицателно. Към ромите отрицателно е мнението на 68% от българите, а положително - на 28%.


Според 48% от българите (най-високият процент сред анализираните страни от ЕС) хомосексуалността не трябва да се приема от обществото. На обратното мнение са 32% от анкетираните хора в България.


* Проучването е проведено в 17 държави, сред които 14 страни - членки на ЕС, Русия, Украйна и САЩ. Анкетирани са 18 979 души от 13 май до 12 август 2019 г.

Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8719 Неутрално

  Ами толкова години руско робство са си дали отражението.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1009 Любопитно

  Комунизмът бе форма на руския империализъм. А унас Русия е свещенна крава...

 4. 4 Профил на terminal velocity
  terminal velocity
  Рейтинг: 219 Неутрално

  Едни хора едни идеи. С братята руси затова се разбираме.

  Путин - мы верим в тебя !
 5. 5 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  ''...По социални теми като хомосексуалността и ролята на жените в обществото мненията се различават остро, като западноевропейците изразяват по-положителни нагласи. ...'' Това е естествено за онези западноевропейски държави, приели и ратифицирали ИК, тъй като според ИК под понятието ''жени'' се включват широк кръг лица и от небиологогичен женски пол- напр. трансджендъри мъж към жена или всяко физическо лице, което се самовъзприема с женска полова идентичност. България не е ратифицирала ИК и съгласно нашето законодателство, под жена се разбира само и единствено физическо лице от женски биологичен пол. Що се отнася до хомосексуалността, се радвам, че българите имаме здрав инстинкт за самосъхранение , защото точно той диктува на обществото, че от еднополовите връзки - поради биологичните особености- не биха могли да произлезнат деца, които са новите бъдещи данъкоплатци и работещи в една държава. Ние не си внасяме нискообразовани нелегални икономически имигранти- като германия, че да чакаме те да ни изработват БВП-то вместо новите поколения българи в България.

 6. 6 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 486 Неутрално

  американския социологически център "Пю"
  ---------

  кои го държи?
  кои финансира тези изследвания?

 7. 7 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#2] от "LiberalToTheBones": Циганската ви територия се намира във вашата майка- държавата Индия и е време и там да насадите либерастките си възгледи;0

 8. 8 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 1208 Весело

  До коментар [#2] от "LiberalToTheBones": Я кажи лично ти как се отнасяш към това или тази статистика не ти изнася, защото по етнос не си българин, но не си и евреин;0 ''... Към евреите 69% от българите имат положително отношение срещу 18% - отрицателно. Към ромите отрицателно е мнението на 68% от българите, а положително - на 28%...''

 9. 9 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 1698 Неутрално

  Имаше едно изследване, според което българите са най-бързочетящата нация в света. Базирало се на скоростта на натискате на бутона I Agree под лицензионните споразумения при инсталирането на софтуер.... Та първите коментатори под тази статия направо поставят рекорд, достоен за Гинес...

 10. 10 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3505 Любопитно

  За приемането на хомосексуалистите ще се равняваме ли по Вишеградската четворка и Гърция или тази тяхна ценност тихичко ще я премълчиме?

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 11. 11 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4503 Любопитно

  "Държавите членки на ЕС са предимно единни в подкрепата си за широкия европейски проект, повечето казват, че еврочленството е било добро за страните им и вярват, че те са се облагодетелствали икономически от него."

  И аз мисля така и това определено е вярно за България.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 12. 12 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8357 Любопитно

  А ЗАЩО демократичните промени се свързват с налагането на влиянието и ролята на джендър-идеологии и Грета –модата, като уж върховенство на правата на човека???

  karabastun1@abv.bg
 13. 13 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Не вярвам на тоя ''проучване'' изобщо. Пю имат най-ужасните и смешни проучвания. Само като видите начина по който делят Европа на Изток и Запад вместо на индивидуални страни или културни региони и ми става ясно.

  * Проучването е проведено в 17 държави, сред които 14 страни членки на ЕС, Русия, Украйна и САЩ. Анкетирани са 18 979 души от 13 май до 12 август 2019 г.

  Тия 18 хиляди от 1 страна ли са, или общо за 17-те държави?
  Най-вероятно става въпрос общо за 17-те държави. Значи от една страна по-малко от 1000 души са питали. Кои по-точно били питани? Как е проведено питането? Не е ясно. 1000 души не представляват мнението на 7 милиона души, и много зависи кой е питан, и как е зададен въпроса.

 14. 14 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#6] от "WWW":

  "американския социологически център "Пю"
  ---------
  кои го държи?
  кои финансира тези изследвания?"

  Ха познай, започва с Ш и завършва на ОРИ )))

 15. 15 Профил на Indiana Jones
  Indiana Jones
  Рейтинг: 291 Любопитно

  Как да одобряват, когато само идиøти, като карабастуна и www-то получиха неограничено поле за изява, а реални промени няма...

  It’s not the years, honey. It’s the mileage.
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  У нас традиционно гейовете са по- страшни от липсата на демокрация...
  Немам думи...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 18. 18 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 3332 Неутрално

  Пю, що не направите изследване за антиамериканските настроения в тези страни? Щото през деветдесета над 90% ви обичаха горещо. А сега как е? Е, за това сте си виновни вие, само вие и никой друг!

  Мърфи е оптимист!
 19. 19 Профил на Indiana Jones
  Indiana Jones
  Рейтинг: 291 Весело

  До коментар [#11] от "Иво":


  Естествено. Иначе еврото щеше да гони две хилки, а за хляб щяхме да ходим с куфари... ама такива писания са непатрЕотични.

  It’s not the years, honey. It’s the mileage.
 20. 20 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 1002 Весело

  Ами толкова години руско робство са си дали отражението.
  —цитат от коментар 1 на Роси

  Робинята Изаура.

 21. 21 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  Както казваше един човек (бог да го прости) - можеш да излъжеш хората в радостта им ,но в мъката не.

 22. 22 Профил на Indiana Jones
  Indiana Jones
  Рейтинг: 291 Весело

  Едни хора едни идеи. С братята руси затова се разбираме.
  —цитат от коментар 4 на terminal velocity  “братята” руси сами не разбират себе си...

  It’s not the years, honey. It’s the mileage.
 23. 23 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  Щом от центъра "Плю" го казват, нема начин да не е верно. Дедо Шори най-добре ги разбира тия работи.

 24. 24 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  "свободните опозиционни партии – за 58%, свободното гражданско общество – за 57%, свободната религия – за 58%."

  Тези трите са оксиморон...

  I Want To Believe
 25. 25 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4503 Любопитно

  Сред включените в проучването 14 страни от ЕС, както и в Русия, Украйна и САЩ, има широка подкрепа за специфични демократични права и институции. На анкетираните са били представени девет различни елемента на либералната демокрация и след това те са били питани колко важно е да има всеки един от тях в държавата им. Във всяка страна мнозинството анкетирани казват, че всички девет фактора са поне "до известна степен" важни и в повечето държави големи мнозинства изразяват това мнение. Западноевропейците като цяло е по-вероятно от хората в Централна и Източна Европа да определят тези права и институции като много важни. За 86% от българите честното правосъдие е много важно. Равенството между половете е много важно за 73%, свободата на словото – за 74%, безплатният интернет – за 61%, свободните медии – за 67%, свободните опозиционни партии – за 58%, свободното гражданско общество – за 57%, свободната религия – за 58%.

  Със сигурност всички тези демократични фактори са важни за всяка една свободна, демократична и правова държава, но по-важност аз бих ги подредил така: на първо място свобода на религията, второ - свободните опозиционни партии (или с други думи политическа свобода), на трето - свободата на словото, след това медиите и гражданското общество. Впрочем, част от тези свързани пряко ... без политическа свобода отиваме към диктатура, а както добре знаем в диктатурите няма свобода на словото, медиите и свободно гражданско обществото.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 26. 26 Профил на 4epa1012
  4epa1012
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#1] от "Роси":

  Не е руско робство, а български манталитет! И Източна Германия беше под руско робство ама германеца не мисли като българина...

 27. 27 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  Българите сме малък, но изклщително прост народ. Съдя по тия дето ни управляват 30 години вече.

  Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 28. 28 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 784 Неутрално

  Абе европейци сме си ний , ама не чак дотам. Преди 120 години е казано , ама още си важи.
  Е , като сметнем, че 45 години се движехме в посока, обратна на Европа и цивилизацията , то положението не е чак толкова лошо.
  Кое е лошото.
  "За 86% от българите честното правосъдие е много важно".
  Всеки си мечтае за това , което си няма. Бокооооо , чуеш ли? Стига сте краднали като за световно и сте си избирали съдии, прокурори и прочие милиционери , да ви прикриват кражбите. !

 29. 29 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1174 Неутрално

  Демокрация с комунистически остатъци не се прави.

 30. 30 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#29] от "Тони КОСТОВ":

  Викаш едно геноцидче в името на демократическият процес няма да е лошо?

 31. 31 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 784 Неутрално

  До коментар [#13] от "happystory":

  .Тия 18 хиляди от 1 страна ли са, или общо за 17-те държави?
  Най-вероятно става въпрос общо за 17-те държави. Значи от една страна по-малко от 1000 души са питали. Кои по-точно били питани? Как е проведено питането? Не е ясно. 1000 души не представляват мнението на 7 милиона души, и много зависи кой е питан, и как е зададен въпроса.
  —цитат от коментар 13 на happystory

  Айде пак да се обучаваме по форумите. Има едни такива чудесии като теория на вероятностите и закон за големите числа. А те гласят точно това. 1000 опита /в случая интервюта/ не са достатъчни да разбереш какво е положението на 1200 случая,
  с малка вероятност можеш да разбереш какво е на 2000, с много по-голяма на 10000, с почти сигурна на милион , а още повече на седем, сто или триста милиона. И да всичко трябва да е на случаен принцип, все едно теглиш черни или бели еднакви топки от непрозрачна кутия. Разбира се , когато са социологически изследвания всичко трябва да еъобразено в извадката, относителен дял на половете, възрастите , регионите , районите , селско - градски население, и още още куп други неща. Рацзбира се , трябва да не се влияе , при провеждане на допитването , необходима е анонимност на респондентите и т.н. и т. н. И бъди сигурен , че тези го правят много по-честно и професионално, не като нашенските предизборни смехотворни социолгии. Защото се интересуват от истинското състояние на нещата , за да могат полритици , упарвленци , анализатори, да вземат верните решения.

 32. 32 Профил на Иван К
  Иван К
  Рейтинг: 3037 Неутрално

  При толкова активна руска колона в България, резултатите ни са прекрасни.

  подпис
 33. 33 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2832 Неутрално

  Това значи само едно -умнокрасувите в Украйна и Русия са даже по-малко от в България:)

 34. 34 Профил на anticomunist
  anticomunist
  Рейтинг: 470 Неутрално

  естествено че хората са недоволно 30 години след 1990 продължават да управляват комунета ,които са тъпи и гледат само да крадат,какво общо има демокрацията ,същите комунета пецакаха икономиката,не че преди я имаше,сега крадът фондовете,но те свършват 2020 година и не забравяите че 1997 година България банкрутира с две думи 75%от кинтите бяха откраднати сега останаха само недвижими имоти които са в процес на крадене,ако няма БОРД В БГ еврото спрямо лева ще е едно към 150,така яе демокрация управлявана от деца на бивши партизани и борци срещу капитализма и тн.... НЕ РАБОТИ.

 35. 35 Профил на anticomunist
  anticomunist
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#18] от "султана глаушева":

  АМИ АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ СА НИ ОКУПИРАЛИ КАТО РУСНАЦИТЕ,НИТО СА НИ ИЗПРАЩАЛИ В КОНЦЛАГЕРИ.

 36. 36 Профил на today
  today
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Нормално, България се развива по съветски модел.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 37. 37 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1962 Любопитно

  До коментар [#34] от "anticomunist":

  "демокрация управлявана от деца на бивши партизани и борци срещу капитализма и тн.... НЕ РАБОТИ."

  Г-н Христо Иванов от Дай България ли имаш в предвид?

 38. 38 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1470 Весело

  Българите сме малък, но изклщително прост народ. Съдя по тия дето ни управляват 30 години вече.
  —цитат от коментар 27 на danvan


  Съдиш по себе си.......

  Знанието е сила, информацията - власт
 39. 39 Профил на Ехото на Гласът
  Ехото на Гласът
  Рейтинг: 807 Неутрално

  Едни хора едни идеи. С братята руси затова се разбираме.
  —цитат от коментар 4 на terminal velocity  Но въпреки написаното в Дневник, ако човек разгледа данните от изледването остава с впечателението, че като цяло разликата между нагласите в България и Русия е много по-голяма от разликата между нагласите в България и Западна Европа. За да не съм голословен нека дам няколко примера: 58% от българите считат, че свободата на вероизповеданието е важна. В Западна Европа така считат средно 61% от хората. В Русия само 42% считат така. 67% от българите считат, че свободата на медиите е важна. В Западна Европа така считат средно 70% от хората. В Русия само 38% считат така. 57% от българите считат, че свободно гражданско общество е важна. В Западна Европа така считат средно 62% от хората. В Русия само 31% считат така. 58% от българите считат, че свободни опозиционни парти са важни. В Западна Европа така считат средно 63% от хората. В Русия само 23% (!) мислят така.
  Т.е. написаното от теб е фактологично невярно.

 40. 40 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 784 Любопитно

  До коментар [#39] от "Ехото на Гласът":
  Точно това имах пред вид. Е, Гербо комунистите нямат навика за четене, пишат глупости и цъкат минуси. Е, сефте....

  Абе европейци сме си ний , ама не чак дотам. Преди 120 години е казано , ама още си важи. Е , като сметнем, че 45 години се движехме в посока, обратна на Европа и цивилизацията , то положението не е чак толкова лошо. Кое е лошото. "За 86% от българите честното правосъдие е много важно".Всеки си мечтае за това , което си няма. Бокооооо , чуеш ли? Стига сте краднали като за световно и сте си избирали съдии, прокурори и прочие милиционери , да ви прикриват кражбите. !
  —цитат от коментар 28 на zaki


 41. 41 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1051 Неутрално

  Българите винаги ще са недоволни. Но тези проценти са изненадващо добри.

 42. 42 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1009 Неутрално

  До коментар [#12] от "karabastun":

  Свързват ги патрэотите. Има процеси , които вървят , независимо от това какви исторически промени са станали. Пример: Намаляването на раждаемостта у нас започва в началото на 20 век и продължава до сега...

 43. 43 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  Този така наречен център се финансира от Сорос а всички знаем какво означава това.

 44. 44 Профил на 4epa1012
  4epa1012
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#32] от "Иван К":

  Начи руската колона ти е виновна, че българина иска да крадне, да напрви далавера, да мине тънко, да виси по баровете и да се пъчи ако има нов телефон или нова кола, да свири чалгата и масата да е пълна а пък ща другото кво ни интересува? А иначе руската колона ни е виновна :)

 45. 45 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 670 Неутрално

  Абе европейци сме си ний , ама не чак дотам. Преди 120 години е казано , ама още си важи.
  —цитат от коментар 28 на zaki

  Има ли калдаръм, боза и скитащи кучета - ориент си е, не е баш Европа. В нашият вариант е още по-зле - ориент, дето още не се е отървал от руското влияние.

 46. 46 Профил на anticomunist
  anticomunist
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#37] от "moreee":

  имам предвид всички народни измамници в народното събрание,защото тези хора са не само престъпници а БЪЛГАРО УБИИЦИ ,ще прогонят всички млади Българи в чужбина а останалите ще смачкат,комунетата и техните разновидности ,герб,депесе,атака и тн,винаги са работели срещу собствения си народ и са защитавали РУСКИ интереси.

 47. 47 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1174 Неутрално

  До коментар [#30] от "alexandar":

  Викаш, комунизЪма е масово генетично заболяване ?

 48. 48 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#46] от "anticomunist":

  Значи да обобщим. Първо геноцидче да се отървем от комунистическите остатъци. После национализираме собствеността на "деца на бивши партизани и борци срещу капитализма". След което я раздаваме на правилните хора. И всичко това в името на демокрацията.

 49. 49 Профил на jobssboj
  jobssboj
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  Е какви са тези "демократични промени" които създадоха олигарси. Олигарсите съществуват ако има олигархични промени , а не демократични както сега твърдят тук. Естествено че хоара а няма да са доволни а ги грабят... Само луд ше е ...

 50. 50 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  До коментар [#29] от "Тони КОСТОВ":Викаш едно геноцидче в името на демократическият процес няма да е лошо?
  —цитат от коментар 30 на alexandar


  Ми то е геноцид само ако ви изчезне гена... А напоследък подозирам, че такива като тебе са като хлебарките. Колкото и да ви настъпва човек, все се оказва, че успели да си снесете яйцата някъде.

  Виж, една забрана ВСИЧКИ, КОИТО ДО 1989 СА ИМАЛИ ВЛАСТ ВЪРХУ ЖИВОТА И СЪДБАТА НА ДРУГИ ХОРА, да си изкарват прехраната по друг начин освен чрез неквалифициран физически труд, си беше редно да има. Но това не е геноцид, това си е справедливост.

 51. 51 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 3332 Неутрално

  До коментар [#35] от "anticomunist":
  Само малко бомбички са нахвърляли. И по-леко с окупациите и лагерите, руски вовнни бази в БГ нямаше. За разлика от сега.

  Мърфи е оптимист!
 52. 52 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  До коментар [#46] от "anticomunist":Значи да обобщим. Първо геноцидче да се отървем от комунистическите остатъци. После национализираме собствеността на "деца на бивши партизани и борци срещу капитализма". След което я раздаваме на правилните хора. И всичко това в името на демокрацията.
  —цитат от коментар 48 на alexandar


  Логично. Ами борците срещу капитализма са борци срещу частната собственост. С КАКЪВ МОРАЛ я имат сега? Те и са управлявали в името на пролетариата, а по определение - тяхното определение, пролетарият освен двете си работни ръце нищо си няма - какво жилище, каква кола, какви СОБСТВЕНИ ДРЕХИ? По едно евтино работно облекло от фирмата и точно толкова пари за труда му, че да може да се нахрани в заводската лавка.

 53. 53 Профил на alexandar
  alexandar
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#50] от "gr52":

  Аз 89 съм бил на 11 . Това лови ли ме? Може да се каже че съм имал някаква власт над съдбата на майка ми.

 54. 54 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  Е какви са тези "демократични промени" които създадоха олигарси. Олигарсите съществуват ако има олигархични промени , а не демократични както сега твърдят тук. Естествено че хоара а няма да са доволни а ги грабят... Само луд ше е ...
  —цитат от коментар 49 на jobssboj


  Тук демокрацията няма нищо общо. "Народната" собственост се оказа държавна, а държавната - партийна. И понеже нямаше как след 1989 година всичко, което хората са построили, изгладували, преболедували, да си се управлява официално от БКП, те го "даруваха" на избрани партийни другари, като за всеки случай се подсигуриха и с "партизански отряди" - мутри исках да кажа, които да осигуряват събирането на членския внос. Да не мислиш, че такива като Гергов и Малинов доброволно са спонсорирали издаването на Дума, например? Не от 1985, а още от 1982-1983 червените феодали се готвеха за - цитирам: "преобразуване на идеологическата власт в икономическа". Т.е., пак те да са си на власт, но вече не в името на "пролетарските идеи", а чрез парите, изкарани от другите и присвоени от тях. Това не е олигархия, а клептокрация - власт на крадците. Моделът за реализирането му беше разработен, разбира се, в СССР. "Нашите" управляващи дотогава импотентни мозъци просто съвестно си го преписаха.

 55. 55 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  До коментар [#50] от "gr52":Аз 89 съм бил на 11 . Това лови ли ме? Може да се каже че съм имал някаква власт над съдбата на майка ми.
  —цитат от коментар 53 на alexandar


  Що се правиш на улав? Става дума за хора които ИНСТИТУЦИОНАЛНО са се разпореждали със съдбата на другите. Които са решавали кой каква съдба да има...
  Виж, ако мама и тате са били такива хора - ами те са имали власт на другите защото по убеждение са били против частната собственост... Значи нямат и право на такава, камо ли да оставят наследство на някого... Почваш от нулата и .- докъде стигнеш. А каквото сам си изкараш - то си е твое, разбира се.

 56. 56 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  До коментар [#35] от "anticomunist":Само малко бомбички са нахвърляли. И по-леко с окупациите и лагерите, руски вовнни бази в БГ нямаше. За разлика от сега.
  —цитат от коментар 51 на султана глаушева


  Сега, викаш ги има - руските военни бази, де... А за тогава - то беше достатъчно да оставят боклука на България за свои наместници, които редовно да им се отчитат, и да приберат парите... и документите, разбира се, че да не е ясно какво е ставало. Той и Янукович не беше руснак...

 57. 57 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  До коментар [#32] от "Иван К":Начи руската колона ти е виновна, че българина иска да крадне, да напрви далавера, да мине тънко, да виси по баровете и да се пъчи ако има нов телефон или нова кола, да свири чалгата и масата да е пълна а пък ща другото кво ни интересува? А иначе руската колона ни е виновна :)
  —цитат от коментар 44 на 4epa1012


  Да ИСКА и да МОЖЕ са две различни неща. Че това, дето си го описал, е идеала на всеки БОКЛУК - не на българина изобщо, е ясно. А виж, възможността НЯКОИ БОКЛУЦИ да си реализират "идеалите" - тя без руска помощ нямаше как да възникне. И да, петата колона на руснаците в България се състои от боклуците, и да - без руска помощ част от тях сега нямаше да са "олигарси"...

 58. 58 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 665 Неутрално

  Ето защо в БГ дори не направиха референдум за вкарването ни в ЕС и БЛАТО, което автоматично го прави незаконно и нищожно!

  Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
 59. 59 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 913 Неутрално

  а бе българина е говедо на не го не му трябва свобода, за една паница боб е готов цял живот ще лиже крака.

 60. 60 Профил на Ехото на Гласът
  Ехото на Гласът
  Рейтинг: 807 Неутрално

  Този така наречен център се финансира от Сорос а всички знаем какво означава това.
  —цитат от коментар 43 на moreee


  Не се финансира от Сорос. Финасира се от "The Pew Charitable Trusts", основан и поддържан с пари дарени/завещани от Хауард Пю (починал преди 48 години).

 61. 61 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 577 Неутрално

  Искаме си обратно опашките за тоалетна хартия и дамски превръзки и бой за банани по нова година. Толкова забавно си беше

  veni vidi fugi
 62. 62 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 987 Неутрално

  най-важната част от изследването на Пю несъмнено е отношението към джендърите.

  Марс е изконна Американска територия!
 63. 63 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Ще се променят със сигурност нагласите, ако Коледа подрани, някоя година...

 64. 64 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  Маркс МОЧА имени В.И.Лелина

  Разбираемо.
  Демокрацията ни отне Сталин, Хрущов, Брежнев, Андропов, Черненко...
  Лиши ни от Чаушеско и Живков...
  От безценни владения в източна Европа и световната тоталитарска
  общност.

  "България е в компанията на Украйна и Русия по недоволство
  от демократичните промени"

 65. 65 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Косвено, да.

  Имал си време да пораснеш, научиш, обучиш и т.н.
  Да зароботиш честен труд.
  Добри неща, а не тролщина.

  Почти никога не е фатално късно...

  До коментар [#53] от "alexandar":
  До коментар [#50] от "gr52":

  Аз 89 съм бил на 11 . Това лови ли ме?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK