Българите все по-масово не приемат хомосексуалните, особено като колеги и политици

Българите все по-масово не приемат хомосексуалните, особено като колеги и политици

© Анелия НиколоваБългарите изглеждат най-негативно настроените европейци спрямо хомосексуалните хора и не са склонни да приемат публични прояви на привързаност между гейове, лесбийки и транссексуални хора. Това става ясно от резултатите в проучване на "Евробарометър", проведено през май 2019 г. (можете да го видите в прикачения файл). В него се отчита бързо засилване на негативното отношение на българите през последните 4 години.


То показва, че по принцип 40% от анкетираните одобряват равни права за ЛГБТ хората, но половината не ги искат около себе си на работа, 60% не ги приемат да са в политиката, а осем от десет изпитват дискомфорт, когато еднополова двойка проявява публично прояви на любов като държане за ръце или целувка. Любопитно е, че на 13% им става неудобно и когато се държат за ръка и целуват мъж и жена.


Възгледи


Общо 39% от българите са съгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните (спад от 12 пункта между май 2019 и май/юни 2015 г.). В ЕС по-нисък процент споделящи това мнение има само в Румъния (38%) и в Словакия (31%).
В противоположния край са Швеция (98%), Холандия (97%) и Испания (91%). С твърдението не са съгласни 45% от българите. България е страната с най-висок процент хора, дали отговора "Не знам" - 16 на сто.


В каква степен сте съгласни или несъгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните хора (%)?<br /><br />Източник: Евробарометър

В каква степен сте съгласни или несъгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните хора (%)?


Източник: Евробарометър


България е на последно място по процент на хората, които са смятат, че няма нищо лошо в сексуална връзка между двама души от един и същ пол. Само 20% (спад от 7 пункта между май 2019 и май/юни 2015 г.) споделят този възглед за разлика от 71%, несъгласни с него. За разлика от повечето българи 95% от шведите, 92% от холандците и 90% от датчаните са съгласни с горното твърдение. Най-близо до България са Латвия (25%), Словакия и Румъния (и двете по 29%).


Отново на последно място най-малко българи (16% - спад от 1 пункт между май 2019 и май/юни 2015 г.) смятат, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа. Близки по резултати до България са Словакия (20%) и Латвия (24%). За разлика от тях 92% от хората в Холандия и Швеция, които мислят, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа.


В каква степен сте съгласни или несъгласни с твърдението, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа (%)?<br /><br />Източник: Евробарометър

В каква степен сте съгласни или несъгласни с твърдението, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа (%)?


Източник: Евробарометър


Трети пол в документите


Попитани дали според тях транссексуалните хора трябва да могат да променят документите си, за да отговарят на вътрешната им полова идентичност, само 12% от българите отговарят "Да" (на последно място в ЕС). "Не" казват 60% от българите, а "Не знам" - 28% (най-много в ЕС). Близки до България по това мнение са Унгария (16% - "Да", 72% - "Не") и Румъния (20% - "Да", 66% - "Не"). На противоположния край са испанците и малтийците – 83% подкрепят идеята срещу съответно 8% и 10%, както и холандците (82% срещу 14%).


На въпроса дали според тях в документи като паспорти и актове за раждане освен женски и мъжки пол трябва да има опция за "Друг" за хората, които не се идентифицират като мъже или жени "Да" казват само 7% от българите (последни в ЕС), а "Не" - 74%. "Не знам" казват 19%. Преди България са Унгария (13% - "Да"; 77% - "Не"), Словакия (21% - "Да", 66% - "Не") и Румъния и Латвия (21% - "Да", 67% - "Не"). На противоположния край са Малта (67% - "Да", 20% - "Не"), Испания (63% - "Да", 21% - "Не") и Холандия (61% - "Да", 36% - "Не").


Смятате ли, че в документи, като паспорти и актове за раждане, освен женски и мъжки, трябва да има и трета опция като "Друг" за хората, които не се идентифицират с нито един от двата пола?<br /><br />Източник: Евробарометър

Смятате ли, че в документи, като паспорти и актове за раждане, освен женски и мъжки, трябва да има и трета опция като "Друг" за хората, които не се идентифицират с нито един от двата пола?


Източник: Евробарометър


Прояви в публичното пространство


Помолени да кажат дали биха се почувствали комфортно, ако мъж и жена публично демонстрират привързаност (например целуват се или се държат за ръце), повечето българи (73%) дават положителен отговор. Следва отговорът, даден от 13% от българите - "некомфортно". На трето място е "умерено комфортно" - 10% от анкетираните. При този въпрос България е близо до средното за ЕС – 78% "комфортно", 11% - "умерено комфортно" и 8% - "некомфортно". От май/юни 2015 до май 2019 има голям ръст на хората, които биха се чувствали добре в тази ситуация (с 41%, най-големият в ЕС, същият е и в Чехия). Наблюдава се сериозен спад на анкетираните на противоположната позиция (с 24%).


Когато обаче същият въпрос е зададен за двойка мъже, демонстриращи публично привързаност, България е на последно място по процент на хората, които биха се почувствали комфортно (8%). Най-честият отговор е "некомфортно" (81% - на първо място в ЕС). Отговор "умерено" посочват 6%.


Използвайки скалата от 1 до 10, кажете колко комфортно бихте се почувствали, ако двама мъже демонстрират привързаност в публичното пространство (например целуват се или се държат за ръце), като 1 значи, че изобщо не се чувствате комфортно, а 10 е "изцяло комфортно".<br /><br />Източник: Евробарометър

Използвайки скалата от 1 до 10, кажете колко комфортно бихте се почувствали, ако двама мъже демонстрират привързаност в публичното пространство (например целуват се или се държат за ръце), като 1 значи, че изобщо не се чувствате комфортно, а 10 е "изцяло комфортно".


Източник: Евробарометър


На противоположния полюс е Швеция – първият отговор дават 78% от запитаните, а вторият – 11%. Средно за ЕС са съответно 49 и 34 процента. Близо до България са Латвия (13% - "комфортно"; 75% - "некомфортно") и Литва (15% - "комфортно"; 71% - "некомфортно"). По този въпрос в България от май/юни 2015 до май 2019 има ръст от 12% на хората, които биха се чувствали неудобно в подобна ситуация. С 1% повече са тези, които биха се почувствали удобно.


Когато става въпрос за две жени, българите отново са на последно място – само 12% биха се чувствали удобно при тези обстоятелства, а неудобно биха се почувствали 74%. "Умерено комфортно" е отговорът на 9% от анкетираните. Преди България е Литва (съответно 19% - "комфортно" и 65% - "некомфортно"). Отново на обратното мнение са повечето шведи (82% - "комфортно" и 9% - "некомфортно"). Тук спрямо май/юни 2015 в България има ръст и в двете категории - "комфортно" - с 2%, "некомфортно" - с 8%.


Използвайки скалата от 1 до 10, кажете колко комфортно бихте се почувствали, ако две жени демонстрират привързаност в публичното пространство (например целуват се или се държат за ръце), като 1 значи, че изобщо не се чувствате комфортно, а 10 е "изцяло комфортно".<br /><br />Източник: Евробарометър

Използвайки скалата от 1 до 10, кажете колко комфортно бихте се почувствали, ако две жени демонстрират привързаност в публичното пространство (например целуват се или се държат за ръце), като 1 значи, че изобщо не се чувствате комфортно, а 10 е "изцяло комфортно".


Източник: Евробарометър


В политиката


Повечето българи (60%) не биха се почувствали добре, ако най-високата избираема политическа позиция в страната им бъде заета от гей, лесбийка или бисексуален човек. Най-малко българи в ЕС (18%) нямат проблем с това. Умерено комфортно биха се почувствали 11% от анкетираните. Близки до България отново са Румъния и Литва. На обратния полюс е Холандия (93% - "комфортно"; 3% - "умерено комфортно"; 3% - "некомфортно").


Подобни са отговорите и когато става въпрос за транссексуален човек (15% - "комфортно"; 9% - "умерено комфортно"; 61% - "некомфортно") в България; за интерсексуален човек (16% - "комфортно"; 10% - "умерено комфортно"; 58% - "некомфортно").


На работното място


Отново най-малко българи в ЕС (27%) казват, че биха се чувствали удобно, ако имат колега (с когото ежедневно са в контакт) гей, лесбийка или бисексуален човек. 14% дават отговор "умерено", а 49% - "некомфортно" (най-много в ЕС). Почти 100% от холандците (96 на сто) биха се чувствали удобно в тази ситуация. За транссексуален човек отговорите на българите са 24% - "комфортно" (последни в ЕС); 13% - "умерено комфортно"; 48% - "некомфортно" (най-много в ЕС). За интерсексуален човек подредбата е почти същата - 26% - "комфортно" (последни в ЕС); 12% - "умерено комфортно"; 46% - "некомфортно" (най-много в ЕС).


В семейството


Попитани дали биха се чувствали добре, ако детето им е в романтична връзка с човек от същия пол, само 7% дават положителен отговор (най-малко в ЕС). На обратното мнение са 80% от българите (най-много в ЕС). Отговорът, че биха се чувствали "умерено комфортно" дават 6% от анкетираните. Малко преди България е Литва с отговори 16% "комфортно", 6% "умерено комфортно" и 70% "некомфортно". Пак Холандия и Швеция са на противоположния край.


Когато стане въпрос за връзка с транссексуален човек отговорите на българите са 5% "комфортно", 6% "умерено комфортно" и 79% "некомфортно". За интерсексуален човек са 7% "комфортно", 7% "умерено комфортно" и 75% "некомфортно".


В училищата


България отново е на последно място в ЕС по процент на хората, споделящи мнението, че уроците и материалът в училище трябва да включват информация за многообразието по отношение на сексуалната ориентация (гейове, лесбийки или бисексуални хора) – 38% споделят това мнение, 50% не са съгласни (само в Унгария са повече – 51 на сто), а отговор "Не знам" дават 12%.


Че учебният материал трябва да включва информация за транссексуалните хора смятат 34% от българите (последни в ЕС), за разлика от 53%, които са на обратното мнение (отново само в Унгария са повече – 55 на сто).


За многообразието по отношение на това човек да интерсексуален трябва да има информация в учебния материал според 35% от българите (отново последни в ЕС). Не са съгласни 51%. Единствено в Унгария е по-висок процентът на несъгласните – 55 на сто.


Двадесет и девет процента от българите смятат, че дискриминацията на основа на сексуалната ориентация (към гейове, лесбийки и бисексуални хора) е широко разпространена, че се среща рядко мислят 45% от анкетираните в страната. Отговор "Не знам" дават 20 на сто.


Според 23% от българите има широко разпространена дискриминация към транссексуалните хора. На противоположното мнение са 40%, а отговор "Не знам" дават 30%. За интерскескуалните хора отговорите са съответно 22%, 40%, 31%.

Ключови думи към статията:

Коментари (462)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. По принцип не ми пука кой с кого мачка чаршафите, но постоянното натрапване на ЛГБТ общността е определено дразнещо!

  Очите ти могат да те излъжат, не им вярвай!
 3. 3 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1481 Весело

  Веднага да бъде създадено щедро финансирано непео което да коригира тия примитивни балканци като се заеме с ПРАВИЛНОТО хомо възпитание на децата им още от яслите!

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 4. 4 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Засега симитлийските забежки трябва да се пазят в тайна.

 5. 5 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3207 Любопитно

  Извинете, но приемането или неприемането на една или друга
  категория хора е въпрос на личен избор.
  Някой може да не приема нечистоплътните, егоцентриците,
  егоистите.
  Друг може да не приема бюстабанлийките, т.е. дамите с малки цици
  и двамата ще бъдат в правото си да го правят.
  Тук основното е, ДА НЯМА АГРЕСИЯ - нито в НЕПРИЕМАНЕТО,
  нито и КАТО ДЕМОНСТРАЦИЯ И НАТРАПВАНЕ на ДЕВИАЦИЯТА,
  демек РАЗЛИЧНОСТТА....

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  Аз съм хомофоб, но реално, не ме вълнува кой какво прави в леглото си, стига да не го прави демонстративно. Имах двама колеги в предната - мъж и жена, които се натискаха и мляскаха на съседното бюро... трябваше да им се скарам. На работа предпочитам колегите да се държат професионално и дискретно, какво правят у тях не ме вълнува.
  Има едни геЮве дето се държат като щантави, но съм забелязал, че в моята професионална сфера такива няма въобще.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 8. 8 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  “Цената” на “благополучието” в Западна Европа ми изглежда твърде висока.
  Бабата да роди внучето си, и да го предаде в ръцете на сина си гей и “жена” му, с адамова ябълка. И това да се приема за нормално.
  Съседите да подават сигнал, ако видят, че детето ти на две годинки е голо в надуваемия басейн в задния двор и това да е повод, да ти го отнемат.
  Радвам се, че сме запазили някакъв здрав разум.
  Няма да е за дълго обаче. Не се бях возила в градски транспорт отдавна. Пълно е с луди, хората масово са изтрещели, поне в София. Да те е страх да си пуснеш детето само.

  Любовта ще спаси света!!!
 9. 9 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  Прави ми впечатление силната корелация между толерантност и висок жизнен стандарт цивилизованост на държавите от списъка, само Испания май не се вписва
  съвсем :) Явно са по-широко скроени там

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 10. 10 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 279 Весело

  Ганьо още не е разпознал красотата и духовната възвишеност на аналната любов! Недоразвит балкански суект!

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 12. 12 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#8] от "hope":

  Загрижил си нещо много за благополучието на западняците :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 13. 13 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  Ако, разгледате графиките ще видите, че пилотно до нас са страните от бившия соц. лагер.
  Най-либерално настроени са тези западна Европа.

  Любовта ще спаси света!!!
 14. 14 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#5] от "Hawaii":

  Според либерал джихадистите, в това отношение личен избор не трябва да има- длъжен си да харесваш и обичаш пее.асите и да лъжеш себе си и околните, че има повече от два биологични пола. Длъжен си и да лъжеш, че джендърите нямат права, макар законодателството да изключва всякаква дискриминация на основа на пола.

 15. 15 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#13] от "hope":

  там сорос им дава пари да страват геюве, за това им е висок страндарта.
  ние тук предпочитаме руски стандарт

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 16. 16 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#14] от "Котаракът на Шрьодингер":

  страшно се живее с това либерално робство. да итат дяда путя и ънкал трамп да ни асвабаждают

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 17. 17 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  И още нещо.
  В търсене на “съвършенното удоволствие”, под влияние на дрога или алкохол, много мъже “ минават на другия бряг”.
  Когато обществото “ги приема”, тази стъпка се предприема по-лесно. Няма да имат семейство, деца. Родителите няма да имат внуци.
  По телевизията искат да го изкарат нещо “нормално”, но то не е и тази “мода”, съсипва хиляди човешки съдби.
  Еволюционно човек търпи промени за хиляди години.
  А напоследък за няколко десетилетия, %-та на тези генни мутации, се увеличава десетократно. Не са гените виновни.

  Любовта ще спаси света!!!
 18. 18 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#17] от "hope":

  интересно какво търсят в алкашия под влияние на дрога и алкохол? доклокото знам там и в Иран геюве няма

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 19. 19 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#3] от "Saint of Me":

  Нищо не разбираш. Ако кажеш, че си Наполеон или Александър Македонски, това е болестно състояние и ще те приберат в лудницата. Обаче, ако кажеш, че си жена, а ти виси инструмента между косматите крака, това не е болест, а общоевропейска ценност

 20. 20 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Неутрално

  " То показва, че по принцип анкетираните одобряват равни права за ЛГБТ хората, но половината не ги искат около себе си на работа, 60% не ги приемат да са в политиката, а осем от десет изпитват дискомфорт, когато еднополова двойка проявява публично прояви на любов като държане за ръце или целувка.'

  Не мога да виня хората, че не приемат извратеното и отблъскващото, което постоянно им се натрапва и пропагандира под формата на политкоректност и толерантност, на " приемане на различието" ! Явно цялата тази ЛГБТ истерия, самата тя не може да се примири с факта, че българина в мнозинството си не е съгласен съгласен и не се поддава на " модерните тенденции в съвременното общество", а постоянно агресира и предизвиква останалите, като им се натрапва по всякакъв начин....

 21. 21 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  До коментар [#17] от "hope":интересно какво търсят в алкашия под влияние на дрога и алкохол? доклокото знам там и в Иран геюве няма
  —цитат от коментар 18 на GMO VACCINES CHEMICALS


  —-
  Правилно, не е само под влияние на опиати.
  Достатъчно е някой да е унищожил психиката му.

  Любовта ще спаси света!!!
 22. 22 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 824 Неутрално

  Цялата патрЕотарска и русофилска сган издивя, че децата щяли да ги дават на афрогейюве, а в същото време не забелязва как трудоспособните от цели села се изселват в гйювските страни за да работят, и оставят децата си тук почти безпризорни, на възрастни баби и дядовци. И това обществото приема за нормално.

 23. 23 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Неутрално

  " България отново е на последно място в ЕС по процент на хората, споделящи мнението, че уроците и материалът в училище трябва да включват информация за многообразието по отношение на сексуалната ориентация (гейове, лесбийки или бисексуални хора) – 38% споделят това мнение, 50% не са съгласни (само в Унгария са повече – 51 на сто), а отговор "Не знам" дават 12%."

  Какво " многообразие по отношение на сексуалната ориентация" представляват гейовете или лесбийките ? Може ли извратеното да представлява " многообразие" спрямо нормалното и необходимото в човешкото общество ? Кой човек всъщност иска да види синът си пед...., а дъщеря си лес..., вместо надеждата да гледа внуци и правнуци, в името на които е градил през целия си съзнателен живот ? Това си е истинска семейна трагедия !

 24. 24 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Колкото повече ни ги натрапват, толкова по-вероятно е да почнем да трупаме агресия към тях! Не случайно показателите ни се влошават.

  А защо западните били по-толерантни, отговора е прост - при по - богатите общества, разложението на моралните ценности се засилва. Вижте какво се е случило с Римската империя при разцвета и....

 25. 25 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#16] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  Дядя ти Путя требе тебе да освобождает, аз в робство на ума не живея, за разлика от вас либерал болшевиките, за които привилегиите на ЛБТИ и мигрантите трябва да са приоритет на ЕС, а не благосъстоянието и просперитета на европейските граждани. Нулево одобрение към незаконнатаите мигранти и джендъризма има и в Япония... И тия ли са нецивилизовани и прости?

 26. 26 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2511 Неутрално

  Селяни, селяни,
  дървен кръст ви дадох -
  изгорихте го!
  Железен кръст ви дадох -
  претопихте го!
  Златен кръст ви дадох -
  потафихте го!
  А на утрешната литургия,
  к*ра ще ми поцелуете!

  Със черно фередже, оле!

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 27. 27 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  До коментар [#3] от "Saint of Me":

  Още от яслите не, но в основното училище когато децата са да кажем са 13-14 години е хубаво да има часове по сексуално образование и в тях да се спомене, че освен нормалните хетеросексуални хора съществуват още хомосексуални, бисексуални и интерсексуални хора.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 28. 28 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1481 Весело

  До коментар [#19] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Тия направо минаха на качествено нов левъл и сега пропагандират че луди и примитивни ганчовци са тия дето НЕ искат разни мразещи всичко непео непрокопсаници да тровят главите на децата им с извратенящини

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 29. 29 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Неутрално

  Когато извратеността иска да стане норма на поведение, когато грозното търси да му се обръща внимание, което не заслужава, когато войнстващи гейове и лесбийки, които с нищо не блестят в живота си, се опитват да поучават останалата част от обществото ни на търпимост и " ценности", заклеймявайки нормалността като " нетърпимост", семейството като нещо остаряло за съвременния човек, войната се води не за философски тези или личностни възгледи, а за душата на всеки един човек и основата на всяко общество, каквато представлява именно здравото семейство, родът, децата и тяхното възпитание в ценности ! А в ЛГБТ общността е видно, че участниците и следват и други, вредни, навици и пороци като наркомании, различни " меки дроги", трева, личностни обсебии и вечното усещане за това, че не си разбран или че си игнориран от другите, все неща, които вредят и унищожават сложната личност, наречена човек и нейната психика и емоционалност......

 30. 30 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 717 Неутрално

  А манафите хомосексуални са.Защото турците могат да чукат някой мъж,но тях да ги чукат не дават.

 31. 31 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1000 Неутрално

  Блъскайте още повече хомопропаганда и след 5 години още по-малко българи ще се чувстват "комфортно" ако гейове се натискат на публично място.
  А в Швеция и Холандия поже и да се работят на публично място, ако искат.
  Едновременно с това там е масова практика "партньорите" да си плащат отделно сметките в ресторанта, за тока и водата и да си делят хладилника на две части - всеки да си знае неговото. Като се разболееш или легнеш да мреш - шута отзад, оправяй се, има си благотворителни организации, там все ще се намери някой да те поглежда чат-пат.
  Красота, ама иначе са толерантни....

  Знанието е сила, информацията - власт
 32. 32 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  До коментар [#17] от "hope":

  Много жени също правят това. Колкото гейове има, толкова и лесбийки.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 33. 33 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1481 Весело

  До коментар [#11] от "aleks ivan":

  Ако децата са възпитани в ПРАВИЛНАТА джендър идеология никакви болести не ги хващат или ако все пак се случи няма проблеми, нали?

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 34. 34 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#25] от "Котаракът на Шрьодингер":

  аз като гледам европейските граждани си проспрерират и без вас, но ние тук в остнаките на савецкия концлагер нещо не сме

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 35. 35 Профил на mop36557620
  mop36557620
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Няма нищо лошо или неморално да не харесваш хомосексуалните.
  Просто имаш друг поглед и мнение за тези неща.
  Хомосексуалните не харесват хетеросексуалноста, така че и те се чувстват различно.
  Някои може да харесват секс с домашното си животно, трябва ли пак да да сме щастливи за тях ;)
  Българина е по-скоро толерантен, но не иска да гледа как възрастни мъже се целуват в парка, както съм виждал това в парк в Мадрид !
  Ами гнусно е!

 36. 36 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  по повод сексуалността се сещам за един стар виц, двама шопи си говорят:
  -- Не ги разбирам това жените.
  -- ?
  -- Ти ги **** а те те целуват. Мен ако някой така ме *** ще го удуша направо.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 37. 37 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  Резултатите от всички такива изследвания, трябва да вървят в комплект с доходите на съответната група. То и за протестите и антипротестите пак ще е хубаво да се знае дохода на протестиращите, та да стане ясно кой точно какво точно иска.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 38. 38 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  А защо трябва да ги приемам или не приемам като колеги и политици? Нито работата нито политиката е място, където да си декларираш сексуалната ориентация. Нито искам да ги приемам нито да ги отхвърлям нито ме интересува с кого се таковат, стига да не е с жена ми.

 39. 39 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1481 Весело

  До коментар [#9] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  "Прави ми впечатление силната корелация"

  1. Пълно е с 'корелации' които всъщност не са, може да се 'изведе' такава за 'зависимостта' между количеството луканка изядено за година и нивото на Дунав в сантиметри
  2. Корелацията дори да я има НЕ показва причинно-следствена връзка сама по себе си, тоест умнокрасивата глупост че ако почне бясна хомопропаганда в детските градини стандартът на живот рязко ще дръпне нагоре е ПЪЛНА глупост

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2307 Весело

  Забелязвам, че под статията още не са се появили баш мъжагите ! Домакинската работа е с предимство...................................

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 42. 42 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 564 Неутрално

  човешките съдби се съсипват от неграмотното ви и изостанало мислене. никой не става гей щото се напил веднъж и пробвал. това жените обикновено го знаят по-добре.
  До коментар [#17] от "hope":

 43. 43 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 564 Неутрално

  ами тъй де, за какво му е на българиан икономически прсперитет и социални свободи, на неги най-важното му е кой с кой спи. прост народ.

 44. 44 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 279 Весело

  А някои помнят ли как родителите им, дядовците и бабите, лелите и чичовците са приемали на времето педерастията и лесбийството ?!

 45. 45 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3207 Любопитно

  Колкото повече ни ги натрапват, толкова по-вероятно е да почнем да трупаме агресия към тях! Не случайно показателите ни се влошават.А защо западните били по-толерантни, отговора е прост - при по - богатите общества, разложението на моралните ценности се засилва. Вижте какво се е случило с Римската империя при разцвета и....
  —цитат от коментар 24 на niakoi_si


  Ха-хааааа
  Тъй....тъй....
  Човек ще си каже,че РУСКОТО общество е МНОГО, ама МНОГО БОГАТО общество
  Зер, там РАЗЛОЖЕНИЕТО на моралните ценности е засилено на МАХ

  Не четеш ли КАКВИ ЕДНИ ТАКИВА ИСТИНСКИ РУСНАЦИ

  СА СЕ НАВЪДИЛИ В МОСКВЕТО....

  ЗАГОРЕЛИ ЕДНИ ТАКИВА и НАЛИТАТ НА БЪЛГАРИ.....

  https://pik.bg/брутално-двама-изнасилиха-български-студент-в-санкт-петербург-news877809.html

  "Български студент е бил изнасилен от двама мъже в Санкт Петербург. Това е съобщил самият потърпевш, предава руската РЕН-ТВ. Инцидентът е станал на 16 октомври в района на метростанция "Проспект болшевиков" на петербургското метро. Двамата мъже са нападнали момчето, след което го завлекли в изоставени сгради и го изнасилили.."©️

  За какво говорим изобщо ?!?!?!?!?!

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 564 Неутрално

  До коментар [#35] от "mop36557620":

  ми има просто решение - не ходете в мадрид и всички останали цивлизовани места; за такива като вас място в путинова русия колкото искате.

 48. 48 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  Попитани дали биха се чувствали добре, ако детето им е в романтична връзка с човек от същия пол, само 7% дават положителен отговор (най-малко в ЕС). На обратното мнение са 80% от българите (най-много в ЕС). Отговорът, че биха се чувствали "умерено комфортно" дават 6% от анкетираните. Малко преди България е Литва с отговори 16% "комфортно", 6% "умерено комфортно" и 70% "некомфортно". Пак Холандия и Швеция са на противоположния край.

  Е ....как да се чувстваш добре , ако си създал дете по природосъобразния начин , а то се противопоставя на природата !
  Очевидно ще приемеш нещата , но няма да си доволен от ситуацията !
  Безсмислени анкети .....

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  Нямам проблем с това кой с кого го прави В КЪЩИ!!!
  Имам проблем с ПРОПАГАНДАТА!!!!
  Имам проблем с хора, които правят знаме от наака.... си гащички!!!!

 51. 51 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3207 Любопитно

  А някои помнят ли как родителите им, дядовците и бабите, лелите и чичовците са приемали на времето педерастията и лесбийството ?!
  —цитат от коментар 44 на balgariez


  Така е.
  В ТодАрЖивковска България педерастията беше ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
  за което можеше човек и в ЗАТВОРА да иде.
  Друг е въпроса, че ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ - от средно, високо, чак
  до ЦК и Политбюро НИВО педерасти си бяха обслужвани като по
  учебник, зер, персонал за това в СОЦ-БЪЛГАРИЯ дал Господ....
  Отнасяха го ПЕДЕРАСТВУВАЩИТЕ ТРУДЯЩИ СЯ с ранг
  работник, текезесар или дребен чиновник.....

 52. 52 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 860 Неутрално

  "Българите все по-масово не приемат хомосексуалните, особено като колеги и политици"

  То само това остана - да вземат и да ги приемат!

 53. 53 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#39] от "Saint of Me":

  Аз съм написал корелация, но ти казваш че е ...корелация. Явно си търсиш повод да си напишеш глупостите :)
  Потърси адекватна помощ, явно имаш нужда.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 54. 54 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Това е в резултат на гей парадите и масовото пропагандиране на ЛГПТ общността. Хората интуитивно се противопоставят на манипулативната теза, че хомосексуализма е нормална форма на сексуално общуване. Само по себе си това общуване може да не е морално укоримо както педофилията, но от психологическа гледна точка и двете попадат в една и съща графа.

 55. 55 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 860 Неутрално

  Нямам проблем с това кой с кого го прави В КЪЩИ!!!Имам проблем с ПРОПАГАНДАТА!!!!Имам проблем с хора, които правят знаме от наака.... си гащички!!!!
  —цитат от коментар 50 на selqnin


  Защо изобщо минаваш в оправдателен режим? Извратенякът си е извратеняк. Ако е с всичкия си, мястото му е в затвора. Ако не е - в психиатрията. А че не си длъжен ти да ги ловиш, пък и изобщо да се занимаваш с тях, това е отделен въпрос.

 56. 56 Профил на fjp58603113
  fjp58603113
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Един хомосексуален , какво ми пречи . Никак . Но кучетата по апартаментите и в дворовете в Пловдив ми пречат . Не мога да спя . 1000 лева данък за куче

 57. 57 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  До коментар [#24] от "niakoi_si":

  Взе ми думите от устата: Главната причина напоследък все повече българи да се чувстват некомфортно от публичните прояви на близост между гейове и да са против еднополовите бракове е агресивното настъпление и държане напоследък на самите гейове. Българинът е толерантен, освен ако не почнеш да го тормозиш.

 58. 58 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4040 Любопитно

  Рекламирането, предозирането, бутането "напред", буквално натикване в очите на хората, до какво друго да доведе!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 59. 59 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 306 Неутрално

  “Цената” на “благополучието” в Западна Европа ми изглежда твърде висока. Бабата да роди внучето си, и да го предаде в ръцете на сина си гей и “жена” му, с адамова ябълка. И това да се приема за нормално.Съседите да подават сигнал, ако видят, че детето ти на две годинки е голо в надуваемия басейн в задния двор и това да е повод, да ти го отнемат.Радвам се, че сме запазили някакъв здрав разум.Няма да е за дълго обаче. Не се бях возила в градски транспорт отдавна. Пълно е с луди, хората масово са изтрещели, поне в София. Да те е страх да си пуснеш детето само.
  —цитат от коментар 8 на hope


  Гледала си ти , вуйно Западна Европа през крив макарон.

 60. 60 Профил на pravets82
  pravets82
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Това само показва каква тъпотия са гей парадите.
  Откакто се появиха, толерантността е спаднала. Това е в съзвучие с резултатите от изследването, че българите са ОК с лгбт, стига да не се натрапват.

  Когато гей жирафите заменят Снежанка е време да си стегнем куфарите!
 61. 61 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 860 Неутрално

  До коментар [#35] от "mop36557620":ми има просто решение - не ходете в мадрид и всички останали цивлизовани места; за такива като вас място в путинова русия колкото искате.
  —цитат от коментар 47 на owen


  То там педерастите са най-много. И то открай време. Даже самата идея за Москва като Трети Рим - идея на един полупобъркан монах от време оно, се ражда като реакция на масовото разпространение на педерастията измежду москалите...

 62. 62 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Абе т'ва Българите са еб@си нецивилизованото варарварско племе! Бързо да се сформира масов Рекондишънинг!

 63. 63 Профил на Тиволе
  Тиволе
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Хомофобите са минало.

 64. 64 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Дневник, прави ми впечалтение че откакто блесна долу в ляво логото на фондация Америка за България, постоянно ни бомбандирате с подобен тип 'Новини'. Затова ли ви плащат спонсорите?!

  Всичката мара втасала, само правата на гейювити и лизбийкити не сколасала. Все ми се чини че имаме доста по-сериозни неща, които трябва да ни тревожат.

  Все пак влагайте малко творчество при манипулацията на общественото мнение белким номера може и да мине.

  Ай наздраве от Агент Бретшанйдер!

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1481 Весело

  До коментар [#53] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  Наблюдавам корелация между умнокрасивостта и невъзможността за осмисляне на текст, чудя се кое е първопричината

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 67. 67 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#25] от "Котаракът на Шрьодингер":аз като гледам европейските граждани си проспрерират и без вас, но ние тук в остнаките на савецкия концлагер нещо не сме
  —цитат от коментар 34 на GMO VACCINES CHEMICALS


  Значи, с пее.астията идва просперитета?! Не знаех...
  Оправете се с Иво и кажете после дали сте се сцепили от просперитет или сте сцепили нещо друго... За да знаем на практика дали формулата ви работи...


 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на 1107a
  1107a
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Българите не ги притеснява липсата на правосъдие, тоталната корупция, огромните кражби на ибшествени средтсва. Тия проблеми ги приемат за нормални и не им се струва , че нещо трябва да се променя.
  Притеснява ги да не додат пидалите, норвежьите да не им вземат децата и да не ги направят"джедъри" по решение на европейската комисия.

  Резултатите са налице!

 70. 70 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#5] от "Hawaii":

  Ти си нещо като дисодент в еамките на ДеБъ-внимавай!

 71. 71 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  човешките съдби се съсипват от неграмотното ви и изостанало мислене. никой не става гей щото се напил веднъж и пробвал. това жените обикновено го знаят по-добре. До коментар [#17] от "hope":
  —цитат от коментар 42 на owen


  ——-
  Няма друго обяснение за лавината от хора с объркана сексуалност. Това да не е грип?
  За това и до скоро СЗО го е третирала като “психологично заболяване”. Благодарение на богатите лобита на ЛГБТИ, е изключено от тази категория патологии!

  Любовта ще спаси света!!!
 72. 72 Профил на Iliya Ivanov
  Iliya Ivanov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#17] от "hope":

  Майко Евдокия ти ли си? ?

 73. 73 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2400 Весело

  Само дето никой не се замисля, че отговорите на западняците са плод на десетилетия дресировка и бой, а не на реалните им виждания. Там са като кучетата на Павлов - знаят, че каже ли се "ЛГБТИ" могат само да харесват, да харесват повече и да харесват най-много. Иначе има тежки санкции. Иначе въобще не се забелязва да харесват толкова обратните, когато си на място сред хора, а не пред компютъра.
  Иначе има разлика между това да оставиш някого да си прави каквото иска с тръбата и да си радостен от факта, че такъв седи до теб в офиса. Все едно да те задължат да се кефиш на някого заради религията му или футболните му пристрастия.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 74. 74 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#9] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  Примерно Ячония,Корея,Сингапур-те как с с ЛГБТ ценосте?!

 75. 75 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Браво на българина. Има надежда. Борбата срещу гей обществото ще е тежка, но хората вече прогледнаха.

 76. 76 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 803 Неутрално

  До коментар [#69] от "1107a":

  Единственото, което може да притесни българина, е някой да не посегне да децата му. Всичко друго му е през.... Но за децата си ще направи всичко, за да ги защити. Виждам, че много ви боде в очите това и ви е яд, че не минава номерът, но това е положенито. Милиарди можеш да му вземеш на българския народ, да го вкарваш от криза в криза и той да дреме, но посегнеш ли на децата, става страшно... Да си бяхте избрали друга врътка за правене на пари, тази много трудно ще мине в нашето общество.

 77. 77 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#23] от "samoedin":

  Ами казват си НПО-тата,че искат обучение в градините ощеьи те да го водят.И да им плащаме на всичкото от горе.

 78. 78 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  Българина е по-скоро толерантен, но не иска да гледа как възрастни мъже се целуват в парка, както съм виждал това в парк в Мадрид !Ами гнусно е!
  —цитат от коментар 35 на mop36557620


  Аз също видях нещо подобно, но в парк в Барселона. Имаше две млади момичета, които се натискаха и целуваха на една пейка. Загледах ги и те се смутиха и спряха.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 79. 79 Профил на Даниел Чо
  Даниел Чо
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Приемам хората каквито са, сила да не ми пречат и да приемат мен какъвто съм. Имам колеги хомосексуалисти и се гордея, че съм ги срещнал и работил с тях. Бих гласувал за политики гей, стига да ми харесват политиките му или ѝ.

  Срещу вредителите, с химикали ... или в случая, с химикалки
 80. 80 Профил на Илиана
  Илиана
  Рейтинг: 279 Гневно

  В България всеки началник, директор, ректор, за да се чувства комфортно, се стреми да се обгради с верни нему послушковци, които задължително да са по-малко кадърни от него, Ако един началник е хомо-, естествено тоѝ ще предпочете да се обкръжи със себеподобни. Но понеже те са много по-мако от хетеросексуалните, следва логическият извод, че е по-вероятно избраниците на шефа да са и по-големи некадърници. Освен това, като имаме предвид, че хомосексуалестите се държат по-монолитно, като една сплотена секта от единомишленици, следва. че те ще бъдат по-опасни за обществото. Да пази господ от такива тенденции!!!!

 81. 81 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#27] от "Иво":

  А,козолюбците и педофилите?!Щото си имат паетия в Холандия,например!

 82. 82 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Още се сещам как навремето ходих да се подстригвам във фризьорски салон, където работеше едно хомо. Викам си, карай, нали съм толерантен. Да де, ама хомосексуалиста почна да ме сваля и да ми обяснява как се снимал в гей поръ и прочее дивотии. Там някъде приключи толерантноста ми към тия...

 83. 83 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  До коментар [#48] от "stenlyaka":

  Точно така. +++

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 84. 84 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 860 Неутрално

  Браво на българина. Има надежда. Борбата срещу гей обществото ще е тежка, но хората вече прогледнаха.
  —цитат от коментар 75 на ozd05563707


  Тежка ще е, докато в името на демократичните ценности не се озоват отново, КАКТО ВИНАГИ ЕУ БИЛО, в лудниците и затворите. Което, разбира се, ще стане. Неминуемо.

 85. 85 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Трети закон на Нютон:
  "Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие."

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 86. 86 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  В Швеция и Холандия е публично непристойно да изразиш каквото и да е мнение против пост-ВСВ ценностите. Говори си свободно за спасяването на белите мечки, но ако си недоволен от ислямизацията или изпедерастяването, ставаш ауткаст и потенциален клиент на държавни институции с огромен бюджет от данъкоплатците.

 87. 87 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  Като чета форума си мисля, че в Карлуково са пуснали интернет
  —цитат от коментар 49 на uq


  Защо само в Карлуково, а не в цяла България? И защо се учудваш? Достатъчно е да прочетеш самата статия за да разбереш, че България е най-хомофобско настроената държава в ЕС. Та нормално и коментарите да бъдат такива.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 88. 88 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 577 Неутрално

  "Българите все по-масово не приемат хомосексуалните, особено като колеги и политици"

  Нито ден без пропаганда за хомосексуалисти, "джендър идеология", "добрата Истанбулска конвенция", "добрия Сорос", "лошата Русия", "верломния Путин", колко хубаво е Джок Полфрийман да убива българи, колко хубаво е Калин Калпакчиев & СИЕ да се грижат за убиеца, колко прекрасно е Лозан Панов да закриля шаиката на Калпакчиев и т.н.т.

  И в морето ми е до колене .....................
 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 783 Неутрално

  абе въобще какво общо имат българите с европейците не мога да разбера. време е за референдум и нещата да си дойдат по местата.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 91. 91 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#80] от "Илиана":

  Глупости - хомесксуалистите са много по - големи интриганти и скандалджии. Особенно ако не им се "зачита" правото да си афишират свободно мераците.

  Освен това скандалите в гей двойките са много по-чести и много по - агресивни. Абе природата си знае работата и се мъчи да ги коригира.

 92. 92 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 890 Весело

  Бай Ганьо да не се коси напразно ,патриотите и най вече джамбазки ще го избавят от тази опасност

 93. 93 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Тази статия всъщност предизвиква чувство на гордост в мен!
  Европа трябва да уважава това, че ние българите сме различни!

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 94. 94 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  До коментар [#54] от "bpcorp":

  Това е едната страна на нещата - сексуалната. Има обаче и друга - романтичната. За мен тя е много по непонятна и неразбираема. Как може мъж да обича мъж или жена - жена!? Това за мен е абсолютно ненормално и неразбираемо.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 95. 95 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#9] от "GMO VACCINES CHEMICALS":Примерно Ячония,Корея,Сингапур-те как с с ЛГБТ ценосте?!
  —цитат от коментар 74 на yanne


  Зле са, естествено. Нецивилизовани ганьовци, които не просперират, щото не са пее.си, ръиш ли... 😂😂

 96. 96 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 55 Любопитно

  Крайно време е да се направи филма за Левски и Ботев, в който те са имали любовна връзка в Букурещ!Една известна НПО беше готова да финансира този прекрасен проект.Едва тогава българете масово ще приемат гомосексуалните,и ше обикнат евроатлантическите скъпоценности!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 97. 97 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4303 Любопитно

  До коментар [#57] от "vankata1":

  Точно така Ванко 1! И според мен това е основната причина мнозинството българи да не харесват хомосексуалните. +++

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99 Профил на id
  id
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Българите все по-масово не приемат хомосексуалните ... да, така е защото не им се обяснява правилно и достатъчно, че това е мн. хубаво нещо. На непълнолетните обучение и изпити а на старите принудитенна практика, ако се наложи.

 100. 100 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 55 Любопитно

  До коментар [#54] от "bpcorp":Това е едната страна на нещата - сексуалната. Има обаче и друга - романтичната. За мен тя е много по непонятна и неразбираема. Как може мъж да обича мъж или жена - жена!? Това за мен е абсолютно ненормално и неразбираемо.
  —цитат от коментар 94 на Иво


  Що бе Ивчо!?
  Ти нали обичаш Джо Байдън, а пък мразиш Дончо Тръмп!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK