Всеки трети българин не вижда полза от международната търговия

Всеки трети българин не вижда полза от международната търговия

© Георги КожухаровНад половината (52%) от българите казват, че имат полза от международната търговия. Но на противоположното мнение са над една трета (35%) от анкетираните в страната, а 13% (най-високият процент в ЕС) дават отговор "Не знам".


Спрямо 2010 г. има най-голям ръст (12 процентни пункта) на хората, които са на мнение, че "донякъде" имат полза от международната търговия. Намалели са (4 процентни пункта) тези, които посочват, че изобщо нямат полза. Това са част от резултатите в специално проучване на Евробарометър, представено днес от Европейската комисия.


Но предвид демографската структура на населението, по-голямата българите изглеждат по-скоро предпазливи в оптимизма си и поради ниските доходи си представят търговията с други страни като източник на по-добри, но и по-евтини, стоки, опасяват се те да не са с по-ниско качество от същите продукти на друг пазар и гледат на сектора като заличител, а не създател, на работни места.
Най-много от българите между 15 и 24 години (70%) например заявяват, че имат полза от международната търговия. Най-малък (40%) е делът на тази група в категорията над 55 години. Но съотнесено към данните на Националния статистически институт от края на 2018 г., това означава висока оценка сред 424 хиляди млади българи, но доминиращ скептицизъм и негативизъм сред 2.450 млн. техни сънародници над 55 години.


Когато считащите международната тръговия за полезна са питани защо мислят, че имат полза от нея:


- най-голям процент (63 на сто) казват, че има по-голям избор за потребителите


- на второ място (26%) е отговорът, че вносните продукти са с по-добро качество


- следват отговорите вносните продукти са по-евтини (25%)


- добре е за европейската икономика (19%)


- търговията със страни извън ЕС може да създаде работни места (19%).


На въпроса защо мислят, че нямат полза от международната търговия, най-често скептично настроените към нея дават отговора, че:


- цените на някои вносни стоки са по-високи (46%; това е най-високият процент сред далите този отговор в ЕС, като все пак има спад с 11% спрямо август 2010 г.),


- следван от качеството на вносните продукти се е влошило (32%)


- създава повече безработица (32%)


- лошо е за европейската икономика (11%).


Имате ли полза от международната търговия или не?<br /><br />Източник: Евробарометър

Имате ли полза от международната търговия или не?


Източник: Евробарометър


Попитани кое ще засегне работните места най-много в тяхната страна през идните години, най-много българи (45%) казват застаряващото население. Следват отговорите имиграция (40%), растяща автоматизация (24%), по-силна конкуренция заради свободната международна търговия (24%).


На въпроса в каква степен са съгласни или не с твърдението, че ЕС е по-ефективен, защитавайки търговските интереси на своите държави членки в световен мащаб, отколкото са ефективни държавите членки, ако действат самостоятелно, 19% от българите (най-високият процент в ЕС) дават отговор "Не знам". Съгласни с твърдението са 63%, а несъгласни са 18%.


До каква степен сте съгласни или не със следното твърдение: ЕС е по-ефективен, защитавайки търговските интереси на своите държави членки в световен мащаб, отколкото са ефективни държавите членки, ако действат самостоятелно.<br /><br />Източник: Евробарометър

До каква степен сте съгласни или не със следното твърдение: ЕС е по-ефективен, защитавайки търговските интереси на своите държави членки в световен мащаб, отколкото са ефективни държавите членки, ако действат самостоятелно.


Източник: Евробарометър


Общо 45% от българите вярват, че ЕС провежда търговската си политика по открит и прозрачен начин. По-нисък процент на съгласните с това твърдение има само във Франция (43%) и Латвия (34%). Българите, които не споделят това мнение, са 36%, а отговор "Не знам" дават 19 на сто от анкетираните (най-висок процент в ЕС).


Съгласни и несъгласни с твърдението, че ЕС провежда търговската си политика по открит и прозрачен начин.<br /><br />Източник: Евробарометър

Съгласни и несъгласни с твърдението, че ЕС провежда търговската си политика по открит и прозрачен начин.


Източник: Евробарометър


Най-много отговори "Не знам" в ЕС (21 на сто) дават те и когато са питани дали са съгласни с твърдението, че търговската политика на ЕС взима предвид социалните и екологични влияния и въздействието върху правата на човека, както в ЕС, така и в търговските му партньори по цял свят. Съгласни с твърдението са 47% от българите (по-нисък е процентът само в Италия - 45%, и във Франция – 44%), несъгласни са 20%, а 12% казват, че зависи от търговския партньор и от вида на последиците.


До каква степен сте съгласни или не със следното твърдение: търговската политика на ЕС взима предвид социалните и екологични влияния и въздействието върху правата на човека, както в ЕС, така и в търговските му партньори по цял свят.<br /><br />Източник: Евробарометър

До каква степен сте съгласни или не със следното твърдение: търговската политика на ЕС взима предвид социалните и екологични влияния и въздействието върху правата на човека, както в ЕС, така и в търговските му партньори по цял свят.


Източник: Евробарометър


Според 60% от българите основен приоритет на търговската политика на ЕС през следващите години трябва да е да предложи на потребителите най-широк избор от продукти и услуги на най-ниски цени.


Вторият най-чест отговор, даден от 53% от анкетираните, е да се гарантира, че едни и същи търговски правила се прилагат навсякъде по света.


На трето място (52%) е отговорът да се създадат работни места в ЕС.


Следва да се гарантира спазването на стандартите на ЕС в областта на околната среда и здравето, даден от 47% от запитаните.


Отговор да бъдат подкрепени европейските предприятия дават 32%, а да се помогне на развиващите се страни по света – 17% (по-нисък е този процент единствено в Латвия – 12 на сто и в Естония – 15 на сто).


Общо 40% от българите са на мнение, че ЕС не трябва да прилага по-високи вносни мита за стоки от неевропейски страни и предприятия, които се конкурират несправедливо с европейските, тъй като осигуряват по-евтини стоки за потребителите. Че трябва да се прилагат по-високи вносни мита смятат 35% (по-нисък е този процент единствено в Малта – 27 на сто). Отговор "Не знам" дават 22% (най-висок процент в ЕС).


Някои страни увеличиха митата за внос на стоки, за да защитят националните си индустрии. 43% от българите се обявяват против вдигане на митата от страна на ЕС, а за са 38 на сто. Не знам дават като отговор 18% (най-висок процент в ЕС).


Има някои държави и компании извън ЕС, които не играят по правилата на международната търговия. Това може да доведе до вреди за европейските потребители, но може да доведе и до по-евтини продукти за потребителите. Трябва ли ЕС да прилага по-високи мита за стоки от тези страни и предприятия?<br /><br />Източник: Евробарометър

Има някои държави и компании извън ЕС, които не играят по правилата на международната търговия. Това може да доведе до вреди за европейските потребители, но може да доведе и до по-евтини продукти за потребителите. Трябва ли ЕС да прилага по-високи мита за стоки от тези страни и предприятия?


Източник: Евробарометър


Седемдесет и два процента от българите не са купували стоки или услуги чрез интернет през последните 12 месеца от продавачи извън ЕС. Правили са го 24% от анкетираните (на предпоследно място в ЕС преди Румъния – 20%, и заедно с Гърция – 24%).


През изминалите 12 месеца купували ли сте стоки или услуги чрез интернет от продавачи извън ЕС?<br /><br />Източник: Евробарометър

През изминалите 12 месеца купували ли сте стоки или услуги чрез интернет от продавачи извън ЕС?


Източник: Евробарометър


От страните извън ЕС българите най-често купуват стоки от Китай (69%). От САЩ купуват 19%, от Япония 5%, от други държави 39%.


Попитани кое твърдение описва най-добре мнението им за глобализацията, 33% казват, че тя води до по-широк избор на стоки в магазините и по-ниски цени, 32% - че променя света твърде бързо, но хората са безсилни да я спрат, 29% - че тя облагодетелства само големия бизнес и отново 29%, че носи нови възможности за износ и инвестиции за българския бизнес.


Какво се казва за ЕС?


Данните сочат, че 60% от европейците - с 16 процентни пункта повече от предходната анкета отпреди 10 години - смятат, че те лично са извлекли ползи от международната търговия. Проучването разкрива също, че 71% от отговорилите са на мнение, че ЕС защитава по-ефективно търговските интереси на техните държави, отколкото тези държави сами по себе си.


- Целите и приоритетите на търговската политика на ЕС: 54% от отговорилите посочват, че основният приоритет на търговската политика на ЕС следва да бъде създаването на работни места в ЕС.


Опазването на околната среда и съблюдаването на здравните стандарти също са станали важни за европейците, като половината от отговорилите ги смятат за приоритет. Това представлява 20 процентни пункта повече от 2010 г.


Същевременно повече от половината европейци признават, че търговската политика на ЕС вече отчита социалните, екологичните и свързаните с правата на човека въздействия в ЕС и по целия свят.


- Необходимостта от международни търговски правила: три четвърти от европейците са съгласни, че ЕС се нуждае от международни търговски правила.


- Доверие и прозрачност: шестима от десетима вярват, че ЕС води своята търговска политика открито и прозрачно.


- Ползи от търговията: 54% от считащите международната търговия за полезна го отдават на по-големия избор на продукти, докато за 36% най-важното предимство е по-ниската цена. Тези ползи изглеждат по-осезаеми за по-младите анкетирани и за онези с по-високо образование и доходи.


- Справедливост в международната търговия: според една трета от запитаните е наивно да се очаква другите държави да спазват търговските правила. Мнението на повече от половината от анкетираните е, че ЕС следва да увеличи вносните мита за държавите извън ЕС или за предприятията, които не се придържат към международните търговски правила.


Цялото проучване и данните за България можете да видите в прикачените файлове.

Коментари (128)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  Господи ! Една трета ли са неграмотните !?

 2. 2 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 902 Неутрално

  от данните се вижда, че по един показател навсякъде сме не първо място - по бройна отговорилите с "не зная". Това е по-кофти от всичко останало.

 3. 3 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Може да ползват български телефони, перални, телевизори, компютри...

 4. 4 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3077 Неутрално

  Този дълбок, неизлечим провинциален примитивизъм ще ни погуби като нация.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5 Профил на ralita68
  ralita68
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Не се учудвай, повечето са на най долното стъпало на пирамидата (Маслоу). За тях търговията се свежда до кварталния магазин и цената на салама!

 6. 6 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3077 Неутрално

  До коментар [#3] от "bez_ime2":

  "Може да ползват български телефони, перални, телевизори, компютри..."

  Какви телефони и компютри бе, колега - тия са от онези, дето пекат чушки на тенеке пред блока - на същото място, дето след три месеца ще гътат прасето...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 7. 7 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1808 Неутрално

  Темата изисква поне минимална експертиза и не е коректно да се формулират подобни въпроси за всенародни анкети.

 8. 8 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1861 Весело

  35% икономически полуидиоти и 13% пълни икономически идиоти. Само 48%! Добре е. Далеч по-добре от процента политически дебили и процента правно неграмотни инбецили.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 9. 9 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Нека позная, русофили са.

  The best way to predict the future is to invent it.
 10. 10 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Всеки трети "мисли", че в парламента депутатите определят заплатата му...

 11. 11 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#9] от "EU defender":

  Повечето - да. Но е пълно с елементи, които смятат, че спокойно можем да си организираме някакво българско Чучхе и да си бъдем екстра. Има ги от всички възможни политически цветове, като разбира се, някои преобладават.

 12. 12 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  Народът се позамогна и забрави някогашната оскъдица и липса на валута, когато стоките в Корекома сякаш бяха произведени на друга планета. Сега Кореком има на всеки ъгъл. И в него се пазарува срещу обикновени левчета.

 13. 13 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#10] от "irobot":

  Всъщност в този процент има резон. Парламентът определя минималната заплата и стойностите на пенсията. Като ги хванеш едно върху друго, ти се получава дори повече от 1/3.

 14. 14 Профил на Котаран Котков Котаков
  Котаран Котков Котаков
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Същите тези българи, които гласуват за цялата паплач в парламента ли? Нищо чудно да са повече от 1/3.

  Тролингер 42-ра категория
 15. 15 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 2165 Весело
 16. 16 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 754 Любопитно

  До коментар [#6] от "Norman Granz":

  Ай стига бе, това прасе заклано пред блока в някой апартамент ли е гледано.....Никога, ама никога не съм виждал заклано прасе пред блока. Кон в апартамент съм виждал, това първото не.

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 17. 17 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3077 Неутрално

  До коментар [#16] от "kasko":

  Не само в София има блокове...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 18. 18 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2036 Неутрално

  До коментар [#12] от "volarok":

  То вече имаме цяло поколение и половина родено след комунизЪма. Като му говориш за соца не го възприема и не може да си го представи дори:))

 19. 19 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#17] от "Norman Granz":

  Именно, защото съм от малък град , но обикалям много вкл.чужбина.

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 20. 20 Профил на ART
  ART
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#4] от "Norman Granz":

  Колега, ако си мислите, че примитивите са в провинцията, а софиянци са някакви мъдреци - длбоко се лъжете. Нека позная - вие сте софиянец. Ето тук можете да се ограмотите за значението и прозхода на думата - провинциализъм.

  http://glasove.com/categories/komentari/news/provincializmyt

 21. 21 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2771 Весело

  Колко живея тук (5

  "Чуждестранен агент"
 22. 22 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2771 Весело

  До коментар [#21] от "putinxujlo":

  Колко живея тук (~5) и никога не съм виждал българин, който да е доволен от всичко))))

  "Чуждестранен агент"
 23. 23 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 821 Неутрално

  До коментар [#21] от "putinxujlo":Колко живея тук (~5) и никога не съм виждал българин, който да е доволен от всичко))))
  —цитат от коментар 22 на putinxujlo


  Остави ти българите! Научи българския!

 24. 24 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#23] от "von_seeckt":

  Кой ти пита, щепсел?)))

  "Чуждестранен агент"
 25. 25 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 1084 Неутрално

  Бе каква търговия, българският избирател ПРЕизбира боку 10 пъти.
  Това ни е нивото...

 26. 26 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 860 Неутрално

  Интересно, как си представят някои света без международна търговия? Меко казано, странен поглед.

 27. 27 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Добре, че са тези 35% да купуват български доматита и краставици, че ако не са те съвсем ще ни скапят пазара гърците, турците, македонците и поляците :)))

  Бог да благослови Америка за България!
 28. 28 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  До коментар [#19] от "kasko":

  Аз само веднъж съм виждал (преди няколко години) прасе да се коли в град сред блоковете. Явно го бяха докарали специално от някое село или къща в града. Някои позастарели господа сигурно са искали да си припомнят топлите спомени от младостта.

 29. 29 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 344 Неутрално

  До коментар [#3] от "bez_ime2":"Може да ползват български телефони, перални, телевизори, компютри..."Какви телефони и компютри бе, колега - тия са от онези, дето пекат чушки на тенеке пред блока - на същото място, дето след три месеца ще гътат прасето...
  —цитат от коментар 6 на Norman Granz


  Къде ти е чувството за хумор? Ти виждал ли си български телефони, компютри...?

 30. 30 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#3] от "bez_ime2":

  Именно, че не ползват, дори и български кафеварки, ние правим само високотехнологични неща!

 31. 31 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1210 Разстроено

  Господи ! Една трета ли са неграмотните !?
  —цитат от коментар 1 на KRAFTWERK


  По скоро 4/5 са неграмотните!

  Имало едно време ссср...
 32. 32 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Неутрално

  До коментар [#3] от "bez_ime2":

  Поне ползват изцяло български фискални устройства, с които между другото е залят целия Балкански полуостров, над 90% от Турция, половината Африка, и Западна Европа, но под други марки, като например "Оливети". България е сред световните лидери в този пазар.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 33. 33 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  До коментар [#17] от "Norman Granz":

  на едни състуденти хазаина беше клал прасе на терасата ( в Младост 1 )
  може би само го транжирал, не съм бил там :)

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 34. 34 Профил на intergalactic
  intergalactic
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Процентът на хората не виждащи полза от международната търговия намаля спрямо 2010. Този процент дори не е сред най-високите в ЕС и не е чак толкова далеч от средния за Западна Европа.
  И въпреки това, точно това е акцента на Дневник. Браво...

  Коментарите ми са мои собствени и не отразяват непременно възгледите на Фондация Америка за България.
 35. 35 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#32] от "hamiltonf":

  Всичко вътре, се прави в БЪЛГАРИЯ! ТАКА ли!?

 36. 36 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Неутрално

  До коментар [#35] от "ban":

  Точно така. Затова и западни марки ги използват, качеството е невероятно, а цената е супер конкурентна.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 37. 37 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Весело

  До коментар [#35] от "ban":

  Можеш да си зададеш само един въпрос, защо в България липсват китайски или други производители?

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 38. 38 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#26] от "citoyen":

  Няма начин, дори и българските обувки са с гадни китайски подметки. Прословутата арматура от севлиево е с китайски уплътнения и т.н.

 39. 39 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Любопитно

  До коментар [#32] от "hamiltonf":

  Я раздуй. Стана ми интересно.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 738 Неутрално

  До коментар [#36] от "hamiltonf":

  Не съм много убеден, от корпуса до процесора, всичко да се прави в БГ!?

 42. 42 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#36] от "hamiltonf":

  Хмм...почти не останаха производители които изпилзват ексклузивно in-house компоненти. Малко са и продуктите им са със солени цени. Примери, някои марки часовници или лаптопите на Panasonic.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 43. 43 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#40] от "P̩̻̞̞̺̪͉̙̘̻̩̪̻̘̻͈̲̙̝̝̳̠̪̠͈͈̱̞̟̩̅͆̍̍̿͆͆͆̅̅̿̎̍̅͆̅̍̿̍̚͟͞͞͞͞͞ō͈̩̱̟̳̘̘̺̩̞̞͉̱̟̘͇͉͉͈̠̱̠͈̻̙͇͈̙̟̝̺̝̘̩̺̅̅̅̄̄̿̄̍̚͟͟͟s̠̞̞̱̳̟͈̳̪̻̩̪̳͉̝̝̠̘̘̳̲̠̝̙̪̺͉̳̞̝̟̄̎͆̎̅̍̿̍̎̅̚͟͟͟s̪̲͇̟̝͉̙͈̝̟̲̟͉̪̙̲̝̱̻̘̙̿̿̎̍̎͟͟͟͞͞͞u̲̘̱̳̟̝̞͉͈̺̞̠̻̟̟̿̅̍̅̿̿̿̚̚m̝̘̙̟̳̝̞̝̳̠̙̺̘̪̎̅̅":

  Въпросът ти се отнасяше към потребителите на Linux или BSD. Явно под Widows подобна грешка не ти се появява.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 44. 44 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#32] от "hamiltonf":

  Между другото, ако влезеш в магазин в Русия, може да няма нищо българско (обикновено има), но шансът касовият апарат да е Датекс е около 3:2.

 45. 45 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Неутрално

  До коментар [#44] от "8th_ball":

  Русия ги изтървах, без да искам... Само "Датекс" изнасят за половината държави в света от всички континенти.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 46. 46 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#22] от "putinxujlo":

  Не разбрах...около пет години ли живееш в БГ?

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 47. 47 Профил на mop36557620
  mop36557620
  Рейтинг: 343 Весело

  Да, явно тъпите хора у нас са повече от 80% ;)
  И после чакате промяна ли ...?!

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#45] от "hamiltonf":

  Странно, не че специално съм обръщал внимание на фискалните у-ва, но като че ли най-много съм виждал Casio. Поне това име изплува от паметта ми.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 50. 50 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Неутрално

  До коментар [#49] от "tsyrvulan":

  За Casio утре ще ти кажа, че пържа риба.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 51. 51 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  До коментар [#21] от "putinxujlo":Колко живея тук (~5) и никога не съм виждал българин, който да е доволен от всичко))))
  —цитат от коментар 22 на putinxujlo


  Никога няма да срещнеш такъв, на нас ни национален спорт да се оплакваме и да мрънкаме за това и онова. Дори и милионерите като ги питаш как са - горе-доле, ама ще се оправим. :)

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 54. 54 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3982 Неутрално

  Мисля, че тези български граждани нямат ни най-малка представа що е международна търговия и каква е изгодата от нея.
  Най-вероятно това са хора от дълбоката провинция, които тотално са се откъснали от света.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 55. 55 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#51] от "bobyb":

  И аз говоря за същото) Че съседите ми, че колегите по бизнеса, казват така за защита "от зли очи")

  "Чуждестранен агент"
 56. 56 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#46] от "tsyrvulan":

  Близо 5.

  "Чуждестранен агент"
 57. 57 Профил на Hutya Puylo
  Hutya Puylo
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Пенсионерите винаги са били спирачката на България към цивилизацията, още от 1990 когато масово гласуваха за комунистите. Не стига че никога не са се борили срещу властта преди 1989, ами и отгоре на това разбиха надеждите на по-младите генерации с малоумното си, неграмотно, и безотговорно гласуване на редица избори. Дгд!

 58. 58 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 4995 Любопитно

  Ами има право - яде вносни поостарели зарзавати и подове , свинско с миризма на диво прасе , телешко за което трябват стоманени ченета...….хайде да не продължаваме !

 59. 59 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7157 Любопитно

  До коментар [#12] от "volarok":

  84-та си купих от Корекома "Сейко" с долари и все още е на ръката ми.

 60. 60 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#56] от "putinxujlo":

  И как само за близо пет годинки усвои толкова добре български? Все пак не ти е майчин език до колкото разбирам.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 61. 61 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#58] от "Николай Бучков":

  Теюешкото е крехко. В БГ се продава говеждо което наистина е жилаво, ама търговците го кръщават - телешко.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  До коментар [#41] от "ban":

  Процесорите, повечето фирми са американски и европейски, а между другото най-големите китайски фирми които правят процесори са без собствени фабрики за чиповете, като тази дейност се аутсорсва на силно специализирани фабрики...
  Така че никоя фирма в 21 век не прави всичко от - до, фирмите се специализират да правят нещо качествено, като всеки добавя нещо. А в любимият ти тошовски Правец също правеха правешките компютри с тайвански дъна и американски и японски процесори...

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 65. 65 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4083 Неутрално

  UNITED EU UNION

  "Всеки трети българин не вижда полза
  от международната търговия"

  тъй тъй...
  Веки трети ще си прави самоделно Ферари.
  Ако не: Volkswagen.
  Ако не, най-добре:
  Москвич Лада FIAT (Dimler Chrysler) на нивата.

  Такова едно здраве желае Путин на Източната Европа,
  да се освободяла от ярема EU и хукнела на Исток:

  https://www.mediapool.bg/putin-prognozira-che-strani-ot-iztochna-evropa-mozhe-da-napusnat-es-news300471.html

  А Медведев отдавна чака да върже Европата за юана...

  Същата добре осведомена осведомителна медия Mediapool ("Mediapool")
  осведомява, US посланик при EU споделил пред Конгреса тъдява в US:

  Категорично имаше quid pro quo (кукуригу за танто) отношение
  (с отвращением) към братска Украйна ;

  Всички знаехме, а Джули Рудиани най (знай)
  желанията на Президента наш или... преценете, Ваш?

  https://www.mediapool.bg/klyuchov-amerikanski-diplomat-potvardi-dogovorka-na-tramp-sas-zelenski-usluga-za-usluga-news300479.html

 66. 66 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 793 Неутрално

  Тези 35 % може да са русофили , но не мислех да са толко много !
  Защото само такива глупаци може да не искат международна търговия и са навити само на бартер с любимата си Русия , но не се питат какво могат да получат от там ! !

 67. 67 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  До коментар [#66] от "deutscher._":

  Никакви не са тия. Жертви на хибридната война... и не са 35% а 48%

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 70. 70 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#60] от "tsyrvulan":

  Трудно е)) Всички чувстват, по акцент, че съм рускоезичен и започват да практикуват своя руски) Почти постояно ми трудно да ги разбера) (затова веднага главата ми, започва да боли). Продължавам да говоря на (своя) български))
  Нека да боли главата им)

  "Чуждестранен агент"
 71. 71 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4083 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Тежичък, но тежкарски и водоустойчив ;)

  Смело ходиш на на баня (когато се налага).
  Теляк трий кир два пъти... сапуна... всички екстри.

  За сравнение, древните Римляни мечтали,
  но немали комунизъм за ремонт с Кореком.

  "Сейко"?
  Мит от чужда планета.
  Като доларите.

  До коментар [#59] от "Peni Nikol":
  До коментар [#12] от "volarok":

  84-та си купих от Корекома "Сейко" с долари
  и все още е на ръката ми.

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 73. 73 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7157 Неутрално

  До коментар [#71] от "dnevnikar":

  По онова време да влезеш в Дунава с часовник си беше събитие.

 74. 74 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 744 Неутрално

  в името на реципрочността - без да говоря от името на международната търговия, като такава - аз също не виждам полза от една трета* от българите.

  * тук не включваме полезните идиоти

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 81. 81 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2777 Любопитно

  До коментар [#7] от "PisnaMi":

  ”минимална експертиза”
  Ще помоля за разтълкуване, че малко ми е слаб българския. Благодаря.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 83. 83 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2777 Любопитно

  До коментар [#32] от "hamiltonf":

  И Централна Европа е залята. Включително български фирми се оказаха ключови играчи при връзването на касовите апарати в Чехия към техният НАП.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 84. 84 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#26] от "citoyen":

  Питай антиглобалистите как си представят света без международна търговия! Видни представители на антиглобалистите са тръмпистите gozambo и Saint of me! 🤣😂

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 86. 86 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4083 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Ежеседмично?

  пп
  В Банкя редовно распускал би в минерална вода.
  В резиденция Правителствена.
  С Банкерски услуги под ръка.

  (при Комунизъма)

  До коментар [#73] от "Peni Nikol":

  По онова време да влезеш в Дунава с часовник си беше събитие.

 87. 87 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#37] от "hamiltonf":

  Горанов променя закона по два пъти на ден, та няма чужд производител на касови апарати, който да издаяни! 😂🤣

 88. 88 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#50] от "hamiltonf":

  Пърженото е вредно! Яжте рибата сурова! 🤣😂

  Горното не е шега! Никак!

 89. 89 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#53] от "P̩̻̞̞̺̪͉̙̘̻̩̪̻̘̻͈̲̙̝̝̳̠̪̠͈͈̱̞̟̩̅͆̍̍̿͆͆͆̅̅̿̎̍̅͆̅̍̿̍̚͟͞͞͞͞͞ō͈̩̱̟̳̘̘̺̩̞̞͉̱̟̘͇͉͉͈̠̱̠͈̻̙͇͈̙̟̝̺̝̘̩̺̅̅̅̄̄̿̄̍̚͟͟͟s̠̞̞̱̳̟͈̳̪̻̩̪̳͉̝̝̠̘̘̳̲̠̝̙̪̺͉̳̞̝̟̄̎͆̎̅̍̿̍̎̅̚͟͟͟s̪̲͇̟̝͉̙͈̝̟̲̟͉̪̙̲̝̱̻̘̙̿̿̎̍̎͟͟͟͞͞͞u̲̘̱̳̟̝̞͉͈̺̞̠̻̟̟̿̅̍̅̿̿̿̚̚m̝̘̙̟̳̝̞̝̳̠̙̺̘̪̎̅̅":

  Как какви процесори правят герберите "туканка"? Най-големите в света микропроцесори правят! Според един друг гербер, който "вярва на истината" в Габрово се произвеждат по-високотехнологични продукти отколкото в Южна Корея и Тайван! Гербер е ментално заболяване!

 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 91. 91 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 237 Неутрално

  И на кой идиот му хрумна да задава егати тъпия въпрос.

  Другия път да пита дали подкрепят международното положение.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 92. 92 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#57] от "Hutya Puylo":

  Не са родителите ни (пенсионерите) виновни! Ние сме виновни! Какво направихме ние, за да не бъде обрана КТБ, за да не бъдат платени едни реактори? И за много други неща сме виновни! Родителите ни (пенсионерите) са били смазвани дори физически! Никога няма да забравя думите на баща ми (а съм роден 1964): "Тези неща, киото ги говориш у дома, да не смееш да ги кажеш другаде, че всички ще пострадаме!" А това бе в края на 70-те години на миналия век!

 93. 93 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#57] от "Hutya Puylo":

  Не са родителите ни (пенсионерите) виновни! Ние сме виновни! Какво направихме ние, за да не бъде обрана КТБ, за да не бъдат платени едни реактори? И за много други неща сме виновни! Родителите ни (пенсионерите) са били смазвани дори физически! Никога няма да забравя думите на баща ми (а съм роден 1964): "Тези неща, киото ги говориш у дома, да не смееш да ги кажеш другаде, че всички ще пострадаме!" А това бе в края на 70-те години на миналия век!

 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 95. 95 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#63] от "P̩̻̞̞̺̪͉̙̘̻̩̪̻̘̻͈̲̙̝̝̳̠̪̠͈͈̱̞̟̩̅͆̍̍̿͆͆͆̅̅̿̎̍̅͆̅̍̿̍̚͟͞͞͞͞͞ō͈̩̱̟̳̘̘̺̩̞̞͉̱̟̘͇͉͉͈̠̱̠͈̻̙͇͈̙̟̝̺̝̘̩̺̅̅̅̄̄̿̄̍̚͟͟͟s̠̞̞̱̳̟͈̳̪̻̩̪̳͉̝̝̠̘̘̳̲̠̝̙̪̺͉̳̞̝̟̄̎͆̎̅̍̿̍̎̅̚͟͟͟s̪̲͇̟̝͉̙͈̝̟̲̟͉̪̙̲̝̱̻̘̙̿̿̎̍̎͟͟͟͞͞͞u̲̘̱̳̟̝̞͉͈̺̞̠̻̟̟̿̅̍̅̿̿̿̚̚m̝̘̙̟̳̝̞̝̳̠̙̺̘̪̎̅̅":

  Това е Ксали! Бъдете снизходителен! 😂🤣

 96. 96 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 356 Неутрално

  До коментар [#12] от "volarok":

  Опасявам се, че отговорилите с "Не" и "Не знам" нямат предвид корекомските стоки.

 97. 97 Профил на Ехото на Гласът
  Ехото на Гласът
  Рейтинг: 700 Неутрално

  "Всеки трети българин не вижда полза от международната търговия"

  Всеки трети българин е икономически невеж. Не е лош процент. Значително по-нисък от "80%".

  Най-забавното е, че в Германия процента на невиждащите ползата от международната търговия е 29%. Без международната търговия икономиката на страната им ще рухне за две-три седмици.

 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 99. 99 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4878 Весело

  До коментар [#72] от "P̩̻̞̞̺̪͉̙̘̻̩̪̻̘̻͈̲̙̝̝̳̠̪̠͈͈̱̞̟̩̅͆̍̍̿͆͆͆̅̅̿̎̍̅͆̅̍̿̍̚͟͞͞͞͞͞ō͈̩̱̟̳̘̘̺̩̞̞͉̱̟̘͇͉͉͈̠̱̠͈̻̙͇͈̙̟̝̺̝̘̩̺̅̅̅̄̄̿̄̍̚͟͟͟s̠̞̞̱̳̟͈̳̪̻̩̪̳͉̝̝̠̘̘̳̲̠̝̙̪̺͉̳̞̝̟̄̎͆̎̅̍̿̍̎̅̚͟͟͟s̪̲͇̟̝͉̙͈̝̟̲̟͉̪̙̲̝̱̻̘̙̿̿̎̍̎͟͟͟͞͞͞u̲̘̱̳̟̝̞͉͈̺̞̠̻̟̟̿̅̍̅̿̿̿̚̚m̝̘̙̟̳̝̞̝̳̠̙̺̘̪̎̅̅":

  Аха! А аз "хванах много" от времената, когато руският език бе задължителен! Та преподавателят ми по руски във френската гимназия (1979) ми каза пред целия клас: "Василе, между Вас и руският език има огромна пропаст!" Но пък научих френски и английски, който не бе задължителен!

 100. 100 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 356 Неутрално

  До коментар [#61] от "tsyrvulan":

  По-точно в БГ се продава телешко, което в никакъв случай не е крехко а и няма наше качествено говеждо.
  Затова, като сравняват наши телешки подметки с австралийско или аржентинско говеждо (обикновено на тема-стекове) все едно сравняват ябълки с круши.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK