Повечето българи са доволни от демокрацията в ЕС, но не и от тази в страната си

Повечето българи са доволни от демокрацията в ЕС, но не и от тази в страната си

© Associated PressПовишено ниво на удовлетвореност от начина, по който работи демокрацията в Европейския съюз показват резултатите от изследване на Евробарометър за Европейския парламент: 52% (+3 процентни пункта) от европейците споделят това чувство. На същото мнение са и 52% от анкетираните българи. Че са недоволни, казват 27% от българите, а 21% (най-високият в ЕС) дават отговор "не знам".


Доволни ли сте от начина, по който функционира демокрацията в ЕС?<br /><br />Синьо - доволни, червено - недоволни, сиво - не знам<br /><br />Източник: Евробарометър

Доволни ли сте от начина, по който функционира демокрацията в ЕС?


Синьо - доволни, червено - недоволни, сиво - не знам


Източник: Евробарометър


По-нисък е процентът на българите, казали, че са доволни от начина, по-който демокрацията работи в собствената им страна – 40 на сто. По-висок е процентът на недоволните – 55 на сто. Отговор "не знам" дават 5% от анкетираните. Най-недоволни от функционирането на демокрацията в страната им са гърците (67% недоволни), а на другия край на скалата са датчаните (93% - доволни; 7% - недоволни).
В каква степен сте доволни от функционирането на демокрацията във вашата страна?<br /><br />Синьо - доволни, червено - недоволни, сиво - не знам<br /><br />Източник: Евробарометър

В каква степен сте доволни от функционирането на демокрацията във вашата страна?


Синьо - доволни, червено - недоволни, сиво - не знам


Източник: Евробарометър


За България се вижда още, че по-голям процент доволни от демокрацията в ЕС има сред по-младите хора (15-24 години; 63%). В групата на възраст 55+ години доволните са 40%.


Петдесет и три процента от българите оценяват еврочленството на страната си като нещо добро, 9% като лошо, а като нито добро, нито лошо го определят 32%.


Мислите ли, че членството на вашата страна в ЕС е нещо добро, нещо лошо, нито добро, нито лошо, "не знам"?<br /><br />Източник: Евробарометър

Мислите ли, че членството на вашата страна в ЕС е нещо добро, нещо лошо, нито добро, нито лошо, "не знам"?


Източник: Евробарометър


ЕС - представи и интерес


Повечето българи (63%) казват, че през последните 12 месеца интересът им към европейските въпроси не се е променил. Увеличил се е за 12%, а е намалял за 17%. Отговор "не знам" дават 8% от анкетираните (най-високият процент в ЕС, такъв е и в Малта).


Четиресет и шест процента от българите заявяват, че имат положителна представа за Европейския парламент при средно за ЕС 33%. Отрицателна е представата на 14%, а неутрална на 35%. Отговор "не знам" дават 5% (най-високият в ЕС, същият е отново в Малта).


Европейските граждани биха искали Европейският парламент да играе по-важна роля, като 58% от анкетираните призовават за по-влиятелен Европейски парламент в бъдеще. Това е увеличение със 7 процентни пункта от пролетта на 2019 г. и най-високият резултат за този показател от 2007 г. В България почти половината от анкетираните (49%) биха искали Европейският парламент да играе по-важна роля, което е увеличение с 2 процентни пункта спрямо пролетта на 2019 г. На противоположното мнение са 20% от запитаните, 10% казват, че не искат да има промяна, а 21% не знаят (отново най-висок процент в ЕС, дали този отговор).


Че гласът им има значение в ЕС, смятат 44% от българите. Малко по-висок е процентът на тези, които мислят, че гласът им има значение в България – 49 на сто.


Климатични промени


Въпреки че класирането на най-важните теми показва значителни различия в отделните държави членки, за първи път изменението на климата оглавява списъка с първостепенни въпроси на гражданите.


Почти всеки трети респондент (32%) иска Европарламентът да определи борбата срещу изменението на климата като свой най-голям приоритет. Борбата срещу бедността и социалното изключване (31%), борбата с тероризма (24%), както и борбата с безработицата (24%) са следващите в осредненото класиране на приоритетите на гражданите в ЕС.


Почти всеки трети български гражданин е посочил борбата със социалната изолация и бедността (36%), създаването на условия за икономически растеж (29%) и качеството и достъпа до здравни услуги (29%) сред трите най-важните теми, на които Европейският парламент трябва да обърне внимание.


Най-малко българи в ЕС (14%) смятат, че борбата с климатичните промени и защитата на околната среда, океаните и биоразнообразието трябва да се разглежда от институцията като приоритет. Малко преди България са Латвия (15%) и Румъния и Гърция (и двете по 17%).


Ценности


По отношение на европейските ценности ясно мнозинство от гражданите в ЕС смятат защитата на правата на човека в световен мащаб (48%), свободата на словото (38%), равенството между половете (38%) и солидарността между държавите членки на ЕС (33%) за основни ценности, които трябва да бъдат защитавани в Европейския съюз.


В България повече от половината респонденти (51%) са посочили на първо място солидарността между държавите членки като основна ценност, която трябва да бъде защитавана от Европейския парламент, последвана от защитата на правата на човека в световен мащаб (46%) и свободата на словото (30%).


Защита на околната среда


Най-малко българи в ЕС (16%) са били мотивирани да гласуват на последните евроизбори през месец май от въпроса за борбата с климатичните промени и защитата на околната среда. На противоположния край на скалата са датчаните – 70 на сто.


Кои са въпросите, които ви накараха да гласувате на скорошните избори за Европейски парламент?<br /><br />(%-борбата с климатичните промени и защитата на околната среда)<br /><br />Източник: Евробарометър

Кои са въпросите, които ви накараха да гласувате на скорошните избори за Европейски парламент?


(%-борбата с климатичните промени и защитата на околната среда)


Източник: Евробарометър


Абсолютно мнозинство от анкетираните (52%) считат, че изменението на климата в момента е най-належащият екологичен проблем, следван от замърсяването на въздуха (35%), замърсяването на моретата и океаните (31%), обезлесяването (28%) и нарастващото количество отпадъци (28%).


За мнозинството българи (52%) най-важният въпрос, свързан с околната среда, е замърсяването на въздуха. Този отговор са посочили като най-важен също повечето хора в Малта и Полша.


Младежките протести


През изминалата година протестите на младежите за повече действия против изменението на климата мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб. Почти шест от десет европейци вярват, че протестите, водени от младежи, са допринесли за повече политически мерки срещу изменението на климата както на европейско, така и на национално равнище.


Петдесет и три процента от българите смятат, че тези действия ще доведат до повече политически мерки за борба с климатичните промени. По-нисък е процентът само в Словения (50%), Гърция (49%), Великобритания (47%) и Чехия (42%). В България отново е най-висок процентът на далите отговор "не знам" - 22 на сто. Почти равен е процентът на смятащите, че тези протести няма да доведат до повече политически мерки – 25%.


През последните месеци се състояха водени от младежи протести за повече действия против изменението на климата и мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб. Мислите ли, че тези действия допринасят за предприемането на повече политически мерки за борба с климатичните промени в ЕС?<br /><br />Източник: Евробарометър

През последните месеци се състояха водени от младежи протести за повече действия против изменението на климата и мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб. Мислите ли, че тези действия допринасят за предприемането на повече политически мерки за борба с климатичните промени в ЕС?


Източник: Евробарометър


Че протестите ще допринесат за повече политически мерки на национално ниво, смятат 38% от българите (на предпоследно място в ЕС, на последно са чехите – 37%). Противоположно е мнението на 44% от анкетираните българи, а 18% (отново най-висок процент в ЕС) дават отговор "не знам".


През последните месеци се състояха водени от младежи протести за повече действия против изменението на климата и мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб. Мислите ли, че тези действия допринасят за предприемането на повече политически мерки за борба с климатичните промени в страната ви?<br /><br />Източник: Евробарометър

През последните месеци се състояха водени от младежи протести за повече действия против изменението на климата и мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб. Мислите ли, че тези действия допринасят за предприемането на повече политически мерки за борба с климатичните промени в страната ви?


Източник: Евробарометър


Информация за ЕС


Само 5% от българите оценяват познанията си за Европейския парламент като високи. Най-много хора (52%) ги оценяват като средни, а че е ниско нивото им на познания за ЕП, казват 42%.


Колко мислите, че знаете за работата на Европейския парламент?<br /><br />Синьо - високо ниво на знания, жълто - средно ниво, червено - ниско ниво, сиво - не знам<br /><br />Източник: Евробарометър

Колко мислите, че знаете за работата на Европейския парламент?


Синьо - високо ниво на знания, жълто - средно ниво, червено - ниско ниво, сиво - не знам


Източник: Евробарометър


Попитани по коя тема от работата на евроинституциите биха искали да получат повече информация и да имат повече познания, най-много българи дават отговор "Какво ЕС конкретно е направил или подобрил в моя град, регион или страна".


На въпроса кое би ги накарало да са по-ангажирани с дейностите на националните евродепутати в ЕП повечето българи (33%) казват да ги гледат, слушат или да четат за тях по-често по телевизията, радиото или вестниците.


Проучването е проведено между 8 и 22 октомври 2019 г.


Пълното проучване можете да видите в прикачения файл.

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1401 Неутрално

  Последно за демокрацията в ЕС ли беше статията, или за анкета за климатичните промени.
  Цели почти 30% смятали били климатичните промени за въпрос, заслужаващ приоритет!
  Сериозна работа е това!

 2. 2 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 870 Неутрално

  ми тва е щот наште демократи у десно са бутик
  а и техните ора веке не ги оважават
  Ивайло Нойзито е пореден който ги не ще веке
  ма Дневник не пиши:
  https://clubz.bg/91540-nojzi_borisov_e_kato_leviatan_do_demokratichna_bylgariq?fbclid=IwAR3pkR6PPfWYEmt_MroKz0L6b9PJVR7eMNPatCwQwTFchz8SRyITxXE60rI

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на dzenlandia
  dzenlandia
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Нормално, знаем, че на другарите демокрацията им отне много. Ясно се вижда и от разликата в отговорите на младите и на тези 55+. Поне не им остана много мъка на тоя свят и скоро ще се преселят при бай им Тошу да си строят комунизЪма.

 5. 5 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Въпреки кривиците, европейският проект няма алтернатива за България

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 6. 6 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  "Повечето българи са доволни от демокрацията в ЕС, но не и от тази в страната си"
  ==========
  Абе, аз и от двете не съм съвсем доволен. Нашата - ясно..... демо представителите са прекалено нагли. А от европейската - заради политкоректността, натиска за квоти и гретианската истерия.
  Но съвършена система няма. Предпочитам България и ЕС пред всяко друго място.

  Еретик
 7. 7 Профил на dzenlandia
  dzenlandia
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "bruno__dante":

  ми тва е щот наште демократи у десно са бутика и техните ора веке не ги оважават Ивайло Нойзито е пореден който ги не ще векема Дневник не пиши
  —цитат от коментар 2 на bruno__dante


  Наистина е приятно, когато виждаш нормални и смислени хора като Нойзи публично и тържествено да се отричат от ДБ. И не е само той, в последно време доста от истинските десни и демократично мислщи хора виждат какво недоразумение всъщност е тази коалиция. Колкото по-бързо се раздели, толкова по-добре за дясното в Бълария. А и за либералите и зелените ще е по-добре, защото най-после ще могат да се позиционират, където са сърцата им, а именно вляво.

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 859 Неутрално

  Ние сме древен и мъдър народ!
  Знаем, че проблемите ни не са Демокрацията, а в начинът, по който хора и маскирани като"партии" търговски дружества я узурпират, изнасилват и крият грозното си лице зад фасадата и, докато безчинстват върху народа и обществото...!!

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6747 Неутрално

  Защото нашето трудно ще мине за демокрация.

 10. 10 Профил на Клюводървец
  Клюводървец
  Рейтинг: 668 Весело

  Дневник от последните години е в люта конкуренция с ПогледИнфо и вече печели.А да ни е честито.А бяхте ...уж май десни? А-тка 2.

  Ръй! Ръй!
 11. 11 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5206 Весело

  Май не сме много европейци :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 12. 12 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Ми Бай Ганьо не се е славил с демократични обноски. А той никога не е напускал наш'те ширини. Та недоволните имат основания

 13. 13 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Пак аман. Напоследък страстно ни се насаждат разни социологически проучвания. Удобно се пропуска кой ги е правил, особено у нас. Да, инфото е правилно представено,

  източникът - https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2019/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote/report/en-report.pdf

  но у нас то е правено отново от Кънчо Стойчев и Андрей Райчев, видно от "TECHNICAL SPECIFICATIONS" на стр. 76 - "B ulgaria Kantar T NS B B S S 1,030 09/10/2019 20/10/2019 6,537,535 1.52%"

  Кънчо Стойчев "През 1991 г. заедно с Андрей Райчев основава ББСС „Галъп Интърнашънъл“ – агенция за социологически изследвания. След закупуването на 34% от „Тейлър Нелсън Софрес“ (1998), ББСС става партньор на TNS – третата по величина компания в информационната сфера в глобален мащаб." /Уики/

  "Социолози на повикване" ...

 14. 14 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Тръгнахме леко от демокрацията и стигнахме напоително до климатичните промени и младежките протести. хахах. Какъв е смисъла да коментираме подобна статия,

 15. 15 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#4] от "dzenlandia":

  Нормално, знаем, че на другарите демокрацията им отне много. Ясно се вижда и от разликата в отговорите на младите и на тези 55+. Поне не им остана много мъка на тоя свят и скоро ще се преселят при бай им Тошу да си строят комунизЪма.
  —цитат от коментар 4 на dzenlandia


  Младите да не би да строят нещо различно от социализъм?!? Те болшевиките са окупирали целият ЕС, Вие за старите комунисти сте се закъхърили. :-)

 16. 16 Профил на 681ad
  681ad
  Рейтинг: 0 Неутрално

  В ЕС вече започва да се прокрадва социализъм, така че нещата може и да се обърнат.

  Не бой се, малко стадо! ... (Лука 12:32)
 17. 17 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 870 Неутрално
 18. 18 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2125 Весело

  Политически мерки за борба с климатичните промени?! Боже, Боже...
  Защо не го напишат направо за борба против слънчевото греене и вулканичната дейност?

 19. 19 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1905 Неутрално

  Че много ясно, че 55% бе са доволни от Демокрацията.
  Както знаем "демокрацията ни отне всичко".

 20. 20 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3829 Весело

  До коментар [#11] от "penetrating":

  Затова пък водим в отговори "Не зная", или наистина, или зависи от "кой пита?"

 21. 21 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1781 Неутрално

  Заглавието казва всичко.

  SHADOWS of SOFIA
 22. 22 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 1685 Неутрално

  Пак от тия статии дето нищо не става ясно. Били доволни от демокрацията там ама не и тука, ми че българите в България живеят, какво може да са доволни или недоволни от демокрацията в ЕС. Тези между 15-24 били доволни от родната демокрация, така ще е докато родителите им ги издържат или ги пращат да учат в чужбина, но като се сблъскат с реалния живот и "демократичността" на родната демокрация бързи им секва ентусиазма.

 23. 23 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 364 Неутрално

  Чета и нищо не разбирам. За България ясно цял ден медиите ни облъчват колко сме зле, как няма демокрация та резултата не е изненада. По-скоро с 40% доволни от българската демокрация при 50% гласували се очертава още дълго управление на ГЕРБ. Но как да си обясня резултатите в Унгария 33% доволни и 66% недоволни, а управляващата партия си печели с по 60% от гласовете всички избори. Та затова се чудя дали унгарците са разбрали какво ги питат и за какво са гласували на парламентарните избори или и при тях проучването е правено от Кънчо и Андрей Райчев.

 24. 24 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3689 Неутрално

  Щото и демокрацията ни е менте. Като политиците.

 25. 25 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5206 Весело

  До коментар [#20] от "daskal1":

  По модела "преклонена главица, сабя не я сече" или по модела на трите маймуни "не знам, не чух, не видях" :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 26. 26 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3829 Неутрално

  До коментар [#25] от "penetrating":

  :-)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK