Състоянието на природата в ЕС се влошава и това вече е опасно

Състоянието на природата в ЕС се влошава и това вече е опасно

© Associated PressПродължава да се влошава състоянието на защитените местообитания и видове, най-вече вследствие интензивното селско стопанство, урбанизацията, неустойчивите горски дейности и измененията в сладководните местообитания.


Замърсяването на въздуха, водата и почвата също влияе на местообитанията, също както и изменението на климата и свръхексплоатацията на животните чрез незаконно добиване и неустойчив лов и риболов.


Ако не бъде намерено решение, това влошаване неизбежно ще доведе до трайно подриване на нашето биологично разнообразие и на жизненоважните услуги, които то предоставя, което ще изложи на риск нашето здраве и икономическо благополучие.
Това е изводът на новия доклад на Европейската комисия за състоянието на природата в Европейския съюз. Оценката, която се основава на по-подробен технически доклад на Европейската агенция за околната среда, показва, че макар някои защитени видове и местообитания да устояват въпреки оказвания върху тях сериозен натиск, по-голямата част от тях са с незадоволителен или лош статус на равнище ЕС, като при някои се наблюдава непрекъсната тенденция към влошаване.


При отделните видове продължава да се влошава състоянието на птиците, които са тясно свързани със селското стопанство, а сладководните риби са с най-висок дял на лош природозащитен статус (38%) главно поради промени във водните обекти, водните потоци и водноелектрическите инсталации. Едва 15% от местообитанията са в добро състояние. Възстановяването на торфищата и други влажни зони може да се отрази положително на природата, но и да допринесе значително в борбата с изменението на климата, както и да осигури възможности за разкриване на нови работни места в селските и периферните райони.


"Ще трябва да променим основно начина, по който произвеждаме и консумираме храна, управляваме и използваме горите си и изграждаме своите градове."


Ханс Брюнинкс,

изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда


Докладът също така показва, че целенасочените действия за опазване дават резултати. Популациите от иберийски рис, горски елен и видри, които са обект на мащабни проекти за опазване, вече се възстановяват. Инициативите по програмата LIFE на ЕС, специалните агроекологични схеми в рамките на общата селскостопанска политика и мрежата "Натура 2000" с нейните 27 000 зони продължават да влияят положително, но са необходими значително по мащабни действия. На всеки шест години държавите членки представят доклади за природозащитния статус и тенденции при биологичните видове и типовете местообитания, защитени съгласно директивите на ЕС. Настоящият цикъл на докладване е засега най-мащабното и най-подробно събиране на данни относно състоянието на природата в Европа. Докладът съдържа анализ на данните за състоянието и тенденциите при всички видове диви птици в ЕС (460 вида), 233 типа местообитания и почти 1400 вида други диви растения и животни, които представляват интерес за Европа.


Тази информация ще ръководи през идните години действията на ЕС в областта на биологичното разнообразие и ще осигури необходимата основа за проследяването на напредъка спрямо целите в новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK