Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

"Смъртна присъда": всички са недоволни от бюджета на ЕС за селско стопанство

"Смъртна присъда": всички са недоволни от бюджета на ЕС за селско стопанство

© Associated PressКолко и какви пари да отиват за екологично селско стопанство и какви "вратички" ще могат да използват държавите-членки, за да ги преразпределят до 2027г. - това е спорът на Съвета на ЕС и Европарламента седмици преди в сила да влезе новият седемгодишен бюджет на съюза. И в него България гласува въздържал се. Поне на този тап.


Общата селскостопанска политика (ОСП) е едно от най-големите пера на Многогодишната финансова рамка (МФР, известна още като бюджета на ЕС) и споровете за нея се ожесточиха миналата седмица, когато Европарламентът отхвърли голяма част от трудно постигнатия компромис между националните правителства.


Настоящите правила в областта на ОСП изтичат на 31 декември 2020 г. Те следва да бъдат заменени от преходни правила, докато Парламентът и Съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за настоящата реформа на ОСП. ОСП представлява 34,5% от бюджета на ЕС за 2020 г. (58,12 млрд. евро). Около 70% от бюджета на ОСП подпомага доходите на 6 до 7 милиона земеделски стопанства в ЕС.


Позицията на България
България е гласувала с "въздържал се" по отношение на Общата селскостопанска политика на последната среща на Съвета на ЕС по селско стопанство, проведен на 19-20 октомври.


Това съобщи министерството на земеделието. Искането на българската делегация за продължаване на преходната помощ не беше отразено в пълнота, както и предложението за гъвкавостта на зелените бюджети от първи стълб. Поради тази причина българската делегация гласува "въздържал се", аргументират се от ведомството.


Петте основни момента според "Политико"


Екосхемите - Това са иновации в Общата политика: дванадесетмесечни зелени проекти в сектори като агролесовъдство и агроекология. Германското председателство на Съвета поиска 20% от общи 258.6 млрд. директни плащания (от първи стълб на Общата политика) да отиват за тях. В продължение на преговорите между Европарламента, Съвета и Еврокомисията те могат да достигнат до 25%. Проблемът е, че ще има всякакви възможности да бъдат заобиколени, отбелязва "Политико".


Вратички и дерогации - въвеждането на екосхемите почти сигурно ще бъдат забавено до 2023 г. заради дългия преходен период; в следващата фаза - 2023-2024 г. непохарчените фондове могат да се върнат към традиционно фермерство, а не към зелени проекти. В периода 2024-2027 г. страните, които са похарчили повече от основните суми по зелени проекти по втория стълб на политиката, ще могат да включат тези разходи в отчета на вече споменатите 20% от първия стълб.


Европарламентът иска 60% от разходите да бъдат за несвързани с опазването на околната среда проекти и гаранции, че екосхемите изпълняват "икономически цели". Едновременно с това искат 40% да бъдат отделени за тнар. areas of natural constraint по втория стълб на политиката - ферми в планини, например, но Комисията и учените поставят под въпрос екологичната им стойност.


Управление - според експерти е под въпрос колко свобода ще имат националните правителства в оформянето на стратегическите си планове. Това е друга от иновациите - държавите-членки ги съставят, а Брюксел ги одобряват. Според Комисията това ще ѝ даде тежест да предотврати връщане назад по отношение на опазването на природата, макар да няма право на санкции. Но остава въпросът колко стриктно тя ще прилага правомощията си.


Биоразнообразие - Комисията иска 10% от селскостопанските райони да бъдат такива, че да опазват биоразнообразието. Съветът на ЕС одобри минимална цел от 5%, която може да бъде намалена до 3% при определени условия. Изключение има за селски стопанства, по-малки от 10 хектара. ЕП донякъде приема тази формула и иска 5% от екосхемите да бъдат отделени за "непродуктивни" селскостопански райони, в които има блата и езерца.


Ограничения - 80% от бюджета на общата политика отива при 20% от най-едрите земевладелци. Комисията опита да предложи ограничение от 100 хил. евро върху отделните плащанията; това бе отхвърлено от страните-членки през юли след яростната опозиция на Чехия, твърдят източници на "Политико".


Какво иска Европарламентът


Евродепутатите приеха в петък позицията си - те подсилиха задължителните изисквания за практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда, т.е. предварителните условия, които всеки земеделски стопанин трябва да изпълнява, за да получава директни плащания.


Освен това евродепутатите искат най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата.


Най-малко 30% от бюджета за директни плащания следва да се използват за схеми за климата и околната среда (т. нар. екосхеми), които ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани.


Евродепутатите настояват във всяка държава членка да се създадат консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и най-малко 30% от финансирането им от ЕС да се използва за подпомагане на земеделските стопани да се борят с изменението на климата, устойчиво управление на природните ресурси и защита на биологичното разнообразие.


Те също призовават държавите членки да насърчават земеделските стопани да използват най-малко 10% от земите си за поддържане на ландшафтни елементи с положително влияние върху биологичното разнообразие, като например живи храсти, непродуктивни дървета и езера.


Евродепутатите гласуваха прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6% от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, но ако се използват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доброволно, завяват евродепутатите.


Държавите от ЕС биха могли да използват най-малко 4% от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите земеделски стопани. Според евродепутатите допълнителна подкрепа би могла да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони в случаите, когато инвестициите за младите земеделски стопани могат да са приоритетни.


Кои искания на България са били приети


Това е позицията на страната, представена пред Съвета на ЕС и от българското Министерство на земеделието. Тази позиция на Съвета бе отхвърлена от Европарламента и двете институции тепърва ще се опитват да постигнат съгласие.


- Да се запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа - 13+2% от общия пакет директни плащания, въпреки предложението на Европейската комисия за намаляването ѝ в новия програмен период.


- В следващия програмен период се запазва и Преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г., а от 2024 г. ще продължи с намаление от 5% годишно.


- Държавите членки ще са задължени да заделят минимум 20% от пакета за директни плащания за еко схеми. За отчитане изпълнението на този минимален бюджет, може да се вземе и сумата, надвишаваща 30% дял от бюджета по Програмата за развитие на селските райони, платена по мерки, свързани с околна среда и климат. Освен това е предвидена допълнителна гъвкавост, т.н. двугодишна фаза на обучение, при която неусвоените средства при прилагането на новите еко схеми ще могат да се прехвърлят към други необвързани мерки в рамките на първи и втори стълб.


- Позицията на България относно изключенията на малките стопанства е била отразена, макар и не в пълнота, уточняват от министерството. Земеделските стопанства до 10 хектара ще бъдат освободени от прилагане на стандарта за диверсификация на културите и екологично насочени площи (ДЗЕС 8 и ДЗЕС 9).


- В следващия програмен период се запазва изключването от механизма за финансова дисциплина за бенефициери, които получават директни плащания до 2 000 евро.


- Подпомагането в други сектори чрез оперативни програми на организации и групи производители е увеличено от 5% на 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция.


- В проекта на регламент беше отразено решението, взето от лидерите на държавите членки на Европейски съвет, за доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100 хиляди евро.


Очаква се Европейският парламент да гласува позицията за Общата селскостопанска политика до края на седмицата, след което ще започнат триалозите между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия.


"Смъртна присъда за селското стопанство"


Екоорганизации се нахвърлиха срещу планираните реформи на селскостопанската политика в ЕС броени часове след сключването на споразумение между страните членки в сряда, отбеляза ДПА. "В разгара на извънредна климатична и екологична ситуация ЕС е напът да заключи близо 400 милиарда евро в нова селскостопанска политика, пренебрегвайки изцяло климата и биологичното разнообразие", коментира в "Туитър" известната шведска активистка Грета Тунберг.


От над 60 години европейската селскостопанска политика отказва да види влиянието на селското стопанство върху природата и възнаграждава фермерите, задето произвеждат повече или разширяват стопанствата си. ЕС доброволно продължава това унищожение, макар учените да предупреждават, че селското стопанство трябва да се промени, за да се пребори с климатичната криза и да защити природата. Това може да се окаже смъртна присъда и за целите на Зелената сделка.


Марко Контиеро,

Greenpeace


Преди това държавите от ЕС заделиха около 387 милиарда евро (459 милиарда долара) за земеделие до 2027 година - най-голямото перо в бюджета на съюза.


От WWF Европа нарекоха позицията на Съвета "твърде прибързана, твърде слаба, твърде много пари под въпрос". "Грийнпийс" предупреди, че ако евродепутатите я гласуват, "ще положат подпис под смъртната присъда на европейското селско стопанство".


"Съветът на ЕС по земеделие продължава своята разрушителна политика на субсидиране в полза на големите аграрни корпорации", изтъкна Кристоф Хайнрих, директор на Департамента по опазване на природата в WWF Германия. Само 20% от директните плащания са обвързани с екосхеми, а науката предполага, че този процент трябва да бъде 50%, посочи Хайнрих. Минимум от 30% би бил абсолютно минималният приемлив, добави той.


В доклад, публикуван миналия понеделник, Европейската агенция за околната среда установи, че 81% от защитените местообитания на ЕС са в "незадоволително или лошо състояние от природозащитна гледна точка".


Според Европейското бюро за околната среда споразумението означава, че стотици милиарди евро ще продължат да отиват за субсидии за интензивно земеделие, което се приема като вредно за околната среда. Поне две трети от бюджета ще отидат за "фермери с малко или никакви условия за опазване на околната среда", се отбелязва в прессъобщение на организацията.


"Днес е мрачен ден за околната среда, за дългосрочното разумно земеделие и, откровено казано, за бъдещето на нашия вид. Селското стопанство е една от най-големите сили, съсипващи планетата. Ние усещаме това нажежаване и въпреки това ЕС току-що гласува да налее масло в огъня", коментира старшият служител на EEB по земеделска политика доктор Беренис Дюпо.


По-конкретно, предложенията биха означавали, че земеделските производители могат да получат пари, за да превърнат мочурливи местности в земеделски земи, "освобождавайки климатичните емисии", обясни EEB.


През 2018 година Европейската комисия представи предложение за цялостна реформа на Общата селскостопанска политика за периода от 2021 година до 2027 година. Въведен бе двугодишен преходен етап, което означава, че новите правила няма да влязат в сила преди 2023 година.

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  От не малкия опит до сега, се видя, че, субсидиите са ДАЛАВЕРА за близки до властта. СОРИ, матряла не вида нищо от родното производство евтино.

 2. 2 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Имам познати земеделци (от ония с по 8-9 коли), тях когато и да ги питаш, все е била лоша реколтата. Но изкупиха всички земи в района и малки производители вече няма, освен ако нямат собствена земя. Всичките им култури са зърнени и ги изнасят, а малките поне сеят нещо, което се продава на местния пазар или в околностите.

  Друг е въпроса, че ако трябва да даваш пари за нещо, за да бъде то рентабилно, намирисва на едно отминало време.

 3. 3 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 806 Неутрално

  До коментар [#2] от "chepokalipsis":

  Въпросът*

 4. 4 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5308 Неутрално

  Превахване на всякакви субсидии е решението!

 5. 5 Профил на lig35561597
  lig35561597
  Рейтинг: 141 Неутрално

  До коментар [#4] от "vassilun":

  Като махнеш субсидиите или рентите ще са до 20 лв на декар или хляба 5 лв. Като не разбираш недей да плямпаш

 6. 6 Профил на erg31570932
  erg31570932
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Защо не пише нищо за клетвата на съдия Ейми Барет? Съставът на Върховния съд на САЩ вече е 6-3 в полза на републиканците и това е победа на Доналд Тръмп!

 7. 7 Профил на Martin Ivanov
  Martin Ivanov
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  Танева е гласувала "въздържала се" защото кранчето бавно спира въпреки опитите да се запази моделът на финансиране у нас с продължаване на компрометираната обвързана подкрепа, която с нищо не обвързва и преходна национална помощ. Колко да е преходна?! Тя е временна, но Танева я иска да е постоянна . За времето в което ще се прилага трети програмен период в земеделието би трябвало да се сменят поне две поколения, които отдавна няма да гледат трудоемки култури като тютюн. Нали помните видеото, в което тя убеждава фермеите да си мълчат, че иначе ще ни спрат обвързаната. Е какво да се говори повече. Големият проблем с ОСП е, че лобитата пак ще наложат позициите си, лобита като страни имам предвид и средствата пак ще се рзпределят преизмуществено към големите, а всички намерения за "позеленяване" и "устойчивост" ще си останат като добри пожелания за да се измият очите на бюрократите пред електората и данъкоплатците, че си дават парите за едно по-зелено и по-екосъобразно земеделие.

 8. 8 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  Някой ще потърси ли сметка от мазната помакиня от Борино, Девинско - бивш директор на ДФЗ (ДпС), за щети за стотици милиони, в полза на шепа активисти на етническата партия ? Кьовеши нещо...? За една евродупетатка говорим все пак...

 9. 9 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1094 Любопитно

  Айде пак се опитват да ни пробутват "зелени" идиотщини, като тактично пропускат дребната подробност, че това означава в пъти повишаване на себестойността на селскостопанската продукция, а оттам пълно надмощие на евтиния "не еко" внос и унищожаване на собственото производство.

  Знанието е сила, информацията - власт
 10. 10 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Щом и гретето е взело отношение по въпроса значи, че се готви голямата зелена секира и за земеделието. Първо естествено трябва да се съсипе качествено индустрията.

  Европа има силно развито производство на храни, големи добиви и ниски цени. Уж все разправят колко са вредни, как се използват пестициди и антибиотици, а продължителността на живота е най-висока. Явно зеленяците искат замяната им с т.нар. "био" еквиваленти, които освен, че са грозни, са и 5 пъти по-скъпи.

  След зелената победа ще има само вегани живеещи по 100 години, които вместо храна ми ядат рука.

 11. 11 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1645 Гневно

  Под 50% за затоплизъм? Пак ядосахме Малка Грета. Крадци на детства!

 12. 12 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Бюрократите ,ще унищожат ЕС.Все повече завъртени разпоредби,правила ,квоти,за субсидиите унищожаващи пазара да не говорим.Правилата би трябвало да се свеждат ,до определяне разрешените за използване препарати и безопасноста на продукцията.Искат продукцията да е евтина до минимум и накрая ядеме зеленчуци и плодове без вкус и аромат.Същото стана при месата и колбасите а и при млечните продукти.Забраняват се всякакви екзотики като палмово масло,кръв на прах,соя,течен пушек ,киселини за стягане и разни консерванти.Сега плюскаме ефтино и после парите ги даваме двойно и тройно за лекарства.

 13. 13 Профил на B-dot
  B-dot
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Всички, които плюете против „зелените“ и мърморите, трябва да разберете, че ако фермерите организират земите си по природосъобразен начин, ще печелят много повече и даже няма да имат нужда от субсидии... Аз мисля, че субсидии трябва да се дават само и единствено за екологични проекти, а не такива, които изчерпват всички ресурси на почвата и земята. После защо има суша в България... Този филм е много образователен:

  https://www.netflix.com/bg/title/81321999

  С две думи - не е нужно да се лишаваме от нищо кой знае какво, просто трябва да се реорганизира земеделието и за няколко години ще се постига същият резултат като сега - но без да убиваме природата (и човечеството)

  Успех е колко на високо ще отскочиш след като удариш дъното.
 14. 14 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Няма "евтина храна", както и безплатен обяд. Просто гражданите на ЕС плащаме за храната си 5 пъти.

  1/ Веднъж чрез данъците си даваме 35-40% от бюджета на ЕС за субсидии за земеделците, които са по-малко от 5% от населението, да не говорим, че 80% от субсидиите отиват при 10% най-богати земевладелци.

  2/ Цената, на която купуваме храна в магазина

  3/ Цената, която заплащаме за здравни проблеми свързани с нездравословно хранене с продуктите на субсидираната захарна, зърнена, местна и млечна индустрия; цена която заплащаме за лечение на диабет, сърдечно-съдови и ендокринни заболявания и др.

  4/ Цената, която заплащаме за борба с тежките замърсявания от индустриалното земеделие: отровни концентрации на азотни и фосфорни съединения в почвите и водите, пестициди във всичко, унищожение на биоразнообразието и ландшафта, вкл. традиционни сортове зем. култури и т.н.

  5/ Субсидираният износ на храни по света съсипва местните производители, например в екваториална Африка, и поради това гладът и мизерията ги подгонват към емиграция в... Европа, където отново ние, данъкоплатците оправяме сметката.

  Който ви разказва басни за евтината храна, с кояти например Холадния или ЕС като цяло изхранват човечеството е или наивник, или заинтересован от системата.

  ОСП е много сбъркана отживелица, която час по-скоро трябва да изчезне. Но лобитата на хранителната индустрия и земеделските феодали ще се борят да запазят привилегиите си докрай, с цената на всичко.


 15. 15 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1661 Неутрално

  Гретичка пак се обадила. Дневник ще припомните ли на читателите си, че известната активистка е едно дете? И ще обсъдите ли кой и защо запълва липсите на знания в главата на лишената от детство?
  А ще обсъдите ли защо иначе много социална Швеция не полага никакви грижи за проблемната и психика?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 16. 16 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3739 Весело

  Ми селяни, сър!
  Все мрънкат, все недоволни ...

 17. 17 Профил на plamenss
  plamenss
  Рейтинг: 810 Неутрално

  За зърнарите е важно дали ще могат и тази година да вземат някое и друго бентли или БМВ, другото е рев за парлама.

 18. 18 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1094 Весело

  Всички, които плюете против „зелените“ и мърморите, трябва да разберете, че ако фермерите организират земите си по природосъобразен начин, ще печелят много повече и даже няма да имат нужда от субсидии... Аз мисля, че субсидии трябва да се дават само и единствено за екологични проекти, а не такива, които изчерпват всички ресурси на почвата и земята. После защо има суша в България... Този филм е много образователен:https://www.netflix.com/bg/title/81321999 С две думи - не е нужно да се лишаваме от нищо кой знае какво, просто трябва да се реорганизира земеделието и за няколко години ще се постига същият резултат като сега - но без да убиваме природата (и човечеството)
  —цитат от коментар 13 на B-dot


  Момченце, ти от филми по Нетфликс ли откриваш Истината бе?
  Човечеството се занимава със земеделие от 12 000 години, ама вие с един "много образователен филм" смятате, че сте открили колко погрешно го е правило то досега?
  Ти лично каква земеделска работа си извършил през живота си? Или си агроном, биолог, абе какъвто и да е специалист в тази сфера?
  Или просто "зелен" лаладжия, работещ на бюрце, който си мисли, че зеленчуците растат по рафтовете на супермаркета?
  Смешници нагли....

  Знанието е сила, информацията - власт
 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  До коментар [#6] от "erg31570932":

  Защо победа, той и досега имаше 5 сигурни гласа.

 20. 20 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#13] от "B-dot":

  Типичен затоплист сте - знаете ли, че литър произведено мляко покрива себестойността на около 70 %. Ако няма субсидии литъра ще е между 1.3-2.00 лева. Оттам сиренето ще започва от 20 лева килограма. Ако пък наложат мита на соята от Южна Америка, поради това, че не се отглеждала по начин щадящ климата се гответе за 20-30% скок в цената на пилешкото и свинското.
  И въобще затоплизма звучи хубаво само на разни хора дето идея нямат от селско стопанство.

 21. 21 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Имах в предвид цената на литър мляко.

 22. 22 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#14] от "Heavy Horses Ltd.":

  Още един затоплист - защо не накарате китайците да приемат подобна дивотия, като Зелената сделка? Имат 20% от населението и само 7 % от обработваемата земя и то немного качествена. И идеи за % биологично земеделие и прочее дивотии, абсолютно не вървят. Защото хората ги е грижа за продоволствената им сигурност т. е. населението да има осигурени храни на достъпни цени.
  Разни бълнувания, като на Гретето, могат да се родят само в главата на един презадоволен човек без работа в богато общество.

 23. 23 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#14] от "Heavy Horses Ltd.":

  Пропуснах, точка 5) е забранена от СТО от години. Помощите се дават основно в пари за да стимулират местните фермери. Друг въпрос е , че тогава цените на местното производство се вдигат и пак следва внос. Основни програми за стимулиране в модерните държави са тези за храни за училищата и затворите.

 24. 24 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  Превахване на всякакви субсидии е решението!
  —цитат от коментар 4 на vassilun


  Все пак трябва да се запази и местното производство, много рисковано е да зависиш изцяло в прехраната от чужда сила. Така че ако има премахване на субсидиите трябва да има и някаква система на квоти и ограничения на вноса. Включително и вътре в ЕС, не само за външен внос.

  По принцип субсидиите е добре силно да се ограничат, но пълно премахване едва ли. Те служат да подкрепят слабото да не изчезне съвсем. Както има защитени видове в природата и пазим застрашеното за да има разнообразие и жизнеспособна система, всичко е свързано.

  А злоупотребите са си чисто вътрешна работа и вината не е в механизма на субсидиране а в крадливата политическата класа. Там трябва да се удари, по нея.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 25. 25 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1470 Весело

  Всички, които плюете против „зелените“ и мърморите, трябва да разберете, че ако фермерите организират земите си по природосъобразен начин, ще печелят много повече и даже няма да имат нужда от субсидии...
  —цитат от коментар 13 на B-dot

  Много по-големи печалби? Без субсидии?
  Тоест, за "еко" фермерите и в момента не би трябвало да представлява какъвто и да било проблем да приложат наученото от "Нетфликс" и да размажат традиционните фермери, разчитащи на интензивно земеделие и субсидии.
  Ами давайте тогава, щом е с пазарни методи - чудесно!

 26. 26 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#23] от "Vassil Stoychev":

  г-н Стойчев, вие не сте запознат с ефекта от субсидирането на агроиндустрията и как това се отразява на фермерите в развиващия се Юг. Ето ви едно филмче, да се образовате малко:

  https://www.youtube.com/watch?v=dv3hSNhRaNU

 27. 27 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#26] от "Heavy Horses Ltd.":

  Напротив господине (предполагам) на терен съм съм се запознавал и в България, и в Китай. Специално в поднебесната имам около 5 хиляди километра и 50-тина посетени обекта ферми, фабрики и научни бази.
  Подпомагането в земеделието възниква след Голямата депресия през 20 в. в САЩ , в опит да се защитят доходите на фермерите. Проблемът при земеделските продукти е, че повечето производители са малки, продукцията трудно се диференцира и оттам периодично има класически кризи на свръхпроизводство. Освен това пазарите са монопсони - малко големи купувачи, от там преговорната сила на отделния фермер е пренебрежимо малка и трябва да "приеме цената". Така постепенно все по-малко хора имат интерес да се занимават със земеделие, защото доходите там нарастват много по-бавно от работещите в градовете. Нарастването на производителността е свързано освен с новитехнологии и с концентрация на производството и значителни инвестиции непостижими за малкия производител. Като добавите и че голяма част от търговията е в сивата зона, т.е. фермите почти нямат банкова история и оттам финансирането им е по-скъпо, а недвижимите имоти в селата са по- евтини от градовете по обясними причини, достъпа до кредит или финансиране извън гарантираните от държавата е много трудно.
  Визиите за това как роботите ще ни хранят, един ден сигурно ще се сбъднат, но дори и в много напреднали държави, като Холандия все още са непостижими.
  Та идеята е, че в обозримо бъдеще ще има подпомагане на земеделските производители, ако искаме да има такива. Или както казва народа - мед къща не храни, но къща дига.

 28. 28 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  Ами давайте тогава, щом е с пазарни методи - чудесно!
  —цитат от коментар 25 на Yotce

  Ти кога и къде си видял еко-то да е пазарно? Те са специализирани в харченето на чужди пари, субсидии и т.н.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 29. 29 Профил на B-dot
  B-dot
  Рейтинг: 539 Неутрално

  До коментар [#25] от "Yotce":

  Е това казвам... да се спрат субсидиите и да няма подове на цени за изкупуване и подобни неща. Или да се дават субсидии само на био ферми за известен период, за да се насърчи това нещо. И тогава да се види кой ще печели повече.

  До коментар [#20] от "Vassil Stoychev":

  ОК, явно се занимавате със земеделие. Разбирам позицията Ви, не искам никой да остава без работа. Просто ми се иска да се намери начин земеделците да имат възможност да печелят, без това да изтощава и замърсява природата. Това с вдигането на цените ми се струва необоснован страх като цяло за индустрията. Може би за по-възрастните хора има логика - те имат интерес да не се променят нещата, защото ако си караме както досега, децата им ще са тези, които ще страдат... Рано или късно ще си платим реалната цена. Дали сега ще се качат цените на крайния продукт, или данъците заради субсидии, или след още няколко години се съсипе напълно природата и платим хем с по-високи цени, хем с влошено здраве и природни катаклизми, ще си платим за всичко.

  Изобщо не съм никакъв „затоплист“... Може да не се занимавам със земеделие, обаче съм купувач и данъкоплатец и имам достатъчно добро образование и обща култура, за да си казвам мнението.
  И не искам да давам парите си на фермери, които разсипват природата (не нарочно, просто така смятат, че имат сигурен доход).
  Може да има земеделие от хиляди години... ама промишленост като сегашната има от сто... и трябва да си страшен кон с капаци, за да не виждаш, че тези неща, които се правят в този период, изтощават природата и трябва да се спрем малко. И няма да умрем от глад, защото мисля че познанията, които човечеството има, в комбинация с технологиите, ще ни предпазят от това.

  Ясно е, че вие си знаете един начин и не може да си представите друг. Линкът, който съм дал, е за тези, които ще дойдат след вас и ще направят нещата по-добре.
  Във филма ще видите и един пример точно за това - как един човек си прави био ферма - точно четейки какви неща са правили хората преди 300 години и се е изключил от всички субсидии и печели десет пъти повече от останалите, как неговите земи са зелени и пълни с живот, а на съседа му е пустиня... И не е единствен, и не се случва само в САЩ и Китай... ще се появят такива хора и тук и такива като вас ще им се чудят на късмета.

  Всичко е въпрос на желание и на организация... но както се вижда в момента навсякъде - в България тези две неща не са ни силна страна.


  Успех е колко на високо ще отскочиш след като удариш дъното.
 30. 30 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#27] от "Vassil Stoychev":

  Вие привеждате исторически и финасови обосновки за нещо, което вече се видя, че изигра своята роля и остави трудно наследство - индустриалното земеделие от 20 век. Хората по света, напр. Бразилия, Китай и САЩ обаче развиват иновации и технологии, благодарение на които развиват земеделието на бъдещето. Но Европа не желае да се промени, защото тези които гледат нямат интерес да видят. Вижте филмчето, което ви пратих относно износа на субсидираната ЕС продукция в Африка и си задайте въпроси.

 31. 31 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 503 Неутрално

  Френските и немските фермери ще трябва да слязат от ново Q7 и да се качат на Туарег. Какво унижение само!

  ... с двеста...
 32. 32 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#20] от "Vassil Stoychev":

  Аз няма да имам проблем със цена на сиренето от 20 лева килото, ако не ме дрънчат с 45+ процента ДОД. Но нали трябва фермерите да карат чисто нови немски файтони, а аз да търкалям старата Тойота след като съм платил данъци по за годината като за чисто нова.

  ... с двеста...
 33. 33 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#30] от "Heavy Horses Ltd.":

  Вижте, образовайте се и тогава пишете по темата. Примерът Ви с Бразилия е изключително лош. Три големи концерна с подкрепата на държавата унищожават ВСЯКА ГОДИНА десетки хиляди декари тропическата гора ( за по-евтино) и отглеждат толкова много говеда (около 250 милиона глави), че са задминали традиционни производители с много пасища, като Аржентина. Ако това са Ви иновациите, то българското земеделие с единия милион говеда, половината отглеждани на бедните ни пасища е супер екологично. Пък като видите как супер технологично с разтвори Ви отглеждат салата в един завод (в Китай) съвсем ще Ви домилее за българските селяни. В Китай плодовете и зеленчуците нямат вкуса на нашите плодове и зеленчуци, защото почвите са бедни на микроелементи или са отгледани с хидропоника.

 34. 34 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#32] от "Суджук Герберите":

  Хубаво е да уточнявате , че сте гербераст, тогава не знаете какво значи работещ беден или пък да легнете гладен, защото не можете да си купите храна. Наскоро Маркъс Рашфорд, направи много интереса кампания в Кралството, събирайки милиони паунди за да има обяд за бедните деца през еаканцията. Това във Великобритания , която доскоро бе на шесто място в Европа по доход на глава от населението. А знаете ли колко са бедните в България,а? По официална статистика всяко шесто дете е недохранено. Половината пенсионери са с пенсии под 400 лева месечно и трябва да избират между храна, лекарства и отопление. Мога само да Ви пожелая да останете за малко съъвсем без пари и тогава ще мислите по друг начин. И да, затоплистите са идиоти.

 35. 35 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#31] от "Суджук Герберите":

  И още - процеса на намаление на стопанствата е повсеместен. В една Великобритания за 10 години между 2005 и 2015 говедовъдните ферми са намалели с една трета. А производството не е намаляло - защо? Ами защото са се появили т. нар. супер ферми с 5 000 и повече говеда на едно място. Можете ли да си представите как мирише в околността? А колко отпадък има една високопродуктивна крава? Ако това са иновациите пак си помислите какво точно искате. Защото утре ще започнат да Ви отглеждат пържолите и сиренето в биореактори , и ще си спомняте с умиление дори за днешните продукти. И за сведение - средния немски говедовъд има стопанство с около 60 крави и 66 дка земя и няма пари за скъпа кола.

 36. 36 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#29] от "B-dot":

  Хм, бисерът с биоземеделието го бях пропуснал. Идеята на биоземеделието е да произвеждаме по-малко продукция, като не използваме изкуствени торове и инсектициди, срещу което получаваме ценова премия. Има една европейска държава в която това почти се е случило - Австрия. Там обаче се оказало, че не всички са готови плащат по скъпо за въпросните измислени продукти. И в момент имат свръхпроизводство на био зеленчуци, за които трудно се намира пазар и в чужбина. И въобще - какво Ви навежда на мисълта, че земеделието е по-различно от останалите бизнеси? Напротив, там дори конкуренцията е още по-жестока отколкото между хранителните магазини, и се използват модерни технологии, за които не сте и чували. Та образовайте се , но не от документални филми в youtube.

 37. 37 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#33] от "Vassil Stoychev":

  Да, това за което говорите в Бразилия се случва именно заради соята, която Бразилия изнася за европейското индустриално животновъдство. Говедата, които те гледат пасищно върху изгорената джунгла са изместените животновъди от соевите концерни по на юг. Вие се образовайте, не ми развивайте икономически теории на база финанси.
  Аз говоря за добри практики, които в Бразилия също ги има, и то повече отколкото си мислите. Но стига толкова сме си разменяли реплики. Ще се радвам да съм ви провокирал интереса да прочетете литература, то само с лични впечатления не става.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK