Европа

Европа

Еврокомисията работи върху директива за съдебния тормоз над журналисти

Еврокомисията работи върху директива за съдебния тормоз над журналисти

Предложението за директива, което се очаква през 2022 г., ще уеднакви стандартите при водене на дела в държава, различна от тази, в която работи и публикува журналистът, съобщи вицепрезидентът на Еврокомисията Вера Йоурова

/ Йовка Димитрова 20