Защо валидността на сертификата е различна и антигенният тест не важи за преболедували

Защо валидността на сертификата е различна и антигенният тест не важи за преболедували

© European commission (audiovisual service)



Зам.-министърът на здравеопазването Димитър Петров заяви в четвъртък, че Европейският съюз и САЩ не признават наличието на антитела срещу COVID-19 за издаване на сертификат и затова допускането на такава възможност в България ще направи неизползваем документа в чужбина. "Дневник" провери дали това е така и с какви мотиви учените се въздържат от приемане на антигенните тестове за целите на свободното пътуване в Европа.


Кой определя правилата за COVID-19 сертификата?


Условията и изискванията за издаване на COVID-19 са описани в европейския регламент за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19, който е приет на 14 юни. С него 27-те европейски държави се съгласяват взаимно да признават документите, издадени от властите във всяка от тях.


Отделно от него Европейската комисия издаде препоръки за практическото му приложение, които държавите не са задължени да следват и те са свързани с процедурите, които трябва да се предприемат спрямо ваксинираните и преболедувалите, от една страна, и хората, които трябва да се тестват, за да могат да пътува, от друга. Европейската система за взаимно признаване на сертификатите влезе в сила от 1 юли и оттогава още 19 държави извън ЕС са се присъединили към нея. САЩ не са сред държавите, които признават европейския сертификат и понастоящем допускат само напълно ваксинирани с одобрените в Съединените щати ваксини.


Какви са сроковете на валидност на COVID сертификатите?




Според европейския регламент:


- сертификатите на ваксинираните са безсрочни,
- на преболедувалите важат до 180 дни от направения първи положителен PCR тест,
- за тестващите се препоръката на Европейската комисия е те да са валидни до 72 часа след направата на PCR тест и 48 часа за бързите антигенни тестове, но държавите могат да въвеждат различна строчност за тях на своята територия.


Как в България правилата за сертификатите се нагодиха към нуждите четете тук


В регламента се посочва, че тези срокове са определени въз основа на последните научни доказателства и подлежат на промяна, ако се появят нови. За целта Европейската комисия периодично издава доклади, в които прави преглед на мнението на европейските медицински органи и ако то е променено, може да предложи промени в регламента за валидността на сертификатите. Първият такъв доклад беше публикуван в понеделник (18 октомври) и в него комисията посочва, че няма нови данни, които да позволят промяна на първоначалните срокове.


Какъв е срокът на валидност на сертификатите на преболедувалите?


Сертификатът за преболедуване може да бъде издаден най-рано 11 дни след датата, на която на лицето за първи път е било направено изследване чрез PCR тест и той е дал положителен резултат, категоричен е европейският регламент. Той е валиден за не повече от 180 дни. Според ECDC последните данни показват, че въпреки разпространението на жизнеспособен SARS-CoV-2 между десетия и двадесетия ден от появата на симптомите, качествените епидемиологични изследвания не показват по-нататъшно предаване на SARS-CoV-2 след десет дни.


Промяната на сроковете може да се направи само по предложение на Европейската комисия въз основа на мнение на Комитета за здравна сигурност или европейската здравна агенция ECDC, "които проучват внимателно доказателствената база за продължителността на придобития след преболедуването имунитет".


Какъв е срокът за валидност на сертификата за ваксинираните?


От влизането в сила на регламента срокът на сертификатите на ваксинираните е безсрочен или съвпадащ със срока на действие на този законов акт. В момента той е валиден до 30 юни 2022 г., но Европейската комисия вече съобщи, че ще иска неговото удължаване, като това ще бъде направено не по-късно от края на март 2022 г., за да се даде възможност за планиране на пътуванията и на туристическата, транспортната и свързаните с тях икономически дейности.


Според публикувания в понеделник доклад за прилагане на COVID сертификат Европейската комисия смята, че "наличните понастоящем доказателства относно ефективността на ваксините и продължителността на защитата показват, че всички разрешени от ЕС ваксини в момента осигуряват силна защита срещу хоспитализация, тежко заболяване и смърт, свързани с COVID-19". Според Европейската комисия няма категорични научни данни, че ваксиналният имунитет намалява с времето, и затова засега няма да се предлага ограничаване на срока на валидност на сертификатите на ваксинираните. Поради тази причина не се смята за необходимо да се лимитира срокът на валидност на сертификатите за ваксинация.


Може ли да се издава европейски сертификат след първа доза ваксина?


Отговорът е положителен. Според европейския регламент "за всяка ваксинация, всеки резултат от направено изследване или всяко преболедуване следва да се издава отделен сертификат, като той следва да не съдържа данни от предишни сертификати". В някои държави на преболедувалите от COVID-19 се поставя само една от двете дози на ваксината и те се смятат за напълно ваксинирани след нея. Затова в сертификатите за COVID-19 това винаги се указва. В сертификатите, издадени след поставянето на първата от две дози ваксина, се изписва 1/2, а след завършването на ваксинационния цикъл сертификатът се обозначава като 2/2. Сертификатът е валиден за ЕС едва 14 дни след поставянето на последната доза и това е факт, когато на него е изписано 2/2 или за държавите с една доза за преболедувалите - 1/1.


Защо валидността на сертификата е различна и антигенният тест не важи за преболедували

© Associated Press


За какво могат да се използват антигенните тестове и за какво не?


Европейският регламент изрично отбелязва, че сертификатите на преболедувалите могат да се получат единствено въз основа на положителен PCR тест заради познанията на науката за диагностициране на COVID-19 към времето на приемането му. Това остави като възможност бързите антигенни тестове да се прилагат само за допълнителни проверки преди началото на пътуването или сред пристигането.Те бяха въведени като възможност и за лицата, които не са ваксинирани и не са преболедували COVID-19 и които имат право на сертификат само срещу отрицателен резултат от тест, направен в сертифицирана лаборатория или болнично заведение.


Като изпълнителен орган на ЕС Европейската комисия получи задължение да следи за научните доказателства, свързани с използването на сертификатите, включително за това как да се използват тестовете. В доклада си от 18 октомври комисията съобщи, че няма да предложи промяна на тези условия, въпреки че междувременно европейската здравна агенция е дала положителна препоръка за това, тъй като няколко държави членки продължават да имат резерви към антигенните тестове заради високия процент фалшиви положителни резултати.


Защо Европейската комисия не предложи да се приемат антигенните тестове за преболедували?


Европейската комисия посочва, че ограничената информация за продължителността на естествения имунитет, както и липсата на сигурни данни при какви нива на антитела се осигурява клинична защита от вируса не позволяват валидността на сертификата да бъде удължена над шест месеца.


Въпреки че през юли европейската здравна агенция подкрепи издаването на сертификати за преболедуване след направен бърз тест, PCR изследванията остават единственият лабораторен тест, който ще продължи да се изисква за издаването на сертификата. Причината е, че няколко държави членки имат колебания в точността на антигенните тестове при преболедували заради високия според тях процент на фалшиви положителни резултати при възстановени от COVID-19.


За последните научни данни за диагностиката на COVID-19 и за ефективността на ваксините вижте тук


Какви съмнения пораждат антигенните тестове?


Европейската комисия изтъква няколко причини бързите антигенни тестове да се признават за неваксинираните, но не и за преболедувалите. Според една от тях антигенните тестове са първоначално създадени за изследване на хора със симптоми с продължаваща инфекция със SARS-CoV-2 и високи вирусни товари. Ето защо те дават висок процент на неверни резултати при пациенти с нисък вирусен товар.


През юни на експертно ниво в ЕС беше признато, че междувременно специфичността на този вид тестове е достигнала 98%, а чувствителността надвишава 90% и следователно вероятността за фалшиво положителен тест, е по-ниска. Здравната агенция на ЕС сега подкрепя издаването на сертификати за възстановяване на лица, които са получили положителен резултат за инфекция със SARS-CoV-2 след бърз антигенен тест, включен в общия и актуализиран списък на бързите антигенни тестове на COVID-19. Това обаче не е законово уредено и тези тестове не могат да се използват за издаване на сертификат за премината коронавирусна инфекция, които да се признават в ЕС.


Защо валидността на сертификата е различна и антигенният тест не важи за преболедували

© Associated Press


Могат ли държавите да променят правилата за сертификатите?


Теоретично това е възможно, но това ще ги направи неизползваеми в другите държави, които използват европейската система и такива документи могат да служат само за вътрешна употреба. Европейският регламент има пряко действие, т.е. той не позволява вариации на текста в националното законодателство и действа директно на територията на всички държави, които са го приели. В неговия член 8 изрично се казва, че:"За да могат обаче тези сертификати за ваксинация да се използват ефективно в трансграничен контекст, когато гражданите на Съюза упражняват правото си на свободно движение, е необходимо те да бъдат напълно оперативно съвместими, съгласувани, сигурни и проверими. От държавите членки се изисква общ подход по отношение на съдържанието, формата, принципите, техническите стандарти и степента на сигурност на тези сертификати за ваксинация."


Може ли националният сертификат да се използва в ЕС?


Европейският регламент не предвижда постановка, при която националният сертификат е различен от общия стандарт и може да се използва и в други държави. Обратното обаче е възможно - европейският сертификат се приема за равностоен на националния и не е необходимо да се изважда допълнителен в съответната държава. Дори правилата за използване да не съвпадат напълно, европейският сертификат осигурява същият достъп като националния. В момента 21 държави, включително България, използват европейския сертификат за национални цели.


Кой има право на европейски COVID сертификат?


Всеки европейски гражданин, както и членовете на семействата им, независимо от гражданството им, от държавата членка, в която е извършена ваксинацията или е направено изследването, или в която се намира преболедувалото лице. Хората, които имат поставена първа доза ваксина в една държава, а втората - в друга, разполагат с два отделни сертификата. За неевропейски граждани, както и за европейци, ваксинирани извън ЕС, сертификати се издават при поискване и срещу "надеждни доказателства за ваксиниране".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на standby
  standby
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Авторите/редакторите!!!
  Хайде да не бъркате антигенни (тестове за вирусни частици) и тестове за антитела!
  Още по-малко от последните е редно да бъркате бързи тестове "за бременност", количествени (брой на обем) и такива за активна реакция.
  Е ще ви призная, че като четох оригиналите и обосновките объркването на последните 3 е масово.
  Но пак сте объркали/слели два различни казуса, кога се издава такъв за преболедувал (ПСР/антиген) и защо не се удължава след 6 месеца (антитела).

 2. 2 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5171 Неутрално

  "Може ли да се издава сертификат след първа доза ваксина?
  Отговорът е положителен. "

  Да почват и нашите да издават, не само за Янсен

 3. 3 Профил на filip_a
  filip_a
  Рейтинг: 105 Неутрално
 4. 4 Профил на tgi141083186
  tgi141083186
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Защото трябва да се пробутват препаратите рекламирани като "ваксини".

 5. 6 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Защото Биг Фарма не може да печели от естествено придобилите имунитет. Много просто. Нужно е бъркочи да се продават и да се цигани и.

 6. 7 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5895 Неутрално

  До коментар [#2] от "pet_fire":

  След първа игла в Германия също се издава сертификат на който пише "1/2 Незавършен имунизационен цикъл" (Unvollständig Geimpft).

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 7. 8 Профил на tgi141083186
  tgi141083186
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Може ли да се издава сертификат след първа доза ваксина?Отговорът е положителен. "Да почват и нашите да издават, не само за Янсен
  —цитат от коментар 2 на pet_fire


  Нали?! Няма значение дали ваксините предпазват или спират заразата. Важното е да си в играта и да "играеш".

  Първа, втора, трета, четвърта доза колко е необходимо.

  Логиката няма място тук.

 8. 9 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Защото Биг Фарма не може да печели от естествено придобилите имунитет. Много просто. Нужно е бъркочи да се продават и да се цигани и.
  —цитат от коментар 6 на Alex Ivanov


  * последното да се чете "богатее", тъпият редактор на телефона.

 9. 10 Профил на meteowrite
  meteowrite
  Рейтинг: 979 Неутрално

  "Защо Европейската комисия не предложи да се приемат антигенните тестове за преболедували?"

  до редакцията: Тестовете за които пишете в статията са за антитела, не за антигени.

  You don't know what you don't know.
 10. 11 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5895 Неутрално

  До коментар [#7] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Съответно, след втората игла се издава втори, с надпис:
  2/2 Vollständig Geimpft

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 11. 12 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#9] от "Alex Ivanov":

  всъщност биг фарма богатее много повече от неваксинирани. тестове, лечения, пътеки, дърабъра. ама да си пишем ей така...

 12. 13 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  Това за срока не е много сигурно за всички европейски страни. Аз еи изкаеах и швейцарски сертификат че еъм ваксиниран, но на него пише че е валиден за 1 година.

 13. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 15 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2835 Весело

  "описани в европейския регламент за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати" - какви са тези ЗАЩО?!? Инструкциите ги има, трябва да се спазват, а начините как да става ГИ оставят на РАКоводителите по места. По места, т.н. държави, които отдавна не са места за безметежно пребиваване на народонаселението, а за неговото прилежно съществуване. Червен, жълт, зелен цвят - сФетоФАР - първосигнално и научно доказано при примитиви и при висши субекти.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 15. 16 Профил на tgi141083186
  tgi141083186
  Рейтинг: 8 Неутрално

  биг фарма.
  —цитат от коментар 12 на karatista


  на бабати бабалайката.

  става дума за абонаментен бизнес модел от който 1-2 фирми печелят стотици милиарди.

  запомнете, че няма да се разминете с по една "ваксина".

 16. 17 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  До коментар [#9] от "Alex Ivanov":

  Сега разбрах защо повечетобългари не сд ваксинират! Защото ги е страх някой да не забогатее въпреки че при ваксиниране не се плаща. Я не сакам на мен да ми е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.

 17. 18 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1690 Весело

  Абе мен друго ме изненадва :))) Хора които са против дискриминацията и расизма, ся изведнъж са за нея щот им оттърва :)))

  Няква шизофрения ли ви тресе, раздвоение на личността ? :))) Несправедливо е да дискриминират срещу група б хора в другия край на света, ама тук щом съвпада с моето мислене, значи трябва да се случи :)))

 18. 19 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#16] от "tgi141083186":

  една ваксина е 40 лв и след нея няма разходи за лекарства и тестове. един писиар е 100 лв. кое точно не ти е ясно? или да ти сметна колко е 40 минус 100 лв.?

 19. 20 Профил на Тасков
  Тасков
  Рейтинг: 908 Неутрално

  Аз съм тотално против да се налагат допълнителни ограничения на неваксинираните, тъй като те очевидно вече са си достатъчно ограничени!

 20. 21 Профил на julesta
  julesta
  Рейтинг: 481 Неутрално
 21. 22 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1690 Весело

  До коментар [#17] от "3biri":

  Ако си хубава жена и някои в бара ти предложи безплатна напитка, продукта си ти :))) Не го прави за твоя облага, а за да си намокри работата :)))

  Ти примерно не можеш да просперираш в тоя живот, щот още се мъчиш с основни икономически неща :)) Е като не знаеш как да играеш играта, как да просперираш ?

  Да играеш без елементарни познания по икономика е като да играеш тенис без хилка:)))

 22. 23 Профил на gbg
  gbg
  Рейтинг: 67 Неутрално

  До коментар [#9] от "Alex Ivanov":Сега разбрах защо повечетобългари не сд ваксинират! Защото ги е страх някой да не забогатее въпреки че при ваксиниране не се плаща. Я не сакам на мен да ми е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.
  —цитат от коментар 17 на 3biri


  Дал съм линк - чети. Други са причините.

 23. 24 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  Да оставим вероятните политически и административни проблеми настрана. Въпросът е защо се отрича критерият, по който се тестват ваксините - антителата. Регламентацията на крайно несъвършеня мярка има точно обратният ефект - всява съмнение за цялата политика в ЕС, а в случая последващите действия никак не го разсейват, напротив. Естествено придобитите антитела са единствения начин да бъде спряна мутацията на вируса. Ваксината е само стъпка към целта да се предизвика имунен отговор в несрещалите се с вируса, когато бива представена за цел, когато биват дискриминирани преболедувалите по такъв начин - това буди само повече въпроси, и то не към министрите на отделните държави.

 24. 25 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#24] от "conservamus":

  абе какви съмнение и глупости като цяла европа е ваксинирана на 70%?

 25. 26 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2770 Весело

  Все още си мисля , че естественият имунитет придобит след преболедуване е в пъти по качествен но непризнат за разлика от този след ваксиниране (за кито ти дават индулгенция) !

  И това ще се докаже само след година две когато ще се налага бустер след бустер ...

 26. 27 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  Чорбанов да обясни. Гаден селянин. Чорбар и Чалгар.
  —цитат от коментар 14 на Hristo Daskalov



  До коментар [#24] от "conservamus":абе какви съмнение и глупости като цяла европа е ваксинирана на 70%?
  —цитат от коментар 25 на karatista


  ARBEIT MACHT FREI!
  Някой имаше ли съмнения в правотата на това нацистко твърдение? Докато не ги побараха на Нюрнбергския трибунал.
  Сега къде ще е , не знам.

 27. 28 Профил на 44bond_street
  44bond_street
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#17] от "3biri":

  И аз това прозрях сега. 😁
  Но иначе, нищо изключително, в цял свят се въдят антиваксъри, но тук са намерили добри условия за психарията си.

 28. 29 Профил на Mda
  Mda
  Рейтинг: 790 Неутрално

  До коментар [#24] от "conservamus":

  https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Zashto-ne-se-priznava-nalichieto-na-antitela-naravno-s-vaksinatciiata_175830.html?fbclid=IwAR3fJZmQbBRJzV77MMOJMpLqQBc33KFERJk4642w0cbl5ovJ7L4Ia62QIfY

  за да разбереш защо "имам антитела" не е толкова информативно колкото си мислиш.

 29. 30 Профил на kozoder
  kozoder
  Рейтинг: 115 Неутрално

  всеки абсурд трябва да бъде обясняван с нови статии, ама в един момент ще станат толкова много, че и малкото заблудени тук ще започнат да се чудят.

 30. 31 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  нЕма грижи. Утре според "последните научни доказателства" ще намалят срока на сертификатите след ваксинация примерно на 6 месеца. Не е като да не сме отворили широко прозореца на Овертон.

 31. 32 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  радеф е аут
  —цитат от коментар 21 на julesta


  всъщност много смело и правилно решение на радев. приятно съм изненадан още повече, че преди не приемаше сериозно ковид. честно казано заради това бих гласувал за него

 32. 33 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  Една цензура надживях и втора ще. Контра и реконтра до дупка. Програмист съм, работя от нас, да ме хванат за ....

  15.02.1989 - 07.02.2018
 33. 34 Профил на Кирил Иванов
  Кирил Иванов
  Рейтинг: 217 Неутрално

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (21)00947-8/fulltext

  Ето два научни труда откриващи, че поне Pfizer пада под 50% ефективност след 5-6 месеца и намалява с около 6% на всеки два месеца след това.

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v3
  https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

  И още три дето показват, че преболедувалите имат, ако не по-дълга, то поне сравнима защита:
  https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v3

  Защо сертификата на преболедувалите не е безсрочен? Защо се изгражда система, която ще задължава данъкоплатеца да плаща и да приема продукти на огромни фармацевтични конгломерати без алтернатива?

 34. 35 Профил на Тасков
  Тасков
  Рейтинг: 908 Неутрално

  До коментар [#27] от "alexsilver":

  Ваксини по време на пандемия, или бъркане в носа и по десет евро на всеки два дни плюс парче плат на лицето е равно на Хитлер. Просто няма начин да не е така!

 35. 36 Профил на ЧеГоБараш
  ЧеГоБараш
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Непризнаването на естествено придобития имунитет остава лош привкус от цялата ситуация, а правото на зелен сертификат след поставяне на първа доза при условие че имунитет се придобива най-рано 14 дни след втората доза, допълнително буди недоумение и повдига въпроса защо критерия не е дали имаш изграден имунитет или не, а дали имаш поставена ваксина. Само да уточня, не съм антиваксър...

 36. 37 Профил на rvr12572942
  rvr12572942
  Рейтинг: 667 Неутрално

  [quote#27:"alexsilver"][/quote]
  RBEIT MACHT FREI!
  Някой имаше ли съмнения в правотата на това нацистко твърдение? Докато не ги побараха на Нюрнбергския трибунал.
  Сега къде ще е , не знам.

  Пак там, тя съдебната зала май още си стои.

 37. 38 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  Какро вече писах и под други статии, има много интересно тълкуване от страна на ЕК:
  1. "... няма категорични научни данни, че ваксиналният имунитет намалява с времето, и затова засега няма да се предлага ограничаване на срока на валидност на сертификатите"
  2. "... ограничената информация за продължителността на естествения имунитет, както и липсата на сигурни данни при какви нива на антитела се осигурява клинична защита от вируса не позволяват валидността на сертификата да бъде удължена над шест месеца."
  Има ли данни за намаляване на естественият имунитет във времето? Ако има за него, защо няма за ваксинационния? А ако няма, защо това е основание за заключение, че не осигурява защита, докато липсата на данни при ваксинационния се счита за за предимство и премахване на срок на валидност за сертификат?

 38. 39 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 858 Неутрално

  всъщност биг фарма богатее много повече от неваксинирани. тестове, лечения, пътеки, дърабъра. ама да си пишем ей така...
  —цитат от коментар 12 на karatista

  Всъщност от това печелят лечебните заведения и лекуващи лекари (колкото и грубо да звучи), не производителят на препарати, на който целта му е само да си продаде продукта.

  Само за справка: колко време отне за да се хване, че бебешка пудра на Johnson & Johnson причинява рак, някой помни ли?

 39. 40 Профил на 44bond_street
  44bond_street
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#32] от "karatista":

  Радев не приемаше ковид за опасност докато още не беше дошъл ковид в България. И докато нямаше противоотрова срещу него. За да не се създава паника, което ми струваше разумно. И докато не се беше заформила такава антиваксърска истерия.
  Но сега е крайно време да се овладее хаоса, създаден от нея, даже дано не е прекалено късно.

 40. 41 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#39] от "parcaleste":

  те и цигарите са ги рекламирани като полезни навремето. виж колко струва ремдесивир за един човек и пак ми кажи, че не се печели

 41. 42 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 858 Неутрално

  те и цигарите са ги рекламирани като полезни навремето. виж колко струва ремдесивир за един човек и пак ми кажи, че не се печели
  —цитат от коментар 41 на karatista


  Тенк ю, Кептън Обвиъс.

 42. 43 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#42] от "parcaleste":

  няма проблеми. пак заповядай

 43. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 45 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2556 Неутрално


  Това за срока не е много сигурно за всички европейски страни. Аз еи изкаеах и швейцарски сертификат че еъм ваксиниран, но на него пише че е валиден за 1 година.
  —цитат от коментар 13 на 3biri


  След 1 година отново ще се бодеш. И не само ти.

  Нищо лично, просто бизнес.

 45. 46 Профил на tgi141083186
  tgi141083186
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Една цензура надживях и втора ще. Контра и реконтра до дупка. Програмист съм, работя от нас, да ме хванат за ....
  —цитат от коментар 33 на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич


  Точно! Всичко е един блъф. Слабохарактерните и зависимите ще лапнат "кукичката". На останалите им дреме на дистанционната работа и обучение. В 21 век плашат куче с кокал.

  За нищо на света няма да се инжектирам със съмнителни течности за да угодя на шепа хипохондрици и господарите им.

 46. 47 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  До коментар [#16] от "tgi141083186":една ваксина е 40 лв и след нея няма разходи за лекарства и тестове. един писиар е 100 лв. кое точно не ти е ясно? или да ти сметна колко е 40 минус 100 лв.?
  —цитат от коментар 19 на karatista


  2 ваксини, 3 ваксини ....
  Какро вече писах и под други статии, има много интересно тълкуване от страна на ЕК:1. "... няма категорични научни данни, че ваксиналният имунитет намалява с времето, и затова засега няма да се предлага ограничаване на срока на валидност на сертификатите"2. "... ограничената информация за продължителността на естествения имунитет, както и липсата на сигурни данни при какви нива на антитела се осигурява клинична защита от вируса не позволяват валидността на сертификата да бъде удължена над шест месеца."Има ли данни за намаляване на естественият имунитет във времето? Ако има за него, защо няма за ваксинационния? А ако няма, защо това е основание за заключение, че не осигурява защита, докато липсата на данни при ваксинационния се счита за за предимство и премахване на срок на валидност за сертификат?
  —цитат от коментар 38 на gogo2011


  Отговорът е .... $$$$$$$$$$$$/€€€€€€€€/£££££££/¥¥¥¥¥¥

 47. 48 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  Непризнаването на естествено придобития имунитет остава лош привкус от цялата ситуация, а правото на зелен сертификат след поставяне на първа доза при условие че имунитет се придобива най-рано 14 дни след втората доза, допълнително буди недоумение и повдига въпроса защо критерия не е дали имаш изграден имунитет или не, а дали имаш поставена ваксина. Само да уточня, не съм антиваксър...
  —цитат от коментар 36 на ЧеГоБараш


  Разрешавате ли да ви цитирам и под други статии. Много добро попадение.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 48. 49 Профил на jlh59313635
  jlh59313635
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Да оставим вероятните политически и административни проблеми настрана. Въпросът е защо се отрича критерият, по който се тестват ваксините - антителата. Регламентацията на крайно несъвършеня мярка има точно обратният ефект - всява съмнение за цялата политика в ЕС, а в случая последващите действия никак не го разсейват, напротив. Естествено придобитите антитела са единствения начин да бъде спряна мутацията на вируса. Ваксината е само стъпка към целта да се предизвика имунен отговор в несрещалите се с вируса, когато бива представена за цел, когато биват дискриминирани преболедувалите по такъв начин - това буди само повече въпроси, и то не към министрите на отделните държави.
  —цитат от коментар 24 на conservamus


  Ами така е защото никой не знае какво количество на антитела може да се смята достатъчно за да се смята че човек е защитен или не. Затова антителата не могат да бъдат никакъв критерий за защита. И никога няма и да се разбере - за да стане това трябва поне на няколко десетки хиляди човека да им се мерят ежедневно антителата и да се следи колко от тях се разболяват, тежко или не, при какво ниво на антитела и от тази статистика да се направи някакъв валиден научен извод. Просто не е реално.

 49. 50 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 226 Неутрално

  Значи ваксината имитира имунен отговор на огранизма при разболяване, но естественият процес не важи пред изкуствения. Ти да видиш...

  Няма мрак, който светлината да не може да разсее.
 50. 51 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  Какъв е срокът на валидност на сертификатите на преболедувалите?
  Той е валиден за не повече от 180 дни.
  Промяната на сроковете може да се направи само по предложение на Европейската комисия въз основа на мнение на Комитета за здравна сигурност или европейската здравна агенция ECDC, "които проучват внимателно доказателствената база за продължителността на придобития след преболедуването имунитет".
  —цитат от коментар 0 на статия


  Журналистката Йовка хубаво чете европейските документи по въпроса за юридическия статус на преболедувалите.
  Но покрай тези документ е хубаво да се запознае от първа ръка какво мислят и онези, които наистина лекуват. Сигурен съм, че никой от тунеядците в ЕК не е излекувал и един човек, но за разлика от тях ето този човек със сигурност е спасил хиляди - проф. Петър Атанасов, шеф на ковид-отделението в "Пирогов":
  https://nova.bg/news/view/2021/10/21/343609/опашка-за-covid-тестове-се-изви-пред-пирогов/

  (последното видео, след 2:15 мин.).
  Та, прав е човекът да е бесен:
  "И аз задавам и друг въпрос - то граничи с професионално малоумие: Нали ваксинирането е с цел да се изработят антитела. Е, ТИЯ, КОИТО ГИ ИМАМЕ, ЗАЩО НЕ НИ ГИ ПРИЗНАВАТ? НИЕ СМЕ ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ТОЯ ИМУНИТЕТ Е ЕФЕКТИВЕН. НИЕ РАБОТИМ ВЕЧЕ ДВЕ ГОДИНИ В ТАЯ СРЕДА; ЩЯХМЕ ДА СМЕ ИЗМРЕЛИ, АКО ТОЯ ИМУНИТЕТ НЕ БЕШЕ ЕФЕКТИВЕН. НЯМАМ НИТО ЕДИН ОТ МОИТЕ БОЛНИ, КОИТО ЛЕКУВАМ И ПРОСЛЕДЯВАМ, НИТО ЕДИН ПОВТОРЕН. НИТО ЕДИН...".

  Явно чиновниците могат да накарат един истински лекар да излезе от кожата си (човекът просто иска да влезе на работа с екипа си), че в прав текст пред камера да им каже: правите малоумия.

 51. 52 Профил на tgi141083186
  tgi141083186
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#16] от "tgi141083186":една ваксина е 40 лв и след нея няма разходи за лекарства и тестове. един писиар е 100 лв. кое точно не ти е ясно? или да ти сметна колко е 40 минус 100 лв.?
  —цитат от коментар 19 на karatista


  Няма какво да ми е ясно Пфайзер и Модерна (финансирани от Бил Гейтс, който е основен донор на СЗО) печелят от ПСР точно 0 (НУЛА) лева.

  Пфайзер и модерна печелят по 20-30 милиарда от ваксините годишно.

  Ко не ти е ясно или просто толкова си можеш за 69 стотинки на пост?

 52. 53 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1690 Весело

  До коментар [#50] от "1908":

  Това е щото хората нямат елементарна обща култура по общите теми и щото мислят учените за магьосници и богове, а не си дават сметка, че всяко откритие е дошло след хиляди провала и катастрофални провала :)))

  Също и неочаквани последствия.. Например сега, защото използваме толкова много пластмаси, това влияе на възпройзводителната ни система и фертилитета на мъжете пада година след година... Бебетата се раждат със пластмасови съединения в организмите и тнн...

  При измислянето и пускането на пластмасата на пазара, никои не е предполагал, че ще е толкова вредна за нас, всички са я възхвалявали, колко по евтино е, колко достъпна е и тнн :))))))

  Тааа не сме стигнали пика на знанията.. Но това решение е перфектното решение

 53. 54 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  Само за справка: колко време отне за да се хване, че бебешка пудра на Johnson & Johnson причинява рак, някой помни ли?
  —цитат от коментар 39 на parcaleste


  Именно съвременното общество се мотивира от икономически интерси, а не от културни и морални ценности. После се чудят що никой не им вярва.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 54. 55 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1690 Весело

  До коментар [#53] от "Ramon Asvalda":

  НЕ е нужно и да съм учен, за да съм прав :))) Според закона на Мърфи, повече може да се обърка, отколкото да пасне както очакваш и искаш да стане :))

  Ако съм хазартен тип е безопасно да заложа, че нещо е по вероятно да се обърка :)))

  Затова съм и против абсолютните решения на даден проблем...

 55. 56 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#52] от "tgi141083186":

  истеричните изблици по форумите са доста характерни за антиваксърските фанатици. бил гейц финансира curevac, която така и не стана. ай лека

 56. 57 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1768 Неутрално

  Кой умник реши,че ваксините осигуряват по-голяма защита срещу Ковид от естествения имунитет след преболедуване?

 57. 58 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Значи ваксината имитира имунен отговор на огранизма при разболяване, но естественият процес не важи пред изкуствения. Ти да видиш...
  —цитат от коментар 50 на 1908


  При естествения няма пари .... кой каквото ще да ти говори, щом са намесени такива колосални суми пари, имай не едно, а две наум.

  Нали помниш скандала с Джонсън и Джонсън ???!

 58. 59 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  Драги ми журналисти от ДНЕВНИК, в статията първо пишете, че "Според европейския регламент сертификатите на ваксинираните са безсрочни.". После пишете, че сертификатът в "момента е валиден до 30 юни 2022 г.". И след това черешката на тортата: "Според Европейската комисия няма категорични научни данни, че ваксиналният имунитет намалява с времето.", при условие че дори самите производители на ваксини потвърдиха отслабването на ефекта на продуктите си в рамките на 4-6 месеца и предложиха т.н. "опресняващи" трети дози.
  С такива твърдения, доверие не се печели. Губи се репутация.

  Ваксиниран съм, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 59. 60 Профил на tgi141083186
  tgi141083186
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#52] от "tgi141083186":истеричните изблици по форумите са доста характерни
  —цитат от коментар 56 на karatista


  По-добре да си мълчиш и да те мислят за прост, отколкото да се обадиш и да потвърдиш простотията си.

  https://www.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/foundations-advancing-mrna-science-and-research

 60. 61 Профил на Petar Karaboev
  Petar Karaboev
  Рейтинг: 90 Неутрално

  До коментар [#51] от "inn":

  По-полека с епитетите за тунеядци и бюрократи в ЕС. Статията не е за или против ваксинирането. В нея ясно е казано, че СЕ ПРИЗНАВА документално регистрираното преболедуване. Това е един от трите съставни части на т.нар. зелен сертификат. Ако някой е преболедувал, но не се е обадил на личния лекар и не е регистриран, няма как сега да докаже КОГА е боледувал, за да претендира за сертификат - и това е проблем на статистиката от самото начало. В България така са над 100 хиляди души и докато не се реши проблемът, ще са в сивата зона. Алтернативата е да си сложат една доза ваксина и така ще надминат по сила на защитата дори двойно ваксинираните, както се твърди от Израел. Думите не лекаря от Пирогов нямат никакво отношение към регулациите за издаване на сертификат.

 61. 62 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  До коментар [#61] от "Petar Karaboev":

  Не аз, професор - шеф на ковид-отделението на най-голямата и най-натоварена болница в страната ти казва, че персонал, който от година и половина е в ежедневен досег с болни, щеше да е вече измрял, ако естественият имунитет не беше ефективен. Какви хартишки с какви шест месеца валидност да го вълнуват? Екипът му не може да влезе на работа в 06:30 ч. при болните, там са всеки ден, те тръгнали да им чувъркат из носовете. Щото ЕК казала: "До шест месеца от боледуване". И той с право им казва: "Малоумници сте! Утре бързият антигенен тест ще е кръстосано (фалшиво положителен) и 14 дни карантина". Ей затова хората от реалния живот са бесни на бюрократите и тунеядците от ЕК.

 62. 63 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  До коментар [#61] от "Petar Karaboev":


  Думите не лекаря от Пирогов нямат никакво отношение към регулациите за издаване на сертификат.
  —цитат от коментар 61 на Petar Karaboev


  Извинявай, но малко се съмнявам във функционалната ти грамотност, ако не виждаш връзката между "регулациите" и казаното от професора по повод бързото тестване в 6:30 ч. на персонала му (точно, щото нямат зелен сертификат":
  "И аз задавам и друг въпрос - то граничи с професионално малоумие: Нали ваксинирането е с цел да се изработят антитела. Е, ТИЯ, КОИТО ГИ ИМАМЕ, ЗАЩО НЕ НИ ГИ ПРИЗНАВАТ? НИЕ СМЕ ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ТОЯ ИМУНИТЕТ Е ЕФЕКТИВЕН. НИЕ РАБОТИМ ВЕЧЕ ДВЕ ГОДИНИ В ТАЯ СРЕДА; ЩЯХМЕ ДА СМЕ ИЗМРЕЛИ, АКО ТОЯ ИМУНИТЕТ НЕ БЕШЕ ЕФЕКТИВЕН. НЯМАМ НИТО ЕДИН ОТ МОИТЕ БОЛНИ, КОИТО КОНТРОЛИРАМ И ПРОСЛЕДЯВАМ, НИТО ЕДИН ПОВТОРЕН. НИТО ЕДИН..."

 63. 64 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#25] от "karatista":

  Няма проблем във ваксинацията, има проблем в отричането на атнителата.

 64. 65 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#29] от "Mda":

  Статията само подкрепя тезата ми.

 65. 66 Профил на danitoledov
  danitoledov
  Рейтинг: 371 Неутрално

  Е то тая валидност за различните критерии за два дена я промениха три пъти. Всичко пак по български се прави. Хубаво да се издава, но поне тези, които са ваксинирани и пребуледували да се тестват от време на време.

  danitoledov
 66. 67 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#49] от "jlh59313635":

  Тоест, науката не може да измери естественият отговор на природата спрямо вирусите, и затова предлага решение, което се отрича от самите епидемиолози - ваксинация по време на епидемия - поради предизвикването на мутации във вируса.

 67. 68 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#64] от "conservamus":

  какъв проблем? не виждаш ли че в европа всичко е отворено и си свиркат?!

 68. 69 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#68] от "karatista":

  Не и без сертификат, не си свиркат. Който сертификат, в този си вид, подпомага мутацията на вируса, поради непризнаването на естествения имунен отговор в него. Който естествен отговор произвежда уникален набор от антитела, за разлика от отговорът, който е предизвикан от препарат - при него имаш еднакви антитела. Делта вариантът както знаем, не подбираше ваксинирани или не. Който делта вариант е предизвикан вероятно именно от ваксините - еднаквите антитела в населението увеличават шансовете различните вируси които човек среща ежедневно да мутират.

 69. 70 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  До коментар [#61] от "Petar Karaboev":


  Думите не лекаря от Пирогов нямат никакво отношение към регулациите за издаване на сертификат.
  —цитат от коментар 61 на Petar Karaboev


  Даже колегите ти от "Нова" са ти го написали като за ученик, който със зор вади тройки (екранния текст към видео-репортажа):
  "Пирогов на тест за зелен сертификат. От днес всяко дежурство започва с проверка".

 70. 71 Профил на Mda
  Mda
  Рейтинг: 790 Неутрално

  До коментар [#67] от "conservamus":

  Ако епидемиолозите отричат ваксинация по време на епидемия (моля някакъв източник за това твърдение) да седим и да мрем? Който оцелее - ще има някакъв имунитет за някакво време. Това ли е тезата?

 71. 72 Профил на Mda
  Mda
  Рейтинг: 790 Неутрално

  До коментар [#49] от "jlh59313635":Тоест, науката не може да измери естественият отговор на природата спрямо вирусите, и затова предлага решение, което се отрича от самите епидемиолози - ваксинация по време на епидемия - поради предизвикването на мутации във вируса.
  —цитат от коментар 67 на conservamus


  Мисля, че се обърквате - науката може да измери неутрализиращите антитела в дадена проба, но детайлния тест отнема твърде много време и ресурси за да може да бъде приложен на национално (или дори регионално!) ниво. Не става въпрос, че такъв тест не съществува, въпроса е, че тестовете за антитела, които се използват масово не са от такъв тип, а от по-прост. Точно затова не позволяват да ги използват за издаване на сертификат.

 72. 73 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1923 Неутрално

  "Европейската комисия посочва, че ограничената информация за продължителността на естествения имунитет, както и липсата на сигурни данни при какви нива на антитела се осигурява клинична защита от вируса не позволяват валидността на сертификата да бъде удължена над шест месеца."

  А информацията за времето на клиничната защита при ваксината не е ли също ограничена?
  Само питам от любопитство.

  Panta rhei....
 73. 74 Профил на pwq381057889
  pwq381057889
  Рейтинг: 546 Неутрално

  До коментар [#17] от "3biri":„Сега разбрах защо повечетобългари не сд ваксинират! Защото ги е страх някой да не забогатее въпреки че при ваксиниране не се плаща. Я не сакам на мен да ми е добре. Я сакам на Вуте да му е зле”.

  Нещо нищо не си разбрал,щом си мислиш,че чичаци-филантропи ти подаряват ваксини.

 74. 75 Профил на pwq381057889
  pwq381057889
  Рейтинг: 546 Неутрално

  До коментар [#71] от "Mda":

  https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/prof-chorbanov-njakoi-ot-poslednite-versii-sa-che-chast-ot-novite-mutacii-sa-v-sledstvie-na-imunizacijata.html

  "Нарушихме основно правило в имунологията, а именно да не се прави масова ваксинация по време на пандемия. Това никога не се е случвало досега. Правило на всяка една ваксина е да защитава превантивно, т.е. една група хора се имунизира с нещо, то се появява в един момент и те са защитени. Когато обаче вирусът се движи между тях и един е болен, друг е само позитивен, трети не реагира и в този момент започнем масова ваксинация, предизвикаваме мутационен натиск върху вируса”.

 75. 76 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#72] от "Mda":

  Два пъти съм правил тест за антитела, включително тест за неутрализиращи - над 90% от вдички антитела. За около седмица излезе резултатът.

 76. 77 Профил на ЧеГоБараш
  ЧеГоБараш
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#48] от "biss Mark":

  "Разрешавате ли да ви цитирам и под други статии. Много добро попадение."
  ----------------
  Разбира се, и благодаря за положителната оценка...

 77. 78 Профил на Mda
  Mda
  Рейтинг: 790 Неутрално

  До коментар [#71] от "Mda":https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/prof-chorbanov-njakoi-ot-poslednite-versii-sa-che-chast-ot-novite-mutacii-sa-v-sledstvie-na-imunizacijata.html "Нарушихме основно правило в имунологията, а именно да не се прави масова ваксинация по време на пандемия. Това никога не се е случвало досега. Правило на всяка една ваксина е да защитава превантивно, т.е. една група хора се имунизира с нещо, то се появява в един момент и те са защитени. Когато обаче вирусът се движи между тях и един е болен, друг е само позитивен, трети не реагира и в този момент започнем масова ваксинация, предизвикаваме мутационен натиск върху вируса”.
  —цитат от коментар 75 на pwq381057889


  Нали разбирате, че "новите версии са, че новите мутации са в следствие на ваксинациите" е доста тъпо твърдение като се погледнат датите на кога са идентифицирани за първи път тези варианти. Ако това правило го има написано в някаква научна статия или учебник ще се радвам да го видя. Иначе е изказване на експрет преди повече от половин година когато все още нямаше нито широко разпространена ваксинация, нито толкова доставки все още.

 78. 79 Профил на Mda
  Mda
  Рейтинг: 790 Неутрално

  До коментар [#72] от "Mda":Два пъти съм правил тест за антитела, включително тест за неутрализиращи - над 90% от вдички антитела. За около седмица излезе резултатът.
  —цитат от коментар 76 на gogo2011


  Ако не е проблем - къде и колко струваше?

 79. 80 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#71] от "Mda":

  Разбира се че не, не казвам че трябва да се мре и да не се ваксинираме! Казвам едно и също просто нещо във всеки коментар - не на политизирането на науката. Отричането на естествения имунитет и на възможните негативни последици от ваксинацията спрямо мутацията на вируса е политическо, селективно третиране на фактите, което води до поляризацията от типа, че който не се ваксинира, застрашавал другите, или че само неваксинираните разнасят заразите, подобни удобни тези. И най-вече, загуба на ориентацията, че природата е тази, която е изградила нашите механизми за защита, които използваме за да сме живи, с ваксини или не.
  До коментар [#72] от "Mda":

  Това имам предвид, което самата вие обяснихте в един подробен ваш минал коментар за тестовете, че в момента масовите тестове не са пригодени да тестват най-важното нещо всъщност - характера на изградения имунитет. Както успяха да направят тур де форс със ваксините, да ги създадат само за година и нещо, следва и този тест да се масовизира. Иначе остава съмнителна липсата му, отричането на половината наука, и имплементирането само на удобната част от нея.

 80. 81 Профил на Mda
  Mda
  Рейтинг: 790 Неутрално

  До коментар [#80] от "conservamus":

  Не смятам, че най-важното нещо за тестване е характера на изградения имунитет, особено когато има изследвания които сравняват кохорти и от ваксинирани и от преболедували и т.н. Смятам, че е най-важното да се разбере, че имунната система и реакцията й и дълготрайността на реакцията й е изключително индивидуално нещо - което се влияе от много неща, дори от стрес; и да се спре да се залага само на "естественото", защото естественото е някои да оцелеят, а много други да измрат. Смятам, че трябва да спре да се пропагандира, че като се ваксинираш си безсмъртен, защото това силно не е вярно и създава точно това погрешно впечатление, с които някой чел-недочел пише тук по коментарите "Ама защо да се ваксинирам, ваксинираните също заразяват, няма смисъл, по-добре без".

  И смятам, че е много важно да спрем да се държим като деца, на които някой е длъжен и да започнем да се държим като възрастни, които разбират, че никой друг няма да им оправи нещата, няма да им падне решението от въздуха, а ще трябва да запретнем ръкави, да свършим тежката работа и сами да си го оправим.

 81. 82 Профил на stanishev
  stanishev
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#80] от "conservamus":Не смятам, че най-важното нещо за тестване е характера на изградения имунитет, особено когато има изследвания които сравняват кохорти и от ваксинирани и от преболедували и т.н. Смятам, че е най-важното да се разбере, че имунната система и реакцията й и дълготрайността на реакцията й е изключително индивидуално нещо - което се влияе от много неща, дори от стрес; и да се спре да се залага само на "естественото", защото естественото е някои да оцелеят, а много други да измрат. Смятам, че трябва да спре да се пропагандира, че като се ваксинираш си безсмъртен, защото това силно не е вярно и създава точно това погрешно впечатление, с които някой чел-недочел пише тук по коментарите "Ама защо да се ваксинирам, ваксинираните също заразяват, няма смисъл, по-добре без". И смятам, че е много важно да спрем да се държим като деца, на които някой е длъжен и да започнем да се държим като възрастни, които разбират, че никой друг няма да им оправи нещата, няма да им падне решението от въздуха, а ще трябва да запретнем ръкави, да свършим тежката работа и сами да си го оправим.
  —цитат от коментар 81 на Mda


  Нещо сте се объркали, че тестовете за антитела били някакви много сложни. Вижте официалната английска статистика, която излиза всяка седмица, там постоянно правят тестове в случая използват на Roche за S и P протеин (антитела за P имат само преболедувалите - те имат за и S, и P, ваксинираните имат само за S протеина). Нито са недостъпни, нито стават за 100 дни!!!

  И още нещо - самият факт, че преболедувалите имат НАЙ-МАЛКО ДВА вида антитела (всъщност са около 50, от които 6-7 с особено значение) показва, че е common sense, че имунитетът на преболедувалите е по-добър (защото ако се получи мутация в S протеина - а това е факт при Делта, шансът за пробив при ваксинираните е в пъти по-голям). Този common sense се доказва и на практика, пак в същите статистически ежеседмични изследвания - в момента там делейки само по критерий "ваксинирани"/"неваксинирани" излиза реално, че ваксинираните имат два пъти по-голяма вероятност от зараза сравнено с неваксинираните (на пръв поглед скандално). Причината е че 90% от неваксираните са ПРЕБОЛЕДУВАЛИ и затова се получава такъв изкривен резултат за ваксинираните.

 82. 83 Профил на vspassov
  vspassov
  Рейтинг: 401 Неутрално

  След две години мотаене и лутане, дали ще се намери най-сетне лекар или журналист, който да отвори очите на ръководството на Министерство на здравеопазването, за да разберат, че антигенните тестове не са достоверни, за разлика от PCR тестовете. Погледнете данните от днес:

  22/10/2021
  Направени тестове
  RT PCR 9076
  Бърз тест за антигени 38294

  Потвърдени случаи на заразени
  Чрез RT PCR 2791, което е 31%
  Чрез бърз тест за антигени 2025, което е 5,2%

  Много е вероятно половината от тези 36 000, които са получили отрицателен антигенен тест да са вирусоносители.

 83. 84 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#81] от "Mda":
  До коментар [#82] от "stanishev":

  Но това е крайно интересно! След дискусията ни с Мда, а и след станишевия коментар, излиза че тестовете за антитела не са недостъпни, непрактични може би в някои страни, но както разработиха ваксина и антигенни тестове за по-малко от година, защо да не усъвършенстват най-същественият тест, който определя дали ваксината е валидна?
  Не може да се отрече никоя възможност, само защото не ни харесва, това не е научният метод. Да не се разработват тестове за характера на имунния отговор, а вместо това да се разчита на статистика е много неточно начинание, което работи само в кризисна ситуация. Пък особено за антигените - точно частта, която неутрализира вируса!

  И какво излиза:

  - преболедувалите, някои два пъти, карали карантина, но с антигенен тест (разработен специално и отскоро) - нямат сертификат
  - преболедувалите, но направили тест за антитела - нямат сертификат (теста бил лош)
  - преболедувалите, но направили пи си ар тест (който е добър но скъп тест, вече е платен и във Западна Европа) - имат сертификат само за 6 месеца, след това или трябва да боледуват пак, или да се ваксинират
  - ваксинираните имат безсрочен сертификат - води се за година, но официално чужди новинарски сайтове го обявиха за безсрочен засега
  - който иска, може да си плаща всеки ден за антигенен тест, или през 3 дена - пи си ар, ако не е съгласен

  Предвид развитието на науката, както се оказва, подобна разпоредба е варварска. Причините за това могат да бъдат много, но хипотезата, че се цели не имунен отговор - измерен чрез антителата - ами ваксинация - остава неразсеяна.

 84. 85 Профил на stos
  stos
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Главният въпрос може би е защо след като и ваксинираните пренасят болестта, хората се разделят на две крайни групи - в едната са "ангелите", а в другата - "демоните", които не искат да се ваксинират. При това е логично, че първите са по-опасни, защото се чувстват защитени, а и симптомите при тях са по-слаби. Докато вторите са застрашени и при всяка настинка ще вземат препоръчваните мерки.
  Естественият имунитет е по-силен от ваксинационния, твърдят медицински светила от цял свят. Пренебрегването на антителата и някои други неадекватни практики показват, че единствената цел е да се вкара ваксината във всеки човек.

 85. 86 Профил на Irina Mitkova
  Irina Mitkova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#17] от "3biri":


  До коментар [#17] от "3biri":

  Защо казвате , че ваксините са безплатни? Държавата ги е платила, т.е. Вие, аз и всички останали.

 86. 87 Профил на Irina Mitkova
  Irina Mitkova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Думите:" За ваксинираните сертификатът е безсрочен, за преболедувалите - 6 месеца" ги разбирам като "Нищо лично, просто бизнес".





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK