Пране на пари, мръсен въздух и още: Брюксел обяви 4 наказателни процедури срещу България

Пране на пари, мръсен въздух и още: Брюксел обяви 4 наказателни процедури срещу България

© ReutersЕвропейската комисия обяви днес четири наказателни процедури срещу България в областта на прането на пари, борбата с измамите със средства от ЕС, качеството на въздуха и морската безопасност.


Качество на въздуха


Брюксел реши да изпрати мотивирано становище на България поради това, че не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха.


Директивата за качеството на атмосферния въздух изисква, когато пределно допустимите стойности, определени от законодателството на ЕС, бъдат превишени, държавите членки да приемат планове за качеството на въздуха и да определят подходящи мерки, така че периодите на превишаване да бъдат възможно най-кратки.


Еврокомисията дава България на съд по три случая, включително за градските автобуси
Еврокомисията дава България на съд по три случая, включително за градските автобуси
С директивата и с Орхуската конвенция, по която ЕС и всички държави членки са страни, се изисква пряко засегнатите хора и природозащитните организации да имат право да изискват от публичните органи да изготвят план за качеството на въздуха и да оспорват плановете за качеството на въздуха и тяхното съдържание пред националните съдилища.

България не е гарантирала, че природозащитните организации или физическите и юридическите лица имат право да сезират националните съдилища.

Тази възможност гарантира, че те могат да оспорят липсата на планове за качеството на въздуха или неспособността им за справяне със замърсяването на въздуха.


През май 2020 г. комисията изпрати официално уведомително писмо на България. Освен това окончателно решение на националния съд през 2021 г. потвърди практиката на отказ на достъп до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха.


Днес комисията реши да изпрати мотивирано становище на България, която разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай тя може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.


Борба с измамите


Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на България, защото не е въвела правилно правилата на ЕС за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.

Правилата предпазват бюджета на ЕС чрез хармонизиране на определенията, санкциите и правилата за компетентност, свързани с измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Комисията установи няколко проблема със съответствието в България, както и в Полша, при определението за някои престъпления и свързаните с тях наказателни санкции, както и отговорността на юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза.


България има два месеца, за да предприеме мерки. Ако няма задоволителен отговор, комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.


Морско оборудване


Европейската комисия изпраща мотивирано становище на България поради неспазване на правилата на ЕС за морското оборудване.


Съответната директива включва общи правила за безопасност на оборудване като спасителни жилетки, системи за почистване на отпадъчни води или радари на борда на корабите, плаващи под знамето на държава от ЕС, с цел също така да се предотврати фалшифицирането им.

С нея се създава механизъм за надзор на пазара, с който на държавите членки се възлага отговорността да гарантират, че морското оборудване не представлява риск за морската безопасност, здравето или околната среда. България не извършва адекватен надзор на пазара на морско оборудване на борда на корабите, за който отговаря.

През октомври 2019 г. комисията изпрати официално уведомително писмо на България. Тъй като България все още не е докладвала за никакви дейности по надзор на пазара, тя реши да издаде мотивирано становище. България има два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки или е застрашена от съд.


Пране на пари


Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България заради неправилното транспониране в нейното законодателство на петата Директива за борбата с изпирането на пари.


България е уведомила за пълно транспониране на директивата, но комисията установи няколко случая на неправилно транспониране (несъответствие) на директивата в националното законодателство.


Те засягат, наред с другото, основни аспекти като:

  • задължението за регистрация, лицензиране или регулиране на доставчиците на услуги (т.е. съгласно националното законодателство доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление не са нито лицензирани, нито подлежат на регистрация)
  • липсата на механизъм за преодоляване на несъответствията в информацията, предлагана от националния регистър на действителните собственици (регистърът, в който се посочва кой какво притежава в действителност)
  • правилното прилагане на понятията "установяване" или "пребиваване" за субектите, които са задължени да предоставят информация за действителните собственици.


Еврокомисията отбелязва, че законодателните пропуски в една държава членка имат отражение върху ЕС като цяло.


Ако България не предостави задоволителен отговор в срок от два месеца, комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK