Покана за проект за радиопредавания или специализирани рубрики в национален обхват по актуални и горещи теми от процеса на европейската интеграция на България

Предмет

“Изпълнение на проект за реализиране на радиопредавания или специализирани рубрики в национален обхват по актуални и горещи теми от процеса на европейската интеграция на България”.


Настоящата покана е изпратена за публикуване в “Държавен вестник” на 21.07.2004 г.

Поръчката включва

- Реализиране от Изпълнителя на проект за радиопредавания или рубрики, посветени на европейската интеграция на България, в съответствие с техническото задание на Възложителя.

- Изготвяне и представяне на тематичен план-график.

- Подбор на консултанти и експерти в съответните области от сферата на евроинтеграцията.

- Реализиране на най-малко 20 излъчвания на радиопредаванията или рубриките, посветени на европейската интеграция на България.

- Поддържане на архив на реализираните радиопредавания или специализирани рубрики.

- Изследване на рейтинга на радиопредаванията или специализираните рубрики.

- Мониторинг на дейностите по проекта от страна на Изпълнителя, въз основа на разработени от него индикатори.

Участие

Кандидатите подават 1 (едно) предложение за всички позиции.

Вид на процедурата

Открита процедура по реда на глава ІV от Закона за обществените поръчки.

Срок за изпълнение на обществената поръчка

31 март 2005 г.

Място на изпълнение на поръчката

На територията на Република България.

Квалификационни изисквания към кандидатите

Кандидати могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на чл. 23 и чл. 24, ал. 1 (ЗОП).

Срок на валидност на предложенията

90 календарни дни, считано от датата на отварянето им.

Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане

В български лева без ДДС, чрез банков превод.

Класирането на постъпилите предложения се извършва съгласно следните критерии

(Кi) и коефициент за определяне на тежестта им (Qi) в комплексната оценка (КОi) на предложенията.

КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ - К i,A

a.Организация и методология, където:

Oбосновка на проекта - 5 т.;

Стратегия и подходи на изпълнение на проекта - 25 т. ;

График на дейностите - 10 т.;

Индикатори за мониторинг - 10 т.

b.Капацитет за изпълнение на проекта, където:

Опит на кандидата в изпълнението на подобни проекти - 5 т.;

Налично техническо оборудване и ресурси за изпълнение на проекта - 5 т.;

Партньори и подкрепа извън организацията - 5 т.

c.Екип на проекта, където:

Квалификация и умения - 10 т.;

Общ професионален опит - 10 т.;

Специфичен професионален опит - 15 т.

Максималният брой точки на критериите за техническо изпълнение К i,A е 100.

КРИТЕРИИ ЗА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - К i,B

К i,B минимална предложена цена = 100 т.

К i,B = (К i,B min* 100) / Предложената цена

Коефициенти за тежест на критериите в комплексната оценка на предложенията:

за А - Q i, A = 90%;

за В, - Q i, B = 10%;

Класирането на офертите се извършва по максималния резултат от комплексната оценка, получена за всеки кандидат, както следва: КОi = К i,A* Q i, A + К i,B * Q i, B

Гаранция за участие в процедурата

Парична сума в размер на 1000 (хиляда) лева, вносими по банкова сметка на МВнР №50 001 343 33, БНБ - ЦУ, банков код 66196611, като платежният документ се прилага към предложенията или банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на Възложителя.

Гаранция за изпълнение на договора

Парична сума в размер на 10% от стойността на договора, вносима по банкова сметка на МВнР № 50 001 343 33, БНБ - ЦУ, банков код 66196611 или банкова гаранция на същата стойност, валидна 30 дни след изтичане изпълнението на договора, издадена в полза на Възложителя, която се освобождава след връщане на оригинала й.

Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията

На следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на предложенията в зала №107 в МВнР от 15.00 часа.

При възникване на необходимост Възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа до 30-ия ден, считано от датата на изпращане на поканата до “Държавен вестник”, в стая № М7 в сградата на МВнР, гр. София, ул.”Ал.Жендов” №2, срещу разписка за платена в касата на МВнР сумата от 30 (тридесет) лева. Телефон за контакти: 948 29 78, факс 870 32 23.

Място и срок за подаване на предложенията за участие в откритата процедура

Предложенията се подават в стая М7 в сградата на МВнР до 16.00 часа на 30-ия (тридесетия) ден, считано от датата на изпращане на поканата до “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича в 16.00 часа на първия следващ го работен ден.

Допълнителна информация

Министерството на външните работи, гр. София 1040, ул. ”Ал.Жендов” № 2, тел. 948 2978, факс 70 32 23, лице за контакти - г-н Иван Прокопиев, на основание чл. 14, чл. 4, ал. 2, чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “м”, чл. 7, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, заповед № 95-00-69/01.04.2003 г., заповед № 95-00-128/27.06.2003 г. и Заповед № 95-00-215/20.07.2004 г. на министъра на външните работи

Източник на информация

Министерство на външните работи

Коментари (99)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на HamsLasymoro
  *****
  Неутрално

  вы шутите...21 век на дворе, неужели нет ничего достойного внимания, как энциклопедия.Милые мои, вот нет снега в
  гордах, это тоже тема и история, пересмотрите темы.Я почту просматриваю, мне шлют не пойми что, не знаю кто, столько мусора, может оно и нужно, но не в дневнике.Я так понимаю, дневник это часть твоей души.Нам дается право выбирать - пользуйтесь. А информация бесполезной не бывает

 2. 2 Профил на Uteliacheali
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 3. 3 Профил на owerloge
  *****
  Неутрално

  Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду!

 4. 4 Профил на evanteeAngex
  *****
  Неутрално

  Спасибо. Просто спасибо, за красивые мысли вслух. В цитатник.

 5. 5 Профил на flinue
  *****
  Неутрално

  Классно всё: и картинка ,и информация

 6. 6 Профил на PoogeBup
  *****
  Неутрално

  По правде говоря, сначала не очень то до конца понял, но перечитав второй раз дошло - спасибо!

 7. 7 Профил на wheepuby
  *****
  Неутрално

  Вот решил вам немного помочь и послал этот пост в социальные закладки. Очень надеюсь ваш рейтинг возрастет.

 8. 8 Профил на ArtesseMibre
  *****
  Неутрално

  Добавил в свои закладки. Теперь буду вас намного почаще читать!

 9. 9 Профил на games-h
  *****
  Неутрално

  Games-House - новинки компьютерных мини игр, скачать бесплатно . Квесты, аркады, логические, линии
  games-house.ru

 10. 10 Профил на SlidoBok
  *****
  Неутрално

  Уважаемый автор блога, а вы случайно не из Москвы?

 11. 11 Профил на idobre
  *****
  Неутрално

  Да уж. В этом блоге хоть комментаторы нормальные.. А то пишут обычно в комментарии ерунду всякую.

 12. 12 Профил на unface
  *****
  Неутрално

  Автор выйди к напроду, вопросы есть!

 13. 13 Профил на mutarrereamp
  *****
  Неутрално

  очень занимательно было почитать

 14. 14 Профил на uphove
  *****
  Неутрално

  По моему у Вас украли эту статью и поместили на другом сайте. Я её уже видела.

 15. 15 Профил на Rapcleache
  *****
  Неутрално

  Спасибо за статью. Восхищена как всегда

 16. 16 Профил на Neermvaf
  *****
  Неутрално

  Да, похоже что в действительности - так оно и есть. P.S. Сайт, кстати, у вас прикольно сверстан

 17. 17 Профил на enLawlnees
  *****
  Неутрално

  Огромное человеческое спасбо!

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 19. 19 Профил на breevefeMalf
  *****
  Неутрално

  Очень интересно!!! Только не очень могу понять как часто обновляется ваш блог?

 20. 20 Профил на wayday
  *****
  Неутрално

  Ага, теперь понятно...А то я сразу не очень то и не понял где тут связь с самим заголовком...

 21. 21 Профил на BibApept
  *****
  Неутрално

  Скажите, а у вас есть RSS поток в этом блоге?

 22. 22 Профил на antase
  *****
  Неутрално

  Огромное человеческое спасбо!

 23. 23 Профил на LypegearpDer
  *****
  Неутрално

  Опутеть как интересно, во задвигаете. Класс!

 24. 24 Профил на crisaadasius
  *****
  Неутрално

  Извините если не туда, но как с админом сайта связаться?

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 29. 29 Профил на endarf
  *****
  Неутрално

  А Вы не задумывались о том, чтобы параллельно завести еще один блог, на смежную тему? У Вас неплохо получается

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 31. 31 Профил на Kaklauro
  *****
  Неутрално

  Огромное человеческое спасбо!

 32. 32 Профил на ritaWall
  *****
  Неутрално

  Ваш пост навел меня на думки *ушел много думать* ...

 33. 33 Профил на Attems
  *****
  Неутрално

  Да уж. В этом блоге хоть комментаторы нормальные.. А то пишут обычно в комментарии ерунду всякую.

 34. 34 Профил на Mippidaday
  *****
  Неутрално

  Чёрт возьми! Круто!Вы Сами ответили.Беру в цитник! Смысл жизни и всё остальное. Решено.Без шуток.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 37. 37 Профил на AppanopiogmA
  *****
  Неутрално

  Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду!

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 40. 40 Профил на AppanopiogmA
  *****
  Неутрално

  Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

 41. 41 Профил на garyunarly
  *****
  Неутрално

  Ценные рекомендации, беру на заметку

 42. 42 Профил на dythilla
  *****
  Неутрално

  На Ваш блог знакомый в аську ссылку кинул. Оказалось ,что не зря Понравилось. Тепрь постоянно читать буду

 43. 43 Профил на TookyTum
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 44. 44 Профил на RibDeare
  *****
  Неутрално

  Уважаемый автор блога, а вы случайно не из Москвы?

 45. 45 Профил на Insomymymn
  *****
  Неутрално

  Да уж. В этом блоге хоть комментаторы нормальные.. А то пишут обычно в комментарии ерунду всякую.

 46. 46 Профил на Loommadermox
  *****
  Неутрално

  Да, похоже что в действительности - так оно и есть. P.S. Сайт, кстати, у вас прикольно сверстан

 47. 47 Профил на prorieby
  *****
  Неутрално

  А Вы не задумывались о том, чтобы параллельно завести еще один блог, на смежную тему? У Вас неплохо получается

 48. 48 Профил на Suipse
  *****
  Неутрално

  Извините если не туда, но как с админом сайта связаться?

 49. 49 Профил на Thofokmome
  *****
  Неутрално

  Опубликовал на своем блоге вашу статью, и напечатол там конечно-же обратную ссылку на вас. Но вот зашел посмотреть поевился ли трекбек, а его нет…

 50. 50 Профил на tauptlic
  *****
  Неутрално

  Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

 51. 51 Профил на Nonoxile
  *****
  Неутрално

  Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду!

 52. 52 Профил на SteexTemsces
  *****
  Неутрално

  Спасибо вам за сайт, очень полезный ресурс, мне очень нравится

 53. 53 Профил на video
  *****
  Неутрално
 54. 54 Профил на Caceaxteania
  *****
  Неутрално

  Интересно и позновательно, а будет еще что-то по этой теме?

 55. 55 Профил на bibeinique
  *****
  Неутрално

  Интересно, а почему так редко блог обновляете?

 56. 56 Профил на zemNeold
  *****
  Неутрално

  Ценные рекомендации, беру на заметку

 57. 57 Профил на LapMaymn
  *****
  Неутрално

  Неплохой пост, но много лишнего.

 58. 58 Профил на Acquisedeess
  *****
  Неутрално

  Огромное вам человеческое спасибо, очень актуальная заметка.

 59. 59 Профил на braigh
  *****
  Неутрално

  Автор выйди к напроду, вопросы есть!

 60. 60 Профил на Uriday
  *****
  Неутрално

  А Вы не задумывались о том, чтобы параллельно завести еще один блог, на смежную тему? У Вас неплохо получается

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 66. 66 Профил на lavaelore
  *****
  Неутрално

  Только что выглянул в окно, а там уже почти лето! Неужели все этого не замечают???

 67. 67 Профил на Addelarse
  *****
  Неутрално

  Что за движек у сайта?

 68. 68 Профил на CindTauccaria
  *****
  Неутрално

  Помогите собрать сайт на таком же движке! Пожалуйста...

 69. 69 Профил на CindTauccaria
  *****
  Неутрално

  Помогите собрать сайт на таком же движке! Пожалуйста...

 70. 70 Профил на alkallide
  *****
  Неутрално

  Вот и наступило кризисное лето! Интересно, много ли народу соберется на моря?

 71. 71 Профил на swarcearcathy
  *****
  Неутрално
 72. 72 Профил на freegmere
  *****
  Неутрално

  Спасибо за помощь в этом вопросе, может, я тоже могу Вам чем-то помочь?

 73. 73 Профил на Такси
  *****
  Неутрално

  Извините, я подумал и удалил вопрос

 74. 74 Профил на Crema
  *****
  Неутрално

  Меня невероятно удивил ваш сайт.
  Могу ли я списаться с вами в привате для более подробного обсуждения блога?

 75. 75 Профил на lordenon
  *****
  Неутрално

  Поздравляю, мне кажется это великолепная мысль

 76. 76 Профил на lordenon
  *****
  Неутрално

  с утра блог отдавал 500 ошибку…

 77. 77 Профил на urashira
  *****
  Неутрално

  Сенкс. Интересно, и вообще полезный у Вас блог

 78. 78 Профил на urashira
  *****
  Неутрално

  Тут уже столько написали комментариев до меня. Осталось только присоединиться.

 79. 79 Профил на eremey
  *****
  Неутрално

  Первые два комментатора глаголят истину

 80. 80 Профил на eremey
  *****
  Неутрално

  Данный пост реально помог мне принять очень важное для себя решение. За что автору отдельное спасибо. Жду от Вас новых постов!

 81. 81 Профил на lovler
  *****
  Неутрално

  Отлично написано! Буду много думать…

 82. 82 Профил на lovler
  *****
  Неутрално

  Думаю, эту тему можно развивать до бесконечности Хорошо пишете. Учились где-то или просто с опытом пришло?

 83. 83 Профил на autopanorama
  *****
  Неутрално

  Должен признать, вебмастер зачетно накропал.

 84. 84 Профил на autopanorama
  *****
  Неутрално

  Да... Мне на самом деле близка обсуждаемая тема! Даже грустно как-то

 85. 85 Профил на artemovsk
  *****
  Неутрално

  Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу не совсем в тему. Я тоже использую Вордпресс для своего блога и у меня возник вопрос, как настроить новую тему. Поиск на официальном сайте ничего не дал, там только пользовательские настройки рассматривают, а мне нужно, видимо, шаблоны править. Не подскажете, где почитать?

 86. 86 Профил на artemovsk
  *****
  Неутрално

  Спасибочки, я когда устаю работать перерывчики делаю, к вам бывает заглядываю, так держать.

 87. 87 Профил на fotozoom
  *****
  Неутрално

  А я считаю, что все это верно и очень точно подмечено! И таких мелочей можно накопать тысячу.

 88. 88 Профил на fotozoom
  *****
  Неутрално
 89. 89 Профил на glamurko
  *****
  Неутрално

  Женская попка – величайшее творение природы. Эти сладкие попки притягивают к себе сотни восхищенных взглядов. Мужчины оборачиваются, чтобы посмотреть на прошедшую мимо красивую девушку с шикарной попой. Фотоблог с попками доставил мне незабываемое удовольствие!

 90. 90 Профил на glamurko
  *****
  Неутрално

  Женская попка – величайшее творение природы. Эти сладкие попки притягивают к себе сотни восхищенных взглядов. Мужчины оборачиваются, чтобы посмотреть на прошедшую мимо красивую девушку с шикарной попой. Фотоблог с попками доставил мне незабываемое удовольствие!

 91. 91 Профил на Домашние любимцы
  *****
  Неутрално

  Домашние любимцы в каждый дом приносят хорошее настроение. Правда кошки могут не только развеселить, но и небольшие убытки нанести - то аквариум перевернут, то шторы оборвут. Но всегда хозяева прощают эти шалости, ведь не так уж они велики по сравнению с тем удовольствием, которое приносят эти прикольные коты)

 92. 92 Профил на Домашние любимцы
  *****
  Неутрално

  Домашние любимцы в каждый дом приносят хорошее настроение. Правда кошки могут не только развеселить, но и небольшие убытки нанести - то аквариум перевернут, то шторы оборвут. Но всегда хозяева прощают эти шалости, ведь не так уж они велики по сравнению с тем удовольствием, которое приносят эти прикольные коты)

 93. 93 Профил на головоломка
  *****
  Неутрално

  Приветствую. хорошие игры вижу но по-хорошему отличные игры которые относятся к жанру флеш головоломка. Вот где вы можете немного потренировать мозг и логику. Хотя отдохнуть от головоломок тоже нужно, следовательно можно либо выйти на улицу отдохнуть либо поиграть в обычную стрелялку ultimate assasin.

 94. 94 Профил на головоломка
  *****
  Неутрално

  Приветствую. хорошие игры вижу но по-хорошему отличные игры которые относятся к жанру флеш головоломка. Вот где вы можете немного потренировать мозг и логику. Хотя отдохнуть от головоломок тоже нужно, следовательно можно либо выйти на улицу отдохнуть либо поиграть в обычную стрелялку ultimate assasin.

 95. 95 Профил на sexshot
  *****
  Неутрално

  Секс на пляже лишает многих комплексов. Огромное пространство и открытое небо. Советую всем попробовать. Особенно если действо происходит с очень близким человеком, вы откроете для себя возможности целого мира новых ощущений и устраните много преград к взаимопониманию. Да и пляжи бывают разные. Иногда можно просто затеряться и забыться в дюнах освободив себя для активного действия стихии сексуальной энергии.

 96. 96 Профил на sexshot
  *****
  Неутрално

  Секс на пляже лишает многих комплексов. Огромное пространство и открытое небо. Советую всем попробовать. Особенно если действо происходит с очень близким человеком, вы откроете для себя возможности целого мира новых ощущений и устраните много преград к взаимопониманию. Да и пляжи бывают разные. Иногда можно просто затеряться и забыться в дюнах освободив себя для активного действия стихии сексуальной энергии.

 97. 97 Профил на monohromas
  *****
  Неутрално

  Сила притяжения женского тела на много больше силы разума мужчины. Эта истина становиться ещё более очевидной, наблюдая красивые изгибы женских силуэтов в казалось-бы, простом чёрно-белом исполнении фотомастера. Эротика в монохроме чувствуется только острее когда контраст белого тела и чёрного фона будят древние первобытные эмоции и чувства.

 98. 98 Профил на monohromas
  *****
  Неутрално

  Сила притяжения женского тела на много больше силы разума мужчины. Эта истина становиться ещё более очевидной, наблюдая красивые изгибы женских силуэтов в казалось-бы, простом чёрно-белом исполнении фотомастера. Эротика в монохроме чувствуется только острее когда контраст белого тела и чёрного фона будят древние первобытные эмоции и чувства.

 99. 99 Профил на nasaribalka
  *****
  Неутрално

  Да, такой блог однозначно надо раскручивать сильнее - что б как можно больше людей о нем узнали!

 100. 100 Профил на nasaribalka
  *****
  Неутрално

  Потрясающе! Хочется перечитывать снова и снова… Такие авторы сегодня большая редкость.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK