Проект за телевизионни предавания в национален обхват по актуални теми от процеса на европейската интеграция на България

Предмет

“Изпълнение на проект за реализиране на телевизионни предавания или специализирани телевизионни рубрики в национален обхват по актуални и горещи теми от процеса на европейската интеграция на България”.

Поръчката включва

Реализиране от Изпълнителя на проект за телевизионни предавания или рубрики, посветени на европейската интеграция на България, в съответствие с техническото задание на Възложителя.

Изготвяне и представяне на тематичен план-график.

Подбор на консултанти и експерти в съответните области от сферата на евроинтеграцията.

Реализиране на най-малко 20 излъчвания на телевизионни предавания или телевизионни рубрики, посветени на европейската интеграция на България

Поддържане на архив на реализираните телевизионни предавания или специализирани рубрики.

Изследване на рейтинга на телевизионните предавания или специализираните рубрики.

Мониторинг на дейностите по проекта от страна на Изпълнителя, въз основа на разработени от него индикатори.

Кандидатите подават 1 /едно/ предложение за всички позиции.

Вид на процедурата

открита процедура по реда на глава ІV от Закона за обществените поръчки.

Срок за изпълнение на обществената поръчка

31 март 2005 г.

Място на изпълнение на поръчката

на територията на Република България.

Квалификационни изисквания към кандидатите

кандидати могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на чл. 23 и чл. 24, ал. 1 /ЗОП/.

Срок на валидност на предложенията

90 календарни дни, считано от датата на отварянето им.

Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане

в български лева без ДДС, чрез банков превод.

КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ - К i,A

a.Организация и методология, където:

Oбосновка на проекта - 5 т.;

Стратегия и подходи на изпълнение на проекта - 25 т. ;

График на дейностите - 10 т.;

Индикатори за мониторинг - 10 т.;

b.Капацитет за изпълнение на проекта, където:

Опит на кандидата в изпълнението на подобни проекти - 5 т.;

Налично техническо оборудване и ресурси за изпълнение на проекта - 5 т.;

Партньори и подкрепа извън организацията - 5 т.;

c.Екип на проекта, където:

Квалификация и умения - 10 т.;

Общ професионален опит - 10 т.;

Специфичен професионален опит - 15 т.;

Максималният брой точки на критериите за техническо изпълнение К i,A е 100.

КРИТЕРИИ ЗА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - К i,B

К i,B минимална предложена цена = 100 т.

К i,B = (К i,B min* 100) / Предложената цена

Коефициенти за тежест на критериите в комплексната оценка на предложенията:

за А - Q i, A = 90 %;

за В, - Q i, B = 10%;

Класирането на офертите се извършва по максималния резултат от комплексната оценка, получена за всеки кандидат, както следва

КОi = К i,A* Q i, A + К i,B * Q i, B

Размер и условия за внасяне на гаранции за участие и изпълнение на договора

Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер на 1 000 /хиляда/ лева, вносими по банкова сметка на МВнР № 50 001 343 33, БНБ - ЦУ, банков код 66196611, като платежният документ се прилага към предложенията или банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на Възложителя.

Гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер на 10 % от стойността на договора, вносима по банкова сметка на МВнР № 50 001 343 33, БНБ - ЦУ, банков код 66196611 или банкова гаранция на същата стойност, валидна 30 дни след изтичане изпълнението на договора, издадена в полза на Възложителя, която се освобождава след връщане на оригинала й.

Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията

на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на предложенията в зала № 107 в МВнР от 15.00 часа.

При възникване на необходимост Възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа до 30-ия ден, считано от датата на изпращане на поканата до “Държавен вестник”, в стая № М7 в сградата на МВнР, гр. София, ул.”Ал.Жендов” № 2, срещу разписка за платена в касата на МВнР сумата от 30 (тридесет) лева. Телефон за контакти: 948 29 78, факс 870 32 23.

Място и срок за подаване на предложенията за участие в откритата процедура

Предложенията се подават в стая М7 в сградата на МВнР до 16.00 часа на 30-ия (тридесетия) ден, считано от датата на изпращане на поканата до “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича в 16.00 часа на първия следващ го работен ден.

Настоящата покана е изпратена за публикуване в “Държавен вестник” на 20.07.2004г.

Допълнителна информация

Министерство на външните работи, гр. София 1040, ул. ”Ал.Жендов” № 2, тел. 948 2978, факс 70 32 23, лице за контакти - г-н Иван Прокопиев, на основание чл. 14, чл. 4, ал. 2, чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “м”, чл. 7, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, заповед № 95-00-69/01.04.2003г., заповед № 95-00-128/27.06.2003г и Заповед № 95-00-203/19.07.2004 г. на Министъра на външните работи

Източник на информация

Министерство на външните работи

Коментари (278)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ecorneaerode
  *****
  Неутрално

  Скажите, а у вас есть RSS поток в этом блоге?

 2. 2 Профил на Inhinerb
  *****
  Неутрално

  Огромное человеческое спасбо!

 3. 3 Профил на Edgers
  *****
  Неутрално

  вы шутите...21 век на дворе, неужели нет ничего достойного внимания, как энциклопедия.Милые мои, вот нет снега в
  гордах, это тоже тема и история, пересмотрите темы.Я почту просматриваю, мне шлют не пойми что, не знаю кто, столько мусора, может оно и нужно, но не в дневнике.Я так понимаю, дневник это часть твоей души.Нам дается право выбирать - пользуйтесь. А информация бесполезной не бывает

 4. 4 Профил на daurmoub
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 5. 5 Профил на Wittee
  *****
  Неутрално

  Неплохой пост, но много лишнего.

 6. 6 Профил на tubCatQuaway
  *****
  Неутрално

  Спасибо за статью.. Актуально мне сейчас.. Взяла себе еще перечитать.

 7. 7 Профил на exhimi
  *****
  Неутрално

  Опутеть как интересно, во задвигаете. Класс!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 13. 13 Профил на jefenjoync
  *****
  Неутрално

  Классная статья, кстати автору хочу предложить установить от яндекс.денег фишку на сайт “Дай рубль”. Я бы дал, так сказать на поддержание.

 14. 14 Профил на indite
  *****
  Неутрално

  Скажите, а у вас есть RSS поток в этом блоге?

 15. 15 Профил на Exefelve
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 16. 16 Профил на Sypedeanda
  *****
  Неутрално

  Отличный пост, прочитав несколько статей на эту тему понял, что всё таки не посмотрел с другой стороны, а пост как-то очень заинтересовал.

 17. 17 Профил на Enronnamob
  *****
  Неутрално

  Ваш сайт в опере не очень то корректо показывается, а так все отлично! спасибки вам за умные мысли!

 18. 18 Профил на SaveattaBoro
  *****
  Неутрално

  Ваш пост навел меня на думки *ушел много думать* ...

 19. 19 Профил на CillDitaBari
  *****
  Неутрално

  вы шутите...21 век на дворе, неужели нет ничего достойного внимания, как энциклопедия.Милые мои, вот нет снега в
  гордах, это тоже тема и история, пересмотрите темы.Я почту просматриваю, мне шлют не пойми что, не знаю кто, столько мусора, может оно и нужно, но не в дневнике.Я так понимаю, дневник это часть твоей души.Нам дается право выбирать - пользуйтесь. А информация бесполезной не бывает

 20. 20 Профил на UriblelD
  *****
  Неутрално

  Ага, теперь понятно...А то я сразу не очень то и не понял где тут связь с самим заголовком...

 21. 21 Профил на chepay
  *****
  Неутрално

  По моему у Вас украли эту статью и поместили на другом сайте. Я её уже видела.

 22. 22 Профил на Cillaslalips
  *****
  Неутрално

  Извините если не туда, но как с админом сайта связаться?

 23. 23 Профил на lopbouth
  *****
  Неутрално

  Неплохой пост, но много лишнего.

 24. 24 Профил на belieniume
  *****
  Неутрално

  большое спасибо!Взяла себе тоже-пригодится.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 26. 26 Профил на Waitteegax
  *****
  Неутрално

  Классная статья, кстати автору хочу предложить установить от яндекс.денег фишку на сайт “Дай рубль”. Я бы дал, так сказать на поддержание.

 27. 27 Профил на owerloge
  *****
  Неутрално

  Неплохой пост, очень интересно было посмотреть

 28. 28 Профил на edussy
  *****
  Неутрално

  Опутеть как интересно, во задвигаете. Класс!

 29. 29 Профил на LeliSciemi
  *****
  Неутрално

  Очень интересно, но все в будущем хотелось бы еще побольше узнать об этом. Очень понравилась ваша статья!

 30. 30 Профил на estath
  *****
  Неутрално

  Эээ, а объясните, плиз, а то я че-то не совсем въехал, это как?

 31. 31 Профил на JepeJasK
  *****
  Неутрално

  Интересно и позновательно, а будет еще что-то по этой теме?

 32. 32 Профил на Uteliacheali
  *****
  Неутрално

  Отличный пост, прочитав несколько статей на эту тему понял, что всё таки не посмотрел с другой стороны, а пост как-то очень заинтересовал.

 33. 33 Профил на HamsLasymoro
  *****
  Неутрално

  Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду!

 34. 34 Профил на HamsLasymoro
  *****
  Неутрално

  Спасибо за статью.. Актуально мне сейчас.. Взяла себе еще перечитать.

 35. 35 Профил на Uteliacheali
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 36. 36 Профил на owerloge
  *****
  Неутрално

  Скажите, а у вас есть RSS поток в этом блоге?

 37. 37 Профил на evanteeAngex
  *****
  Неутрално

  большое спасибо!Взяла себе тоже-пригодится.

 38. 38 Профил на evanteeAngex
  *****
  Неутрално

  Чёрт возьми! Круто!Вы Сами ответили.Беру в цитник! Смысл жизни и всё остальное. Решено.Без шуток.

 39. 39 Профил на flinue
  *****
  Неутрално

  а вот вопросик можно? У вас время после поста указано. Это московское? Заранее спасибо!

 40. 40 Профил на flinue
  *****
  Неутрално

  Огромное человеческое спасбо!

 41. 41 Профил на eletenolderi
  *****
  Неутрално

  Извините если не туда, но как с админом сайта связаться?

 42. 42 Профил на Undeno
  *****
  Неутрално

  По моему у Вас украли эту статью и поместили на другом сайте. Я её уже видела.

 43. 43 Профил на SlidoBok
  *****
  Неутрално

  Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

 44. 44 Профил на wheepuby
  *****
  Неутрално

  Очень интересно!!! Только не очень могу понять как часто обновляется ваш блог?

 45. 45 Профил на wheepuby
  *****
  Неутрално

  Спасибо огромное. Почитал и понравилось. Картинок бы ещё

 46. 46 Профил на ArtesseMibre
  *****
  Неутрално

  Отличный пост, прочитав несколько статей на эту тему понял, что всё таки не посмотрел с другой стороны, а пост как-то очень заинтересовал.

 47. 47 Профил на SlidoBok
  *****
  Неутрално

  вы шутите...21 век на дворе, неужели нет ничего достойного внимания, как энциклопедия.Милые мои, вот нет снега в
  гордах, это тоже тема и история, пересмотрите темы.Я почту просматриваю, мне шлют не пойми что, не знаю кто, столько мусора, может оно и нужно, но не в дневнике.Я так понимаю, дневник это часть твоей души.Нам дается право выбирать - пользуйтесь. А информация бесполезной не бывает

 48. 48 Профил на idobre
  *****
  Неутрално

  Вот решил вам немного помочь и послал этот пост в социальные закладки. Очень надеюсь ваш рейтинг возрастет.

 49. 49 Профил на unface
  *****
  Неутрално

  Скажите, а у вас есть RSS поток в этом блоге?

 50. 50 Профил на mutarrereamp
  *****
  Неутрално

  Извините если не туда, но как с админом сайта связаться?

 51. 51 Профил на uphove
  *****
  Неутрално

  Я в принципе, мало, что смыслю в этм посте, но постараюсь все таки понять.

 52. 52 Профил на Rapcleache
  *****
  Неутрално

  Автор выйди к напроду, вопросы есть!

 53. 53 Профил на enLawlnees
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 54. 54 Профил на enLawlnees
  *****
  Неутрално

  Автор выйди к напроду, вопросы есть!

 55. 55 Профил на Neermvaf
  *****
  Неутрално

  Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

 56. 56 Профил на utenseAstott
  *****
  Неутрално

  А Вы не задумывались о том, чтобы параллельно завести еще один блог, на смежную тему? У Вас неплохо получается

 57. 57 Профил на breevefeMalf
  *****
  Неутрално

  Огромное вам человеческое спасибо, очень актуальная заметка.

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 62. 62 Профил на breevefeMalf
  *****
  Неутрално

  Спасибо вам за сайт, очень полезный ресурс, мне очень нравится

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 66. 66 Профил на idobre
  *****
  Неутрално

  Интересно, а почему так редко блог обновляете?

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 68. 68 Профил на Offige
  *****
  Неутрално

  очень занимательно было почитать

 69. 69 Профил на BibApept
  *****
  Неутрално

  Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

 70. 70 Профил на wayday
  *****
  Неутрално

  Да, похоже что в действительности - так оно и есть. P.S. Сайт, кстати, у вас прикольно сверстан

 71. 71 Профил на wayday
  *****
  Неутрално

  Спасибо огромное. Почитал и понравилось. Картинок бы ещё

 72. 72 Профил на BibApept
  *****
  Неутрално

  Очень интересно, но все в будущем хотелось бы еще побольше узнать об этом. Очень понравилась ваша статья!

 73. 73 Профил на antase
  *****
  Неутрално

  По моему у Вас украли эту статью и поместили на другом сайте. Я её уже видела.

 74. 74 Профил на LypegearpDer
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 75. 75 Профил на antase
  *****
  Неутрално

  Ваш пост навел меня на думки *ушел много думать* ...

 76. 76 Профил на FragovacoivALacy
  *****
  Неутрално

  Спасибо огромное. Почитал и понравилось. Картинок бы ещё

  Когда тело моё на кладбище снесут -
  Ваши слёзы и речи меня не спасут.
  Подождите, пока я не сделаюсь глиной,
  А потом из меня изготовьте сосуд.

 77. 77 Профил на LypegearpDer
  *****
  Неутрално

  Огромное человеческое спасбо!

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 79. 79 Профил на emerdolf
  *****
  Неутрално

  Очень понравилось, даже не ожидала.

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 81. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 87. 87 Профил на batskneeneset
  *****
  Неутрално
 88. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 89. 89 Профил на Breochkin
  *****
  Неутрално

  что-то в этом есть, безусловно

 90. 90 Профил на erotikx
  *****
  Неутрално

  Ага, теперь ясно… А то я не сразу поняла где тут связь с названием…

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 92. 92 Профил на Norikov
  *****
  Неутрално

  Читаю уже не первую неделю Ваш блог, узнаю много интересного. Спасибо Вам за Ваш труд!

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 95. 95 Профил на biskimmasty
  *****
  Неутрално

  А какой это движок? тоже хочу блог завести

 96. 96 Профил на endarf
  *****
  Неутрално

  Да уж. В этом блоге хоть комментаторы нормальные.. А то пишут обычно в комментарии ерунду всякую.

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 98. 98 Профил на ritaWall
  *****
  Неутрално

  а вот вопросик можно? У вас время после поста указано. Это московское? Заранее спасибо!

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 100. 100 Профил на unseo
  *****
  Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK