Медийно досие: Европейски инициативи за екологично потребление

Ферма близо до гр. Троян. В България все повече хора от градовете търсят продукти от ферми с екологично производство.<br />

© Цветелина Николаева

Ферма близо до гр. Троян. В България все повече хора от градовете търсят продукти от ферми с екологично производство.Медийното досие "Европейски инициативи за екологично потребление" е подготвено от Дарина Георгиева, студентка по Международни
икономически отношения в София, и участник в програмата за млади лидери в Икономическия университет, Виена, Австрия.


В досиетата се включват най-важните дати по дадена тема, позициите на засегнатите страни, ситуацията по проблема в България, както и линкове към всички свързани с въпроса европейски документи.


Стажантската програма "Евроконсултант" на Европа.Дневник, свързана с подготовка на медийни досиета, е за студенти, интересуващи се от европейски въпроси. Целта на програмата е студентите да се запознаят в дълбочина с определен въпрос, който ги интересува като подготвят медийно досие по него. В същото време те допринасят за създаването на удобна за ползване в интернет база от досиета по европейски теми. За въпроси по стажантската програма може да пишете на [email protected]. Всички медийни досиета, както и повече експертна информация за ЕС може да намерите в рубрика Евроконсултант.


Когато става дума за екологично чисти стоки, поведението на потребителите не винаги съответства на твърденията им. Според актуално проучване на мнението на европейците за устойчивото потребление, 83% от тях са загрижени за въздействието върху околната среда на продуктите, които купуват. Въпреки това, те не винаги избират екологични продукти, тъй като качеството и ценaтa също играят голяма роля. Според прогнозите на Европейската комисия и в бъдеще потребителите ще стават все по-чувствителни към ценовия фактор.
В тази връзка целите на ЕК са да убедят все повече хора в предимствата на устойчивите продукти и услуги не само заради опазването на околната среда, а и заради финансови стимули, от които те могат да се възползват. Проблемите, на които обаче трябва да се обърне внимание преди това, са ясното представяне на информация и предлагане на консултации за потребителите за информирани решения.
Хранителната индустрия на фокус


Агенцията за околна среда на ЕС подчертава, че "изборът на храни от потребителя може съществено да повлияе оползотворяването на ресурсите и въздействието върху околната среда на производството, търговията на дребно и отделните фази на дистрибуция". Ето защо от Агенцията насърчават потребителите да купуват биопродукти, да ограничат консумацията на месо и да избират регионално отглеждани сезонни плодове и зеленчуци.


Според доклад на ООН, на челно място в списъка със "стоки, отговорни за вреди върху околната среда по целия свят" се нареждат селскостопанските стоки и по-специално животинските продукти. На следващо място идват електрическите станции и други енергоемки отрасли, жилищното отопление и транспортът.
"Десет пъти повече енергия е необходима за производството на месо и млечни продукти отколкото за регионално отглеждани плодове и зеленчуци. Много потребители имат условията да избират и те биха могли да направят осъзнат избор", заявява комисарят на ЕС за действия по климата Кони Хедегаард. Фермите, прекомерният риболов и отпадъчните продукти пък са отговорни за най-високите отделени емисии. В тази връзка ЕК насърчава потребителите да се осведомяват какъв е произходът на рибата и по какъв начин е уловена. От Комисията напомнят още, че някои видове сепии и ядливи миди са по-малко застрашени и при улова им се изисква по-малко енергия.


Отпадъците от хранителни продукти са друга голяма тема. Проучане на ЕС сочи, че домакинствата в Съюза изхвърлят 89 млн.т. храна годишно, което съответства на около една четвърт от това, което те купуват. Изчисления сочат, че 60% от тези отпадъци могат да се избегнат. В крайна сметка, в едно общество, където скоростта и удобството са ценени, готовността на много потребители да вземат устойчив избор ще зависи най-вече от наличността на съответните продукти в местните магазини.


Политически мерки за насърчаване на "зеленото" потребление в отделните страни


Според Европейската комисия ефективни политически мерки за справяне с въздействието върху околната среда на потреблението на домакинствата включват пазарно-ориентирани инструменти, като CO2 данъци, разрешителни за търговия, бонусни схеми, бели сертификати и еко-заеми.


Агенцията за околна среда на ЕС отбелязва, че само няколко страни-членки на ЕС активно насърчават устойчивото производство и потребление на национално ниво. Пример за това е Франция, където при покупка на нов автомобил частните лица са задължени да платят допълнителен данък или пък им се предоставя бонус в зависимост от това дали отделените въглеродните емисии са под или над допустимата граница (т.нар. "бонус-малус схема"). Друг финансов стимул представляват еко-заемите с нулеви ставки при модернизация на отоплителни системи. В Германия е въведена схема за насърчаване на т.нар. справедлива търговия (fair trade) с екологични продукти. Други примери включват Чехия, въвела органичната храна в училищните си менюта и Дания, където функционира схема за освобождаване от данък за електрическите автомобили, както и допълнителното облагане при отпадъците от опаковки.


Жителите в региона на град Брюксел, Белгия получават субсидия на стойност до 50% от стойността на закупена бяла техника като хладилници, фризери и сушилни, притежаващи A + + рейтинг, който отговаря на най-висока енергийна ефективност.


Амбициите на правителството на Великобритания са да направят страната първата в света зелена икономика на ниски парникови емисии, която в същото време да бъде пример за всички страни по света. Целите са съкращаване на вредните газове с 80% до 2050г. Пример за мярка за ограничаване енергийното потребление са измервателните уреди, които позволяват на домакинствата да следят консумацията си и да намаляват загубите. Въведени са още задължителни сертификати за енергийна ефективност при всички нови домове. Други мерки включват безвъзмездни средства за закупуване на изолации и енергийно ефективни отоплителни тела, особено за домакинства с по-ниски доходи. Според Джон Аштън, представител за климатичните промени в британското външно министерство, урокът от 2008г., когато цените на хранителните продукти и петрола скачат, е, че Европа трябва да намери нов модел за растеж, защото климатичните промени вече "хапят".


Междувременно, Германия, Франция, Португалия и Великобритания са сред страните, въвели схеми за изпращане на автомобили за скрап, доказали се като изключително популярни сред потребителите. В Германия шофьорите, заменящи своите стари автомобили за нови, получават бонус от 2500 евро. В същото време Франция и Великобритания подкрепят инициативи за намаляване ставките на ДДС върху автомобили, светлинни крушки и други потребителски продукти, които имат щадящо въздействие върху околната среда.


Европейската кръгла маса за устойчиво потребление и производство


През 2009г. ЕС представя особен вид платформа, председателствана съвместно от ЕК и основни играчи по веригата за добавена стойност. Това е Европейската кръгла маса за устойчиво потребление и производство. Инициативата има фокус върху хранителната индустрия и включва мерки. Приоритет на програмата е създаването на единни и научно обосновани методологии за оценка на екологичното въздействие. Предвидено е методологичната рамка да бъде финализирана до края на 2011г.


ЕС създаде също така онлайн страница с информация за потребителите - Dolceta – в 27 версии за всички страни от ЕС, съдържаща и модул, посветен на устойчивото потребление. ЕС работи върху обобщаване на най-добрите практики за предоставяне на информация на потребителите относно техните права, консултации и разрешаване на оплаквания. За да се улесни вземането на устойчив избор в ежедневието, ще бъдат съставени и насоки за прозрачно ценообразуване и справедливо съотношение между цена и качество на екологичните продукти.


Сертифициране и маркиране на продукти със знака "еко"


Екомаркировката на ЕС –Еколейбъл представлява доброволна маркировка на продукти, отговарящи на високи стандарти за производителност и качество на околната среда. Екоетикетите се присъждат в съответствие с екологичните критерии, определени от държавите-членки на ЕС съвместно с промишления сектор, потребителите и екологични неправителствени организации. Според ЕК е важно да се оцени какво е въздействието върху околната среда на отделни продукти през целия им жизнен цикъл, за да се открие етапа, на който те имат най-голямо отрицателно въздействие и същевременно да бъде дадена възможност за сравнения между продуктите. Ето защо критериите обхващат и оценяват целия жизнен цикъл – от извличането на суровините, през процеса на производство, дистрибуция, потребление и унищожаване на продукта.


Инициативи от страна на бизнеса


Все повече мултинационални компании се стремят да убедят клиентите, че купувайки техните продукти те правят устойчив избор.
Един от примерите е производителят на модулни килими "Интерфейс". В миналото компанията се радва на процъфтяващ бизнес, основан на модел, в който околната среда е само източник на суровини и място за изхвърляне на отпадъци. През 1994 г. обаче тя си поставя задачата да стане първата "възстановяваща" компания в света. След 15 години "Интерфейс" успява да съкрати парниковите си емисии с 82%, използва 60% по-малко изкопаеми горива, намалява отпадъците си с 66%, а използваната вода със 75%, като междувременно увеличава продажбите си с 66%. Според директора по устойчивостта на компанията Рамон Аратя, ако към устойчивостта се подхожда стратегически и тя не е само добавка към основната дейност, тя става икономически изгодна за дадена компания.
Актуалният пример на англо-холандската мултинационална компания Унилевер е сред най-популярните зелени инициативи на бизнеса. Унилевер е най-големият световен производител на палмово масло, добивът на което често е свързвано с унищожаването на дъждовните гори. От компанията заявяват, че схващането за зеления бизнес, задължително свързан с по-високи разходи, не винаги отговаря на истината. Нещо повече: ако се управлява добре, устойчивият бизнес използва по-малко входни ресурси, спомага за ограничаване на дефорестацията и често води до постигане на по-високи добиви от земята.


Други примери включват компанията "Найк", която събира стари спортни обувки, за да ги рециклира и използва повторно като материали за нови модели. Чрез тези мерки, както и редица други за цялостно намаление на енергийното потребление в своите офиси и фабрики, Найк успява да редуцира отделените парникови емисии с милиони тонове годишно.


Японският електронен гигант "Сони" планира също да постигне "нулев екологичен отпечатък" до 2050г. През първата фаза от плана в периода между 2011 и 2016 г. компанията си поставя целта да намали с 30% потреблението на енергия, с 30% консумацията на вода, а също така да рециклира 99% от материалите, които са подходящи за рециклиране.


В България пример за устойчиви инициативи идва от българската фондация "Тайм екопроекти". Организацията е сертифицирана за отчитане на въздействието си върху околната среда и работи по конкретни принципи за неговото ограничаване. От фондация "Тайм екопроекти" разказват пред "Дневник", че преди 5 години са започнали работа по проект за популяризиране на схемата EMAS (схемата на ЕС за управление и отчитане на въздействието върху околната среда EMAS) сред малките и средните предприятия в България. Организацията е провела семинари, но все още никоя от участвалите фирми не се е сертифицирала. "Накрая решихме, че за да се случи, просто трябва някой да го направи, за да има жив пример", разказва Камен Чипев, директор "Програми и проекти" в организацията. Организацията си е поставила за цел да намали потреблението си на енергия с 10% до края на 2011 г. и да неутрализира 50% от въглеродните си емисии от транспорт чрез местни инициативи за залесяване.


Позиции на заинтересованите страни


Според Комисаря по въпросите на климата Кони Хедегаард "индивидуалните усилия на потребителите да водят устойчив начин на живот често изискват повече средства. Не всеки може да си позволи нова кола. Не всеки може да си позволи да инсталира соларна или геотермална инсталация, както и да направи изолация на жилището си. По-ниските цени разбира се могат да дадат тласък на търсенето и по такъв начин да стимулират устойчивите решения." В същото време, продължава тя, "ако вземем предвид разходите за по-дълъг период от време, можем да разчитаме на огромни спестявания. Предоставяйки точната информация на точното място, потребителят получава стимул да вземе устойчиво решение. Ето защо е много важно в бъдеще да развиваме пазара за устойчиви продукти. За всеки съществува потенциал за нови приходи, както и такъв за големи спестявания. Продуктите са там, нека постепенно да изградим един нов начин на живот, където е модерно да произвеждаш по-малко и да потребяваш по-малко."


Консултанти от компанията McKinsey & Company Шийла Бонини и Джереми Опенхайм определят основните пречки пред зеленото потребление като липсата на информираност по темата, отрицателното възприемане на екологично чистите стоки, недоверието в намеренията на правителството и бизнеса, високите цени и все още ограниченият избор на устойчиви продукти и решения. Ето защо компаниите трябва да работят в посока премахване именно на тези недостатъци.
Според Greendex 2010, годишен доклад за изследване на потребителското поведение, топ потребителите на екологични стоки за 2010г. се намират в развиващите се икономики на Индия, Бразилия и Китай. Като последни в класацията се подреждат американските потребители, а веднага след тях канадските, френските и британските. Изследването, проведено от National Geographic Society и международната компания за проучвания GlobeScan, показва също, че подозренията относно така наречените "greenwashing" компании, които правят неверни твърдения за въздействието на техните продукти върху околната среда – е най-често споменаваната причина за неуспеха на екологичните продукти. На следващо място се нареждат неефективните действия от страна на правителствата и бизнеса в тази връзка.


Европейската организация на потребителите BEUC отбелязва, че устойчивото развитие става все по-значима тема за потребителите. Потребителите обаче все още не разполагат с правилните инструменти за това, тъй като "зелените продукти" са или недостъпни, или трудно различими. Според BEUC, неустойчивите продукти трябва постепенно да бъдат изведени от пазара. В допълнение, на опаковките трябва да бъде ясно обозначена информацията за продуктите, така че потребителите да не бъдат подвеждани и да се дава възможност за сравнения с други подобни продукти.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK