Икономически растеж в Европейския съюз чрез визовата политика

Икономически растеж в Европейския съюз чрез визовата политика

© ShutterstockМедийното досие за икономически растеж в Европейски съюз чрез визовата политика е подготвено от Ирена Чолакова, която следва "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".


В досиетата се включват най-важните дати по дадена тема, позициите на засегнатите страни, ситуацията по проблема в България, както и линкове към всички свързани с въпроса европейски документи.


Стажантската програма "Евроконсултант" на Европа.Дневник, свързана с подготовка на медийни досиета, е за студенти, интересуващи се от европейски въпроси. Целта на програмата е студентите да се запознаят в дълбочина с определен въпрос, който ги интересува като подготвят медийно досие по него. В същото време те допринасят за създаването на удобна за ползване в интернет база от досиета по европейски теми. За въпроси по стажантската програма може да пишете на [email protected] Всички медийни досиета, както и повече експертна информация за ЕС може да намерите в рубрика Евроконсултант.

Един от най-сериозно развиващите се отрасли в съвременния свят може да бъде и най-подходящото решение за преодоляване на един от задълбочаващите се проблеми в съвремието. Като благоприятна възможност, а също и реална такава, туристическият отрасъл може да доведе до така необходимия икономически растеж, без това да застрашава сигурността. Лидерите от Европейския съюз се обединяват около тезата, че чрез откриването на нови работни места, използвайки потенциала именно на този отрасъл, положителната тенденция от 2011 г., през която според статистиката са били осигурени 18.8 милиона работни места, ще продължи и дори ще отбележи повишаване с възможност за достигане на приблизително 20.5 милиона работни места, което би увеличило приходите на съюза с около 428 милиарда евро.
Отварянето на границите на ЕС за повече туристи поставя сериозни въпроси за сигурността и евентуалните промени на действащия Визов кодекс.


Системата сега


В момента за всеки чужденец – всяко физическо лице, което не е гражданин на някоя от държавите членка – се събира ясна и конкретна информация. Това се случва чрез съществуващите за това системи в рамките на ЕС – Визовата информационна система (ВИС) и Шенгенската информационна система (ШИС), осигуряващи както сигурността на всички граждани, така и защитата на личните данни на чужденците.


Един от начините да се прилага общата визова политика на ЕС е един от споменатите вече инструментите разработени в тази насока, а именно Визовата информационна система, която позволява на страните от шенгенското пространство да разполагат и разменят по между си  визова информация.


Влязъл в сила на 2 септември 2008 г., регламентът за ВИС е онова ефективно средство, което свързва всички консулства в страните извън ЕС с всички външни гранични пресечни точки на страните от Шенген. Чрез тази система от данни става възможно, служителите на границата да проверят дали всички лица, представящи визи, са техните действителни държатели, както и още по-важната задача – идентифицирането на шенгенска територия на лица без документи или с невалидни такива.


Несъмнено тази система е една от най-сигурните, която напълно защитава личните данни, които се съхраняват и събират чрез нея, и в същото време е достоверен източник на необходима информация при възникнали проблеми.


Вторият способ, споменат по-горе, е така наречената Шенгенска информационна система. Тя е най-голямата информационна система за публична сигурност в Европа, регистрирана първоначално като междупарламентарна инициатива при Шенгенската конвенция, в момента тя е интегрирана в структурата на ЕС. Използвана от граничните служби за контрол, полицията, визовите и съдебните органи в страните - членки на Шенген, тази система разполага с информация за хора, които са участвали в сериозно престъпление или не са имали правото да влязат или останат в ЕС.


В момента също така ефикасно се прилагат правилата, влезли в сила от 5 април 2010 година с така наречения Визов кодекс. Установените в този Регламент 810/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета процедури, правила и законност представят общностната позиция за транзитното преминаване или планирания престой на територията на държава членка с продължителност на повече от три месеца на всеки шестмесечен период.


Съществуващите списъци на държави, за чиито граждани не са необходими визи, и отделен такъв с изброените страни, чиито граждани не се нуждаят от този документ за транзитно преминаване през държава - членка на ЕС, или престой, или преминаване на външните граници, рязко, но едновременно с това коректно и ясно осигурява сигурността на европейската общност.


Всички тези изброени инструменти гарантират сигурност, ефикасна и бърза реакция при проблеми. В същото време обаче пречка в развитието на туристическия отрасъл остава, от една страна, това, че списъкът с държави, чиито граждани не се нуждаят от виза, е твърде къс. От друга, времето, необходимо за извършване на цялата процедура по издаване на такъв документ, е твърде дълго. Това от своя страна води до почти никакво повишаване на броя на издадените визи. 


Новото предложение за решение


На 7 ноември 2012 г. Европейската комисия предложи списъкът със страни, които не се нуждаят от виза, да бъде увеличен с още 16 карибски и тихоокеански островни държави.


Също така според правилата в ЕС има и списък от девет държави - нечленки на съюза, които могат да се ползват от т.нар. улесняващи процедури в хода на самата такава по издаване на виза. Наскоро към него са включени още две държави, а в момента продължава уговарянето на условията на подписване на такъв договор с Азербайджан.


Всички тези мерки се осъществяват целенасочено към осигуряването на по-бързи и лесни процедури за издаването на визови документи, а с това и косвено се дава стимул за икономически растеж.


"Предвид икономическия спад в момента трябва да се стремим да увеличаваме туристическите потоци към Европа, като същевременно запазим сигурността на нашите граници", заяви комисарят по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом.


"Възможността хората, които пътуват законно и не представляват риск от гледна точка на сигурността, да посетят по-лесно Европа, може само да утвърди нашата позиция като туристическа дестинация номер едно в света, а това е златен шанс за нашата икономика", добави тя.


"Улесняването на туризма и пътуванията винаги са били сред приоритетите в програмата ми. Много се радвам, че вече има резултати от отличното сътрудничество между ръководените от мен служби и службите на комисар Малмстрьом. За мен съобщението има историческа стойност поради факта, че комисията официално признава значението на икономическите фактори при вземане на решения във връзка с визовата политика", посочи и  заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни.


Именно поради факта, че тези действия са предприети, се наблюдава и повишаване на потока чужденци в ЕС, което е довело и до растеж в икономиката. Но всъщност действащият визов режим може да се използва като още по-сериозна предпоставка за по-големи постижения в ръста на икономиката на общността. Това може да се случи с отпадането на редица пречки чрез правилното прилагане на Визовия кодекс от консулствата на държавите членки, които са отговорни за издаването на визи.


Спешните промени, които трябва да бъдат предприети, са главно няколко. Те са спазването на предписания 15-дневен срок за определяне на среща и съответния такъв за вземането на решение по дадено заявление за виза. Също така да бъдат осигурени необходимите формуляри за заявления на езика на съответната държава, както и да бъде обсъдена възможността за издаване на многократни входни визи.Част от възможните мерки:
- ускоряване и съкращаване на процедурите - на преосмисляне на всички стъпки на процедурата, включително подаването на заявлението за виза от посредници или туристически агенции и предварителна консултация
 - изясняването на обстоятелството коя точно е консулската служба, компетентна за обработката на заявлението за виза
- опростяване на самия формуляр на заявлението
- опростяване и/или уточняване на изискванията на придружаващи документи
- изясняване на правилата за освобождаване от такси за издаване на виза
- изясняване на правилата за издаването на многократни входни визи
- подобряването на консулската организация и сътрудничество
- засилване и на местното шенгенско сътрудничество - хармонизиране на практиките в областта на визовата политика в държавите от Шенген.

Перспективата


В по-дългосрочен план, за да може туристическият отрасъл, а и самата визова политика да се превърнат в сериозна опора за икономическия растеж  на двадесет и седемте държави членки, трябва да бъдат предприети промени в действащите визови правила. Чрез тях трябва да се облекчат процедурите, но в същото време нивото на сигурност на данните и на гражданите да не бъде пренебрегвано и да остане силно защитено.


Промяната на тези фактори ще доведе и до усъвършенстване и подобряване в самия визов режим, а по този начин и интересът към държавите от ЕС от туристи, граждани на трети държави, би се повишил. Така и прогнозите за икономически растеж на общността ще бъдат факт и ще бъде положена основата на стабилизиране на съюза, насърчаване на стопанската дейност, създаване на заетост и задълбочаване на интеграцията.


В обобщение, статистическите данни показват еднозначно – с всяка изминала година броят на заявленията за издаване на визи за Шенген нараства, като цифрите сочат, че увеличението е приблизително с около 15 хиляди за периода от 2009-2010, а за 2010-2011 увеличението е било с 14.1%.


Показателен е и фактът, че броят на издадени визи към този на подадените заявление е почти еднакъв. За 2011 година той е бил в съотношение от 13.483.497 подадени заявления към 12.683.750 издадени визови документа. Броят е значителен и основателно трябва да се приеме стратегията за развитие на визовия режим. Икономическите ползи от прилагането ѝ биха допринесли за растежа на ЕС, улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK