Медийно досие: Защита на правата на човека в ЕС

Медийно досие: Защита на правата на човека в ЕС

© EU ParliamentВ досиетата, които Европа.Дневник публикува, студенти участват в обясняването на историята и принципите на Европейския съюз. Антония Левонтова проследява хронологията на защитата на човешките права в ЕС.


В глобализирания свят, в който живеем, нуждата от толерантност и солидарност нараства с всеки изминал ден. Когато е учреден Европейският съюз, целта на неговите създатели е била икономическото сближаване на страните членки, а защитата на човешките права далеч не е била част от приоритетите на Европейската общност. Нека проследим в хронологичен ред как възникват законите и органите, които днес регулират и защитават основните човешки права в ЕС.


Европейската конвенция за правата на човека
През 1950 г. е създадена Европейската конвенция за правата на човека, която, макар и да не е присъединила Европейския съюз, важи за всички страни - членки на ЕС. Тя задължава страните да спазват правата и свободите, описани в нея, като правото на живот, забрана на изтезанията, забрана на робството и принудителния труд, право на свобода и сигурност и др.


Договорът от Маастрихт


През 1992 г. е подписан Договорът от Маастрихт, който е първият официален документ, обръщащ внимание на защитата на човешките права. Договорът зачита основните права, отбелязани в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, определя правосъдието и вътрешния ред като приоритети на ЕС и създава възможност за приемане на закони в тази област.


Договорът от Амстердам


През 1999 г. е подписан Договорът от Амстердам, който определя като основни принципи на ЕС свободата, демокрацията и защитата на човешките права и свободи и върховенството на закона. Договорът предвижда санкциониране на страни членки, които нарушават основните принципи за свобода, демокрация, права на човека и правова държава. Въвеждайки нови клаузи, Договорът от Амстердам допринася и за защитата от дискриминация въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вероизповедание, увреждания, възраст, сексуална ориентация и утвърждава равенството между половете. Също така договорът увеличава правомощията на Европейския съд в прилагането на законодателство в областите на основните човешки права и свободното движение на хора.


Хартата на основните права на Европейския съюз


През 2000 г. е приета Хартата на основните права на Европейския съюз, а след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. тя е задължителна за всички страни - членки на ЕС. Хартата се състои от 50 члена и урежда права в областите – достойнство, свободи, равенство, солидарност, права на гражданите и правосъдие. Част от правата, защитени от Хартата, са: право на човешко достойнство, право на живот, свобода на мисълта, съвестта и религията, право на справедлив съдебен процес и др. Европейските граждани все повече се позовават на Хартата в свои писма, петиции и жалби към Европейския парламент и Европейската комисия.


Договорът от Ница


През 2001 г. е подписан Договорът от Ница, който също допринася за защитата на човешките права. Според Договора от Ница финансовата и техническа помощ на ЕС към трети страни би следвало да бъде обвързана със стимулирането на спазването на основни човешки права и свободи и утвърждаването на върховенството на закона у партньорите на ЕС. Също така договорът предвижда отправяне на препоръки и мониторинг на страни - членки на ЕС, които не спазват принципите на ЕС, измежду които е и защитата на основни човешки права.


Агенцията на Европейския съюз за основните права


През 2007 г. Съветът на Европа създава Агенцията на Европейския съюз за основните права, която съветва европейските институции и националните правителства по въпросите на основните права в областите: дискриминация, достъп до правосъдие, расизъм и ксенофобия, защита на данните, права на жертвите и права на детето. Агенцията наблюдава спазването на основните човешки права в Европейския съюз, като изготвя тематични проучвания и доклади в областта на защита от дискриминация, дискриминация сред ромската общност, трафик на деца и др.


От 2011 г. Европейският съюз е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания


Награда "Сахаров"


Европейският парламент подкрепя защитата на правата на човека и чрез присъждането на ежегодната награда "Сахаров" за свобода на мисълта. Наградата се присъжда на хора, които са допринесли изключително много за борбата за правата на човека по света. Европейският парламент също така е пазител на Хартата.


Други инициативи в Европа извън ЕС


През 2012 г. е създадена стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията, която има за цел да утвърждава правата на човека и демокрацията навсякъде по света. През същата година ЕС назначи и първия специален представител за правата на човека - г-н Ставрос Ламбринидис.


Също така Съветът на Европа даде старт на кампанията "Движение за език без омраза", която е насочена срещу тормоза в интернет. Тя има за цел да ограничи езика на омразата и да предотврати дискриминацията във всичките ѝ форми в интернет.


"В България една от основните цели на кампанията е да се изразява подкрепа и толерантност към младите имигранти, които за съжаление често стават обект на езика на омразата. Кампанията по никакъв начин не ограничава свободата на онлайн изразяването, но е необходим коректив срещу езика на омразата във всичките му форми", коментира инициативата бившият заместник-министър Мая Тодорова


"Европа е в най-голямата криза на човешките права от студената война насам" - Турбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа.


Това са думите на генералния секретар на Съвета на Европа след нахлуването на Русия в Украйна, когато бяха потъпкани човешките права, а последиците са все още налице.


Линкове:


http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf


http://socialaffairsru.weebly.com/uploads/2/6/2/8/26282900/prava_i_svobodi-4.pdf


http://www.blhr.org/media/documents/ESSS2_1.pdf


http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_BUL.pdf


Авторът на медийното досие е Антония Левонтова - студент със специалност "Връзки с обществеността" в СУ "Св. Климент Охридски". Антония има интерес към медиите и комуникациите и по-специално – европейската интеграция. Участва в събития и информационни кампании, свързани с различни аспекти на ЕС. Участва в проекта "Младежки Европейски парламент "Евроскола". Доброволец е в международни и национални фестивали.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK