Програма МЕДИЯ 2007

На 15 ноември 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха новата програма за подкрепа на аудиовизуалния сектор: МЕДИЯ 2007. Бюджетът за нея в периода 2007-2013 г. ще бъде в размер на 755 милиона евро. Публикувана е в Официалния бюлетин на ЕС на 24.11.2006 г.


Програмата е фокусирана главно върху производството и разпространението на действия, свързани с аудиовизуалния сектор. Тя идва на мястото на действалите през 1996-2000 г. програма МЕДИЯ ІІ, през 2001-2006 г. програми МЕДИЯ ПЛЮС и МЕДИЯ-ОБУЧЕНИЕ, които сега се заменят от една единствена програма.


Новият фокус
Последиците от дигиталната революция и разширяването на Европейския съюз са свързани с радикалното преосмисляне на приоритетите и структурата на новата програма. Обществената дискусия, предизвикана от Комисията, е показала, че сферата се нуждае от промяна. Първото и най-важно действие в тази насока е адаптирането към развитието на технологиите и пазара.


МЕДИЯ 2007 включва проблемите на аудиовизуалния професионализъм в новите държави-членки на ЕС, както и иновативни действия, адресирани към определени целеви групи.


Цели


Те се свеждат на първо място до запазване и изнасяне на преден план на Европейското културно разнообразие и неговото кинематографично и аудиовизуално наследство, гарантиране на достъпността му за европейските граждани и насърчаване на интеркултурния диалог.


Цел е също така увеличаване на разпространението на аудиовизуалните творби в и извън Европейския съюз.


Трета цел е укрепването конкурентноспособността на аудиовизуалния сектор в Европейския съюз в рамките на отворен и конкурентноспособен пазар.


МЕДИЯ 2007

Програмата трябва да държи сметка за важността на креативния процес в сектора на Европейските аудиовизуални средства и да внесе допълнителна културна стойност в Европейското кинематографично и аудиовизуално наследство.


Също така тя трябва да заздрави структурите на малкия бизнес, за да направи Европейския аудиовизуален бизнес по-конкурентноспособен в сравнение със сегашното му състояние. Разчита се тя да подпомогне частните инвестиции в сектора.


Тя трябва да намали дисбаланса между Европейските държави с по-висок капацитет на аудиовизуална продукция и държавите с нисък капацитет или стеснена област на разпространение на база език. Този приоритет кореспондира с необходимостта от запазване и подчертаване на културното разнообразие и междукултурния диалог в Европа. Той ще насърчи прозрачността и конкуренцията на пазара и ще допринесе за икономическия растеж за целия Съюз.


Накрая програма МЕДИЯ 2007 ще допринесе до нарастване на професионализма и придобиване на нови умения на работещите в сектора.


Инфо: http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/who/index_en.htm

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK