Седма рамкова програма (FP7) на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)

Общият бюджет на 7-ма Рамкова програма за програмния период от 2007 г. до 2013 г. възлиза на 53,272 млрд. EUR.

Седма рамкова програма (FP7) на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)

© European CommissionНакратко:


FP7 е съкратеното название на Седма рамкова програма (7РП) за Научни изследвания и технологично развитие. Това е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания в Европа с продължителност от 2007 до 2013 г. Бюджетът на ЕС за следващите седем години е 50,5 млрд. EUR, а бюджетът на Евратом за следващите пет години е 2,7 млрд. EUR. Като цяло, това представлява увеличение с 41%, сравнено с бюджета на Шеста рамкова програма по цени от 2004 г. и с 63% по сегашни цени. 7РП е замислена също така да отговори на потребностите на Европа в областта на трудовата заетост и конкурентоспособността. 7РП подкрепя научни изследвания в избрани приоритетни области – като целта е ЕС да се превърне в световен лидер и да поддържа завоюваните позиции в тези области.


Седма Рамкова Програма: подробно описание
Въвеждане на нови стандарти в европейските научни изследвания


Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7РП) е най-важният инструмент на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания в Европа. 7РП, която ще се прилага за периода от 2007 г. до 2013 г., е естествен правоприемник на Шестата рамкова програма (6РП) и е резултат от многогодишни консултации с научното общество и институциите, провеждащи научната политика, както и с други заинтересовани страни. Още от своето начало през 1984 г. рамковите програми играят водеща роля в многодисциплинарните научни изследвания и научно-технологичното сътрудничество в Европа и извън нея (виж диаграмата "Бюджет"). 7РП продължава тази задача, но е по-мащабна и по-изчерпателна в сравнение с предишните рамкови програми за научни изследвания. В ход от 2007 г. до 2013 г. програмата има бюджет от 53,2 милиарда EUR за целия период – най-голямата сума за финансиране, отпускана за подобни програми. 7РП има и някои важни различия по отношение на правеното преди, посочени в диаграма "Бюджет"


Какво е новото в 7РП?


Увеличен бюджет – бюджетът на 7РП нараства с 63% в сравнение с 6РП по текущи цени, което означава допълнителни ресурси за европейските научни изследвания.
Фокусиране върху теми – засиленият фокус върху основни теми на изследване (например здраве, информационни и комуникационни технологии, космическо пространство и др.) в рамките на най-големия компонент на 7РП – "Сътрудничество" – прави програмата по-гъвкава и отговорна по отношение на потребностите на промишлеността.
Европейски изследователски съвет (ERC) – първата паневропейска агенция за финансиране на научни изследвания, новосъздаденият Европейски изследователски съвет, цели да финансира по-високорискови, но потенциално високодоходни европейски научни изследвания в новите научни области.
Региони на знанието – 7РП изгражда нови Региони на знанието, които обединяват различни партньори в научните изследвания в рамките на даден регион. Университети, изследователски центрове, многонационални предприятия, регионални власти и малки и средни предприятия, всички те могат да се свържат и да заздравят своите изследователските възможности.
Споделяне на риска при финансиране – новият инструмент Споделяне на риска при финансиране е създаден, за да засили подкрепата за частните инвеститори в изследователските проекти, подобрявайки достъпа до кредити от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с цел по-мащабни действия в европейските научни изследвания.
Съвместни технологични инициативи (JTI) – те се явяват управлявано от потребителите продължение на Европейските технологични платформи (ETP) и обединяват различни партньори за постигане на цели, които не могат да бъдат достигнати чрез подхода "Покани за предложения" (Calls for Proposals). Съвместната технологична инициатива (JTI) е специално насочена към областите от научните изследвания, където засиленото сътрудничество и значителните инвестиции са жизненоважни за постигане на дългосрочен успех.
Единно бюро за информационно обслужване"Бюрото за предоставяне на информация за научни изследвания" функционира като първи отправен пункт за контакти с потенциалните участници, отговаряйки на въпроси по всички аспекти на научните изследвания, финансирани от ЕС, и подпомагайки новите страни при участието им в изследователските програми на рамковата програма.


7РП също запазва важните елементи от предишните рамкови програми за научни изследвания. Акцентите се запазват по отношение на консорциумите от европейски партньори, трансграничното сътрудничество, отворената координация, гъвкавостта и компетентността на научните изследвания.


Седма Рамкова Програма – приоритети, основи дейности и специфични програми


7РП се състои от 4 основни блока дейности, които формират 4 специфични програми плюс една пета, конкретна програма за ядрени изследвания. Тези специфични програми са: Сътрудничество, Идеи, Хора, Капацитети и програма "Евратом".


Общият бюджет на 7-ма Рамкова програма за програмния период от 2007 г. до 2013 г. възлиза на 53,272 млрд. EUR.


1. Сътрудничество – насърчаване на сътрудничеството между промишлеността и академичните среди за спечелване на водеща роля в ключовите технологични области, а именно:
-Здравеопазване;
-Храни, земеделие и биотехнологии;
-Информационни и комуникационни технологии;
-Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии;
-Енергетика;
-Околна среда (включително промяна на климата);
-Транспорт (включително аеронавтика);
-Социално-икономически науки и хуманитарни науки;
-Сигурност;
-Космическо пространство.


2. Идеи – подкрепа на фундаменталните научни изследвания в новите научни
области (реализира се от Европейския изследователски съвет).


3. Хора – човешки потенциал и дейности "Мари Кюри": подкрепа на мобилността и кариерното развитие на научните работници, намиращи се както в Европа, така и извън нея.


-Първоначален тренинг на изследователи – Мрежи "Мари Кюри";
-Учене през целия живот и професионално развитие – индивидуални стипендии;
-Взаимодействия и партньорства "индустрия – академични среди";
-Международно измерение – външни и вътрешни стипендии за научна работа, схема за международно научно сътрудничество, грантове за реинтегриране;
-Награди за високи постижения.


4. Капацитети – капацитет за научни изследвания – подпомагане на развитието на капацитета, от които се нуждае Европа, за да процъфтява като икономика, базирана на знанието.

-Инфраструктури за научни изследвания


5. Ядрени изследвания (програма "Евратом") – развиване на възможностите на Европа по ядрен синтез и ядрен разпад.


Кой може да участва? Бенефициенти.


Участието в Седмата рамкова програма е отворено за широк кръг от организации и индивидуални участници.
Университети, изследователски центрове, многонационални предприятия, малки и средни предприятия (МСП), публични администрации, даже индивидуални участници от всяка точка на света – всички те имат възможност да участват в 7РП. В зависимост от конкретната изследователска инициатива се прилагат различни правила за участие.


Как да започнете?


1. Имате идея или визия за изследователски проект.
2. Запознайте се с правилата за научни изследвания по 7РП.
3. Потърсете други партньори от ЕС или участници извън ЕС,
които споделят вашето виждане и с които може да си сътрудничите.
4. Изпратете своята молба до Европейската комисия съгласно сроковете в поканата за предложения и съответната работна програма.
5. Европейската комисия гарантира надлежна оценка на вашето предложение от 3 до 7 независими оценители, които са експерти в тази област.
6. Комисията ще ви извести за резултатите от оценката. Ако оценката е положителна, ще започнат преговори по сключване на договор.
7. Подписване на договора и стартиране на проекта.


Вие също можете да подадете молба да станете оценител.


Как да научите още?


За да научите повече за 7РП, използвайте следните подходи:
Консултирайте се с уеб сайта на 7РП в портала CORDIS: Този сайт съдържа всичко, което трябва да знаете за програмата, включително последната актуална информация, покани за предложения, често задавани въпроси (FAQ) и др. Обърнете се към националните контактни лица (NCP) за вашата страна, които биха могли да дадат съвети за потенциални кандидати в страната.


Вижте списъка от адреси на националните контактни лица (NCP) по сфера на дейност. Свържете се с бюрото за информационно обслужване на 7РП, което помага на новите участници в Рамковата програма за научни изследвания. Вижте също така раздела за 7РП на уеб сайта за европейски научни изследвания.


Източник: Главна дирекция "Изследвания" на Европейската комисия
Communication Unit
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 295 82 20
© Европейски общности, 2007 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK