Покана по програма Култура - Специални дейности на културно сътрудничество с и в трети страни

Общият бюджет, предоставен за настоящата покана за представяне на предложения, следва да е 1,8 милиона EUR.

Покана по програма Култура (EACEA/21/07) - Специални дейности на културно сътрудничество с и в трети страни


Подробно за програма "Култура" 2007-2013 - "Преминаване на границите—свързване на културите"


1. Правно основание




Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Решение №1855/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програма "Култура" (2007-2013 г.) (1) (наричана по-долу "Програмата").


2. Цели и описание


Програмата е част от продължаващия ангажимент на Европейския съюз към укрепване на културната сфера, споделяна от европейците, и основана на общо културно наследство, чрез развитие на културно сътрудничество между създателите, културните дейци и културните институции на страните, които вземат участие в програмата, с оглед поощряване на създаването на европейско гражданство. Програмата може също така да бъде отворена за сътрудничество с други трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с Общността, при условие, че последните съдържат културни клаузи и че това ще става въз основа на допълнителни бюджетни кредити и специфични процедури, които ще бъдат заложени. Програмата предвижда интервенция от страна на Общността за подкрепа на "специални мерки" и в тази рамка подкрепа може да се даде на сътрудничество с трети страни и международни организации.


3. Цел на поканата за представяне на предложения


С оглед да се постигнат целите на програмата и като се вземе предвид следното:


— нарастващото сходство на становища относно култура и все по-тясно сътрудничество между ЕС и тези партньори, както двустранно, така и на международни форуми, какъвто е по-специално случаят в сегашния контекст на ратифицирането и изпълняването на Конвенцията на ЮНЕСКО относно защитата и насърчаването на разнообразието на начините за изразяване на култура, както и в рамките на срещата ЕС-Азия (ASEM),


— нарастващото значение на нови възникващи партньори на Европейския съюз на световната сцена. Настоящата покана за представяне на предложения цели да подкрепи двегодишни проекти за културно сътрудничество (2007-2009 г.), насочени към две големи азиатски страни: Китай и Индия. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-долу "Изпълнителната агенция") е водещата служба за провеждане на поканата за представяне на предложения.


4. Наличен бюджет и времетраене на проекта


Общият бюджет, предоставен за настоящата покана за представяне на предложения, следва да е 1,8 милиона EUR. Финансова подкрепа ще се предостави на приблизително 10 проекта за сътрудничество (5 проекта за сътрудничество с Индия и 5 проекта за сътрудничество с Китай). Максималното времетраене на проекта е 24 месеца. Степента на общностно съфинансиране няма да превишава 50 % от допустимите разходи, свързани с всеки проект (таван от 180 000 EUR за проект).


5. Критерии за участие и критерии за подбор (бенефициенти)


Допустимите кандидати трябва да бъдат държавни или частни културни организации с правен статут, чиято основна дейност е в културната сфера, и които са в състояние да покажат поне двегодишен опит в сферата на проектиране и управление на културни проекти на международно равнище, по-специално в Китай и Индия. Тези организации трябва да участват както в проектирането, така и в изпълнението на проекта и също така


трябва да осигурят реален и значим финансов принос към бюджета на проекта. Тези организации трябва да осигурят поне 50 % от общия бюджет на проекта. Тези организации трябва да имат с регистрирано правно седалище в една от страните, участващи в програмата (1). Тези организации трябва също така да имат финансов капацитет и оперативен капацитет за осъществяване на проектите за сътрудничество.


Допустими проекти са двегодишни проекти за културно сътрудничество, които включват сътрудничество между поне 3 партньора от поне 3 различни допустими страни. Допустимият проект трябва също така да включва поне един асоцииран партньор, или от Индия — относно дейност, която да бъде осъществена в/с тази страна — или от Китай — относно дейност, която да бъде осъществена в/с тази страна. Сътрудничеството трябва да бъде подкрепено с подписана декларация за партньорство между партньорите и асоциирания(те) партньор(и). Най-малко 50 % от дейностите, проведени по проектите за културно сътрудничество, ще се осъществят на територията на въпросната трета страна (съответно Индия или Китай). Може да се даде приоритет на проекти за сътрудничество с асоциирани партньори, чието правно седалище е регистрирано в Китай или Индия.


6. Критерии за възлагане


Предоставянето на безвъзмездна помощ не зависи само от разглеждане на критериите за участие, изключване и подбор. Решението ще се определя въз основа на критериите за възлагане.


Критериите за възлагане могат да бъдат описани както следва:


1. степента, до която проектът може да създаде реално европейско повишено качество


2. степента, до която проектът може да създаде реално измерение на международно сътрудничество;


3. качеството на партньорство между партньори и асоциирани партньори;


4. степента, до която проектът може да демонстрира подходящо ниво на иновация и творчество;


5. степента, до която проектът може да създаде подходящо ниво на устойчивост;


6. степента, до която резултатите от предложените дейности ще бъдат подходящо оповестени и разгласени — видимост.


7. Краен срок за подаване на заявления


1 октомври 2007 г.


8. Допълнителна информация


Условията, които допълват поканата за представяне на предложения EACEA/21/07, са неразделна част от нея. Заявленията трябва да отговарят на изискванията, изложени в условията, и да се подадат, като се използва приложеният за тази цел формуляр. Условията, пакетът за подаване на заявление и всички съответни формуляри са налични на Интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура


9. Източник: ЕК

Коментари (0)




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK