Подкрепа за културни дейности - многогодишни проекти

Допустимите кандидати трябва да бъдат държавни или частни органи с правен статут, чиято основна дейност е в културната сфера.

Подкрепа за културни дейности: многогодишни проекти за сътрудничество (направление 1.1),мерки за сътрудничество


Подробно за програма "Култура" 2007-2013 - "Преминаване на границите чрез свързване на културите".


Програма "Култура" е част от продължаващия ангажимент на Европейския съюз към укрепване на общата културната сфера, споделяна от европейците, и основана на общо културно наследство. Общите цели на програмата са развитие на културно сътрудничество между творците, културните участници и културните институции на страните, които вземат участие в програмата, с оглед поощряване на създаването на европейско гражданство.Програмата обхваща културния сектор като цяло и се стреми да стимулира ефективни взаимодействия, водещи до устойчиво културно сътрудничество на европейско равнище чрез:
-насърчаване на транснационална мобилност на хора,работещи в културния сектор,


-транснационални обиколки на художествени и културни творби и продукти и


-междукултурен диалог.


С оглед да се постигнат целите на програмата, настоящата покана се стреми да предостави безвъзмездни помощи, финансирани от Общността, на два вида дейности от всяка художествена и културна сфера:


— Многогодишни проекти за сътрудничество (направление 1.1),


— Мерки за сътрудничество (направление 1.2.1).


Многогодишни проекти за сътрудничество (направление 1.1) се отнасят за проекти, състоящи се от редица многогодишни културни дейности, целящи постигане на устойчиво и структурирано сътрудничество между културни оператори. Проектите могат да бъдат секторни или междусекторни по естество и трябва да имат една съвместна и обща цел, основаваща се на споразумение за сътрудничество. Всеки проект за сътрудничество трябва да включва най-малко шест културни оператори от шест различни държави, участващи в програмата.


Мерки за сътрудничество (направление 1.2.1) се отнася за секторни или транссекторни културни дейности с по-къс период и по-малък мащаб, целящи изследването на възможности за по-дългосрочно сътрудничество между културни оператори. Всяка мярка за сътрудничество трябва да включва най-малко три културни оператори от три различни държави, участващи в програмата.


Общата сума на отделения бюджет е в размер на приблизително 17,5 милиона EUR за многогодишни проекти за сътрудничество (направление 1.1) и 10,0 милиона EUR — за мерки за сътрудничество (направление 1.2.1). Общностното съфинансиране не може да бъде повече от 50 % от общата сума на допустимите разходи за финансираната дейност. За многогодишни проекти за сътрудничество (направление 1.1) общностното съфинансиране трябва да бъде между 200 000 EUR и 500 000 EUR годишно. За мерки за сътрудничество (Направление 1.2.1) общностното съфинансиране трябва да бъде между 50 000 EUR и 200 000 EUR. Проектите за многогодишно сътрудничество (направление 1.1) трябва да траят между три и пет години. Мерките за сътрудничество (направление 1.2.1) трябва да траят най-много 24 месеца.


Допустимите кандидати трябва да бъдат държавни или частни органи с правен статут, чиято основна дейност е в културната сфера. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Кандидатите трябва да разполагат с регистрирано правно седалище в една от страните, участващи в програмата. Кандидатите трябва да имат професионалните компетенции и квалификации, необходими за извършване на финансираната дейност, и трябва да участват както в нейното проектиране, така и в изпълнението й. Те трябва да разполагат със сигурни и достатъчни финансови ресурси, за да осигурят реален и значим финансов принос, като осигурят поне 50 % от общия бюджет на финансираната дейност. Дейности, за които се предоставя съфинансиране, трябва да се съобразяват с основните принципи на общностната дейност в културната сфера и трябва да вземат предвид целите и условията на настоящата покана. Допустимото времетраене на многогодишните проекти за сътрудничество (направление 1.1) трябва да започне преди 1 декември 2008 г. и трябва да завърши най-късно на 30 ноември 2013 г. Допустимото времетраене на мерките за сътрудничество (направление 1.2.1) трябва да започне преди 1 декември 2008 г. и трябва да завърши най-късно на 30 ноември 2010 г.


Предоставянето на безвъзмездна помощ не зависи само от разглеждане на критериите за участие, изключване и селекция. Решението ще се определя въз основа на критериите за възлагане. Критериите за възлагане могат да бъдат описани както следва:


1. степента, до която проектът може да създаде реално европейско повишено качество;


2. съответствието на дейностите със специфичните цели на програмата;


3. степента, до която предложените дейности се проектират и могат да бъдат изпълнени успешно с високо ниво на компетентност;


4. качеството на партньорството между координатора и съорганизаторите;


5. степента, до която дейностите могат да произведат резултати, които постигат целите на програмата;


6. степента, до която резултатите от предложените дейности ще бъдат подходящо оповестени и разгласени;


7. степента, до която дейностите могат да създадат подходящо ниво на устойчивост.


Условията, пакетът за подаване на заявление и всички съответни формуляри са налични на интернет страницата на Изпълнителната агенция за Образование, Аудиовизия и Култура


Краен срок за подаване на заявления


31 октомври 2007 г. (дата на пощенското клеймо или марка на куриерска услуга).


Източник: Европейска комисия

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK