ОП Регионално развитие - Покана за представяне на проекти от общини и неправителствени организации

Настоящата схема се обявява като открита процедура без определен срок за кандидатстване. Общият бюджет за тази покана е 245,260,750 лева

ОП "Регионално развитие"

МРРБ обявява покана за набиране на проекто предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:


"Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"


Цели:

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за цел:
-Да подобри, обнови и модернизира образователната, социалната и културната инфраструктура в градските ареали;
-Да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.


Подкрепяни дейности:

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:


-Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища;
-Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги;
-Реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот;
-Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
-Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите институции;


Общ бюджет на поканата: 245,260,750 лева


Подкрепяни области на дейсвие и бюджет:

Схемата включва три компонента:


Компонент 1 :Образователна инфраструктура – 147,978,552 лева
Компонент 2: Социална инфраструктура – 43,845,498 лева
Компонент 3: Културна инфраструктура – 53,436,700 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти:

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема важат следните размери на минимална и максимална стойност:


-минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 200,000 лева
-максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 6,000,000 лева


Изисквания за допустимост за кандидатите (бенефициенти) и тяхните партньори:

1. Изисквания към бенефициентите:

-да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско законодателство;
-да са общини или неправителствени организации;
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, те трябва да действат като сдружения с нестопанска цел за предоставяне на образователни, социални и културни услуги (да са лицензирани от Националната Агенция за професионално образование и обучение, да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане или да са лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето, или да притежават друга приложима регистрация);
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, те трябва да са учредени (съгласно съдебната регистрация) поне 12 месеца преди датата на публикуване на поканата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, то седалището и основното им място на дейност трябва да се намират на територията на Република България;
-в случай, че кандидатите са неправителствени организации, то те трябва да са регистрирани в района на изпълнение на проекта (или техният партньор да е регистриран в същия район), за да се гарантира местното ангажиране и съпричастност с проекта, както и продължаването на резултатите от дейностите по проекта;


2. Изисквания към парньорите:

Допустими партньори по настоящата схема са:


-общини;
-училища, детски градини, детски ясли, обединени детски заведения;
-музеи, библиотеки, театри, читалища и други институции, свързани с културния живот;
-специализирани институции, предоставящи социални услуги;
-неправителствени организации, които действат като сдружения с нестопанска цел за предоставяне на образователни, социални и културни услуги.


Партньорите трябва да отговарят на същите критерии за допустимост като кандидатите.

Териториален обхват:

Проектите ще се изпълняват на територията на България, в рамките на 86 общини от градските агломерационните ареали посочени по-долу:


Раднево, Елин Пелин, Ямбол, Първомай, Дупница, Шумен, Провадия, Дулово, Чирпан, Попово, Долни Дъбник, Червен Бряг, Поморие, Долна Митрополия, Хасково, Пловдив, Добричка, Харманли, Плевен, Добрич – град, Търговище, Пещера, Димитровград, Тунджа, Петрич, Девня, Троян, Перник, Гоце Делчев, Столична, Панагюрище, Горна Оряховица, Стара Загора, Пазарджик, Габрово, Стамболийски, Нови пазар, Враца, Сопот, Нова Загора, Видин, Созопол, Монтана, Велинград, Смолян, Мездра, Велико, Търново, Сливен, Марица, Варна, Силистра, Лясковец, Бяла Слатина, Септември, ЛомБургас, Севлиево, Ловеч, Ботевград, Свищов, Кюстендил, Божурище, Сандански, Кърджали, Благоевград, Самоков, Куклен, Белослав, Садово, Костинброд, Белово, Русе, Каспичан, Балчик, Родопи, Карнобат, Асеновград, Раковски, Карлово, Аксаково, Разград, Камено, Айтос, Радомир, Казанлък, Аврен.


Краен срок:

Няма


Повече информация:

Насоките за кандитатстване може да намерите в прикаченият файл.


Подробна информация и комплект документи за кандидатстване:

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на сайта на ОП "Регионално развитие" както и на сайта на МРРБ.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK